Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-9- skola samt idrottshall. Yta: 7000-8000 m2. Gamla Tolvåkers H och Söderparkskolan M ska rivas. Skolan ska fungera som en ny mötesplats i Löddeköpinge. Option på Sköndals förskola ( projektnummer 1551361).
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Omfattar uppförande av nytt medborgarhus i Kävlinge kommun. Medborgarhuset ska uppföras i fyra våningar med källare och byggnadens våningsplan ska disponeras med offentliga ytor som foajé/reception och allmänt bibliotek, vaktmästeri, miljörum och förrådsfunktioner, arkiv, förråd, kontorsarbetsplatser, mötesrum och större samlingslokaler som sal för kommunfullmäktige, personalrestaurang och köks/pentryutrymmen samt takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus (79 st lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Avser option från projektnummer 1245693. Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.
Nybyggnad av äldreboende i Löddeköping
Avser nybyggnad av äldreboendet med totalt 60 lägenheter samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Äldreboendet byggs intill Fridsbo gård i Östra Löddeköpinge
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter i 1 och 1,5 plan.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Lilla Harrie
Tomställd industribyggnad måste rivas först innan nya villor kan byggas.
Nybyggnad av lagerbyggnad för radioaktivt avfall i Kävlinge
Avser nybyggnad av lagerbyggnad för lagring av lågradioaktivt avfall. Avser 1 huskropp med en yta på 3100 m2, 9 meter hög.
Utveckling Barsebäcksstrand i Kävlinge
Avser flertalet mindre delprojekt inom Barsebäcksstrand i Kävlinge kommun. De olika projekten kommer att genomföras i olika etapper under flera års tid. En entreprenör avser att upphandlas för samtliga arbeten och entreprenadformen ska vara totalentreprenad med samverkansform partnering genom hela avtalstiden.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, byte av 3 hissar.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Sege-Barsebäck FL7 S7-8 ledningsförnyelse.
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser åtgärder av bl.a parkeringsplatser busshållplatser m.m. i anslutning till Furulunds station.
Tak-, och fönsterbyte på parhus i Kävlinge
Avser tak-, och fönsterbyten på ca 6-8 parhus.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avvaktar beslut. Avser va-exploatering för bostäder.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Kävlinge
Avser ombyggnad av restaurang. Omfattning oklar.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av serviceboende i Fululund,Kävlinge
Avser ombyggnad i södra flygeln av kontor/personalutrymmen på plan 1 till 3 st lägenheter, nytt personalrum och jourrum, HWC görs om till HWC/D. Ändrad verksamhetsgräns, ytskiktsrenovering i korridorer, ny sprinkling på plan 1. Brandskyddsåtgärder av olika typ mm.
Ombyggnad för Matmakarna i Kävlinge
Avser ombyggnad för Matmakarna inkluderande ny köksdel i del av befintligt lager samt utökning av butik/servering md tillhörande installationer. Nytt kyl- och frysrum. Kylaggregat. Glasdörrparti.
Anläggande av gata i Kävlinge
Avser anläggande av ny gata vid Karl Johans väg.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Ombyggnad av affärshus/galleria
Avser ombyggnation av befintliga butikslokaler, anpassningar för helt nyinflyttade aktörer samt utbyggnad av galleriagång.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus, Kävlinge
Avser utbyte av plåt och takavvattning på yttertak och fasader. Omtegling av frostskadade fasader. Algtvätt av balkongfronter samt utbyte av 2 st betongtrappor. Hus 1, Arvidsborgsvägen 24 (västra), Hus 2, Arvidsborgsvägen 22 (östra).
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Installation av energianläggning i Löddeköpinge
Projektet avser installation av energianläggning vid Tolvåkersområdet. Ej fastställt vilken typ av energianläggning som skall installeras. Ev någon form av geoenergi, gas m.m.
Ombyggnad av värmecentral vid skola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till skola. Avser ny gaspanna, varmvattenberedare m.m.
Leverans av prefab stugor i Kävlinge
Projektet avser leverans av 21 st prefab stugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av två st enbostadshus. Ytan är ej fastställd.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Rivning av skola i Kävlinge
Rivning av skolbyggnad.
Brounderhåll 2020 i Kävlinge kommun
Upphandlingen avser reparations- och underhållsarbete på befintliga broar inom Kävlinge kommun.
Rivning av kontor- och handelslokaler samt lager i Kävlinge
Avser rivning av byggnader inom Rangeringen 1 och 5, Kävlinge kommun.
Nybyggnad av fastighet i Kävlinge
Bygglov för nybyggnad.
Ombyggnad av värmecentral vid förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till förskola. Avser ny gaspanna, värmepumpar m.m.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kävlinge
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av tennishall i Kävlinge
Ändrad användning (lager till padeltennis).
Ombyggnad av lägenhet i Kävlinge
Ändrad användning från frisör till lägenhet.
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation samt flytt av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Kävlinge
Uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov - ny mark- och parkeringsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Nybyggnad av nätstation.
Vägarbeten i Kävlinge
Avser underhållsarbeten som avser dammbindning av grusvägar inom Kävlinge kommun.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser va-arbeten i Löddeköpinge vid Ådalsvägen 3-15, Vikhögsvägen 1-11, Barsebäcksvägen 2-78
Invändig renovering av Högs kyrka
Avser invändiga bygg- och målningsarbeten i kyrka.
Asfalteringsarbeten av gata i Furulund, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Stävievägen
Åtgärder av valven i kyrka i Hofterup
Avser avsaltning och konsolidering av valven i kyrkan.
Åtgärder av gata i Furulund, Kävlinge
Avser byggande av övergångsställe vid korsningen Möllegatan/Bryggaregatan/Stävievägen.
Asfaltering av parkeringsyta i Barsebäck, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten parkeringsytan vid infarten till Barsebäcks hamn.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Brännarevägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Lantvägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Sköldvägen.
Asfalteringsarbeten i Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Löddeväggen, enbart toppbeläggning.
Åtgärder av gata i Kävlinge
Avser åtgärder del av Idrottsvägen med upphöjt övergångsställe.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Hög
Avser dräneringsarbeten vid kyrka.
Elarbeten i Högs kyrka
Avser elarbeten i kyrka.
Invändiga styr- och reglerarbeten i Högs kyrka
Avser invändiga styr- och reglerarbeten i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: