Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i upp till 10 våningar.
Nybyggnad av hörselskola F-9 i Hässleholm
Avser ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1596441 och 1596444.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt samt nya installationer på Hässleholms tekniska skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Entreprenaden utförs i två huvuddelar.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flebostadshus i 3 våningar med ca 15 lägenheter och eventuellt inredd vind vid Hagaområdet i Hässleholm.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 12 lägenheter i 3 våningar och eventuellt inredd vind i Hagaområdet, Hässleholm.
Om- och tillbyggnad av vårdboende i Hässleholm
Avser ombyggnad av demensboende, ca 2500 kvm och tillbyggnad med ytterligare 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 st lägenheter, 3 huskroppar i 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal för skolornas behov. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1596444 och 1596451.
Nybyggnad av varuhus för Biltema i Hässleholm
Planerat varuhus för Biltema, 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 21 marklägenheter varav 8st i etage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av marklägenheter i radhus/kedjehus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 27 marklägenheter i radhus/kedjehus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt ombyggnad av kök/matsal.
Nybyggnad av lagerhall och kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall.
Ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1596441 och 1596451.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vinslöv
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter i bostadsrättform. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Vanneberga 2:80 i Vinslöv.
Ombyggnad till bostäder i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad av befintlig fastighet till bostäder samt förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken till ungdomens hus i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
Renovering av rulltrappor vid järnvägsområde i Hässleholm
Avser rulltrappsrenovering av rulltrapporna mellan perrongerna och gångbron vid Hässleholms centralstation.
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässlehom.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hässleholm
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Ombyggnad och renovering av idottshall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av församlingshem.. Församlingshemmet byggs intill prästgården med en luftgång i glas och med församlingssalar för möten och måltider, serveringskök m varuintag och toalett, körsal, musiksal, intstrumentrum.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV. Prefabricerad byggnad innehållande monterat högspänningsställverk av typ golvgående truck. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Ombyggnadsarbeten i skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation samt eventuellt även ny belysning och nytt undertak samt installation av bergvärme.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Nya busshållplatser i Norra Skåne
8 nya busshållplatser.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Planer finns för förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser renovering av Västerskolans kök.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Hässleholm
Avser tillbyggnad och invändigt underhåll av restaurang.
In- och utvädigt underhåll av expeditionsbyggnad i Hässleholm
Avser underhåll av tak samt utbyte av ventilationen i expeditionsbyggnad vid Hässleholms centralstation.
Utbyggnad av va-ledningar och fiber i Hässleholm
Aser utbyggnad av allmän VA-anläggning i del av Röinge i utkanten av Hässleholms tätort. Totalt ingår 14 fastigheter i området som ska ges möjlighet att anslutas.
Ombyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser ombyggnad av prästgården med nya kontor på ovanvåningen och installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för inglasning av balkonger, nybyggnad av uterum av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av trapphus, plattformstak samt väderskydd (järnvägsstationen).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändring av balkongdörrar/fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (inglasat uterum).
Tillbyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 120 kvm. Byggnaden uppförs i trä.
Nybyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av elverk i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tak över befintlig miljöstation.
Nybyggnad av telestation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsanläggning - fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd, flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum på flerbostadshus Stenbocken 3,1,2. Projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av kallager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kallager, förråd.
Byte av hissar vid Hässleholms station
Nya hissar i befintliga schakt (4 st).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: