Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Klippan
Avser ny flexibel skola som både ska kunna användas som en F-6 och F-9 skola för 525 elever och med möjlighet upp till 630 elever. Planerad byggstart sommaren 2019. Objektet är beläget vid Kristoffers väg och förlängning av Mamarpsgatan, Klippan
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Området ansluter till E4, väg 13 och länsväg mot Åstorp. Omfattar 5-6 hektar. Detaljplanen är antagen. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av va-ledning till industriomr Månstorp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning mellan Östra Ljungby-Lyckås samt till industriområde Månstorp.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Broreparationer i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2020. Broreparationer.
Vägsanslutning för industri i Bolestad, Klippan
Igångsättning tidigast 2019. Avser vägombyggnad i anslutning till industriområde.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Förtätning och infrastruktur av skola i Klippan
Avser infrastruktur med vatten och avlopp.
Tillbyggnad av matsal i Klippan
Avser tillbyggnad av befintliga matsal. Matsalen ska inkludera ett serveringskök med diskhantering. Samt uppfräschning av befintlig matsal.
Belysning på GC-väg i Östra Ljungby-Stidsvig, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Belysning GC-väg Östra Ljungby-Stidsvig.
Underhåll av avloppsreningsverk, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Ombyggnad av cafeteria i Klippan
Ändrad användning till caféverksamhet.
Ny va-ledning Hylltofta, Klippan
Avser ny vattenledning mellan kommunens förbindelsepunkt vid Vedbyvägen till NÅRAB:s kontor. Samt en ny tryckstegringsstationen tas i bruk. Objektet är beläget inom NÅRAB:s återvinningsanläggning i Hyllstofta, adress: Hyllstofta 6178.
Installation av el och belysning på Kopparmöllan, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: