Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av 100-150 bostäder i form av radhus, parhus och flerbostadshus i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 47 lägenheter i Viken. Byggplats: vid korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen och ligger i anslutning till ”Vikens Entré”.
Nybyggnad av bostäder i Viken, Höganäs
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Viken, Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av radhus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Viken, Höganäs
Planer finns för nybyggnad av radhus med 23 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Steglinge, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 16 st radhuslägenheter.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Planer finns för om-och nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintlig byggnad. Yta: 2400 m2 nybyggnad samt 300 m2 ombyggnad.
Nybyggnad av radhus i Jonstorp, et 3
Avser nybyggnad av ca 20-tal radhuslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter med 2 våningar.
Nybyggnad av tennishall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av tennishall med en yta på 3500 m2. I projektet ingår även rivning av en tennishall.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 11 st radhuslängenheter. Objektets läge: Hjalmars väg/ Långgatan.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av bostäder Tornlyckan i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 16 st bostadsrättslägenheter i 1 huskropp i 3-4 plan.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Höganäs
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2021. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner till Strandgatan. Toalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av ca 4 km VA-ledningar och 2 st spillvattenpumpstationer för landsbygden i sydöstra delen av Höganäs Kommun. Objektet är beläget i området söder om Lerberget och öster om väg 111.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Planer finns för byte av styr-och övervakningssystem samt mindre åtgärder vid avloppsreningsverk.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 6000 Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av padelhall i Höganäs
Avser nybyggnad av padelhall.
Renovering av Länsstyrelsens förvaltningskontor i Mölle, Höganäs
Länsstyrelsen Skånes förvaltningskontor utanför Mölle i Höganäs kommun är i behov av byte av fasad och takbeklädnad samt underhåll av fönster och skorsten. Byggnaden är en gammal dräng- och pigbostad och fastigheten i sin helhet är av kommunen klassad som kulturminne. Byggnaden ska renoveras på så sätt att en äldre karaktär vidhålls.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Vägarbeten i Höganäs
Projektet avser att åtgärda trottoarer samt asfalteringsarbeten.
Nybyggnad av servicebyggnad vid busstorget, Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2021. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för fortsatt gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Nytt dagvattenmagasin i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Offentliga toaletter i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser nya offentliga toaletter i Tivoliparken i Höganäs kommun.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Åtgärder av lekplats i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av laddstolpar i Höganäs
Avser åtgärder av laddstolpar.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Belysningsarbeten vid multiarenor i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser belysningsarbeten vid multiarenor inom Höganäs kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2021.
Renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla
Avser renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla i Blentarp. Uppdraget omfattar b.la. golvbyte samt väggbeklädnad.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Vägarbeten i Höganäs
Avser smärre åtgärder av befintlig gata.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Rågången.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Prästavägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brandstorpsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brännans byväg.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Gödstorpsvägen.
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Karlsfältsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Kolgatan 4-8.
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Ryvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten på Prins Carls gatan, 3,5,16.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid allégatan 9-11.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Stallgatan 2.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Stawfordsgatan 2-6.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Vattugatan 6.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: