Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder samt flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken enfamiljshus samt flerbostadshus med 30 lägenheter.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Stambyten och badrumsrenovering i flerbostadshus i Landskrona
Entreprenör upphandlad för Fas 1. Avser byte av vattenstammar i kök samt badrumsrenovering i flerbostadshus i 4 huskroppar i 392 lägenheter.
Upprustning av bostäder i Karlslund, Landskrona
Projektet avser upprustning av 56 lägenheter. I projektet ingår även inglasning av balkonger samt fasadarbeten. Objektets läge: Karlslund.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Landskrona
Avser option från projektnummer 1504782. Projektet avser fortsatt byte av fönster på flerbostadshus som omfattar 6-7 huskroppar i 1-2 plan. Man har använt sig av gamla ritningar.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor med öppen planlösning på ca 160 kvm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser konsulttjänster, byggledning och projektering för sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik och frisersalong i Landskrona
Projektet avser moduler för butik- och frisersalongverksamhet.
Generalkonsult för projektering i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Projektet avser fortsatt rivning av flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Cykeln 2, artillerigatan 7a-e, ansökan om bygglov för fasadändring gällande takrenovering, omfogning av fasad samt nya balkongräcken.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Utbyte av VA-ledningar och ny gestaltning av Hantverkargatan, från Kolonigatan till Föreningsgatan (ca 670 m). Gestaltningen innebär bla att två befintliga busshållplatser ersätts med en, justering av gatans utformning, ny belysning samt ytarbeten m.m
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Pilängen 1, pilängsrundeln, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Ledningsomläggning vid Kvarntorget, Landskrona
Projektet avser ledningsomläggning vid Kvarntorget. Befintlig kombinerad ledning till ny spillvattenledning, nyanläggning av dagvattenledning samt omläggning av befintlig vattenledning. Objektet är beläget på och kring gatorna Bytaregatan, Salpetergatan samt Kvarntorget i Landskrona.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Omfattar en tillbyggnad av 4 kontor samt WC-rum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Palander 9, regeringsgatan 71, sturegatan 1, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Motellet 1, hjalmar brantings väg 5, anmälan gällande ändrad planlösning samt ventilationssystem.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig lokal från kontor till tandläkarklinik.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus, byte av takmaterial etc. samt rivning av skorsten Dalkarlen 9,8.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - anmälan om installation av hiss samt ändrad planlösning och bärande konstruktion.
Nybyggnad av vårdbostad i Landskrona
Jäntan 2, östergatan, rådmansgatan, regeringsgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdboende, flerfamiljshus, p-hus, handel och kontor.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Hilleshög 1:13, rosenhällsvägen 40 - ansökan om bygglov avseende nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring på del av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Slottsplatsen 27, parkgatan 8, ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Sten sture 9, skolallén 15, regeringsgatan 53, ansökan om bygglov för fasadändring gällande fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Storken 26, tranchellsgatan 97-105, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av fönster.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Suell 1, artillerigatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnation av delar av fastigheten till kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Ängsrutan 1, lilla byvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med uterum.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Tuna 73:5, landsvägen 228 - ansökan om bygglov för takbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Gräset 16, norra långgatan 22, ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av fönster in mot gården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande inglasning av balkonger.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57a - ansökan om bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skolverksamhet.
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Norra möinge 22:1, årupsvägen 150, ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Nybyggnad av lagerhall
Renovering av flerbostadshus, Landskrona
Projektet avser renovering av ytskikt, kakel och klinker, förberedelser för tvättmaskin, handdukstork med el samt duschväggar. Det blir också ny komplett frånluftsventilation.
Ombyggnad av butik i Landskrona
Skonaren 2, skeppsbron 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 8:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Seminariekvarteret 11, junigården 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad/sammankoppling mellan två förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 2:9 - ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 6:14, rosengårdsvägen 105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 6:1, åsvägen 5b, ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, citadellstaden 1:1, dammhagsparken, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2024-05-01 för skolpaviljonger i två våningar.
Tillbyggnad av parhus i Landskrona
Nattljuset 38, nattljusgården 5b, ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus med vinterträdgård.
Nybyggnad av bastu i Landskrona
Nedra glumslöv 5:69, heimdalsgatan 29 - ansökan om bygglov för uppförande av bastu samt nya staket och grindar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg 22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6,2 kvm.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Neptun 20, ödmanssonsgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra förstaden 37, eriksgatan 72 - ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
ansökan om marklov för dagvattenmagasin, ansökan om marklov för byggnation av ett dike Citadellstaden 1:1,Örja 30:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Annelöv 18:13, ingeborgs väg 5, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hammaren 10, öresundsgatan 44, ansökan om bygglov för fasadändring gällande ny källartrappa och dörr samt uppförande av mur.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 2, gjörloffsgatan 126, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkering.
Tillbyggnad av lägenhet i Landskrona
Häljarp 11:10, axeltoftavägen 31 - ansökan om bygglov för inredning av två bostäder i den befintliga byggnaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 2:9, häljarp 1:21, häljarps station, häljenäsvägen, ansökan om bygglov för utökning av befintlig parkering.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för ny anläggning för elektronisk kommunikation.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Borstahusen 1:1, sandkornet 4, strandängsgatan 40, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med cirka 3 kvm.
Ombyggnad av tennishall i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4 b, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelverksamhet fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m 2029-05-31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Dyningen 1, havsgatan 54,56, erikstorpsgatan 105, ansökan om bygglov för inglasning av en balkong med profillöst viksystem.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Örja 30:2, kronan södra, ansökan om marklov för fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av mur i Landskrona
Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om bygglov för ny mur, Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om marklov för asfaltering av del av gårdsplan Tallriken 8.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 19 - ansökan om bygglov för materialupplag med mur indelning samt fyra belysningsmaster.
Ombyggnad av lager i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för ändrad användning och ombyggnad av lokaler till gymnasieskola samt lagerlokaler.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1, ansökan om bygglov för montage av 4 st belysningsstolpar.
Ombyggnad av slott i Landskrona
Byte av ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: