Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av planskild korsning i Hässleholm
Projektet ligger på is. Planer finns för anläggande av planskild korsning. Järnvägsplan behöver tas fram.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Detaljplanen medger nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 50-55 hyresbostäder.
Rivning-och nybyggnad av lokaler (LVU-boende) i Hässleholm
Ändrad omfattning på projektet, avser att riva befintlig byggnad och bygga nya lokaler för ungdomsvård samt utbildningssalar, verkstad och administration,personal utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Tillbyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Avser en tillbyggnad av vårdbyggnad på 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus till bostäder i Hässleholm
Avser ombyggnad av affärshus till ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två plan. Samt rivning av bef. byggnad.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hässleholm
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Entreprenad sektioneringsstation vid underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Entreprenad för sektioneringsstation: Station för sektionering av kontaktledning.
Ombyggnad av dagis till bostäder i Vinslöv
Planer finns på ombyggnad av fd dagis till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal, kallager.
Ramavtal Installation av fjärrvärmecentraler Hässleholm
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av butik/lager i Hässleholm
Avser tillbyggnad av befintlig butik/lager för en trävaruhandlare på Industrigatan i Hässleholm.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV och byggnation. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Ny infrastruktur vid Sösdala förskola, Hässleholm
Avser nyanläggning av gator och gc väg samt VA-arbeten för nytt exploateringsområde i Sösdala.
Renovering av fasad och yttertak i Bjärnum, Hässleholm
Avser renovering av fasad och ombyggnad takfot. Södra vägen 10 m.fl
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende för LSS boende för 2 brukare.
Byte av tak på marklägenheter i Bjärnum, Hässleholm
Avser takbyte med tillhörande plåtarbeten på 12 stycken marklägenheter. Platos väg 3, 5, 7, 9, 11 ,13, samt Vinkelgatan 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av kontorsbod.
Nybyggnad av sophus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkeringsplatser för flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov nybyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: