Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 32 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Steglinge, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 16 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av tennishall med en yta på 3500 m2. I projektet ingår även rivning av en tennishall.
Nybyggnad av radhus i Steglinge, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 10 st radhuslängenheter. Objektets läge: Hjalmars väg/ Långgatan.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1444 mellan Nyhamnsläge-Arild
4,7 km dubbelriktad och separerad GC-väg, anpassning av GC-vägen till busshållplatsen i Brunnby samt en GC-passage över Bränneslyckevägen.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Ombyggnad av VS-anläggning i Höganäs
Projektet avser bl a byte av uppvärmningssystem för värme och tappvatten från gaspanna till ny luft - vattenvärmepump. Entreprenaden omfattar en komplett levererad, installerad, injusterad och avprovad VS-anläggning för ombyggnad av befintligt tapp¨vatten och värmesystem i Lerberget, Höganäs. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort. Avtalstid: 2020-06-16 -- 2022-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Upprustning av Plöjargränd i Höganäs
Projektet avser upprustning av Plöjargränd där arbetena avser borttagning av träd som är av dålig karaktär, kullersten tas bort och ersätts av asfalt samt nyplantering av perenner, buskar och träd.
Markarbeten vid Mölle Hamn, Höganäs
Avser anläggande av marksten runt husen vid parkeringen. Grusplanen vid båtuppställningen kommer att hyvlas och få ny grusbeläggning. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Va-arbeten i Höganäs
Avser förnyelse av vattenledning.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Höganäs
Avser ombyggnad av gata och vattenledningar.
Asfalteringsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hälsingborgsvägen.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Lokegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Midgårdsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Smedjegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Styrmansgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Thorsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Vinkelgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Brahegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Fredsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Frihamnsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Gärdesgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hamngatan. Uppskattad kostnad.
Parkåtgärder i Höganäs
Avser arbeten i Vikenparken gällande motionsslinga och entréer.
Utbyte av stolpar och armaturer i bostadsområde i Höganäs
Avser utbyte av stolpar och armaturer vid Ruuthesesplanaden
Ombyggnad av parkeringsplatser i Höganäs
Projektet avser ombyggnad till 76 st nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av va-ledningar i Höganäs
Avser VA-arbeten vid Långgatan mellan Bokvägen och Götagatan.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rättarevägen i Östra Lerberget.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser underhållsarbete på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Hovgårdsgatan i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Håkantorpsvägen i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Tornarna.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Väsby. S.t Andreasv 39-60,
Va-arbeten i Mölle, Höganäs
Avser va-arbeten vid Mölle.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: