Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerfamiljshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 89 st lägenheter. Tomten ligger i hörnan Föreningsgatan/Västra Långgatan, i den sydöstra delen av den nya stadsdelen Stationsstaden.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd. Inhägning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningar, ca 40 lägenheter. Mark kommer att säljas till blivande byggherre.
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Rivning -och saneringsarbeten under september 2018, grundarbeten under oktober 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 1650m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 8 000m²
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.
Nybyggnad av småhus i Hofterup
Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-60 fribyggartomter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 4
Igångsättning tidigast 2021. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Uppgradering av brandskydd med kompletterande arbeten i Furulund, Kävlinge.
Projektet avser ny takuppbyggnad för fläktrummet på vinden på högdelen. Nytt FTX-ventilationsaggregat (för lägenheter) på vinden på högdelen samt kompl ventarbeten på övriga våningsplan. Nya brandbackspjäll och utbyte av spiskåpor i samtliga lägenheter. Ny tillträdesanordning till vinden på högdelen via förlängning av bef. spiraltrappa i trapphus 1. Ny taksäkerhet och röklucka på yttertak till högdelen. Sprinkling av fastigheten med ny sprinklercentral i källaren. Nytt brandlarm mm. Nytt porttelefonsystem. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av tak m.m. på fastighet i Kävlinge
Igångsättning våren/sommaren 2019. Projektet avser ombyggnad av tak på fastighet. I projektet ingår även nytt fläktrum på tak samt ventilationsarbeten .
Takarbeten på fastigheter i Kävlinge
Avser komplett renovering av takytor som inte har blivit renoverade tidigare. Kommer att delas upp i fyra huvuddelar och kommer att utföras under fyra åt. Avser 10 huskroppar o 1. 2 resp 3 våningsplan.
Nybyggnad av Medeltida träkyrka i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge väst.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Löddeköpinge Hofterup.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge centrum.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola. i Hofterup, Lödekpinge
Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för ny uppvärmningsanläggning och ombyggnad/utbyte av befintlig anläggning i byggnad C samt mindre komplettering i byggnad B med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och rörarbeten.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Furulund.
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården.
VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser exploatering för bostäder.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Ombyggnad av skola i Kävlinge
Ändrad användning från flerbostadshus till skola.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Etablering och avveckling av moduler i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser etablering och avveckling av moduler inom Kävlinge kommun
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Rivningsarbeten tidigast Q2 2019. 2018. Planer finns för rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Upprustning av utemiljö i Kävlinge
Avser upprustning av utemiljö inom Kävlinge kommun. Arbetena sker löpande under året.
Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för fortsatt utveckling av området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.
Säkerhetsåtgårder i fastigheter i Kävlinge.
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser löpande åtgärder vid behov.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av vårdbostad till lägenhet i Kävlinge
Ändrad användning från kontor till lss-lägenhet.
Ombyggnad av storkök i Kävlinge
Ändrad användning skollokal till storkök.
Handikappanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av tvätthall i Kävlinge
Uppförande av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kävlinge
Fasadändring samt ändring av brandceller.
Nybyggnad av grupphus i Kävlinge
Nybyggnad av 14 enbostadshus Hofterup 17:128,17:126,17:131,17:130,17:121,17:123,17:125,17:135,17:132,17:137,17:138,17:139,17:136,17:129.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av 3 radhus samt komplementbyggnad Hofterup 3:108,3:109,3:110.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Förhandsbesked om/tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Kävlinge
Fasadändring (vikportar till takskjutsportar 7 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Uppförande av förskolemodul tillfälligt lov tom 241231.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Tidbegränsat lov för komplementbyggnad tom 2028-09-18.
Ventilationsarbeten i fastighet i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Anordning för ventilation.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Renovering av yttertak på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av yttertak.
Renovering av fasader på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av fasader.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ev åtgärder vid spontanidrottsplats Hofterup.
Omkalkning av kyrka i Kävlinge
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser utvändig omkalkning.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: