Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Klippan
Avser ny flexibel skola som både ska kunna användas som en F-6 och F-9 skola för 525 elever och med möjlighet upp till 630 elever. Objektet är beläget vid Kristoffers väg och förlängning av Mamarpsgatan, Klippan. Markarbeten påbörjades 1 mars.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med totalt 62 lägenheter i 8 plan. Objektets läge: Centrum Korsningen Järnvägsgatan-Allégatan i Klippan.
Nybyggnad av seniorbostäder/äldreboende i Klippan
På området planeras för ett trygghetsboende/seniorboende alternativt äldreboende/servicehus. Intressenter som vill hyra och driva verksamhet här finns. Projektet omfattar 3 fristående punkthus i 4 våningar inrymmande ca 60 senior-lägenheter. Inglasning mellan punkthusen. Ev kan man tänka sig att uppföra ett hus i taget.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å.
Om- och tillbyggnad av förskola i Klippan
Avser sammanbyggnad av 2 hus i olika nivåer. Tillbyggnad ca 500 kvm för 2 nya avdelningar. Om- och tillbyggnad för totalt 7 avdelningar.
Nybyggnad av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning mellan Östra Ljungby-Lyckås samt till industriområde Månstorp.
Renovering av skola i Klippan
Avser ytskiktsrenovering och takbyte på skola.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
VA för Flexibel skola i Klippan
Avser infrastruktur med vatten och avlopp.
Installation och service för serverrum i Klippan
Avser installtion av serverrum, samt leverans och installation av 1 st reservkraftsaggregat som skall betjäna serverrum och övriga utrymmen. Avtalet avser 36 månader efter avtalsstart 2019-06-01—2022-05-31 med en möjlighet till förlängning i 12 + 12 månader.
Renovering av Pilagårdsskolan, östra Ljungby
Avser stambyte, fönsterbyte samt ytskiktsrenovering.
Ersättning av gaspannor i Ljunbyhed.
Avser att ersätta gaspannor med 2 st nya gaspannor på vardera 3 MW.
Om-och tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser om- och tillbyggnad av kontor. Objektets läge: NÅRAB – Norra Åsbo Renhållnings AB - ligger i Hyllstofta i Klippans kommun.
Nybyggnad av aktivitetspark i Klippan
Avser en ny aktivitetspark innehållande parkour, boulebanor, beachvolley-boll bana och cykelbana.
Ny va-ledning Hylltofta, Klippan
Avser ny vattenledning mellan kommunens förbindelsepunkt vid Vedbyvägen till NÅRAB:s kontor. Samt en ny tryckstegringsstationen tas i bruk. Objektet är beläget inom NÅRAB:s återvinningsanläggning i Hyllstofta, adress: Hyllstofta 6178.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: