Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast sommaren 2019. Projektet avser nybyggnad av 100-150 hyresrätter.
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av kommunhus/medborgarhus.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadsområde med 110 bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar. Området ska också inrymma en förskola för 200 barn och ett parkområde i den södra delen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i 1-5 rum och kök. I projektet ingår även fyra lokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av butikslokaler men en yta på 2800 m2.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 1650m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 8 000m²
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats. Fribyggartomter.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Sege-Barsebäck FL7 S7-8 ledningsförnyelse.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola. i Hofterup, Lödekpinge
Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för ny uppvärmningsanläggning och ombyggnad/utbyte av befintlig anläggning i byggnad C samt mindre komplettering i byggnad B med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och rörarbeten.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Byte av konstgrässystem vid idrottsplats i Kävlinge
Avser byte av konstgräs vid Högalid IP.
Nybyggnad av gata i Kävlinge
Projektet avser anläggande av ny gata.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Ombyggnad av värmecentraler vid fastigheter i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av huvudcentraler i anslutning till bostäder inom Kävlinge tätort. Avser byte av värmecentral, undercentraler m.m. Objektens läge är : Bruksgatan 18-26 och Annelundsgatan 7, Kävlinge. I projektet ingår även mindre arbeten för mark, bygg och målning.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata där tanken är att smala av gatan och bygga om delar till gång- och cykelväg.
Energioptimering i diverse fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar, cirkulationspumpar, varmvattenberedare och styr- och reglerutrustning. Vs- och elarbeten. Objektets läge: Trehörningen 16 Unionsgatan 7/Nygatan 1 samt Sten 12 - Mårtensgatan 21-25. Kävlinge tätort. I projektet ingår mindre bygg- och målningsarbeten.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Igångsättning under hösten 2019. Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ombyggnad av värmecentral för radhus i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral anslutning till bostäder. Avser byte av värmepumpar, gaspannor m.m. I projektet ingår även mindre bygg- och markarbeten.
Nybyggnad av gc-väg i Kävlinge
Projektet avser anläggande av ny g/c-väg vid Löddevägen.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av mur i Kävlinge
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation på Södervidinge 25:1, Henkelstorp 2:28 och Ålstorp 4:14.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Uppförande av parkeringsplatser.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Förstärkningsarbeten på enskilda vägar i Kävlinge kommun
Projektet avser förstärkningsarbeten på enskilda vägar inom Kävlinge kommun.
Belysning vid konstgräsplan i Högalid, Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager i Kävlinge
Avser tillbyggnad av 80 m2 lagerlokaler.
Tillbyggnad av entré vid butik i Kävlinge
Avser tillbyggnad av entré vid befintlig butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: