Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostad, flerfamiljshus, parkeringshus i Landskrona
Projektet avser etapp 1 av vårdbostad med 80 enheter, flerfamiljshus med 88 lägenheter, våningar kommer vara från 6-15 våningar. Det ingår även ett parkeringshus med 144 parkeringsplatser i 2 våningar. Kommersiella ytor 2000. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Mer information om rättelse av yta/ytor i etapp 2 kommer inom kort. Etapp 2 objnr: 1587558. Projektet räknas med 18000 BTA + mörk BTA 7000.
Nybyggnad av lekland i Landskrona
Avser ombyggnad av fabrik till lekland samt klättring och padel.
Nybyggnad av radhus, Landskrona
Avser nybyggnad av 53 radhus som ska byggas i området Borstahusen i Landskrona. Radhusen om 114 och 142 kvadratmeter kommer att upplåtas med bostadsrätt. Säljstart är planerad att ske under hösten 2020 för byggstart under våren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 44 lägenheter fördelade på 3 huskroppar, 2 tvåvåningshus och ett fyravåningshus på ett nytt bostadsområde. Totalt planeras det upp till 1000 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Nybyggnad av bostäder i Häljarp, Landskrona
Avser två flerbostadshus i två våningar med totalt 24 lägenheter på 1-4 rum och kök samt 18 radhus i två våningar på 118 kvadratmeter per lägenhet. Bostadsrätter.
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 29 st bostadsrättslägenheter om 2-4 rum och kök samt ibottenplan kommer det att finnas två butikslokaler. Lägenheterna är fördelade på två bostadshus som är byggda i en vinkel och sluter sig mot en innergård med ytor för gemenskap mellan grannarna. Alla lägenheter får en parkering i p-garaget i källaren där det också finns förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 36 lägenheter samt en föreningslokal/gårdshus och parkering samt stödmurar. I ett av husen kommer det vara en källare.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av produktionslokal i Landskrona
Fläkten 7, gubbhögsgatan 22 -ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Nybyggnad av förskola i Asmundtorp
Planer finns för nybyggnad av en förskola i asmundtorp.
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Renovering av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för invändig renovering av flerbostadshus med 18 lägenheter
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nybyggnad av förskola med förråd och parkering.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Planer finns för renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Nybyggnad av tankstation , Landskrona
Avser nybyggnad av tankstation i Landskrona.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan norrut mellan Kung Hans väg/Havsgatan mot Erikstorpsvägen för att koppla ihop den nya stadsdelen Landsbyn med resten av norra Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ny cirkulationsplats vid väg 17 i Landskrona
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för påbyggnad med 2:a våning ovan befintlig byggnad.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnader i Landskrona
Avser modernisering av 3 st hissar i sjukhusbyggnader vid sjukhusområdet i Landskrona. I by 3 (3A) och i by 23 (23A/23B). Objektets läge: By 03, Vattenverksallén 15 By 23, Skiftesvägen 16
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV.
Nybyggnad av verkstad i Landskrona
Nybyggnad av cykelverkstad och toalett.
Ny infart till Lasarettsområdet, Landskrona
Avser ny infart till Landskrona lasarett.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning för demontering av befintlig plåtfasad samt byte av fönster och tilläggsisolering och putsning.
Ny gång-och cykelväg i Landskrona
Ny gång- och cykelväg längs Löpargatans norra sida. Mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan I Landskrona
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av butik till bostäder.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Anmälan gällande installation av nytt ventilationssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Bollspelaren 1, företagsvägen 42, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 25, säbygatan 15 - anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Ansökan om bygglov för fasadändring gällande byte av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan för ombyggnad av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande byte av ventilationssystem från s till f.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utskeppningskontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Avser fasadändring gällande ny entré och nytt tak.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Landskrona
Avser fasadändring på 4st tvättstugor.
Utvändigt underhåll av skola i Landskrona
Avser fasadändring samt rivning av ett skjul.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser för ändrad planlösning och ändrad användning från lager till kontor och utställningslokal samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av en råvind samt nya takfönster Karl Xv 17,Banér 8.
Nybyggnad av badbrygga, i Landskrona
Avser nybyggnad av badbrygga i Borstahusen, Landskrona stad med trappor, räcke, m.m.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Avser nybyggnad av lagerbyggnad och miljöhus på ca 300 kvm. Samt utvändig ändring av kontor med fasadändring och skyltuppsättning.
Rivning av kylhus i Landskrona
Tullstorp 7:58, ansökan om rivningslov för rivning av kylhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Vesslan 1, östervångsplan 10, ansökan om bygglov för installation av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Betfältet 1, höstbruksgatan 11, ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage, Betfältet 3, höstbruksgatan 7, ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage Betfältet 1,3.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Landskrona
Palander 13, sturegatan 9, ansökan om bygglov för fasadändring gällande utrymningstrappor.
Nybyggnad av silo i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2 - ansökan om bygglov för ny slamsilo samt rivningslov för befintlig.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Sankt erik 53, föreningsgatan 25 - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet från körskola till glasmästeri och uppsättning av palissadstängsel samt inrättande av upplag och materialgård.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 7:5, ansökan om marklov för omarbetning av tomt.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Saxtorp 7:5, ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggetablering fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 87:34, barsebäcksvägen 42, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Sjukhuskvarteret 16, vattenverksallén 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-12-31 för ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av skärmtak i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - ansökan om bygglov för ändring av bef skärmtak.
Rivning av scen i Landskrona
Teatern 1, järnvägsgatan 2, ansökan om rivningslov för rivning av utomhusscenen.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Fröjdenborg 30, säbygatan 9-11, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Gamla bryggan 20, drottninggatan 7, ansökan om bygglov för installation av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Hammaren 18, tränggatan 30 - ansökan om bygglov för fasadändring med ny utrymningstrappa.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Borstahusen 1:1, nedre gatan 97 - ansökan om bygglov för uppförande av regnskydd mellan två befintliga bodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Juno 34, bredgatan 4c, ansökan om bygglov för ändrad användning av butik till miljörum samt fasadändring för ny entré.
Nybyggnad av glassfabrik i Landskrona
Karlavagnen 10, norreborgsvägen 25, ansökan om bygglov för nybyggnad av arbetsbod till glasstillverkning.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Konståkaren 1, företagsvägen, ansökan om byggov för bodetablering.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan - ansökan om marklov för genomförande av sluttäckning inkl höjning av markområdet i enlighet med detaljplan.
Rivning av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan , anmälan gällande rivning av tre stycken byggnader.
Ombyggnad av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av växthus i Landskrona
Nybyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: