Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nytt bostadsområde med blandning utav villor, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus med max 3 våningar. Planeras upp till 1000 bostäder.
Nybyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lekland i Landskrona
Avser ombyggnad av fabrik till lekland samt klättring och padel.
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av radhus, Landskrona
Avser nybyggnad av 53 radhus som ska byggas i området Borstahusen i Landskrona. Radhusen om 114 och 142 kvadratmeter kommer att upplåtas med bostadsrätt. Säljstart är planerad att ske under hösten 2020 för byggstart under våren 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet omfattar ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Häljarp
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter samt 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnation samt renovering av flerbostadshus.
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av trygghetsboende, Landskrona
Beställaren avser att anskaffa en fastighet på vilken ett nyproducerat trygghetsboende, omfattande 70–80 trygghetsbostäder uppdelade på flera våningsplan.
Nybyggnad av livsmedelsbutik, Landskrona
Avser nybyggnad av Affärshus, gym, samt parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 23 lägenheter som omfattar: Hus A: 15 lägenheter i 4 plan Hus B: 8 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av par/radhus , Landskrona
Avser nybyggnad av radhus, 34 st bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nybyggnad av förskola med förråd och parkering.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa.
Relining av vårdboende, Landskrona
Avser relining/infodring av befintliga vertikala/horisontella stamledningar, fördelningsledningar, grenledningar samt dag-och spillvattensystem ut till fastighetsgräns. Fastigheten är ett vårdboende i ständig drift och består av 3-4 våningar.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser en återuppbyggnad av tidigare brandskadad fastighet.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen 49, ansökan om bygglov för byte av tak och tillbyggnad av byggnad c samt anmälan om byte av ventilationssystem.
Invändig renovering av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Avser invändig renovering av ytskikt .
Ombyggnad av befintliga ledningssystem, Landskrona
Avser ledningsbyten och omgestaltning av Föreningsgatan i Landskrona för ökad VA-funktion och trafiksäkerhet.
Ombyggnad av matsal/kök, Landskrona
Avser ombyggnad av matsal/kök i Albanoskolan.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ny cirkulationsplats vid väg 17 i Landskrona
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Avser nybyggnad av skatepark i Landskrona.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande 4 stycken nya balkonger samt rivning av befintliga balkonger, även byte av entrépartier.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Slutbesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan Syd
Bandelarna 628, 903, 904, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 931, 932, 933, 935, 937, 938 och 940. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser tillbyggnad av lagerhall samt flytt av befintligt tältlager.
Nybyggnad av tvätthall i Landskrona
Hartslimmet 5 - ansökan om bygglov för insättning av ny port och en ny tvätthall i befintlig lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 16:1. nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 32 lägenheter, nybyggnad av 2 st miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt förråd Sandslottet 1,2,3,4,Sandstranden 4,Sandstranden 5.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av brandstation i Landskrona
Termostaten 3, motorgatan 4 - anmälan för ändrad va och ventilation.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av fönster och dörrar.
Ombyggnad av apotek i Landskrona
Anmälan om väsentligt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av verkstad i Landskrona
Avser för fasadändring på fastigheten tallriken 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasning av balkonger samt ett staket vid uteplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring för 2 st nya dörrar, byte av fönster och byte av ytskikt på del av byggnaden samt nya skyltar.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nornan 3, vidablick 2-50, anmälan gällande byte av el-pannor samt ändring av ventilationssystem från f till fvp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt återställning av borttagen vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gröna lund 14, östergatan 7, ansökan om bygglov för byte av fasadskyltar samt ändrad användning från förråd till bostad.
Nybyggnad av växthus i Landskrona
Avser uppsättning av ett växthus.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av byggnad skadad i brand.
Utvändigt underhåll av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42 - ansökan om bygglov för montering av 2 st kylmedelkylare på taket till befintlig byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen (gamla golfbanan). ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2020-10-01 för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, havsgatan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för personalbodar, toaletter samt containrar fr.o.m. 2020-05-25 t.o.m. 2020-08-30.
Ombyggnad av förskola i Landskrona
Borstahusen 1:1, lill-olas väg 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning från förråd/personalutrymme till förskola.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Häljarp 18:2, åkerrosgården 1-9, ansökan om bygglov för plank med max höjd 1,85 meter.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Kavaljeren 1, kavaljersgården 2-37, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Kyrkvärden 17, stationsvägen, vagnmakaregatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslägenheter t.o.m. 2021-12-31, se ärende bygg.2016.60.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Lundåkra 10:1, gråen 36, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 18:3, billebergavägen 59 - ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Vesslan 2, östervångsplan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande omprofilering av drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.
Tillbyggnad av växthus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med växthus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Saxtorp 103:1, sandvägen 15 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till två klassrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Landskrona
Slottsparken 1, säbygatan 8, ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om väsentlig ändrad ventilation.
OVK-besiktningar av fastigheter, Landskrona
Avser OVK-besiktning av Landskrona stads fastigeheter. Avtalstiden är ett år med möjlighet att förlänga tre år (1+1+1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande ändring av ventilationssystem från s till f.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Detta avser anmälan för installation av mekanisk frånluftsventilation.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: