Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sydöstra Höganäs. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viken, Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 64 lägenheter i 1 huskropp i 4-5 plan.
Uppförande av byggnad för särskilt boende samt drift av vårdboenden m.m. i Höganäs
Projektet avser uppförande av ny omsorgsenhet omfattande 60 platser, yta: 4500-5000 m2, köp av befintlig omsorgsenhet samt drift av särskilt boende. I projektet ingår även rivning av befintligt flerbostadshus i 3 plan samt förskolemoduler. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 47 lägenheter i Viken. Byggplats: vid korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen och ligger i anslutning till ”Vikens Entré”.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Viken, Höganäs
Planer finns för nybyggnad av radhus med 23 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Viken, Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av radhus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 32 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Steglinge, Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 16 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av tennishall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av tennishall med en yta på 3500 m2. I projektet ingår även rivning av en tennishall.
Nybyggnad av villor i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-20 tal villor.
Nybyggnad av bostäder Tornlyckan i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 16 st bostadsrättslägenheter i 1 huskropp i 3-4 plan.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2021. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner till Strandgatan. Toalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Höganäs
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av ca 4 km VA-ledningar och 2 st spillvattenpumpstationer för landsbygden i sydöstra delen av Höganäs Kommun. Objektet är beläget i området söder om Lerberget och öster om väg 111.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Planer finns för byte av styr-och övervakningssystem samt mindre åtgärder vid avloppsreningsverk.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Inv underhåll av Farhults kyrka
Planer finns för invändiga underhållsarbeten i Farhults kyrka.
Inv underhåll av Lerbergets kyrka
Planer finns för invändiga underhållsarbeten i Lerbergets kyrka.
Inv underhåll av Vikhems kyrka
Planer finns för invändiga underhållsarbeten i Vikhems kyrka.
Inv underhåll av Väsby kyrka
Planer finns för invändiga underhållsarbeten i Väsby kyrka.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 4000 Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 6000 Igångsättning avhängigt intressent.
Renovering av Länsstyrelsens förvaltningskontor i Mölle, Höganäs
Länsstyrelsen Skånes förvaltningskontor utanför Mölle i Höganäs kommun är i behov av byte av fasad och takbeklädnad samt underhåll av fönster och skorsten. Byggnaden är en gammal dräng- och pigbostad och fastigheten i sin helhet är av kommunen klassad som kulturminne. Byggnaden ska renoveras på så sätt att en äldre karaktär vidhålls.
Ombyggnad av VS-anläggning i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av vs-anläggning vid Lerberget.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Nybyggnad av servicebyggnad vid busstorget, Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2021. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för fortsatt gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Nytt dagvattenmagasin i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Offentliga toaletter i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser nya offentliga toaletter i Tivoliparken i Höganäs kommun.
Åtgärder av lekplats i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av gata i Viken Högaäs
Avser vägarbeten vid Bygatan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Höganäs
Fasadändring av industri och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Höganäs
Fasadändring av industribyggnad-Ommålning.
Asfalteringsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hälsingborgsvägen.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2021.
Renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla
Avser renovering och fuktåtgärd på Hemmestorps mölla i Blentarp. Uppdraget omfattar b.la. golvbyte samt väggbeklädnad.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Höganäs
Projektet avser ombyggnad till 76 st nya parkeringsplatser.
Gatuarbeten i Höganäs
Projektet avser anläggnings- och målningsarbeten vid infarten till Höganäs AB och Bruksgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brandstorpsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brännans byväg.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Gödstorpsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Prästavägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Rågången.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rättarevägen i Östra Lerberget.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Strandlyckevägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Tornarna.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Utkiksgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Väsby. S.t Andreasv 39-60,
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Ryvägen.
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Karlsfältsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Kråkegudan.
Va-arbeten i Mölle, Höganäs
Avser va-arbeten vid Mölle.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Pontus Ols väg.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Hovgårdsgatan i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Håkantorpsvägen i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Bygatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Fyrgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Fäladsvägen.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten i Viken.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Grubbavägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ingelsträde byaväg.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rekekroken.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: