Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- ny- och ombyggnad av idrottshall i Hörby
Omfattar rivning av Lågehall 2 och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Den nya hallen byggs med fullstort planmått 20 x 40 m och tilltagen yta runt planen för att möjliggöra plats för sekretariat och avbytarbås. Detta gör det även möjligt att dela av hallen i 3 mindre vid behov samt teleskopläktare.
Ombyggnad av Centrum i Hörby
Planer finns för ombyggnation av centrum för att göra Hörby till ett modernt stationssamhälle, anpassat till kollektivtrafiken.
Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp2
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i ca 4 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hörby
Nybyggnad av 2 vindkraftverk.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östraby
Östraby behöver byggas om för att kunna driva kringliggande 6kV luftledningsnät som 20kV jordkabelnät. Avser bla ny nätstation 500 kVA, stängsel runt området. Kortlås mm
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser byte av bef konstgräs ca 5380 kvm, installation av komplett konstgrässystem (68,5 x 109 meter).
Nybyggnad av värmeverk i Hörby
Nybyggnad kraftstation Äspinge 33:1,18:15,1:14.
Ombyggnad av industrihus i Hörby
Ändrad användning.
Ombyggnad av mejeri i Hörby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av plank i Hörby
Uppförande av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad nybyggnad transformatorstation n3278 månsköp norra.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation + rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation benarp by.
Nybyggnad av transformatorstation i Hörby
Nybyggnad transformatorstation n600544.
Rivning av fritidshus i Hörby
Rivning av rivning av fritidshus.
Rivning av nätstation i Hörby
Rivning av rivning av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Hörby
Nybyggnad av byggbodar och förvaringstält (byggarbetsplats etablering).
Nybyggnad av carport i Hörby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation kraftstation.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser ominstallering av hälften av det konstgräs (ca 2 690 m2) som rullats ihop och lagts upp vid upplagsplats. Ominstallationen sker på en av beställaren iordningställd grusplan, 64 x 42 m, vid Lågehallen som ligger ca 1000 m från konstgräsplanen vid Hörby idrottsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av utomhusgym, Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2020.
Ombyggnad av dagcenter i Hörby
Ändrad användning från affärshus till daglig verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av servicebostad i Hörby
Ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: