Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Klippan
Avser ny flexibel skola som både ska kunna användas som en F-6 och F-9 skola för 525 elever och med möjlighet upp till 630 elever. Objektet är beläget vid Kristoffers väg och förlängning av Mamarpsgatan, Klippan. Markarbeten påbörjades 1 mars.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 62 lägenheter i 8 plan. Objektets läge: Centrum Korsningen Järnvägsgatan-Allégatan i Klippan.
Nybyggnad av seniorbostäder/äldreboende i Klippan
På området planeras för ett trygghetsboende/seniorboende alternativt äldreboende/servicehus. Intressenter som vill hyra och driva verksamhet här finns. Projektet omfattar 3 fristående punkthus i 4 våningar inrymmande ca 60 senior-lägenheter. Inglasning mellan punkthusen. Ev kan man tänka sig att uppföra ett hus i taget.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Klippan
Planer finns nybyggnad på stationsnära tomt för en blandning av bostäder och kontor och även parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnad av förskola plus nattis med 8 avdelningar.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ljungbyhed-Allarp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Ombyggnad till LSS-boende i Klippan
Avser ombyggnad till korttidsboende med 18 brukarrum och personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av klubbhus i Ljungbyhed, Klippan
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus i Klippan.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.
Installation och service för serverrum i Klippan
Avser installtion av serverrum, samt leverans och installation av 1 st reservkraftsaggregat som skall betjäna serverrum och övriga utrymmen. Avtalet avser 36 månader efter avtalsstart 2019-06-01—2022-05-31 med en möjlighet till förlängning i 12 + 12 månader.
Renovering av Pilagårdsskolan, östra Ljungby
Avser stambyte, fönsterbyte samt ytskiktsrenovering.
Ersättning av gaspannor i Ljunbyhed.
Avser att ersätta gaspannor med 2 st nya gaspannor på vardera 3 MW.
Nybyggnad av aktivitetspark i Klippan
Avser en ny aktivitetspark innehållande parkour, boulebanor, beachvolley-boll bana och cykelbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: