Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 32 hyreslägenheter i 4 huskroppar samt 28 radhuslägenheter i 6 huskroppar.
Markområdet för verksamhetsområde i Tjörröd
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser område för småindustri och handel. Omfattar 40000 m2 markområde (råmark). Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs etapp 2
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med 36 lägenheter i 3 - 4 plan.
Nybyggnad av trygghetsbostäder samt flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av två (2) stycken flerbostadshus för trygghetsboende på fastigheten Månstorp 35 och Löparen 2 samt ett (1) flerbostadshus på fastigheten Kulan 2 med tillhörande miljöhus och förrådsbyggnader. Igångsättning: sommar/höst 2018.
Nybyggnad av lägenheter och garage i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av 30-35 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 20-25 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Markområde för bostäder i Höganäs
Markområde finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Höganäs
Rivning av befintligt äldreboende samt uppförande av 4 stycken radhus med 3 bostadsrätter i varje. Radhusen avser 1½ våning.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av parhus i Höganäs
Avser nybyggnad av fem parhus i en och en halv plan och ett enplanshus,
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-tal parhus.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Markområde för verksamhetslokaler och ev kontor i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde till försäljning för verksamhetslokaler och ev kontor. Yta: ca 4000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av radhus på Lerberget i Höganäs
Avser två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Avser nybyggnad av 3 st parhus , 6 st lägenheter.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av servicebyggnad och sophanteringsbygnad Mölle i Höganäs
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt 1 huskropp för sophantering. 2 huskroppar, ca 90 m2/huskropp. I projektet ingår även en inhägnad containergård.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad; Kyl för lagring av plantskoleväxter med maskinhall framför.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Ny båtuppställningsplats inklusive trafiklösning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget . Igångsättning är ej fastställd.
Utvändig målning m.m. på flerbostadshus i Höganäs
Projektet omfattar utvändig målning av träpanel och fasadskivor på fasad och balkonger, vindskivor, synliga takstolar och underslag, fönster/fönsterdörrar, entrédörrar och förrådsdörrar samt plåtbeslagning: plåt/droppbleck, hängrännor, stuprör och krönplåt. I projektet ingår mindre byggarbete. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av g/c-stråki anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Uppskattad kostnad.
Ändring till skollokaler i Höganäs
Avser ändring av lokaler för dagverksamhet till tre klassrum. Avser nya innerväggar, nya ytskikt, nya ytterdörrar, ventilationsarbeten m.m.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Nybyggnad av bank i Höganäs
Nybyggnad av banklokal i två plan.
Nybyggnad av idrottshall i Höganäs
Nybyggnad av hall med fyra padelbanor och omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Rivning av bef dammsugarbyggnad samt nybyggnad av transformatorbyggnad och dammsugarbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Höganäs
Tillbyggnad av produktionslokaler , kontor och personalytor.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring från lager till kontor, utvändig ändring av kontorshus/industri och lagerbyggnad, nya fönster och utrymningsstege.
Ombyggnad av enbostadshus i Höganäs
Ändrad användning från förskolor till boende.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Höganäs
Utvändig ändring av bensinstation; Ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av enbostadshus, byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Höganäs
Utvändig ändring av flerbostadshus; inglasning av balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadhus i Höganäs
Tillbyggnad och ombyggnad av huvudbyggnaden, rivning av delar av huvudbyggnaden samt nybyggnad av fristående uthus.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Rivning av sophus i Höganäs
Rivning av sophus.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av mur ; upphöjd växtbädd runt träd som byggs upp av murblock.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av växthus i Höganäs
Om- och tillbyggnad av växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för förändring av markhöjd.
Nybyggnad av lager i Höganäs
Nybyggnad (uppställning) av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Höganäs
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av campingplats i Höganäs
Anordnande av campingplats, tidsbegränsat lov från 2018-03-21 - 2023-03-21.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Nybyggnad av toaletter samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av tomatodling till försäljningsyta.
Tillbyggnad av församlingshus i Höganäs
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av kulturhus i Höganäs
Tillbyggnad av kulturhus/skola; uppförande av två st hissar.
Utvändigt underhåll av skola i Höganäs
Utvändig ändring av Nyhamnsskolan ; byte av fönster, dörrar och entrépartier.
Installation av solcellsanläggning m.m.på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Nybyggnad av multiarena m.m i Höganäs
Avser nybyggnad av mötesplats med multiarena, lekplats, scen med tak och läktare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av tak på museum i Höganäs
Avser Utvändig ändring av sjöfartsmuseum ; byte av ytskikt på tak från eternit till papp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: