Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om- och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus som består av 2 punkthus med 76 lägenheter samt 2 våningar där det ska även ingå 2 lokaler. BOA yta är 5892.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 20 st marklägenheter i bostadsrättsform. Området är vid planeternas område i Vä, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Planerat projekt med byggstart under våren 2020. Avser ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av residenset för ny hyresgäst i Kristianstad
Avser ombyggnad av residensvåningen på plan 4 och 5 för ny hyresgäst samt ytskiktsrenovering och utbyte av el- och vvs-system.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder, 12 st lägenheter. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1546048.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 16 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser åtgärder gällande tak, fasad, fönster samt ventilation på flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av 12 st hyreslägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1518588 .
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Renovering av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Eventuella planer på ombyggnad/renovering av ett vård- och omsorgsboende i Tollarp. Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Rivning samt nybyggnation av lackeringshall.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Kristianstad
Tillbyggnad och invändigt underhåll av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
U7 Underhållsarbeten Teatern 2019 Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering på teatern.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nytt industriområde, Ängamöllan.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Avser tak-och fasadrenovering av byggnad C på Centralskolan. Objektet är belägen utmed Lasarettsboulevarden.
Underhållsarbeten på Krinova, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser byte av tak, samt byte av ventilationssystem på markbostäder i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av lantbruksbyggnad.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2020 i Kristianstad,U4
Projektet avser fasadarbeten och fönsterbyte samt målning på skola.
Omgestaltning av kyrka i Kistianstad
Projektet avser genom att kyrkogården kommer att omgärdas av ett fint staket i svart smidesjärn. Miljön kommer även att fräschas upp med nya gångytor i granitmaterial som materialmässigt passar väl till kyrkogårdens kultur-historiska värden och som knyter an till den äldre strukturen. Även huvudentrén kommer förbättras med handikapparkering samt på- och avstigningsplats i nära anslutning till entrén.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Ombyggnad av järnväg i Fjälkinge
Två nya mellanblocksignaler, en på vardera sida om driftplatsen Fjälkinge. Bandel 943, km 2+000 till km 20+000.
Ombyggnad av radhus i Arkelstorp
Avser installation av vattenburet värmesystem samt FTX-ventilation i 10 stycken lägenheter i radhus. Ventilations-, rör-, el-, styr, mark och byggarbeten ingår i entreprenaden. Objektets läge: Allarpsvägen 19-21 och 23 i Arkelstorp.
Tak- och fönsterrenovering på skola i Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering.
Underhållsarbeten på fastigheter 2019, Etapp 4, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 3 och 5, 291 63 Kristianstad (Et 4), Killegårdsvägen 12, 291 63 Kristianstad (Åsums Förskola) samt Fredsskogsvägen 36, 291 63 Kristianstad (Åsums Skola).
Underhållsarbeten på Norra Kasern gula förrådet, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad A. Objektet är beläget på Norretullsområdet, Kristianstad.
Underhållsarbeten på Café David, Kristianstad
Avser fasad och fönster renovering,samt staket utmed Norretullsvägen mellan Norra kanalen – Norra Kasern.
Underhållsarbeten på Rarkgårdens förskola, Kristianstad
Avser fönster och fasadrenovering på Parkgårdens Förskola och Parkskolan, byggnad B. Objekten är belägna på Almvägen 1 (Parkgården), Prästallén 1 (Parkskolan) 291 41 Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av ventilation i 3st flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad.
Fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnad i Kristianstad
Mark- och anläggningsarbeten rörande förläggning av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i Kristianstad kommun för 2019-2020.
Underhållsarbeten på industrifastighet
Projektet avser takrenovering på industifastigheten Släpvagnen 2. Objektet är beläget på Vilans industriområde, Kristianstad.
Ramavtal avseende material för bredbands och elnät i Kristianstad
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel för perioden 2019-04-01 -- 2021-04-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät i Kristianstad.
Utvändigt underhåll av Rinkaby skola
Avser takrenovering på Rinkaby skola, By A. Objektet är beläget i Rinkaby, Kristianstads kommun. Adress: Eva Waldermarssons väg 5, 291 76 Rinkaby
Utvändig renovering av förskola i Åhus, Kristianstad
Avser fasadrenovering av förskola i Åhus, Kristianstads kommun.
Utvändigt underhåll av elevhem, Kristianstad
Avser fasadrenovering och fönsterbyte på elevhem. Objektet är beläget på Kulltorp, Banvaktsvägen 9-11 i Kristianstad
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande på Geten 1 och Rullebören 2 i Kristianstad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus, nya färger.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Kristianstad
Utvändig ändring av vandrarhem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring med färg och materialbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad annvändning del av källarplan i flerbostadshus - ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till bostad.
Ombyggnad av pizzeria i Kristianstad
Ändrad användning av postterminal till pizzeria.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Åtgärder av en fasadvägg på flerbostadshus..
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus/kontor - byte av bef. fönster till ytterdörr.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av garagelängor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristianstad
Utvändig ändring av handelsbyggnad - insättning av ny ytterdörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring av industribyggnad - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Utvändig ändring av industrilokal samt uppsättning av reklamskyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: