Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av badhus i Hässleholm
Planer finns för en nybyggnad vid Qpoolen samt ett eventuellt utomhusbad.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnaden av bostad med 4 stycken boendeavdelningar samt lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök. Inflyttning planeras till sommaren 2019. Option i upphandlingen är ombyggnad av befintliga lokaler i samverkan på totalentreprenad projekt ID 1473721.
Ombyggnad av lokaler (LVU-boende) i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av bostäder, 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nytt anslutningsspår till underhållsdepå i Hässleholm
Görs i samarbete med Region Skåne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Fem-våningshuset kommer att innehålla 18 lägenheter med 2 och 3 RoK.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 5 avdelningar med förberedelse för framtida utbyggnad av en 6:e avdelning. Samt miljö/gårdshus.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 parhus.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Järnvägsentreprenad för underhållsdepå för Öresundstågen, Hässleholm
Ingick tidigare i projekt 1032249. Totalkostnad för Underhållsdepå Kärråkra ca 1 mdkr. Järnvägsentreprenad (Bana och El). Området för anläggningen är 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra stambanan och riksväg 21. Markentreprenaden påbörjas hösten 2017 och järnvägsentreprenaden beräknas påbörjas senvåren 2018.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstatoin för 2 bilar.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 14 st parhuslägenheter. Vannaröd 39:1,39:2,39:3,40:6,40:7,40:8,40:9.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Anbud Dynamiska och interaktiva Presentationsenheter för realtidsinformation, Skåne
Avser leverans av hårdvara och reservdelar samt tillhörande tjänster såsom utsättning, service, underhåll, konfigurering, styrning och utveckling av presentationsenheter till Skånetrafikens system för trafikrelaterad realtidsinformation.
Nybyggnad av passivt fibernät i Tyringe, Hässleholm
Avser byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 fastigheter i Matteröd, Hässleholms kommun.
Ombyggnad till utbildningslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kasernbyggnad till utbildningslokaler.
PCB-sanering mm i simhall, Hässleholm
Avser sanering, byte av fönster och dörrar i simhall.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilation i skola, Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation i skola.
Nybyggnad av mindre gruppboende i Tyringe
Avser gruppboende för 2 boenden samt med personallokaler.
Ombyggnad av idrottshall i Bjärnum
Avser ombyggnad av ventilation med återvinning, demontering av bef ventilation samt montering av en ny. Anpassning av bef rum till fläktrum. Mindre byggarbeten.
Ombyggnad av personallokal i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem.
Gasmotorinstallation till deponianläggning i Hässleholm
Avser gasmotorinstallation för el och värmeproduktion till Vankiva deponi.
Ramavtal avseende ledningsrenovering mm, Hässleholms Vatten AB
Avser ramavtal med avsikt att teckna avtal med 3 entreprenörer för ledningsrenovering med flexibla foder för självfallsledningar och servisledningar.
Utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, Hässleholm
Avser tätning av bentonitmatta, HDPE-duk och skyddsgeotextil.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad samt ändring av fasad på affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt rivning av komplementbyggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad till flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt uppsättning av skylt.
Uppförande av solcellsanläggning på sjukhustak i Hässleholm
Avser uppförande av solcellsanläggning på tak. Takytan är på ca 900 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av takkupa på industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Energibesiktningar/energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energibesiktning/energideklaration.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: