Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-9- skola samt idrottshall. Yta: 7000-8000 m2. Gamla Tolvåkers H och Söderparkskolan M ska rivas. Skolan ska fungera som en ny mötesplats i Löddeköpinge. Option på Sköndals förskola ( projektnummer 1551361).
Nybyggnad av badhus i Kävlinge
I Kävlinge kommun finns idag två badhus som är utdömda. Dessa bad ska ersättas av ett nytt större bad vars placering ska vara i det nya området vid stationen i Kävlinge centrum. Badhuset ska rikta sig till såväl familjer som till motionärer och föreningar. Avser 25 x 25 meter bassäng, två undervisningsbassänger, barnlandskap med vattenrutschbana, relaxavdelning samt ett gym. Total yta: 7100 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 200 lägenheter,
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Omfattar uppförande av nytt medborgarhus i Kävlinge kommun. Medborgarhuset ska uppföras i fyra våningar med källare och byggnadens våningsplan ska disponeras med offentliga ytor som foajé/reception och allmänt bibliotek, vaktmästeri, miljörum och förrådsfunktioner, arkiv, förråd, kontorsarbetsplatser, mötesrum och större samlingslokaler som sal för kommunfullmäktige, personalrestaurang och köks/pentryutrymmen samt takterrass. Byggnaden certifieras med nivå guld enligt Miljöbyggnad 3.0
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Projektet avser nybyggnad av enplansvillor, radhus och kedjehus om totalt 56 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 65 lägenheter.
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Nybyggnad av handelslokaler i Löddeköpinge.
Planlagd tomtyta finns för verksamhetsområde gällande handel. Yta: 100000 m2 mark. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Skönadals förskola med 5 enheter, tillagningskök, hemkunskapssal och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Yta: ca 2800 m2 bta exkl. utesov. Fastighetens area är ca 13300 m2. Objektet är beläget i Hofterup i Kävlinge Kommun. Fastigheten ligger mellan Skönadalsvägen och Pulpetvägen
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av industri- lagerbyggnad.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Markområde för bostäder i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 20-tal bostäder.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av förskola för 200 barn.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad avser 11 st villor i 1 resp. 1 1/2 plan.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, byte av 3 hissar.
Nybyggnad av campingstugor i Barsebäcksstrand i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 30 st campingstugor i prefab.
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge.
Nybyggnad av servicebyggnad i Barsebäcksstrand i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av servicebyggnad vid camping.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 4
Igångsättning tidigast 2021. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av anslutande ytor vid Furulunds station. Avser ombyggnad av gata med VA, asfaltering, belysning och grönytor.
Nybyggnad av campingstugor i Barsebäcksstrand i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 20 st campingstugor
Nybyggnad av parhus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av parhus (2 st).
Nybyggnad av park i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av parkområde i den södra delen.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Byte av hissar inom Kävlinge kommun
Projektet avser byte av 4 st hissar inom Kävlinge kommun.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus, Kävlinge
Avser utbyte av plåt och takavvattning på yttertak och fasader. Omtegling av frostskadade fasader. Algtvätt av balkongfronter samt utbyte av 2 st betongtrappor. Hus 1, Arvidsborgsvägen 24 (västra), Hus 2, Arvidsborgsvägen 22 (östra).
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser biosedimentering där man bygger ut från tre steg till fyra steg.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Renovering av hissar inom Kävlinge kommun
Projektet avser renovering av 3 st hissar inom Kävlinge kommun.
Relining i flerbostadshus i Furulund, Kävlinge
Avser relining i källare i flerbostadshus som omfattar 2 huskroppar med 85 lägenheter.
Tak-, och fönsterbyte på parhus i Kävlinge
Avser tak-, och fönsterbyten på ca 6-8 parhus.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Installation av energianläggning i Löddeköpinge
Projektet avser installation av Bergvärme vid Tolvåkersområdet. Grundvattenvärme.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Uppskattad igångsättning.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kävlinge.
Ombyggnad av värmecentral vid skola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till skola. Avser ny gaspanna, varmvattenberedare m.m.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Rivning av byggnader i Kävlinge
Projektet avser fullständig rivning av byggnader inkl. grundkonstruktioner under marknivå. I entreprenaden ingår även upprivning av asfalt. Bortforsling och deponering av samtligt rivningsmaterial ingår i entreprenaden. Objektets läge: Mårtensgatan 33.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av flerbostadshus (4 lägenheter) samt rivning av bef. hus.
Nybyggnad av golfbana i Kävlinge
Nybyggnad av golfbana.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av kontor/labb byggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kävlinge
Nybyggnad av sporthall/padel.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning från hotell till bostäder samt miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kävlinge
TIllbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av staket i Kävlinge
Uppförande av staket.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Rivning av kontor- och handelslokaler samt lager i Kävlinge
Avser rivning av byggnader inom Rangeringen 1 och 5, Kävlinge kommun.
Åtgärder av grönytor vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för åtgärder av grönytor/trädgård/växter i anslutning till bostadsområde.
Ombyggnad av värmecentral vid förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till förskola. Avser ny gaspanna, värmepumpar m.m.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Uppskattad byggstart.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av lås och säkerhet i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av lås och säkerhet i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Uppskattad igångsättning.
Ny belysning i Kävlinge
Avser ny belysning vid Mårtensgtan.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser va-arbeten vid Barsebäcksvägen 40.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: