Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Avser nu två nya trevåningshus med totalt 24 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, ca 200 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Igångsättning tidiagast Q2 2019. Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av vårdboende och förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras en förskola på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter. Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna. Antal tomter är ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 2 mfl
Planer finns på parhus/radhus/flerbostadshus. 300 bostäder.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även bli övergångslägenheter.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad och rivning av krematorium i Kristianstad
Planerat projekt med byggstart under vintern 2018/19. Avser rivning av befintlig byggnad och därefter nybyggnad av krematorium.
Om- och tillbyggnad av Villaskolan i Åhus
Avser en om- och tillbyggnad av F-6 skola. Nybyggnation ca 975 kvm och ombyggnation ca 2000 kvm, tomtarea ca 4000 kvm.
Ombyggnad av residenset för ny hyresgäst i Kristianstad
Avser ombyggnad av residensvåningen på plan 4 och 5 för ny hyresgäst samt ytskiktsrenovering och utbyte av el- och vvs-system.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av parhus med 20 lägenheter i 10 st huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus Kristianstad
Avser förtätning i centrala Åhus. nybyggnad av ca 16-20 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 1
Planer finns för ca 300 parhus/radhus/flerbostadshus. Detta avser första etappen om ca 17 st radhus.
Anläggande av VA-ledningar och fiberutbyggnad i Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Renovering av flerbostadshus i Kristianstad, etapp 8
Avser fortsatt renovering av lägenheter i flerbostadshus vid Lyckans Höjd. Fasad, tak, värmesystem, ventilation & fönsterjobb.
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av förskola Östersrlöv i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser avveckling av paviljonger.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser nybyggnad av gångbro över Härlövsängaleden.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostädshus i Kristianstad
Avser bostadsbebyggelse med friliggande hus.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av lager .
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Rivningsarbeten inom område Degeberga, Kristianstad,
Avser rivning av en maskinhall och en stålhall, samt mindre, enkla byggnader inom Kristianstad och Degeberga.
Ombyggnad av radhus i Arkelstorp
Avser installation av vattenburet värmesystem samt FTX-ventilation i 10 stycken lägenheter i radhus. Ventilations-, rör-, el-, styr, mark och byggarbeten ingår i entreprenaden. Objektets läge: Allarpsvägen 19-21 och 23 i Arkelstorp.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Underhållsarbeten på Norra Kasern gula förrådet, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad A. Objektet är beläget på Norretullsområdet, Kristianstad.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte för ca 150 lägenheter.
Underhållsarbeten på Café David, Kristianstad
Avser fasad och fönster renovering,samt staket utmed Norretullsvägen mellan Norra kanalen – Norra Kasern.
Ombyggnad av hamburgerbar i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad. Ett cykelgarage vid tivoliparken och det andra cykelgaraget vid andra sidan av på centralstationen.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad samt därefter rivning av bef. betongfabrik.
RTO, Upphandling av containerinstallation i Kristianstad
Avser containerinstallation med RTO ”Regenerativ Termisk Oxidation” för Gasreningsanläggning 2 i Kristianstad.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar ca 250 kvm samt ombyggnad av 2st lektionssalar.
Va-utbyggnad i Åhus, Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber. Stationssamhälle Horna 3:12 m fl, Kristianstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Balkonginglasning flerbostadshus på Riksens Ständer 3, brandstationen 1, Sappören 4, Lyckans Höjd 18, Kärnmakaren 4 & tvillingen 2.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Underhållsarbeten på industrifastighet
Projektet avser takrenovering på industifastigheten Släpvagnen 2. Objektet är beläget på Vilans industriområde, Kristianstad.
Utvändig renovering av förskola i Åhus, Kristianstad
Avser fasadrenovering av förskola i Åhus, Kristianstads kommun.
Utvändigt underhåll av elevhem, Kristianstad
Avser fasadrenovering och fönsterbyte på elevhem. Objektet är beläget på Kulltorp, Banvaktsvägen 9-11 i Kristianstad
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristianstad
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 st parhus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 4 parhus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal.
Rivning av automatstation i Kristianstad
Rivning av drivmedelsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus, nya färger.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kristianstad
Utvändig ändring av sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvndig ändring av flerbostadshus - en balkonginglasning.
Konservering av gamla gravhällar
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, nytt järnsmides staket, askgravplatser .
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miiljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av skärmtak för permobil.
Tillbyggnad av markanläggning i Kristianstad
Nybyggnad av solcellsanläggning på mark.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett vid badplats samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef. enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage, förråd samt rivning av bef. skjul.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kristianstad
Marklov för förbelastning.
Nybyggnad av busshållplats i Kristianstad
Anläggande av hållplatsområde och nybyggnad av busskur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvädnig ändring av flerbostadshus - balkonginglasning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: