Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för verksamheter och industri i Östra Ljungby
Markområde finns för verksamhetslokaler, bostäder och ev industrier. Igångsättning avhängigt intressenter.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ljungbyhed, Klippan
Avser ombyggnad av fastigheten från kontor, hotell och semester/turistlägenheter till bostäder. Fastighetsägare: Brf Ljungbyhed Ferielejligheder 2.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å.
Parker/grönområden/lekplatser och GC-vägar i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2023.
Om- och tillbyggnad av klubbhus i Ljungbyhed, Klippan
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus i Klippan.
Takrenovering på skola i Klippan
Avser takbyte på Lilla Snyggatorpsskolan i Klippan.
Exploateringsarbete för bostäder i Älvdalen, Klippan
Avser förtätning av bostäder i blandad bebyggelse i centrala Klippan.
Ny ventilation i kommunhuset i Klippan
Avser ny ventilation i kommunhuset, Klippans kommun.
Renovering av Västra Sönnarslöv kyrka i Klippans kommun
Avser renoveringar av glasmålningar i korfönstret.
Förnyelse av belysning i Stadsparken, Klippans kommun
Förnyelse av belysning, stadsparken.
Vägbelysning Färingtofta och Tornsborg, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020-2023.
Ombyggnad av lägenhet i Klippan
Ändrad användning av lokal till lägenhet på Hjärtat 1 och Hjärtat 2.
Nybyggnad av lager i Klippan
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av tälthall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser renovering av fasader och balkonger samt fönsterbyte.
Utbyggnad av asfaltsytor vid återvinningscentral i Klippans kommun
Avser utökning av asfaltsytor inom ÅVC Ljungbyhed om ca 1600 kvm. Omfattar mark- och ledningsarbeten och asfaltering.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.
Upprustning Åbyvallen, Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Lokalanpassningar på äldreboende i Klippans kommun
Avser lokalanpassningar på äldreboende i Klippans kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: