Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av en ny stadsdel i Kävlinge. Man avser att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder ca 800-1200 lägenheter. skola, förskola och service. Tanken är att bygga samman Kävlinge och Furulund. Arbetena kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av badhus i Kävlinge
I Kävlinge kommun finns idag två badhus som är utdömda. Dessa bad ska ersättas av ett nytt större bad vars placering ska vara i det nya området vid stationen i Kävlinge centrum. Badhuset ska rikta sig till såväl familjer som till motionärer och föreningar.
Rivning och nybyggnad av skola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser att riva Tolvåkers H och Söderparkskola M och bygga en ny skolbyggnad med koppling till befintlig Söderpark L med en tydlig avgränsning mellan F-6 och 7-9. Ny skolbyggnad ska ha en förberedelse för utbyggnad av F-6 delen med yterliggare 200 elever.  Etapp 1 - Rivning av Söderpark M. Etapp 1 påbörjas när Tolvåkers förskola är färdig då elever från Söderpark M flyttar in i gamla Tolvåkers förskolas moduler och rivning av Söderpark M påbörjas.  Etapp 2 - ny skolbyggnad för Tolvåkers H och Söderpark M byggs.  Etapp 3 - Tolvåkers H rivs och utemiljön färdigställs. Uppskattad byggstart. Projektet avser nybyggnad av Söderparksskolan samt ombyggnad av Tolvåkers skola. Söderparkskolan och Tolvåkerskolan byggas ihop med en helt ny byggnad till en ny grundskola med plats för fler elever för barn upp till årskurs 9. Den gamla, platta delen av Söderparkskolan ska rivas. Tolvåkers högstadium ska totalrenoveras.
Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 100 lägenheter,
Nybyggnad av flerfamiljshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 89 st lägenheter. Tomten ligger i hörnan Föreningsgatan/Västra Långgatan, i den sydöstra delen av den nya stadsdelen Stationsstaden.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadsområde m.m som i dagläget är jordbruksmark. Bostadsform ej fastställd, kan inrymma typ friliggande villor, parhus, marklägenheter etc. Eventuellt kommer en förskola att ingå i projektet. Markområde: ca 11 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd. Inhägning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av förskola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter för 200 barn. I projektet ingår även tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 2700m² BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m². Projektets färdigställande beräknas runt årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löddeköpinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 38 hyresrätter, 3-6 våningar
Nybyggnad av handelslokaler i Löddeköpinge.
Planlagd tomtyta finns för verksamhetsområde gällande handel. Yta: 100000 m2 mark. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Barsebäck Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 37 bostäder gällande radhus och parhus intill gården söder om Montessoriskolan.
Nybyggnad av bostäder iFurulund, Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 40-tal bostäder. Hyresrätter. Tanken är att man ska riva en butikslokal på tomten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningar, ca 40 lägenheter. Mark kommer att säljas till blivande byggherre.
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Rivning -och saneringsarbeten under september 2018, grundarbeten under oktober 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Ny- och ombyggnad av bostäder o. butiker i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 12 lägenheter, 1 bokal och 1 lokal i fyra våningsplan. Ny panncentral skall byggas i den befintliga UC i Porten 3. I den befintliga byggnaden utföres även ny ventilationsanläggning, omläggning av gårdsbjälklag m.m. i I projektet ingår markanläggning med främst parkeringar.. Installationssamordnade: Nohag el- och styrkonsult i Bunkeflostrand, Christer Nyman.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i 1 plan med en yta på 1600 m2.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning 2019/2020. Planer finns för nybyggnad av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser nybyggnad av 8 st villor i ett plan med en yta på 148,8 m2/lgh samt 5 st villor i ett plan med en yta på 124 m2/lgh. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast andra halvåret 2019 Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad avser 11 st villor i 1 resp. 1 1/2 plan.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avvaktar beslut. Avser va-exploatering för bostäder.
Takarbeten på fastigheter i Kävlinge
Avser komplett renovering av takytor som inte har blivit renoverade tidigare. Kommer att delas upp i fyra huvuddelar och kommer att utföras under fyra åt. Avser 10 huskroppar o 1. 2 resp 3 våningsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast Q4 2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Upphandling av kommunikationsoperatör till fibernät Kävlinge
Genomförande av fiberinfrastrukturåtgärder i syfte att uppnå ett öppet nät (s.k. kommunikationsoperatörsupplägg) för KKB:s hyresgästers tjänstebehov avseende bredband, IP-TV och IP-tele. genomförande av entreprenad för om- och nybyggnation av områdesnät, fastighetsnät och spridningsnät.
Uppgradering av brandskydd med kompletterande arbeten i Furulund, Kävlinge.
Projektet avser ny takuppbyggnad för fläktrummet på vinden på högdelen. Nytt FTX-ventilationsaggregat (för lägenheter) på vinden på högdelen samt kompl ventarbeten på övriga våningsplan. Nya brandbackspjäll och utbyte av spiskåpor i samtliga lägenheter. Ny tillträdesanordning till vinden på högdelen via förlängning av bef. spiraltrappa i trapphus 1. Ny taksäkerhet och röklucka på yttertak till högdelen. Sprinkling av fastigheten med ny sprinklercentral i källaren. Nytt brandlarm mm. Nytt porttelefonsystem. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av Medeltida träkyrka i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd.
VA exploatering i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge väst.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Löddeköpinge Hofterup.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge centrum.
Anläggande av rekreationsstråk i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola. i Hofterup, Lödekpinge
Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna. Entreprenaden omfattar samtliga arbeten för ny uppvärmningsanläggning och ombyggnad/utbyte av befintlig anläggning i byggnad C samt mindre komplettering i byggnad B med tillhörande styr- och övervakningsinstallationer, el- och rörarbeten.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Furulund.
Byte av hissar i bostäder och vårdboende i Kävlinge
Projektet avser byte, samt renovering av flertal hissar i flerbostadshus och vårdboende. Objektets läge: Kävlinge, Kävlinge Väst och Furulund.
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården.
Nybyggnad av gc-väg i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av ny g/c-väg vid Löddevägen.
Nybyggnad av gata i Kävlinge
Planer finns för anläggande av ny gata.
VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser exploatering för bostäder.
Energioptimering i diverse fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad industri/kontor.
Ombyggnad av skola i Kävlinge
Ändrad användning från flerbostadshus till skola.
Etablering och avveckling av moduler i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser etablering och avveckling av moduler inom Kävlinge kommun
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Rivningsarbeten tidigast Q1 2019. 2018. Planer finns för rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerhall.
Verksamhetsanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Säkerhetsåtgårder i fastigheter i Kävlinge.
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser löpande åtgärder vid behov.
Handikappanpassning i fastigheter i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av storkök i Kävlinge
Ändrad användning skollokal till storkök.
Nybyggnad av tvätthall i Kävlinge
Uppförande av biltvätt.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad enbostadshus (radhus).
Nybyggnad av grupphus i Kävlinge
Nybyggnad av 14 enbostadshus Hofterup 17:128,17:126,17:131,17:130,17:121,17:123,17:125,17:135,17:132,17:137,17:138,17:139,17:136,17:129.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av 3 radhus samt komplementbyggnad Hofterup 3:108,3:109,3:110.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Kävlinge
Fasadändring (vikportar till takskjutsportar 7 st).
Ombyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Förhandsbesked om/tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkering och mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser och mijlöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Kävlinge
Nybyggnad av cistern (gastank).
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad, skolbyggnad (kåta).
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kävlinge
Nybyggnad av skärmtak och plank samt rivning av bef. utlastningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kävlinge
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Tidbegränsat lov för komplementbyggnad tom 2028-09-18.
Tillbyggnad av skärmtak i Kävlinge
Tillbyggnad av skärmtak över källartrapp och nybyggnad av plank.
Rivning av kolonistuga i Kävlinge
Rivning av 2 st kolonistugor.
Rivning av garage i Kävlinge
Rivning av bef. garage.
Rivning av mur i Kävlinge
Rivning av murade skärmväggar,.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser fasadarbeten på flerbostadshus där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Förstärkningsarbeten på enskilda vägar i Kävlinge kommun
Avser förstärkningsarbeten i form av uppbyggnad av bergkross på befintliga grusvägar.
Åtgärder i byggnader vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ev åtgärder vid spontanidrottsplats Hofterup.
Trygghetslarm -utbyte till digital i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: