Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 149 st.

Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 123 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar i 3-5 våningar. Kommer att delas upp i 3 etapper.
Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av vårdboende och förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras en förskola på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Ombyggnadsyta: 900 kvm samt Tillbyggnadsyta: 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 50 enbostadshus. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av parhus med 20 lägenheter i 10 st huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus Kristianstad
Avser förtätning i centrala Åhus. nybyggnad av ca 16 lägenheter
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter, Sabo kombo. Planerad byggstart sommaren 2018.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte för ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Om- och tillbyggnad av Villaskolan i Åhus
Avser en om- och tillbyggnad av F-6 skola. Nybyggnation ca 975 kvm och ombyggnation ca 2000 kvm, tomtarea ca 4000 kvm.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, flytta järnsmides staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, samt lager.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Underhållsarbeten museet mfl i Kristianstad
Avser tak- och fönstermålning på Museet Stora Torg, fönstermålning på restaurang Bånken Stora torg samt puts- och målningsarbeten på Skottenborg Långebrogatan 1.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Nybyggnad av parkanläggning mm i Kristianstad
Avser parkanläggning, anläggande av huvudgång och cykelstråk samt vändplatser vi Hammarhusvägen. Belysning kommer att utföras av sidoentreprenör.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad hissar Centralsjukhuset i Kristianstad
Projektet omfattar ombyggnad av hiss. De tre aktuella hissarna betjänar vertikla hisstransporter i by 01 för personer, sängar, gods, mat mm. Intill hissar H1 och H2 finns ytterligare sänghissgrupp. För hissarna H1 och H2 byts dörrutrustning, motorer, styrsystem, elutrustning, korg, mekaniska komponenter mm. För hissarna H15 byts dörrutrustning, motorer, styrsystem, elutrustning, korg, mekaniska komponenter mm.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser takrenovering och fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokaler i flerbostadshus till 3st lägenheter.
Underhållsarbeten på Krinova, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering. Uppskattad start och kostnad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus underhållsarbeten, fasad- och takrenovering 2018.
Solkraftsinstallation på fyra fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: Slättängens Förskola 95 solcellsmoduler med toppeffekt minst 31,35 kWp Öllsjö Förskola 104 solcellsmoduler med toppeffekt minst 34,32 kWp Åsum Fru By 14. 126 solcellsmoduler med toppeffekt minst 41,58 kWp Krinova 82 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,06 kWp. För visning av arbetsområdet kontaktas: Slättängens Förskola: Dan Jönsson tel 0733-135328 Öllsjö Förskola: Lars Faijermo tel. 0733-135142 Åsum Furu By 14: Jonas Nilsson tel. 0733-138714 Krinova: Lannart Månsson tel. 0733-139353
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Underhållsarbeten på Norra Kasern gula förrådet, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - bef förskola till lägenheter.
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Projektet avser hissombyggnad av fem olika objekt som innehåller totalt 21 hissar. Ombyggnationen kommer ske etappvis mellan 2018–2020 Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Avser underhåll av Hammars skola, By A, B, D, E och G. Fönsterbyte, fasad- och takrenovering.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Fasadbyte på förskola Österäng, Kristianstad
Avser byte av fasad på förskola.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Utvändigt underhåll på förskola i Önnestad
Objektet avser utvändig målning av Önnestads förskola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus, nya färger.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
ändrad användning av lokal till skola.
Ombyggnad av bageri i Kristianstad
ändrad användning från affär till bageri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Nybyggnad av servicebostad i Kristianstad
Nybyggnad av servicebostäder.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av helikopterhangar i Kristianstad
Nybyggnad av hangar och personalmoduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning samt fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: