Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Upprustning av Karlslundsområdet
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för totalrenovering av Karlslundsområdet som omfattar 650 lägenheter, butiker, LSS-boenden mm. Arbetena kommer att pågå under 5-6 års-period och indelas i etapper.
Nybyggnad av kontor, bostäder och handel m.mi Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel samt bostäder. Yta: 18500 m2. I projektet ingår även parkeringshus med yta på 4000 m2. Avser 1 sammanhängande huskropp i i 4-15 våningsplan. Pålningsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 99 lägenheter i 3 huskroppar.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av produktionslokal och kontor i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal samt kontor med en yta på 2500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av idrottscenter på Karlslund i Landskronoa
Man undersöker möjligheten att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med Serneke Projektstyrning AB. Enligt en avsiktsförklaring är Sernekes plan att uppföra ett nytt idrottscenter för många olika sporter, ev ett äventyrsbad m.m.
Nybyggnad av bostäder i Norrestad, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken radhus på Pilängsrunden.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av gathus som omfattar ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser ändrad planlösning i kontorsbod samt lagerhall i 2 plan.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Juno 22, ödmanssonsgatan 24, ansökan om bygglov för ändrad användning från oinredd vind till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Säbyholm 1:12, säbyholmsvägen 24, ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Säbyholm 1:15, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 18, lodjursgatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad för nya kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Rockaden 1, pjäsgatan 14, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Salvian 2, svaneholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Sandvången 27, sandvångsparken 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt cykelförråd.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:26, landskronavägen 43, ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 15:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Saxtorp 15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 73:3, någerlundavägen 21 a ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå på gamla entré delen samt fällning av sju stycken träd.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Sjögräset 4, strandridaregatan 7, ansökan om bygglov för fasadändring gällande insättning av garageport i carport.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Skeppsvarvet 12, dockgatan 61 - ansökan om marklov för förlängning av befintlig torrdocka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Lommen 17, prästgatan 8a-c, ansökan om bygglov för inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Nattljuset 31, nattljusgården 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Nedra glumslöv 5:47 och 12:6, övra glumslöv 17:1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid delar av byggnation av gc-väg.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2023-04-26 för uppställning av en skolpaviljong ovanpå den befintliga.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 5 radhus med vinterträdgård Nattljuset 22,31,35,36,41.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Asmundtorp 29:43, vagnmakaregatan 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vindsvåning till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Karl xv 5, rådmansgatan 11, borgmästargatan 18 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring mot gårdssida, ny röklucka i trapphus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karslund 1:1 ansökan om bygglov för att avhjälpa parkeringsproblematik genom att bygga parkering i befintlig del av vägområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Tillbyggnad av garage i Landskrona
Fläkten 13, gubbhögsgatan 46, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av carport, tillbyggnad med balkong samt uppförande av stängsel och mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 12:1, tångvägen, östergången, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Häljarp 12:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Tofta 14:18, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Vitsippan 20, vitsippegården, anmälan enligt attefall gällande nybyggnad av komplementbyggnad på 25 kvm.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Övra glumslöv 36:1, fortuna strand 101, ansökan om bygglov för 2 st nya takfönster samt byte av 2 st takfönster till större.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 61, ansökan om bygglov för uppförande av cistern för miljödiesel.
Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk för elinstallationer.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Rivning av personallokal i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen 21, anmälan om rivning för byggnad som används som personalrum.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för takbyte från koppar till zink.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Snickaren 19, timmermansgatan 5, ansökan om bygglov för ombyggnad av vindsförråd till lägenheter samt fasadändring isättning av fönster (6 stycken) på flerbostadshus.
Reparation av åskskydd vid kyrka i Landskrona
Avser reparation av åskskydd efter elbesiktning. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 10, fartygsgatan 15 - ansökan om bygglov för fasadändring och uppdelning av befintlig lokal till mindre.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Annelöv
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Asmundtorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Byte av elcentraler i kyrka i Annelöv
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 120 tkr. Avser byte av elcentraler i kyrka.
Byte av elcentraler i kyrka i Asmundtorp
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 110 tkr. Avser byte av tre elcentraler i kyrka. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: