Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 120 bostäder. Totalt beräknas det byggas ca 1500 bostäder i området Stationstaden. Läge (fd Swedish Meats).
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av kommunhus/medborgarhus.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Projektet avser nybyggnad av enplansvillor, radhus och kedjehus om totalt 56 bostäder.
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga om tre fastigheter till 110-120 lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus (79 st lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Avser option från projektnummer 1245693. Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter i 1 och 1,5 plan.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 1650m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 8 000m²
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 200 barn.
Nybyggnad av lagerbyggnad för radioaktivt avfall i Kävlinge
Avser nybyggnad av lagerbyggnad för lagring av radioaktivt avfall. Avser 1 huskropp med en yta på 3100 m2, 9 meter hög.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av byggator och färdigställande inkl. va-arbeten för nytt exploateringsområde.
Ombyggnad av värmecentraler i i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av 9 st undercentraler till värmecentraler.Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för nya gaspannor, varmvattenberedare, cirkulationspumpar, värmepumpar etc. med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och VS-arbeten, mark- och byggnadsarbeten (Totalt försörjer värmecentralerna 601 lägenheter.) Objekten är belägna inom Kävlinge tätort. Adress: Sunnanväg 5, 13, 21 och Nordanväg 8, 16, 24, 32, 40, 48, Kävlinge.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kävlinge
Nybyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser åtgärder av bl.a parkeringsplatser busshållplatser m.m. i anslutning till Furulunds station.
Parkgatans förlägning m.m. i Furulund, Kävlinge
Projektet avser anläggande av gator, va-, park- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av park i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av parkområde i den södra delen.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Anläggande av rekreationsstråk i Kävlinge
Planer finns för anläggande av rekreationsstråk.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus, Kävlinge
Avser utbyte av plåt och takavvattning på yttertak och fasader. Omtegling av frostskadade fasader. Algtvätt av balkongfronter samt utbyte av 2 st betongtrappor. Hus 1, Arvidsborgsvägen 24 (västra), Hus 2, Arvidsborgsvägen 22 (östra).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser ombyggnad av kontor till 3 lägenheter.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata där tanken är att smala av gatan och bygga om delar till gång- och cykelväg.
Rivning av industrihus i Kävlinge
Avser rivning av ett antal industribyggnader.
Tillbyggnad av församlingshus i Kävlinge
Avser tillbyggnad av 50 m2 församlingsgård.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Projektet avser rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Etablering och avveckling av moduler i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser etablering och avveckling av moduler inom Kävlinge kommun
Säkerhetsåtgårder i fastigheter i Kävlinge.
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser löpande åtgärder vid behov.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Leverans av prefab stugor i Kävlinge
Projektet avser leverans av 21 st prefab stugor.
Rivning av byggnader i Kävlinge
Avser rivning av byggnader vid kv Trähästen 1 i Kävlinge.
Nybyggnad av fastighet i Kävlinge
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kävlinge
Nybyggnad av livsmedelsbutik, parkering och plank.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Handikappanpassning av vägar och gator i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av utemiljö i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Ombyggnad av lägenhet i Kävlinge
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Rivning av nätstation i Kävlinge
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Uppförande av plank Hofterup 3:12,3:110.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kävlinge
Nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kävlinge
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kävlinge
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av paviljong i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad (paviljong).
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kävlinge
Fasadändring, installera rullport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kävlinge
Anmälan skärmväggar som avgränsar uteplats samt mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Uppförande av parkeringsplatser, tidsbegränsat bygglov t o m 2029-09-30.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Invändig renovering av Högs kyrka
Avser invändiga bygg- och målningsarbeten i kyrka.
Åtgärder av valven i kyrka i Hofterup
Avser avsaltning och konsolidering av valven i kyrkan.
Tillbyggnad av butik i Kävlinge
Tillbyggnad av butik samt fasadändring (ny dörr).
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Hög
Avser dräneringsarbeten vid kyrka.
Elarbeten i Högs kyrka
Avser elarbeten i kyrka.
Invändiga styr- och reglerarbeten i Högs kyrka
Avser invändiga styr- och reglerarbeten i kyrka.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: