Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av produktionslokal och kontor i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal samt kontor med en yta på 2500 m2.
Sanering av mark i Landskrona
Avser sanering av mark i Landskrona.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av tak, fasader och fönster på flerbostadshus (låghus).
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Exploateringsarbeten samt fördröjningsdamm i industriområde i Landskrona
Avser byggnation av gata Företagsvägen ca 448 m samt 152 m gång- och cykelväg. Nybyggnad av fördröjningsdamm, va-, belysnings- och ledningsarbeten.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Ledningsomläggning vid Kvarntorget, Landskrona
Projektet avser ledningsomläggning vid Kvarntorget. Befintlig kombinerad ledning till ny spillvattenledning, nyanläggning av dagvattenledning samt omläggning av befintlig vattenledning. Objektet är beläget på och kring gatorna Bytaregatan, Salpetergatan samt Kvarntorget i Landskrona.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande takrenovering samt rivning av skorsten.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Kuskahusen 1, hälsingborgsvägen 44 - ansökan om bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av entréportal.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Sten sture 9, skolallén 15, regeringsgatan 53, ansökan om bygglov för fasadändring gällande fönsterbyte.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Mården 1, järvgatan 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Palander 9, regeringsgatan 71, sturegatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, rådhusgatan 2, norra långgatan 17, anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vevstaken 18, stuverigatan 3a, ansökan om rivningslov för befintlig byggnad och bygglov för nybyggnad av oisolerad lagerhall för förvaring av fritidsbåtar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Rockaden 1, pjäsgatan 14, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av stugby i Landskrona
Hilleshög 1:13, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 3 st byggnader med rum för uthyrning.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 18, lodjursgatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad för nya kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggning av parkering fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-10-01.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2023-04-26 för uppställning av en skolpaviljong ovanpå den befintliga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Bronsängen 3, idrottsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Bulten 1, gasverksgatan 14, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av förråd samt rivning av filteranläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Asmundtorp 10:9, norra rönnebergavägen 139, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, stenorsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Delfinen 10, bryggaregatan 23, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av entréparti.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Herkules 10, östergatan 155, ansökan om bygglov för fasadändring gällande entréparti.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:19, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:6, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 11:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 12:7, norra rönnebergavägen 185, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 14:7, rönneberga backe 287, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 3:26, rönneberga backe 255, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 9:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Saxtorp 11:2, barsebäcksvägen 361, mobiltelestation- fackverkstorn 42 m med prefabricerad teknikbod invid.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, anmälan enligt attefall gällande tillbyggnad av enbostadshus med uterum på 15 kvm.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 68:9, sålundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik i Landskrona
Silverängen 2, silvergården 2, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2024-04-01 för nybyggnation av butik och salong.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, vattenverksallén 15, ansökan om rivningslov för rivning av del av glastak utanför huvudentrén.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Skeppsvarvet 12, dockgatan 61 - ansökan om marklov för förlängning av befintlig torrdocka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Snäppan 11, storgatan 16,18, södra långgatan 3a, ansökan om bygglov för fasadändring gällande 7 st dörrar.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Citadellstaden 1:1, räddningsbryggan östra nyhamnskajen, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 19:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 20:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Svanen 14, lilla strandgatan 3 - ansökan om bygglov för fönsterbyte och ersättande portar.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Säbyholm 1:12, säbyholmsvägen 24, ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Vitsippan 20, vitsippegården, anmälan enligt attefall gällande nybyggnad av komplementbyggnad på 25 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örstorp 1:2, örstorpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk för elinstallationer.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Övra glumslöv 36:1, fortuna strand 101, ansökan om bygglov för 2 st nya takfönster samt byte av 2 st takfönster till större.
Åtgärder av bärande konstruktion i flerbostadshus i Landskrona
Tärnan 19, södra långgatan 24, fiskargränden 10a-b, anmälan gällande ingrepp i bärande konstruktion.
Rivning av personallokal i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen 21, anmälan om rivning för byggnad som används som personalrum.
Reparation av åskskydd vid kyrka i Landskrona
Avser reparation av åskskydd efter elbesiktning. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av restaurang i Landskrona
Tuna 29:5, landsvägen 142, ansökan om bygglov för utökning av verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 10, fartygsgatan 15 - ansökan om bygglov för fasadändring och uppdelning av befintlig lokal till mindre.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Annelöv
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Asmundtorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Byte av elcentraler i kyrka i Annelöv
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 120 tkr. Avser byte av elcentraler i kyrka.
Byte av elcentraler i kyrka i Asmundtorp
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 110 tkr. Avser byte av tre elcentraler i kyrka. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: