Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 29 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Planer finns att riva befintligt boende, Almgården och bygga ett nytt vård och omsorgsboende med ca 40st lägenheter och samvarorum i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Nybyggnad av f-skola/skola, P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för skola, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av industrihotell med en kontorsdel.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av 12 st marklägenheter. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1546048.
Ombyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 16 lägenheter.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av kedjehus i Åhus
Avser nybyggnad av 10 st kedjehus i området Södra Äspet i Åhus.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter, ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1518588 .
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Bostadshuset byggs i tre våningar samt en fjärde indragen takvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Kristianstad
Tillbyggnad och invändigt underhåll av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Ombyggnad av järnväg i Fjälkinge
Två nya mellanblocksignaler, en på vardera sida om driftplatsen Fjälkinge. Bandel 943, km 2+000 till km 20+000.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser byte av tak, samt byte av ventilationssystem på markbostäder i Kristianstad.
Nybyggnad av tennishall i Kristianstad
Avser nybyggnad av en padelhall i Krisitanstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Avser komplettering av bullerskyddet utanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde på fastigheten Åhus 558:31, med start innan Lotsgatan 40 i Åhus, (Arbetsområde nr 1, 2 och 3. Utvecklingsytan samt massupplag (Arbetsområde nr 4 och 5) ligger innanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde, på fastigheten Åhus 558:93, Kristianstads kommun.
Ombyggnad av radhus i Arkelstorp
Avser installation av vattenburet värmesystem samt FTX-ventilation i 10 stycken lägenheter i radhus. Ventilations-, rör-, el-, styr, mark och byggarbeten ingår i entreprenaden. Objektets läge: Allarpsvägen 19-21 och 23 i Arkelstorp.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Tak- och fönsterrenovering på skola i Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fasadrenovering vid Komvux, tekniska skolan.
Installation av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av ventilation i 3st flerbostadshus.
Underhållsarbeten på fastigheter 2019, Etapp 4, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 3 och 5, 291 63 Kristianstad (Et 4), Killegårdsvägen 12, 291 63 Kristianstad (Åsums Förskola) samt Fredsskogsvägen 36, 291 63 Kristianstad (Åsums Skola).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändig ändring av flerbostadshus, tak- och fasadrenovering samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Planer finns att riva befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.
Ramavtal avseende distributionselektriker m.m till C4 elnät AB, Kristianstad
Avser ramavtal för perioden 2019-10-01 -- 2021-10-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät AB i Kristianstad.
Utvändig renovering av förskola i Åhus, Kristianstad
Avser fasadrenovering av förskola i Åhus, Kristianstads kommun.
Ombyggnad av arena i Kristianstad
Avser utbyte av befintlig elaramaturer och styrning i Kristianstads arena e-hallen.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av reningsverk i Kristianstad
Nybyggnad av reningsverk samt rivning av befintliga byggnader.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av stugor för tillfällig vistelse, plank, parkeringsplatser och servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Kristianstad
Utvändig ändring av vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus, nya färger.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring av industribyggnad - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring av industrilokal samt uppsättning av reklamskyltar.
Ombyggnad av pizzeria i Kristianstad
Ändrad användning av postterminal till pizzeria.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning i flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning till matservering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring med färg och materialbyte.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Väsentlig ändring av planlösning kontor - trafikverket.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad annvändning del av källarplan i flerbostadshus - ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av fastighetsskötarlokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Åtgärder av en fasadvägg på flerbostadshus..
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus/kontor - byte av bef. fönster till ytterdörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av enbostadshus - byte av fönster samt uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Utvändig ändring av fjälkinge skola byggnad E - igensättning av fönsterrad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - ändring av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus med solceller samt anläggande av nio parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad samt nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av hamnlager.
Rivning av komplementbyggnad i Kristianstad
Rivning av brandskadad lokal utanför detaljplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: