Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostad, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser etapp 1 av vårdbostad med 80 enheter, flerfamiljshus med 88 lägenheter, våningar kommer vara från 6-15 våningar. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Kommersiella ytor 2000. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Mer information om rättelse av yta/ytor i etapp 2 kommer inom kort. Etapp 2 objnr: 1587558. Projektet räknas med 18000 BTA + mörk BTA 7000.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan. Igångsättning 2020.
Nybyggnad av vårdbostad, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser etapp 1 av kontor (oklart antal kontor) , flerfamiljshus med 56 lägenheter, våningar kommer vara från 6-15 våningar. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Mer information om rättelse av yta/ytor m.m i etapp 2 kommer inom kort. Etapp 1 objnr: 1586260
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter samt 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 30 st bostadsrättslägenheter om 1-4 rum och kök samt 2 lokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Stationsåtgärder i Region Syd
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck, Ramlösa, Åstorp, Klippan, Tyringe och Bjuv.
Nybyggnad av livsmedelsbutik, Landskrona
Avser nybyggnad av Affärshus, gym, samt parkering.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh)
Nybyggnad av flerbostadshus, Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ca 34 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk.
Relining av vårdboende, Landskrona
Avser relining/infodring av befintliga vertikala/horisontella stamledningar, fördelningsledningar, grenledningar samt dag-och spillvattensystem ut till fastighetsgräns. Fastigheten är ett vårdboende i ständig drift och består av 3-4 våningar.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 5 lägenheter.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser geosynteter och svetsning för sluttäckning av deponi.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen 49, ansökan om bygglov för byte av tak och tillbyggnad av byggnad c samt anmälan om byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser fasadändring gällande 4 stycken nya balkonger samt rivning av befintliga balkonger, även byte av entrépartier.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Målaren Rivningslov för rivning av garage och gårdsbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Landskrona
Säbyholm 1:52, sockerbruksvägen 16 - ansökan om bygglov för uppsättning av ett växthus.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Konståkaren 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 16:1. nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 32 lägenheter, nybyggnad av 2 st miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt förråd Sandslottet 1,2,3,4,Sandstranden 4,Sandstranden 5.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser tillbyggnad av lagerhall samt flytt av befintligt tältlager.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Borstahusen 1:1, ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med förråd och parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ny ventilation i 6 stycken enskilda lägenheter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Avser en ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansöker om bygglov för byte av takpannor.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Anmälan för gällande ändring av verksamhet i befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Kungen 8, segergatan 8a-d - anmälan om stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nornan 3, vidablick 2-50, anmälan gällande byte av el-pannor samt ändring av ventilationssystem från f till fvp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Plåtslagaren 1, suellsgatan 28 a-c - ansökan om bygglov för byte av takpannor.
Tillbyggnad av verkstad i Landskrona
Tillbyggnad av kyrkogårdsexpedition med stenverkstad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Landskrona
Tuna 92:1, kyrkbacken 54, ansökan om bygglov för fasadändring för fönsterbyte, nya dörrar och takfönster samt rivningslov för rivning av veranda.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Vesslan 2, östervångsplan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande omprofilering av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av växthus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örja 30:2, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Salvian 2, svaneholmsgatan 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Kronan 1, örjaleden, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Landskrona
Citadellstaden 1:1, ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gröna lund 14, östergatan 7, ansökan om bygglov för byte av fasadskyltar samt ändrad användning från förråd till bostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Kyrkvärden 17, stationsvägen, vagnmakaregatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Köpmannen 12, drottninggatan 21 / fiskargränden 29 - ansökan om bygglov för byte av två portar.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslägenheter t.o.m. 2021-12-31, se ärende bygg.2016.60.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Badrocken 1, strandridaregatan 12, ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av terrass.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Kavaljeren 1, kavaljersgården 2-37, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 18:3, billebergavägen 59 - ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Ombyggnad av telestation i Landskrona
Asmundtorp 1:84 - ansökan om bygglov för flyttning av befintligt teknikbod för fiber.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 10:11, rönnebergabacke 240 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hus.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar och verktygscontainer samt upplag för byggmaterial.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen (gamla golfbanan). ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2020-10-01 för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, landsbyn - ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Ombyggnad av förskola i Landskrona
Borstahusen 1:1, lill-olas väg 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning från förråd/personalutrymme till förskola.
OVK-besiktningar av fastigheter, Landskrona
Avser OVK-besiktning av Landskrona stads fastigeheter. Avtalstiden är ett år med möjlighet att förlänga tre år (1+1+1).
Utvändig renovering på flerbostadshus i Landskrona
Avser utvändning ändring av flerbostadshus med ett fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande ändring av ventilationssystem från s till f.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Detta avser anmälan för installation av mekanisk frånluftsventilation.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: