Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 62 lägenheter i 8 plan. Objektets läge: Centrum korsningen Järnvägsgatan-Allégatan i Klippan.
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ljungbyhed-Allarp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å.
Ombyggnad till LSS-boende i Klippan
Avser ombyggnad till korttidsboende med 18 brukarrum och personalutrymmen.
Om- och tillbyggnad av klubbhus i Ljungbyhed, Klippan
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus i Klippan.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Förnyelse gatubelysning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020-2022. Förnyelse gatubelsyning. Utbyte stolpar.
Utbyggnad av asfaltsytor vid återvinningscentral i Klippans kommun
Avser utökning av asfaltsytor inom ÅVC Ljungbyhed om ca 1600 kvm. Omfattar mark- och ledningsarbeten och asfaltering.
Ersättning av gaspannor i Ljunbyhed.
Avser att ersätta gaspannor med 2 st nya gaspannor på vardera 3 MW.
Renovering av Västra Sönnarslöv kyrka i Klippans kommun
Avser renoveringar av glasmålningar i korfönstret.
Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: