Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad, anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Avser renovering av fastigheten, effektivisering av ytorna, samt tillgänglighetsanpassning. Lokalen kommer att användas för kultur- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Färingtofta, Klippan
Avser ombyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F16 Färingtofta.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Nybyggnad av förskola och nattis med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter, i 4 parhus.
Nybyggnad av marklägenheter och flerbostadhus i Klippan
Nybyggnad av parhus marklägenheter och carportar. Samt ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Klippan
Projektet avser ombyggnad av bild, musik-och träslöjdsalar. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet och som nu renoveras.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Installation av el- och styrsystem vid reningsanläggning i Klippan
Avser installation av nytt el- och styrsystem för SBR (satsvis biologisk rening).
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Avser anläggande av gator och valedningar.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av kopplingsstation (kh648).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3333).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3337) Väsmanstorp 9:1,12:1,14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3338).
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3381).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3382).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3383).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3384).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation. n3372., Nybyggnad av nätstation. n3373. Annarp 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation. n3379.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstationer. Forestad 2:6,5:2,1:13,1:14,14:1,1:4.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Klippan
Rivning av byggnadsdelar i industribyggnad.
Rivning av nätstation i Klippan
Rivning av nätstation (ll973).
Tillbyggnad av förråd i Klippan
Tillbyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av staket i Klippan
Uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3302).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3305).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3307).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3313).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3339).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation. n3143.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Uppsättning av moduler vid förskola.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Klippan
Fasadändring av transformatorstation (f16).
Ombyggnad av enbostadshus i Klippan
Fasadändring och ombyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Klippan
Mindre fasadändring (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Klippan
Mindre fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Klippan
Uppförande av två lagertält.
Schaktsanering av Horsakärr skjutbana, Kristianstad
Avser schaktsanering av fd skjutbana på 300-meter som tidigare använts av Försvarsmakten. Skjutvallen är 60 m bredd. Framför vallen finns 5 m bred grusad gång längs tavellinjen.
Rivning av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 som har moduler ska demonteras. Ersätts av en ny skola i Östra Klippan ID 1201847.
Komplettering av yttre belysning 2018, Klippan
Avser komplettering av yttre belysning av bef ytor för hantering av avfallsmassor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser hyresgästanpassning, handikapp hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: