Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Sydöstra Höganäs. Bostadsform är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viken, Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 64 lägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av tennishall med en yta på 3500 m2. I projektet ingår även rivning av en tennishall.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde. Avser bl.a utbyggnad av VA-ledningar, gator m.m. Objektets läge: sydöstra delen av Höganäs tätort. Objektet är beläget i området kring ICA i Höganäs. Söder om Långarödsvägen och öster om väg 111.
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattar 4000 m2 markområde.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Blockförhyrning av servicebostäder i Höganäs
Planer finns för 12 st bostäder i form av bostad med särskild service. Uppdraget omfattar att som totalentreprenör och därefter som hyresvärd (hyresavtal tecknas i en första period på 15 år) ansvara för projektering, produktion samt förhyrning av bostäder inklusive gemensamhets- och personalutrymmen samt förråd, parkering, uteplats.
Nybyggnad av gymnastikhall i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av gymnastikhall i 1 plan + entresolplan. Objektets läge: bakom Höganäs Sportcenter sett från väg 111.
Markområde för verksamhetslokaler och ev kontor i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde till försäljning för verksamhetslokaler och ev kontor. Markyta: ca 4000
Markområde för verksamhetslokaler i Höganäs
Markområde finns för verksamhetslokaler. Marktyta: ca 3000 m2.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Färigställandearbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser färdigställandearbeten för ca 200 bostäder. Avser anläggande av parkytor, belysningsarbeten m.m. Objektet är beläget norr om Hyllievägen i Viken i Höganäs.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort. Avtalstid: 2020-06-16 -- 2022-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser lite renovering av flerbostadshuset som sker löpande.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Upprustning av Plöjargränd i Höganäs
Projektet avser upprustning av Plöjargränd där arbetena avser borttagning av träd som är av dålig karaktär, kullersten tas bort och ersätts av asfalt samt nyplantering av perenner, buskar och träd.
Utbyte av bryggor i Höganäs
Upphandlingen avser inköp/leverans/montering av 2 st bryggor ( brygga E och brygga A90) i Höganäs småbåtshamn, Höganäs kommun.
Installation av värmepump vid äldreboende i Höganäs
Befintlig gaspanna ska rivas och ersättas med värmepumpar för luft/vatten
Ombyggnad del av gata till gångbana i Höganäs
Avser ombyggnad av gata till gångbana på den norra delen av Brännerigatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser förnyelse av vattenledning.
Markarbeten vid Mölle Hamn, Höganäs
Avser anläggande av marksten runt husen vid parkeringen. Grusplanen vid båtuppställningen kommer att hyvlas och få ny grusbeläggning. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Brahegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Fredsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Frihamnsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Gärdesgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hamngatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Lokegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Midgårdsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Smedjegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Styrmansgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Thorsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Vinkelgatan. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid banvallen i Ingelsträde.
Belysningsarbeten vid g/c-väg i Höganäs
Avser ny belysning vid g/c-väg vid Finngatan.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Kaptenens trädgård.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid lekplatsen i Mjöhult.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Malörtsvägens lekplats.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Ruthsesplanaden
Belysningsarbeten i Höganäs
Avser ny belysning vid Svarta Lekan vid Östra Lerberget.
Belysningsarbeten i Höganäs
Avser ny belysning vid tunneln vid Friluftsvägen/Lagårdsvägen.
Parkåtgärder i Höganäs
Avser arbeten i Vikenparken gällande motionsslinga och entréer.
Utbyte av stolpar och armaturer i bostadsområde i Höganäs
Avser utbyte av stolpar och armaturer vid Ruuthesesplanaden
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Va-arbeten i Nyhamnsläge, Höganäs
Avser va-arbeten vid Peter Lundhs allé 1-11.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Igångsättning tidigast 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: