Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kävlinge
I Kävlinge kommun finns idag två badhus som är utdömda. Dessa bad ska ersättas av ett nytt större bad vars placering ska vara i det nya området vid stationen i Kävlinge centrum. Badhuset ska rikta sig till såväl familjer som till motionärer och föreningar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast sommaren 2019. Projektet avser nybyggnad av 100-150 hyresrätter.
Rivning och nybyggnad av skola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-9- skola. Gamla Tolvåkers H och Söderparkskolan M ska rivas. Skolan ska fungera som en ny mötesplats i Löddeköpinge. Option på Lackalänga förskola ( projektnummer 1465038) och Sköndals förskola ( projektnummer 1551361).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i 1-5 rum och kök. I projektet ingår även fyra lokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter för 200 barn. I projektet ingår även tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 2700m² BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m².
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av butikslokaler men en yta på 2800 m2.
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Avser option från projektnummer 1245693. Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats. Fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Ombyggnad av gård m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gård där arbetena avser bl.a renovering av damm, betongarbeten, nya grillplatser, naturlekplats på gården.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola. i Hofterup, Lödekpinge
Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för ny uppvärmningsanläggning och ombyggnad/utbyte av befintlig anläggning i byggnad C samt mindre komplettering i byggnad B med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och rörarbeten.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus, Kävlinge
Avser utbyte av plåt och takavvattning på yttertak och fasader. Omtegling av frostskadade fasader. Algtvätt av balkongfronter samt utbyte av 2 st betongtrappor. Hus 1, Arvidsborgsvägen 24 (västra), Hus 2, Arvidsborgsvägen 22 (östra).
Nybyggnad av gata i Kävlinge
Planer finns för anläggande av ny gata.
Byte av konstgrässystem vid idrottsplats i Kävlinge
Avser byte av konstgräs vid Högalid IP.
Ombyggnad av värmecentraler vid fastigheter i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av huvudcentraler i anslutning till bostäder inom Kävlinge tätort. Avser byte av värmecentral, undercentraler m.m. Objektens läge är : Bruksgatan 18-26 och Annelundsgatan 7, Kävlinge. I projektet ingår även mindre arbeten för mark, bygg och målning.
Energioptimering i diverse fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar, cirkulationspumpar, varmvattenberedare och styr- och reglerutrustning. Vs- och elarbeten. Objektets läge: Trehörningen 16 Unionsgatan 7/Nygatan 1 samt Sten 12 - Mårtensgatan 21-25. Kävlinge tätort. I projektet ingår mindre bygg- och målningsarbeten.
Åtgärder av process i avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Rivningsarbeten tidigast Q3 2019. 2018. Planer finns för rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Upprustning av utemiljö i Kävlinge
Avser upprustning av utemiljö inom Kävlinge kommun. Arbetena sker löpande under året.
Upprustning av skogsområde i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Högalidskogen omgärdas av idrottsplats och bostadsområden Planer finns för fortsatt utveckling av området med sport, lek och picknickmöjligheter, promenadslingor. m.m. Uppskattad byggstart.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Installation av geoenergianläggningar i Tollarp
Projektet avser nyinstallation av geoenergi anläggning för värmeproduktion.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Igångsättning under hösten 2019. Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Nybyggnad av lekplats i Kävlinge
Marklov för lekplats.
Ombyggnad av värmecentral för radhus i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral anslutning till bostäder. Avser byte av värmepumpar, gaspannor m.m. I projektet ingår även mindre bygg- och markarbeten.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Nybyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av telestation i Kävlinge
Ombyggnad av telestation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kävlinge
Ombyggnad utrymningstrappor och tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av kontor i Kävlinge
Mindre fasadändring och mindre tillägg av nya kontorsrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kävlinge
Fasadändring samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (16 st).
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Kävlinge
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av mur i Kävlinge
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation på Södervidinge 25:1, Henkelstorp 2:28 och Ålstorp 4:14.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Kävlinge
Rivning av enbostadshus med tillhörande uthus.
Rivning av fritidshus i Kävlinge
Rivning av fritidshus.
Rivning av kontor i Kävlinge
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Kävlinge
Tillbyggnad samt fasadändring.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning byts ut och resten av lekplatsen renoveras.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av moduler i Kävlinge
Rivning av 2 st byggnader, moduler.
Förstärkningsarbeten på enskilda vägar i Kävlinge kommun
Projektet avser förstärkningsarbeten på enskilda vägar inom Kävlinge kommun.
Belysning vid konstgräsplan i Högalid, Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning och en mindre klätterställning byts ut.
Tillbyggnad av lager i Kävlinge
Avser tillbyggnad av 80 m2 lagerlokaler.
Renovering av yttertak på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av yttertak.
Renovering av fasader på kyrka i Hög
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av fasader.
Upprustning av lekplats i Furulund, Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där ny linbana byggs.
Tillbyggnad av entré vid butik i Kävlinge
Avser tillbyggnad av entré vid befintlig butik.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ev åtgärder vid spontanidrottsplats Hofterup.
Omkalkning av kyrka i Kävlinge
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser utvändig omkalkning.
Upprustning av lekplats i Kävlinge
Avser upprustning av lekplats där gungställning byts ut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: