Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av elkablar mellan Sverige och Danmark
Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område. Ansluter i station Hurva, Hörby kommun.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planer finns för nybyggnad av 120 bostäder.
Nybyggnad av golfby i Hörby
Mark- och miljödomstolen har underkänt den upprättade detaljplanen och domen går inte att överklaga. Ny detaljplan krävs om planerna ska bli verklighet. Avser 60 st villor där husköparna kommmer att få en golfbil till varje hus.
Till- ny- och ombyggnad av idrottshall i Hörby
Omfattar rivning av Lågehall 2 och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Den nya hallen byggs med fullstort planmått 20 x 40 m och tilltagen yta runt planen för att möjliggöra plats för sekretariat och avbytarbås. Detta gör det även möjligt att dela av hallen i 3 mindre vid behov samt teleskopläktare.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planer finns att bygga bostäder intill parken vid Älvdalen.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östraby
Östraby behöver byggas om för att kunna driva kringliggande 6kV luftledningsnät som 20kV jordkabelnät. Avser bla ny nätstation 500 kVA, stängsel runt området. Kortlås mm
Ombyggnad av busshållplatser mm längs E22 i Hörby
Åtgärder på 3 ställen längs E22 i Hörby kommun. Utredning av påfart/avfart/rondeller för superbusskonceptet och ombyggnad av busshållplatser.
Om och till byggnad av skola i Hörby
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola
Ombyggnad av gata mm, etapp 2 i Hörby
Avser anläggande av ny gata, gång- och cykelvägar, markarbeten samt belysning.
Ombyggnad av skolkök i Hörby
Ändring av ventilation va-anläggning, ombyggnad av kök.
Ombyggnad av mejeri i Hörby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av vårdcentral i Hörby
Tillbyggnad och fasadändring av vårdcentral, nytt ventilationsaggreggat samt renovering av vvs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hörby
Ändrad användning ombyggnad av restauranglokal till bostäder.
Ombyggnad av klubbhus i Hörby
Ändrad användning till föreningslokal.
Ombyggnad av butik i Hörby
Ändrad användning.
Rivning av förråd i Hörby
Rivning av förråd.
Rivning av kontor i Hörby
Rivning av kontorsmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hörby
Nybyggnad av omklädningsmoduler.
Nybyggnad av tvätthall i Hörby
Nybyggnad biltvätt (gds).
Nybyggnad av busshållplats i Hörby
Nybyggnad busshållsplats.
Nybyggnad av lager i Hörby
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Hörby
Nybyggnad miljöstation/cykelförråd.
Nybyggnad av barack i Hörby
Nybyggnad tillfälliga moduler.
Nybyggnad av skärmtak i Hörby
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad öppet förråd, skärmtak med sidor och bakstycke.
Ombyggnad av bar i Hörby
Ändrad användning av del av stall/loge till pub.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser ominstallering av hälften av det konstgräs (ca 2 690 m2) som rullats ihop och lagts upp vid upplagsplats. Ominstallationen sker på en av beställaren iordningställd grusplan, 64 x 42 m, vid Lågehallen som ligger ca 1000 m från konstgräsplanen vid Hörby idrottsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hörby
Ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: