Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar. Planeras även för 33 radhuslägenheter i området, projekt ID 1632094.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 29 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Avser ny- och ombyggnad av krematorium. Samt in- och utvändig renovering av kapell vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
ravser nybyggnad 32 st lägenheter fördelade på 5 st en- eller tvåplanshus med tillhörande förråd, miljöhus, sophus och gemenskapslokal. BTA ca 2272 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 19 st kedjehus i 2 våningar. BTA ca 2166.
Nybyggnad av servicebostäder i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av servicebostäder med 12 lägenheter, gemensamma utrymmen, gårdsbyggnad samt markarbeten innefattande bl.a. parkering. Adress: Korsningen Fru Marines väg och Torsebrovägen
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Ombyggnad av affärs- och flerbostadshus i Kristianstad
Avser tilläggisolering och ny tak- och fasadbeklädnad. Byte av fönster, fönsterdörrar, balkonrenovering. Samt arbeten för vs, vent och elinstallationer. I fastigheten finns lokaler på bottenplan samt lägenheter ovan i 3 plan. 1 st lokal kommer att byggas om till lägenhet.
Nybyggnad av solcellspark i Kristianstad
Avser en stor solcellspark vid Lägsta punkten utmed E22:an i Kristianstad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter och ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad med ny matsal som är dimensionerat för att servera 450 portioner i tre sittningar. Samt tillagningskök och ombyggnad av fläktrum. BTA nybyggnad: ca 430 kvm Total tomtarea: ca 26800 kvm
Ombyggnad till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st bostäder i form av parhus i Norra Åsum, Kristianstad. Fastighetsbtkn: Laddstaken 1, Laddstaken 5, Laddstaken 6 samt Räfflan 2, Räfflan 3, Räfflan 4 och Laddstaken 7.
Nybyggnad av lågreservoar Åhus
Avser nybyggnad av lågreservoar i Åhus. Denna entreprenad omfattar uppförande av ny lågreservoar inkluderande leverans, montage och driftsättning av maskin- och processteknisk utrustning, ny maskinbyggnad samt el-, styr- och reglerinstallation.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus med adress: Åhus 14:108. Ripavägen/Tippvägen. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, fryshus. BTA ca 3000 kvm.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 12 st marklägenheter.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Avser att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Cirka 50 fastigheter.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser lager. Områdets yta ca 12 000 kvm, byggherren har även en markreservation på ytterligare 5000 kvm Koriandern 2. Objektetsläge: Horna 3:12 Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Breddning av väg i Kristianstad
Avser breddning av Långebrogatan från 2-filig till 4-filig.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 10 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus på Brottaren 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 900 kvm.
Nybyggnad av butik och lager i Kristianstad
Nybyggnad av butik samt lager (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus väster om Skepparslöv i Kristianstad.
Ny gc-väg mellan Fjälkinge-Bäckaskog
Ny gc-väg samt ombyggnad av Gamla vägen (väg 2062).
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus på Nya Ängamöllan i Kristianstad.
Infrastruktur Näsby södra, Kristianstads kommun
Avser infrastrukturarbeten vid Näsby södra och Kristianstadsbadet.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 5 st parhus på Vallörten 1, Vallörten 2 och Vallörten 3 i Åhus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 5 st parhus på Vallörten 4, Vallörten 5 och Vallörten 6 i Åhus. BTA ca 1200 kvm.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 8 lägenheter i flerbostadshus på Atleten 6 samt på Atleten 7.
Ombyggnad av skola i Lingenäs, Kristianstad
Avser ombyggnation av förskola till Grundsärskola med fyra avdelningar, ca 16 elever ålder 6-13 år och ca 20 personal. Arbeten med mark och utemiljö görs också i projektet.
Ombyggnad av ledning i Åhus
ST-AHSV-Åhus V Totalombyggnad av 130kV.
Ombyggnad av anslutningar längs väg 118 mellan Åhus-Kristianstad
Förlängning av accelerationsfält, ökad tillgänglighet för gångtrafikanter, ökad framkomlighet till närmaste busshållplats.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av fastighetsnät i Kristianstad
Avser utbyggnad av fastighetsnät till ABK och AB Allöns lägenheter och lokaler.
Rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Sanering inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser tillbyggnad av verkstads- och lagerlokal.
Sanering av mark på Näsby fält, Kristianstad
Avser sanering på markområde av eventuell OXA på området Volleybollplan, Lingenässkolan i Kristianstad. Bruttoarea ca 2500 kvm
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Avser rivning av befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Avser att på befintligt marklager, eller akvifer, att utöka med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl- och värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Projektet är en del av energiåtgärder på Campus Kristianstad.
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Projektet avser hissombyggnad av 3 st hissar inom beställarens fastighetsbestånd. Anbud kan läggas på samtliga hissar eller bara enstaka hissar. FYI! På grund av Corona kommer upphandling gällande hiss 2 Sjövägen 31 Österäng, Österängsgården att avbrytas. Detta då inte vissa anbudslämnare har blivit insläppta i byggnaden. De andra två kontraktsområdena (hiss 1 och hiss 3) kommer att utföras. Har man lämnat in pris på alla tre kontraktsområdena stryks kontratområde 2.
Ramavtal avseende för tak- och plåtarbeten
Ramavtalet omfattar huvudsakligen ny- och omläggning av papptak, utbyte av stuprännor, hängrännor och fönsterbleck, utbyte och tillverkning av plåtdetaljer samt rensning av stuprör och hängrännor m.m. Avtalstiden för området ny- och omläggning av papptak (område 2) är 5 månader (2020-07-01 – 2020-11-30), med möjlighet till förlängning ytterligare 1+1+1 år.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fasadrenovering vid Komvux, tekniska skolan.
Solkraftsinstallation på tre fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: FD Tingshuset 50 solcellsmoduler med toppeffekt minst 17,25 kWp Ishallen Kristianstad 166 solcellsmoduler med toppeffekt minst 57,27 kWp Kulladals Förskola. 80 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,6 kWp För visning av arbetsområdet kontaktas: FD Tingshuset: Henrik Mattson tel 0733-134209 Ishallen Kristianstad: Rasmus Granetoft tel. 0733-136089 Kulladals Förskola: Niclas Stjernkvist tel. 0728-857719
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Avser nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av ventilation i 3st flerbostadshus.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Takrenovering Östra kommunhuset i Kristianstad
Projektet avser takrenovering på Östra kommunhuset. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsarbeten på fastigheter 2021, Etapp 5, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum i Kristianstads kommun. Adress: Artillerivägen 3 (By 1), Artillerivägen 6 (By 9) samt Haubitsvägen 25 (By 23) i
Tak- och fasadrenovering på skola i Åhus, Kristianstads kommun
Projektet omfattar 1 byggnad: Villaskolan - tak samt fasadrenovering.
Rivning av skola i Kristianstad
Avser rivning av Byggnad C och D på Arkelstorps Skola. Samt uppförande av moduler.
Sanering av mark på Näsby fält, Kristianstad
Avser sanering på markområde av eventuell OXA på områden som är lokaliserade på Näsby fält. Inför dagvattenhantering och gång/cykelväg för detaljplan Näsby sydväst 18901. Samt inför dagvattenhantering Lingenässkolan. Bruttoarea ca 20 000kvm. Option finns på ID 1635382.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2020 i Kristianstad,U4
Projektet avser fasadarbeten och fönsterbyte samt målning på skola.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad parhus och förråd.
Nybyggnad av fällbar läktare till sporthall i Kristianstad
Avser köp av 2 st fällbara läktare till Nosabyhallen inkl. montering.
Utvändig ändring av lager, Kristianstad
Avser utvändigt underhåll av lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkoginglasning på flerbostadshus , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande. Valthornet 6, Tjädern 8, Floretten 5, Pontonen 1 och Hästen 1.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Bygglov för 8 parkeringsplatser samt insynsskyddande plank.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov för befintlig bod med tillbyggt skärmtak samt nybyggnad av redskapsbod.
Tillbyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Kårestad 7:1 och Linnekulla 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av skärmtak (168m²).
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ombyggnad av kontor till att åter bli lägenhet.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad med kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplatser vid naturreservaret Heljestad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande parkeringsplatser vid naturreservatet Svartetorp.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad - tillbyggnad Air Liquide.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Tillbyggnad av servicehus med kyl-/fryshus.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning samt målning. Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: