Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Nybyggnad av logistikfastighet och som är belägen längs med E4 i Östra Ljungby utanför Helsingborg.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Området ansluter till E4, väg 13 och länsväg mot Åstorp. Omfattar 5-6 hektar. Detaljplanen är antagen. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ramavtal avseende målningsarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal för in- och utvändiga målningsarbeten, Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Ramavtal avseende puts- och murningsarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal för in- och utvändiga målningsarbeten, Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt exploateringsområde för industri i Östra Ljungby
Avser nytt exploateringsområde för industri i Klippans kommun. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser tillbyggnad av kontor samt ny parkering.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser tillbyggnad kontor.
Takrenovering på skola i Klippan
Avser takbyte på Lilla Snyggatorpsskolan i Klippan.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av gator och VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Nybyggnad av parhus i Klippan
Avser nybyggnad av ett parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser renovering av fasader och balkonger samt fönsterbyte.
Exploateringsarbete för bostäder och kontor i Klippan
Avser ny dragning av Ängelholmsgatan för nytt bostadsområde samt torg och gc-väg.
Nybyggnad av parhus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av ett parhus och förråd/carport. BTA ca 250 kvm
Nybyggnad av garagelänga i Klippan
Nybyggnad av garagelänga för 9 bilar.
Ny ventilation i kommunhuset i Klippan
Avser ny ventilation i kommunhuset, Klippans kommun.
Renovering av Västra Sönnarslöv kyrka i Klippans kommun
Avser renoveringar av glasmålningar i korfönstret.
Styr och regleröversyn vid skola i Klippan
Avser styr- och regler och ventilationsöversyn vid Tegelbruksskolan, Klippans kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser renovering av terassbjälklag på flerbostadshus.
RFI - Byte av styrsystem vid pumpstation
Planer finns för byte av styrning till ventilationssystem vid pumpstation i Ljungbyhed.
Om- och tillbyggnad av varuintag/vagnhall i Klippan
Avser ett nytt varuintag / vagnhall på Åbyskolans kök genom att bygga om- och till den befintliga lastbryggan som finns i anslutning till köket idag samt vidga infart för godsmottagning inkl. asfaltering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande. Klippan 3:376 och Tegelbruket 5.
Invändigt underhåll av bostäder i Klippan
Avser renovering av badrum, utbyte av rör som ny golvmatta.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lager/kontor.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Klippan
Rivning enbostadshus.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning förråd.
Tillbyggnad av lager i Klippan
Tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av kiosk i Klippan
Tillbyggnad kiosk.
Ombyggnad av utställningshall i Klippan
Ändrad användning från lagerlokal till utställningslokal på Klippan 3:32 och 3:365.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Mindre fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Klippan
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad miljöhus.
Nybyggnad av skola i Klippan
Nybyggnad skolmoduler, rivning av byggnad.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: