Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt beräknas det byggas ca 1500 bostäder i området Stationstaden. Läge (fd Swedish Meats).
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av kommunhus/medborgarhus.
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga om tre fastigheter till 110-120 lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av handelslokaler i Löddeköpinge.
Planlagd tomtyta finns för verksamhetsområde gällande handel. Yta: 100000 m2 mark. Igångsättning avhängigt intressenter.
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 1
Avser rivning av kritiska delar i kärnkraftverk för att den totala rivningen av verket ska kunna genomföras.
Nybyggnad av bostäder i Furulund, Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 40-tal bostäder. Hyresrätter. Tanken är att man ska riva en butikslokal på tomten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd Avser nybyggnad 2 flerbostadshus, 2-8 våningar.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av butikslokaler men en yta på 2800 m2.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter i 1 och 1,5 plan.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 1650m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 8 000m²
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats. Fribyggartomter.
Ombyggnad av värmecentraler i i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av 9 st undercentraler till värmecentraler med nya gaspannor, värmepumpar m.m. (Totalt försörjer värmecentralerna 601 lägenheter.)
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Sege-Barsebäck FL7 S7-8 ledningsförnyelse.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Anläggande av rekreationsstråk i Kävlinge
Planer finns för anläggande av rekreationsstråk.
Nybyggnad av bostäder i Rinnebäck, Kävlinge
Planer finns för försäljning av mark till husleverantör eller annan exploatör för 10 villatomter.
Nybyggnad av cykelbana i Barsebäck Kävlinge
Planer finns för ny g/c-bana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning av kontor till 3 st. lägenheter.
Nybyggnad av gata i Kävlinge
Projektet avser anläggande av ny gata.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata där tanken är att smala av gatan och bygga om delar till gång- och cykelväg.
Förstärkningsarbeten på enskilda vägar i Kävlinge kommun
Projektet avser förstärkningsarbeten på enskilda vägar inom Kävlinge kommun.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Etablering och avveckling av moduler i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser etablering och avveckling av moduler inom Kävlinge kommun
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Projektet avser rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Säkerhetsåtgårder i fastigheter i Kävlinge.
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser löpande åtgärder vid behov.
Rivning av byggnader i Kävlinge
Avser rivning av byggnader vid kv Trähästen 1 i Kävlinge.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Tillbyggnad av församlingshus i Kävlinge
Tillbyggnad av kyrklig församlingsgård.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av industrihus i Kävlinge
Rivning av industri.
Handikappanpassning av vägar och gator i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Upprustning av utemiljö i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kävlinge
Nybyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kävlinge
Nybyggnad av livsmedelsbutik, parkering och plank.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av fastighet i Kävlinge
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kävlinge
Fasadändring, installera rullport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kävlinge
Anmälan skärmväggar som avgränsar uteplats samt mur.
Ombyggnad av lägenhet i Kävlinge
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Uppförande av plank Hofterup 3:12,3:110.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kävlinge
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Uppförande av parkeringsplatser, tidsbegränsat bygglov t o m 2029-09-30.
Åtgärder av valven i kyrka i Hofterup
Avser avsaltning och konsolidering av valven i kyrkan.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Invändiga styr- och reglerarbeten i Högs kyrka
Avser invändiga styr- och reglerarbeten i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: