Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nytt bostadsområde med blandning utav villor, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus med max 3 våningar. Planeras upp till 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av lekland i Landskrona
Avser ombyggnad av fabrik till lekland samt klättring och padel.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan. Igångsättning 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Ombyggnation samt renovering av flerbostadshus.
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Fläkten 7, gubbhögsgatan 22 -ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Utbyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser utbyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus. Rivning : 1651173
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter som omfattar: Hus A: 15 lägenheter i 4 plan Hus B: 8 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av par/radhus , Landskrona
Avser nybyggnad av radhus, 34 st bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus och förråd Hemmanet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nybyggnad av förskola med förråd och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Ny cirkulationsplats vid väg 17 i Landskrona
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av matsal/kök, Landskrona
Avser ombyggnad av matsal/kök i Albanoskolan.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industrihotell.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnader i Landskrona
Avser modernisering av 3 st hissar i sjukhusbyggnader vid sjukhusområdet i Landskrona. I by 3 (3A) och i by 23 (23A/23B). Objektets läge: By 03, Vattenverksallén 15 By 23, Skiftesvägen 16
Invändig renovering av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Avser invändig renovering av ytskikt .
Ombyggnad av befintliga ledningssystem, Landskrona
Avser ledningsbyten och omgestaltning av Föreningsgatan i Landskrona för ökad VA-funktion och trafiksäkerhet.
Nybyggnad av gruppbostad i Landskrona
Sockerbetan 1, kung hans väg, ansökan om bygglov för nybyggnad av lss-boende med komplementbyggnad, parkering och murar.
Ny infart till Lasarettsområdet, Landskrona
Avser ny infart till Landskrona lasarett.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande 4 stycken nya balkonger samt rivning av befintliga balkonger, även byte av entrépartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning för demontering av befintlig plåtfasad samt byte av fönster och tilläggsisolering och putsning.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Slutbesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan Syd
Bandelarna 628, 903, 904, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 931, 932, 933, 935, 937, 938 och 940. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Delfinen 10, bryggaregatan 23, anmälan för ombyggnad av ventilationssystem.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt förråd Sandslottet 1,2,3,4,Sandstranden 4,Sandstranden 5.
Nybyggnad av tvätthall i Landskrona
Hartslimmet 5 - ansökan om bygglov för insättning av ny port och en ny tvätthall i befintlig lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 16:1. nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 32 lägenheter, nybyggnad av 2 st miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Ombyggnad av kulturhus i Landskrona
Anmälan om underhåll av kulturhistorisk byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Avser fasadändring gällande ny entré och nytt tak.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Avser fasadändring samt rivning av ett skjul.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring samt uppförande av stängsel och rivningslov för rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av verkstad i Landskrona
Avser för fasadändring på fastigheten tallriken 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasning av balkonger samt ett staket vid uteplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring för 2 st nya dörrar, byte av fönster och byte av ytskikt på del av byggnaden samt nya skyltar.
Ombyggnad av vind, Landskrona
Avser återuppbyggnad av vindsvåning efter brand.
Ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Ändrad användning till sportcenter i del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av brandstation i Landskrona
Termostaten 3, motorgatan 4 - anmälan för ändrad va och ventilation.
Ombyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 25 - anmälan gällande ombyggnad av befintligt ventilationssystem.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.
Nybyggnad av stängsel i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b, ansökan om bygglov för uppförande av stängsel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om bygglov för montering av 2 st kylmedelkylare på taket till befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, havsgatan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för personalbodar, toaletter samt containrar fr.o.m. 2020-05-25 t.o.m. 2020-08-30.
Tillbyggnad av klubbhus i Landskrona
Borstahusen 1:5, erikstorps kungsgård 12, ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubbhus.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av byggnad skadad i brand.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Albano 22, norra infartsgatan 1 - ansökan om bygglov för ny förråd.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Landskrona
Norra förstaden 37 , säbygatan 16 - ansökan om bygglov för ny utrymningstrappa.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Häljarp 18:2, åkerrosgården 1-9, ansökan om bygglov för plank med max höjd 1,85 meter.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Konståkaren 1, ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 10:1, gråen 36, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Hemmanet s:1, utmarksgatan - ansökan om bygglov för sophus.
Ombyggnad av soprum i Landskrona
Hjorten 17, bryggargatan 26, ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till miljörum samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt återställning av borttagen vägg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ganymedes 23, repslagaregatan 25 - ansökan om bygglov för fasadändring på bottenvåningen.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90b - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8, ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Sten sture 9, regeringsgatan 53 - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av bar i Landskrona
Teatern 1, järnvägsgatan 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak till bar på terrass.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Rehnschöld 1, eriksgatan 26 - ansökan om bygglov för byte av färg på huset.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Sankt erik 53, föreningsgatan 25 - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet från körskola till glasmästeri och uppsättning av palissadstängsel samt inrättande av upplag och materialgård.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 14:86, scoutvägen 21 - anmälan om tillbyggnad av huset.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Saxtorp 7:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om väsentlig ändrad ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: