Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 222 st.

Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-13). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av paketterminal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av paket- och styckegodsterminal. Terminalen byggs nära E6/E20 och E4.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning i 7 plan om ca 220-270 parkeringsplatser med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Helsingborgs centralstation ( Knutpunkten) I projektet ingår rivning och ny entré, ny glasfasad, ombyggnad av innemiljön med bland annat ny matdestination.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Ombyggnad av flygel i Helsingborg
Avser bygglov för nybyggnad av vårdlokal, barnavdelning.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 53 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fortsatt renovering flerbostadshus i 2 huskroppar. Husen på ”Gamla Elineberg” uppfördes under mitten av 1950-talet och är i sitt utförande karaktäristiskt för 50-talets byggnadstyp med lamellhus i 3-5 våningar. Arbetena avser stambyten, badrumsrenovering, el- och ventilationsarbeten, fönsterbyte, takarbeten samt åtgärder av entréer.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1200 m2 lokaler inrymmande gym, omklädningsrum samt kansli.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 37 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus. Bostadsrätter.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 8 hekter. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Allerum, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av ställverk i Lundåkraverket
De befintliga ställverken A1 och D1 vid Lundåkraverket i Landskrona skall ersättas med ett nytt ställverk A1. Det nya ställverket skall tillsammans med nytt apparatskåp placeras i ny ställverksbyggnad
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 5 hekter. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., Igångsättning avhängigt intressenter.
Nytt verksamhetsområde för iindustriverksamhet, Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: 5000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Planerat underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser bl.a takbyte, ommålning, byte av fönster, markarbeten och VVS-arbeten vid flerbostadshu Fastighet: Belgien Södra 10 Adress: Gasverksgatan 28-30 Fastighet: Belgien Södra 11 Adress: Smedjegatan 5-9 Fastighet: Tyskland 26 Adress: Nedre Holländaregatan 24-28, Gustav Adolfs gata 10-12 Fastighet: Tyskland 27 Adress: Norra Tvärgatan 15-19
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager men tvätthall samt kontor. Totalt kommer det vara ca 3000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser färdigställande av ytor i anslutning till bostadskvarter. Avser färdigställande av allmän platsmark med kajpromenad, gator, gångbanor, VA samt platser för uteserveringar ( yta ca 7000 m2). Objektets läge: fastigheten Kvick 1 i Helsingborgs centrum, 0,5 km norr om Knutpunkten.
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ROT renovering av 46 lägenheter i Helsingborg, renovering av tvättstuga, förråd, trapphus, hissar, fasad, tak samt ny ventilation och upprusning av utemiljö.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager - fristående kylmaskinrum.
Sanering av va-ledningar i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning och kombinerat VA-system till duplikat system. Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 250m spill- och dagvattenledningar, ca 450 m vattenledningar samt ca 1800 m2 gatuåterställning på Luleågatan, område Rosengården, Helsingborg.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager med en yta på 950 m2.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lekplats.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. För berörda fastigheterna Emil 1 ,adress: Dalhemsvägen 96-120 och Emanuel 1, adress: Dalhemsvägen 86-94 . Uppskattad kostnad.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av matsal vid skola i Helsingborg
Avser montering av 3 nya ventilationsaggregat samt totalrenovering av matsal vid Filbornaskolan.
Renovering av damm m.m. i Helsingborg
Avser nya planteringar, sittplatser, grillplatser och bättre belysning. Själva spegeldammen blir mindre, men med mer ytor vid sidan om. För barnen kommer det att finnas bland annat klätternät, balansstockar och hoppkubb.
Ombyggnad till kontor och gemensamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad för kontor och gemensamhetslokal på Rosenknoppen 25. Objektets läge: Industrigatan 25 på söder I Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Trygghetscertifiering av flerbostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte förrådsburar. Adress: Miatorpsg 1-3, Plamteringsv 94-98, Kristinelundsg 15
Nubyggnad av lekplats på Dalhem, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats, 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana, planteringar, grillplatser, möblering och belysning i parkområde. Yta ca 2000 kvm.
Ny FTX-anläggning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning avhängigt beslut gällande projektets genomförande. Avser ventilationsarbeten ( nya FTX-aggregat) i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Avser byte av fönster på grundskola.
Ledningsomläggning vid Maria Station, Helsingborg
Projektet avser ledningsomläggning vid Maria Station. Vatten-, spill- och dagvattenledningar samt tomrör ska anläggas i förbyggande syfte till projektet Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg Trafikverket. I projektet ingår även elarbeten. Objektet är beläget i norra Helsingborg. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av centrum i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Blåkullagatan i anslutning till Drottninghögs Centrum. Ny- och ombyggnad av gata, 0mläggning och renovering av VA samt provisorisk gatubelysning, schakt och återfyllning för fjärrvärme, el, fibernät m m. Avser anläggandet av byggata. (Färdigställandearbeten ingår inte i objektet.) Objektet är beläget på Drottninghög. Ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av trafikkorsningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av två korsningar, totalt ca 2800 m2. Objektet är beläget i centrala Helsingborg, 1 km från Helsingborgs centrum. Entreprenaden omfattar Mark-, Gatu-, VA-, Finplanerings-, Planterings- och Elarbeten.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Uppskattad igångsättning.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Ny kemisal med tillhörande ventilation i skolbyggnad i Helsingborg
Projektet avser uppförande av ny kemisal i befintliga lokaler. Projektet omfattar ny ventilation till dragskåp, nya ledningar för avlopp och vatten. 4 st befintliga rum byggs om till teknikrum, kemisal, preparationsrum samt förråd. Ny belysning, nya undertak och inredning skall levereras och monteras. Nya avlopp skall dras i befintligt schakt från plan 3 ned till källaren. Infrastruktur för gas och ventilation skall dras utvändigt.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Anläggande av multiarena vid skola i Helsingborg
Projektet avser anläggande av multiarena på skolgården vid St: Jörgen skola i Helsingborg.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Planer finns för utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Nytt tak på ridhus m.m.i Vasatorp, Helsingbog
Projektet avser nybyggnad av tak över befintlig paddock vid Vasatorps ridhus, inklusive markarbeten och ny belysning.
Ombyggnad av skolgård i Helsingborg
Avser ombyggnad/markplanering av Wieselgrensskolans skolgård.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Rivning och ombyggnad av lager i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager, Ängelholmsvägen/Grenadjärgatan.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning planeras under Q1 2019. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2019. Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station
Projektet avser fortsatta åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station.
Färdigställandearbeten inom exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser färdigställande av Lybecksgatan, delen inom exploateringsområde Råå Fritidsgård 1 m.fl Gatulängd ca 250 m Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar Komplettering av befintlig gatubelysning Mindre planteringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: