Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av bostäder samt flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken enfamiljshus samt flerbostadshus med 30 lägenheter.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. .
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser konsulttjänster, byggledning och projektering för sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Exploateringsarbeten samt fördröjningsdamm i industriområde i Landskrona
Avser byggnation av gata Företagsvägen ca 448 m samt 152 m gång- och cykelväg. Nybyggnad av fördröjningsdamm, va-, belysnings- och ledningsarbeten.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik och frisersalong i Landskrona
Projektet avser moduler för butik- och frisersalongverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Cykeln 2, artillerigatan 7a-e, ansökan om bygglov för fasadändring gällande takrenovering, omfogning av fasad samt nya balkongräcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Pilängen 1, pilängsrundeln, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Ledningsomläggning vid Kvarntorget, Landskrona
Projektet avser ledningsomläggning vid Kvarntorget. Befintlig kombinerad ledning till ny spillvattenledning, nyanläggning av dagvattenledning samt omläggning av befintlig vattenledning. Objektet är beläget på och kring gatorna Bytaregatan, Salpetergatan samt Kvarntorget i Landskrona.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande takrenovering samt rivning av skorsten.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Omfattar en tillbyggnad av 4 kontor samt WC-rum.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - anmälan om installation av hiss samt ändrad planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig lokal från kontor till tandläkarklinik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Palander 9, regeringsgatan 71, sturegatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Motellet 1, hjalmar brantings väg 5, anmälan gällande ändrad planlösning samt ventilationssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring på del av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Ängsrutan 1, lilla byvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med uterum.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Sten sture 9, skolallén 15, regeringsgatan 53, ansökan om bygglov för fasadändring gällande fönsterbyte.
Ombyggnad av gågator i Landskrona
Projektet omfattar ombyggnad av gågator mellan Östergatan och Järnvägsgatan samt den nya ytan där gatorna möts.
Renovering av flerbostadshus, Landskrona
Projektet avser renovering av ytskikt, kakel och klinker, förberedelser för tvättmaskin, handdukstork med el samt duschväggar. Det blir också ny komplett frånluftsventilation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vevstaken 18, stuverigatan 3a, ansökan om rivningslov för befintlig byggnad och bygglov för nybyggnad av oisolerad lagerhall för förvaring av fritidsbåtar.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, rådhusgatan 2, norra långgatan 17, anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Gräset 16, norra långgatan 22, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av fönster in mot gården.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Kuskahusen 1, hälsingborgsvägen 44 - ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av entréportal.
Nybyggnad av stugby i Landskrona
Hilleshög 1:13, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 3 st byggnader med rum för uthyrning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Jungmannen 1, badhusgatan 9 och 11, ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Nybyggnad av lagerhall
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Norra möinge 22:1, årupsvägen 150, ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Båtsmannen 1, badhusgatan 5 och 7, ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Citadellstaden 1:1, räddningsbryggan östra nyhamnskajen, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Ombyggnad av tennishall i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4 b, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelverksamhet fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m 2029-05-31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Delfinen 10, bryggaregatan 23, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av entréparti.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Dyningen 1, havsgatan 54,56, erikstorpsgatan 105, ansökan om bygglov för inglasning av en balkong med profillöst viksystem.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för ny anläggning för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggning av parkering fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-10-01.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Borstahusen 1:1, sandkornet 4, strandängsgatan 40, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med cirka 3 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Bronsängen 3, idrottsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Bulten 1, gasverksgatan 14, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av förråd samt rivning av filteranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Asmundtorp 10:9, norra rönnebergavägen 139, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Annelöv 18:13, ingeborgs väg 5, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, stenorsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, citadellstaden 1:1, dammhagsparken, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2024-05-01 för skolpaviljonger i två våningar.
Tillbyggnad av parhus i Landskrona
Nattljuset 38, nattljusgården 5b, ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus med vinterträdgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 19:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 20:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hammaren 10, öresundsgatan 44, ansökan om bygglov för fasadändring gällande ny källartrappa och dörr samt uppförande av mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Herkules 10, östergatan 155, ansökan om bygglov för fasadändring gällande entréparti.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örstorp 1:2, örstorpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 19 - ansökan om bygglov för materialupplag med mur indelning samt fyra belysningsmaster.
Ombyggnad av lager i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för ändrad användning och ombyggnad av lokaler till gymnasieskola samt lagerlokaler.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1, ansökan om bygglov för montage av 4 st belysningsstolpar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Svanen 14, lilla strandgatan 3 - ansökan om bygglov för fönsterbyte och ersättande portar.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 2:9 - ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 6:14, rosengårdsvägen 105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:19, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:6, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 11:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 12:7, norra rönnebergavägen 185, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 14:7, rönneberga backe 287, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 3:26, rönneberga backe 255, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 6:1, åsvägen 5b, ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 9:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Saxtorp 11:2, barsebäcksvägen 361, mobiltelestation- fackverkstorn 42 m med prefabricerad teknikbod invid.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, anmälan enligt attefall gällande tillbyggnad av enbostadshus med uterum på 15 kvm.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 68:9, sålundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 8:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Seminariekvarteret 11, junigården 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad/sammankoppling mellan två förråd.
Nybyggnad av butik i Landskrona
Silverängen 2, silvergården 2, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2024-04-01 för nybyggnation av butik och salong.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, vattenverksallén 15, ansökan om rivningslov för rivning av del av glastak utanför huvudentrén.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: