Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 1
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 2
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 40 st lägenheter, 3 huskroppar i 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med egen ingång, typ radhus/parhus i området Björklunda.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse på två obebyggda fastigheter i Hagaområdet, Kruthornet1 och Hässleholm 87:17 där ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Entreprenaden utförs i två huvuddelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 21 marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vinslöv
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter i bostadsrättform. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Vanneberga 2:80 i Vinslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende, LSS boende för 2 brukare.
Ombyggnad av kontorslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kontorslokaler i Kärråkra, Hässleholm.
Drift- och underhållsarbeten på järnvägsanläggning i Hässleholm
Entreprenaden omfattar att utföra drift och underhållsarbeten samt att hålla beredskap för felavhjälpning på järnvägsanläggningen inom Hässleholmsdepån.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Ombyggnad till kontor och lagerlokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till kontor/lagerlokaler. Befintlig byggnad delas av för 2 st separata verksamheter/hyresgäster. Ombyggnaden omfattar i huvudsak bygg-, mark-, rör-, luft-, samt el-/telearbeten.
Ombyggnad vid Beleverket i Hässleholm
Hässleholm Miljö AB (HMAB) ska göra förändringar i sin process på Beleverket. Den största förändringen är införandet av en ackumulatortank för fjärrvärmesystemet (ackumulatorn tillhör annan entreprenad). Denna upphandling omfattar tillhörande rörentreprenad samt tillhörande mekaniska komponenter, förutom inköp av ventiler och pumpar. I entreprenaden ingår leverans, installation och driftsättning av specificerade delar.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av församlingshem samt ombyggnad av prästgården.
Ombyggnadsarbeten i skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation samt eventuellt även ny belysning och nytt undertak samt installation av bergvärme.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV. Prefabricerad byggnad innehållande monterat högspänningsställverk av typ golvgående truck. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Invallning av reningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av en vall för att hindra vatten för att komma in på reningsverksområdet.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmsystem vid sjukhuset i Hässleholm
Projektet avser utbyte av kallelsesignal- och överfallslarmsystem inom akutmottagning, akutvårdsavdelning (AVA) samt medecinmottagning inom Sjukhuset i Hässleholm.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Hässleholm
Avser tillbyggnad och invändigt underhåll av restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Skyrup 3:240,3:239,3:241,3:242.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall om ca 200 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (lastkaj).
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändring av balkonginklädnad på flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov samt marklov för uppförande av mur.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader lagertält, materialbodar, väderskydd samt container.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 120 kvm. Byggnaden uppförs i trä.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av tornets fasader.
Energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energideklarationr.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av tak på kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser byte av tornets koppartak och lagning av undertak.
Invändigt underhåll i kyrka i Hässleholm
Avser ommålning av väggar, valv, bänkar, orgelläktarens barriär mm. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Uppdatering av brand- och inbrottslarm i kyrka i Farstorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: