Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Planer finns för fortsatt nybyggnad flerbostadshus med 80-120 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höör
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan + vindsplan samt källarplan med garage. Sutterängplan. Samlingslokal. Yta bta: ljus yta 3220 m2 + 271 m2 i vindsplan samt 950 m2 mörk yta.
Nybyggnad av skola, matsal m.m. i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av en sammanhängande huskropp innehållande förskola om 4 avd anpassat för ca 200 barn och pedagoger, matsal för ca 225 skolelever, tillagningskök för ca 900 portioner samt administration och musiksal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder.
Exploateringsarbeten för bostäder och skola i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder och skola.
Eexploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för 80-120 bostäder.
Nybyggnad av marklägenheter i Höör
Avser nybyggnad av 12 marklägenheter, parkeringsytor, förrådshus och miljöhus.
Nybyggnad av marklägenheter Höör
Projektet avser nybyggnad av minst 8 st marklägenheter i 1 plan med tillhörande komplementbyggnader och utemiljö. Bostäderna uppförs som par- eller radhus. Objektet är beläget på Gretas väg/Margits väg, Höör.
Nybyggnad av parhus i Höör
Avser nybyggnad av 4 st parhuslägenheter i två huskroppar i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal villatomter.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Sandstensvägen. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Skolgatan. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Sätoftavägen. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten vid Hantverksgatan- Nya torg. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten vid Mellbyvägen. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten vid Vassgränd. Igångsättning eventuellt under 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Hindstigen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Hjortstigen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Åhusparken/Ringvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av galleria i Höör
Ändrad användning från industrilokal till köpcentrum.
Nybyggnad av förskola i Höör
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Rivning av fritidshus i Höör
Rivning av fritidshus och förråd.
Rivning av förråd i Höör
Rivning av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Höör
Nybyggnad av förråd.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Kvarnbäcksvägen. Utförandetid: vecka 27 2020. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av gata i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Musikantvägen. Preliminär utförandetid: vecka 25-27. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Kvarnbäcksvägen. Preliminär utförandetid: vecka 27-28. Uppskattad kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Nybyvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg del av Malmövägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av busshållplats i Höör
Avser tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av Ringävgen. Preliminär utförandetid: vecka 26-28. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: