Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planarbete pågår. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för nybyggnad av 120 bostäder.
Nybyggnad av golfby i Hörby
Mark- och miljödomstolen har underkänt den upprättade detaljplanen och domen går inte att överklaga. Ny detaljplan krävs om planerna ska bli verklighet. Avser 60 st villor där husköparna kommmer att få en golfbil till varje hus.
Nybyggnad av småhus i Ludvigsborg, etapp 1-5
Inga beslut är tagna. Byggstart är ej fastställd.. Avser 55-60 byggrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östraby
Östraby behöver byggas om för att kunna driva kringliggande 6kV luftledningsnät som 20kV jordkabelnät. Avser bla ny nätstation 500 kVA, stängsel runt området. Kortlås mm
Exploateringsarbeten för bostäder.
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 31 st tomter. ( 12 st parhuslägenheter samt 19 fribyggartomter)
Ombyggnad av gata mm, etapp 2 i Hörby
Avser anläggande av ny gata, gång- och cykelvägar, markarbeten samt belysning.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hörby
Avser nybyggnad allaktivitetshall.
Ombyggnad av skolkök i Hörby
Ändring av ventilation va-anläggning, ombyggnad av kök.
Ombyggnad av klubbhus i Hörby
Ändrad användning till föreningslokal.
Ombyggnad av butik i Hörby
Ändrad användning.
Rivning av förråd i Hörby
Rivning av förråd.
Rivning av kontor i Hörby
Rivning av kontorsmoduler.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation reservkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hörby
Nybyggnad av omklädningsmoduler.
Nybyggnad av busshållplats i Hörby
Nybyggnad busshållsplats.
Nybyggnad av lager i Hörby
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av barack i Hörby
Nybyggnad tillfälliga moduler.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad öppet förråd, skärmtak med sidor och bakstycke.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser ominstallering av hälften av det konstgräs (ca 2 690 m2) som rullats ihop och lagts upp vid upplagsplats. Ominstallationen sker på en av beställaren iordningställd grusplan, 64 x 42 m, vid Lågehallen som ligger ca 1000 m från konstgräsplanen vid Hörby idrottsplats.
Ombyggnad av affärshus i Hörby
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning samt ändring av vs och vent.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: