Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-9- skola samt idrottshall. Yta: 7000-8000 m2. Gamla Tolvåkers H och Söderparkskolan M ska rivas. Skolan ska fungera som en ny mötesplats i Löddeköpinge. Option på Sköndals förskola ( projektnummer 1551361).
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Planer finns för att bygga om tre fastigheter till lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Omfattar uppförande av nytt medborgarhus i Kävlinge kommun. Medborgarhuset ska uppföras i fyra våningar med källare och byggnadens våningsplan ska disponeras med offentliga ytor som foajé/reception och allmänt bibliotek, vaktmästeri, miljörum och förrådsfunktioner, arkiv, förråd, kontorsarbetsplatser, mötesrum och större samlingslokaler som sal för kommunfullmäktige, personalrestaurang och köks/pentryutrymmen samt takterrass.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar.
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Avser option från projektnummer 1245693. Projektet avser nybyggnad av förskola.
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Löddeköping
Avser nybyggnad av äldreboendet med totalt 60 lägenheter samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Äldreboendet byggs intill Fridsbo gård i Östra Löddeköpinge
Nybyggnad av lagerbyggnad för radioaktivt avfall i Kävlinge
Avser nybyggnad av lagerbyggnad för lagring av lågradioaktivt avfall. Avser 1 huskropp med en yta på 3100 m2, 9 meter hög.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad avser 11 st villor i 1 resp. 1 1/2 plan.
Utveckling Barsebäcksstrand i Kävlinge
Avser flertalet mindre delprojekt inom Barsebäcksstrand i Kävlinge kommun. De olika projekten kommer att genomföras i olika etapper under flera års tid. En entreprenör avser att upphandlas för samtliga arbeten och entreprenadformen ska vara totalentreprenad med samverkansform partnering genom hela avtalstiden.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, byte av 3 hissar.
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av anslutande ytor vid Furulunds station. Avser ombyggnad av gata med VA, asfaltering, belysning och grönytor.
Nybyggnad av parhus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av parhus (2 st).
Ombyggnad för Matmakarna i Kävlinge
Avser ombyggnad för Matmakarna inkluderande ny köksdel i del av befintligt lager samt utökning av butik/servering md tillhörande installationer. Nytt kyl- och frysrum. Kylaggregat. Glasdörrparti.
Byte av hissar inom Kävlinge kommun
Projektet avser byte av 4 st hissar inom Kävlinge kommun.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus, Kävlinge
Avser utbyte av plåt och takavvattning på yttertak och fasader. Omtegling av frostskadade fasader. Algtvätt av balkongfronter samt utbyte av 2 st betongtrappor. Hus 1, Arvidsborgsvägen 24 (västra), Hus 2, Arvidsborgsvägen 22 (östra).
Ombyggnad av serviceboende i Fululund,Kävlinge
Avser ombyggnad i södra flygeln av kontor/personalutrymmen på plan 1 till 3 st lägenheter, nytt personalrum och jourrum, HWC görs om till HWC/D. Ändrad verksamhetsgräns, ytskiktsrenovering i korridorer, ny sprinkling på plan 1. Brandskyddsåtgärder av olika typ mm.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Renovering av hissar inom Kävlinge kommun
Projektet avser renovering av 3 st hissar inom Kävlinge kommun.
Relining i flerbostadshus i Furulund, Kävlinge
Avser relining i källare i flerbostadshus som omfattar 2 huskroppar med 85 lägenheter.
Tak-, och fönsterbyte på parhus i Kävlinge
Avser tak-, och fönsterbyten på ca 6-8 parhus.
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Projektet avser rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kävlinge.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av två st enbostadshus. Ytan är ej fastställd.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ombyggnad av värmecentral vid skola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till skola. Avser ny gaspanna, varmvattenberedare m.m.
Brounderhåll 2020 i Kävlinge kommun
Upphandlingen avser reparations- och underhållsarbete på befintliga broar inom Kävlinge kommun.
Ombyggnad av tennishall i Kävlinge
Ändrad användning (lager till padeltennis).
Nybyggnad av skärmtak i Kävlinge
Uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov - ny mark- och parkeringsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Rivning av kontor- och handelslokaler samt lager i Kävlinge
Avser rivning av byggnader inom Rangeringen 1 och 5, Kävlinge kommun.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Barsebäcksvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Vikhögsvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Ådalsvägen.
Åtgärder av grönytor vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för åtgärder av grönytor/trädgård/växter i anslutning till bostadsområde.
Ombyggnad av värmecentral vid förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till förskola. Avser ny gaspanna, värmepumpar m.m.
Asfalteringsarbeten av gata i Furulund, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Stävievägen
Åtgärder av gata i Furulund, Kävlinge
Avser byggande av övergångsställe vid korsningen Möllegatan/Bryggaregatan/Stävievägen.
Asfaltering av parkeringsyta i Barsebäck, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten parkeringsytan vid infarten till Barsebäcks hamn.
Asfalteringsarbeten i Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Löddeväggen, enbart toppbeläggning.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Landskronavägen.
Åtgärder av gata i Kävlinge
Avser åtgärder del av Idrottsvägen med upphöjt övergångsställe.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Nordanväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: