Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i punkthus, Klippan
Projektet omfattar 3 fristående punkthus i 4 våningar inrymmande ca 60 senior-lägenheter. Inglasning mellan punkthusen. Ev kan man tänka sig att uppföra ett hus i taget.
Ombyggnad, anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Avser renovering av fastigheten, effektivisering av ytorna, samt tillgänglighetsanpassning. Lokalen kommer att användas för kultur- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter, i 4 parhus.
Ombyggnad av skola i Klippan
Projektet avser ombyggnad av bild, musik-och träslöjdsalar. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet och som nu renoveras.
Nybyggnad av marklägenheter och flerbostadhus i Klippan
Nybyggnad av parhus marklägenheter och carportar. Samt ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning till industriomr Månstorp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ljungbyhed-Allarp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Renovering av badhus, Klippan
Avser renovering av våtrumsutrymmen och lokaler i badhus med bla relining av befintliga avloppsrör och stammar, nya vs installationer och armaturer i duschar och toaletter, samt nya golvytor i duschar, toaletter och korridor mot bassäng. Anpassning av ventilation i källarplan. Mindre rivningsarbeten av vs-installationer, nya PE rör monteras, håltagning nya vattenrör och vattenledningar i bottenplan. Installationer för el, vvs och styr.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Avser anläggande av gator och valedningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Till- och ombyggnad samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Klippan
Ändrad användning till caféverksamhet.
Tillbyggnad av förråd i Klippan
Tillbyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av skola i Klippan
Uppsättning av 11 stycken moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Uppsättning av moduler vid förskola.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Klippan
Rivning av byggnadsdelar i industribyggnad.
Nybyggnad av carport i Klippan
Rivning av carport samt nybyggnad av carport.
Rivning av enbostadshus i Klippan
Rivning av enbostadshus och uthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3302).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3305).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3307).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3313).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3339).
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Klippan
Fasadändring av transformatorstation (f16).
Utvändigt underhåll av industrihus i Klippan
Mindre fasadändring (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Klippan
Mindre fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Klippan
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3338).
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3381).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3382).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3383).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3384).
Installation av el- och styrsystem vid reningsanläggning i Klippan
Avser installation av nytt el- och styrsystem för SBR (satsvis biologisk rening).
Schaktsanering av Horsakärr skjutbana, Kristianstad
Avser schaktsanering av fd skjutbana på 300-meter som tidigare använts av Försvarsmakten. Skjutvallen är 60 m bredd. Framför vallen finns 5 m bred grusad gång längs tavellinjen.
Rivning av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 som har moduler ska demonteras. Ersätts av en ny skola i Östra Klippan ID 1201847.
Komplettering av yttre belysning 2018, Klippan
Avser komplettering av yttre belysning av bef ytor för hantering av avfallsmassor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: