Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcentral i Klippan
Nybyggnad av logistikfastighet och som är belägen längs med E4 i Östra Ljungby utanför Helsingborg.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Området ansluter till E4, väg 13 och länsväg mot Åstorp. Omfattar 5-6 hektar. Detaljplanen är antagen. Igångsättning avhängigt intressenter.
Service, underhåll och nyinvesteringar av maskiner storkök, Klippans kommun mfl
Ramavtal för service, underhåll samt nyinvestering av samtliga maskiner i storkök och därtill närliggande varor och tjänster till Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner.
Ramavtal avseende puts- och murningsarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal för in- och utvändiga målningsarbeten, Treklövern Bostads AB. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt exploateringsområde för industri i Östra Ljungby
Avser nytt exploateringsområde för industri i Klippans kommun. Igångsättning avhängigt intressenter.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser tillbyggnad av kontor samt ny parkering.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av gator och VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Nybyggnad av parhus i Klippan
Avser nybyggnad av ett parhus.
Sanering av va-ledning i Klippan
Avser VA-sanering inklusive utjämningsmagasin samt ny gata.
Exploateringsarbete för bostäder och kontor i Klippan
Avser ny dragning av Ängelholmsgatan för nytt bostadsområde samt torg och gc-väg.
Nybyggnad av parhus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av ett parhus och förråd/carport. BTA ca 250 kvm
RFI - Byte av styrsystem vid pumpstation
Planer finns för byte av styrning till ventilationssystem vid pumpstation i Ljungbyhed.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser renovering av terassbjälklag på flerbostadshus.
Styr och regleröversyn vid skola i Klippan
Avser styr- och regler och ventilationsöversyn vid Tegelbruksskolan, Klippans kommun.
Om- och tillbyggnad av varuintag/vagnhall i Klippan
Avser ett nytt varuintag / vagnhall på Åbyskolans kök genom att bygga om- och till den befintliga lastbryggan som finns i anslutning till köket idag samt vidga infart för godsmottagning inkl. asfaltering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande. Klippan 3:376 och Tegelbruket 5.
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad miljöhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Klippan
Mindre fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Klippan
Nybuggnad servicestuga.
Nybyggnad av asfaltsverk i Klippan
Nybyggnad asfaltsverk.
Nybyggnad av lager i Klippan
Nybyggnad av lager/kontor.
Rivning av enbostadshus i Klippan
Rivning enbostadshus.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning förråd.
Tillbyggnad av kiosk i Klippan
Tillbyggnad kiosk.
Nybyggnad av lager i Klippan
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av garagelänga i Klippan
Nybyggnad av garagelänga för 9 bilar.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: