Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnaden av bostad med 4 stycken boendeavdelningar samt lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök. Inflyttning planeras till sommaren 2019. Option i upphandlingen är ombyggnad av befintliga lokaler i samverkan på totalentreprenad projekt ID 1473721.
Nybyggnad av äldrebostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 24000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. Önskar komma i kontakt med tilltänkta byggherrar.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av bostäder, 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nytt anslutningsspår till underhållsdepå i Hässleholm
Görs i samarbete med Region Skåne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av bef. byggnad. Planer finns för 16 lägenheter i två plan med loftgång, åtta på vardera av de två aktuella tomterna (Björnen 4 och Muraren 8). Lägenheterna ska vara hyresrätter, treor och fyror.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 parhus.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus till bostäder i Hässleholm
Avser ombyggnad av affärshus till ca 15 lägenheter.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstatoin för 2 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Anbud Dynamiska och interaktiva Presentationsenheter för realtidsinformation, Skåne
Avser leverans av hårdvara och reservdelar samt tillhörande tjänster såsom utsättning, service, underhåll, konfigurering, styrning och utveckling av presentationsenheter till Skånetrafikens system för trafikrelaterad realtidsinformation.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Nybyggnad av passivt fibernät i Tyringe, Hässleholm
Avser byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 fastigheter i Matteröd, Hässleholms kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal, kallager.
Ombyggnad till utbildningslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kasernbyggnad till utbildningslokaler.
Utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, Hässleholm
Avser tätning av bentonitmatta, HDPE-duk och skyddsgeotextil.
Ramavtal Installation av fjärrvärmecentraler Hässleholm
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny infrastruktur vid Sösdala förskola, Hässleholm
Avser nyanläggning av gator och gc väg samt VA-arbeten för nytt exploateringsområde i Sösdala.
Byte av tak på marklägenheter i Bjärnum, Hässleholm
Avser takbyte med tillhörande plåtarbeten på 12 stycken marklägenheter. Platos väg 3, 5, 7, 9, 11 ,13, samt Vinkelgatan 5, 7, 9, 11, 13, 15.
PCB-sanering mm i simhall, Hässleholm
Avser sanering, byte av fönster och dörrar i simhall.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende för LSS boende för 2 brukare.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilation i skola, Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation i skola.
Ombyggnad av idrottshall i Bjärnum
Avser ombyggnad av ventilation med återvinning, demontering av bef ventilation samt montering av en ny. Anpassning av bef rum till fläktrum. Mindre byggarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad, stålhall.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingssal.
Gasmotorinstallation till deponianläggning i Hässleholm
Avser gasmotorinstallation för el och värmeproduktion till Vankiva deponi.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad samt ändring av fasad på affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt rivning av komplementbyggnad).
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för uppförande av mur.
Uppförande av solcellsanläggning på sjukhustak i Hässleholm
Avser uppförande av solcellsanläggning på tak. Takytan är på ca 900 kvm.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt toalettvagn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt marklov för tillgänglighetsanspassning av busshållplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av takkupa på industribyggnad.
Energibesiktningar/energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energibesiktning/energideklaration.
Rivning del av fastighet i Hässleholm
Rivningen ska pågå mellan vecka 28 och vecka 31 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: