Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2023. Avser planer för ny stadsdel med ca 700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av residenset för ny hyresgäst i Kristianstad
Avser ombyggnad av residensvåningen på plan 4 och 5 för ny hyresgäst samt ytskiktsrenovering och utbyte av el- och vvs-system.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel och en utredning skall göras gällande ombyggnad eller rivning av de befintliga bostadshusen på området Vilans strandäng i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 1
Planer finns för ca 300 parhus/radhus/flerbostadshus. Detta avser första etappen om ca 17 st radhus.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-132-1, 11-169-1, 11-641-1 och 12-696-1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-333-1, 11-602-1, 11-67-1 och 12-500-1.
Va-utbyggnad i Åhus, Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber. Stationssamhälle Horna 3:12 m fl, Kristianstad.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Rivning samt nybyggnation av lackeringshall.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Kristianstad
Tillbyggnad och invändigt underhåll av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
U7 Underhållsarbeten Teatern 2019 Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering på teatern.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Avser tak-och fasadrenovering av byggnad C på Centralskolan. Objektet är belägen utmed Lasarettsboulevarden.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Underhållsarbeten på Krinova, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Omgestaltning av kyrka i Kistianstad
Projektet avser genom att kyrkogården kommer att omgärdas av ett fint staket i svart smidesjärn. Miljön kommer även att fräschas upp med nya gångytor i granitmaterial som materialmässigt passar väl till kyrkogårdens kultur-historiska värden och som knyter an till den äldre strukturen. Även huvudentrén kommer förbättras med handikapparkering samt på- och avstigningsplats i nära anslutning till entrén.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Rivningsarbeten inom område Degeberga, Kristianstad,
Avser rivning av en maskinhall och en stålhall, samt mindre, enkla byggnader inom Kristianstad och Degeberga.
Ombyggnad till kontor på Södra Kasern, Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Tak- och fönsterrenovering på skola i Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering.
Underhållsarbeten på Norra Kasern gula förrådet, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad A. Objektet är beläget på Norretullsområdet, Kristianstad.
Underhållsarbeten på Café David, Kristianstad
Avser fasad och fönster renovering,samt staket utmed Norretullsvägen mellan Norra kanalen – Norra Kasern.
Underhållsarbeten på Rarkgårdens förskola, Kristianstad
Avser fönster och fasadrenovering på Parkgårdens Förskola och Parkskolan, byggnad B. Objekten är belägna på Almvägen 1 (Parkgården), Prästallén 1 (Parkskolan) 291 41 Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av ventilation i 3st flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av verkstad, lager och tvätthall.
Fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnad i Kristianstad
Mark- och anläggningsarbeten rörande förläggning av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i Kristianstad kommun för 2019-2020.
Underhållsarbeten på industrifastighet
Projektet avser takrenovering på industifastigheten Släpvagnen 2. Objektet är beläget på Vilans industriområde, Kristianstad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig fasadrenovering av Residenset i Kristianstad.
Ramavtal avseende material för bredbands och elnät i Kristianstad
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel för perioden 2019-04-01 -- 2021-04-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät i Kristianstad.
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Utvändig renovering av förskola i Åhus, Kristianstad
Avser fasadrenovering av förskola i Åhus, Kristianstads kommun.
Utvändigt underhåll av elevhem, Kristianstad
Avser fasadrenovering och fönsterbyte på elevhem. Objektet är beläget på Kulltorp, Banvaktsvägen 9-11 i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring samt byte av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande på Geten 1 och Rullebören 2 i Kristianstad.
Utvändigt underhåll av grupphus i Kristianstad
Utvändig ändring av grupphus, nya färger.
Rivning av personallokal i Kristianstad
Rivning av bef. personalutrymmen samt maskinhall.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kristianstad
Utvändig ändring av sjukhus.
Nybyggnad av kiosk i Kristianstad
Återuppbyggnad av ny kiosk/gatukök.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristianstad
Utvändig ändring av handelsbyggnad - insättning av ny ytterdörr.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av garagelängor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av 8 flerbostadshus - installation av solcellsanläggning på 8 hustak.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsmoduler - 9 kontorsmoduler upp på bef. moduler.
Tillbyggnad av kallförråd i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med kallförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: