Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Göinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av trafikplats, matargator mm i Stoby
Projektet omfattar bl.a. ny bro över riksvägen, ramper, breddning av väg. www.dryportskane.se.
Nybyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser nybyggnad av äldreboende i 4 våningar med ca 60 st lägenheter på området Kv Björksäter. BTA ca 4000 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt och nya installationer, samt ett teknikrum BTA ca 500 kvm, på Hässleholms tekniska skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på Norra Station med 3 våningar kontorslokaler, teknikrum och förråd samt utemiljö och parkering. Ca 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 2 100 kvm.
Nybyggnad av varuhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration. Avser option på projekt ID 1318767.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flebostadshus i 3 våningar med ca 15 lägenheter och eventuellt inredd vind vid Hagaområdet i Hässleholm.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 12 lägenheter i 3 våningar och eventuellt inredd vind i Hagaområdet, Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar med 38 lägenheter och centrumverksamhet på markplan i stadsdelen T4 i centrala Hässleholm. BTA ca 2850 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola för 105 barn. Samt tillagningskök och matsal för skolornas behov, ca 1870 kvm BTA. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596444 och 1596451.
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner samt tillhörande entreprenader för Hässleholm miljö AB
Avser ramavtal för inhyrning av entreprenadmaskiner både inklusive förare, respektive exklusive förare. Samt yrkesarbetare för diverse anläggningsarbeten på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva. Avtalstid:2020-08-05 - 2022-08-04 Option:2022-08-05 - 2023-08-04 Option:2023-08-05 - 2024-08-04
Ombyggnad av tak på sjukhus, Hässleholm.
Projektet omfattar en totalomläggning av ca 3310 kvm tak på Byggnad 2,3,5,8 (Huvudbyggnad) och ca 2420 kvm tak på Byggnad 31-33 (Linnégläntan – Barn och ungdomspsykiatri) på Hässleholm Sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15 lägenheter. Totalt planeras det för 45 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av maskinhall och verkstad i Hässleholm
Avser nybyggnad av maskinhall och verkstad. BTA ca 936 kvm. (stoby 24:17).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Nybyggnad av sex marklägenheter och komplementbyggnad.
Om- och tillbyggnad av ventilation i idrottshall, Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation med tillhörande arbeten, samt tillbyggnad av fläktrum. Även ombyggnad av belysning i hallarna och ny takbeläggning.
Tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Avser tillbyggnad av köks- och administrationsdel vid förskola, By D. Förskolan består av fyra avdelningar med totalt 95 barn, Hässlehom.
Byte av hissar vid Hässleholms Centralstation
Byte av hissar bro-plattform (4 st). Utbyte av hissar i befintliga schakt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Avser fasadrenovering av befintlig byggnad inom kv Tanken 9, samt uppsättning av skylt, Hässleholm.
Utbyggnad av va-ledningar i Hässleholm
Aser markförläggning av VA-ledningar på en sträcka mellan Helsingborgsvägen och Hovdalavägen i Hässleholm. Projektet utförs i etapper från april till november 2020.
Ombyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser ombyggnad samt ivändigt underhåll av prästgården med verksamhetslokaler på nedre plan och nya kontor på övre plan. BTA ca 200-250 kvm
Nytt industriområde i Finja
Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Avser förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Anläggande av damm i Sösdala
Avser anläggande av fördröjningsdamm i Sösdala.
Ombyggnad av fd mässbyggnad till lägenheter i Hässleholm
Avser ombyggnad av fd mässbyggnad till tre lägenheter. Ombyggnadsytan är 610 kvm BTA, fördelat på källare, bottenplan och vindsplan. Samt nybyggnad av miljöhus/förrådshus, 40 kvm BTA.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Utbyte värmepump & ombyggnad kylsystem i Hässleholm
Avser utbyte av värmepump, ny kylmedelskylare, ombyggnad av värme/kylsystem samt styrning i ishall.
Om- och tillbyggnad av ventilation i butiks- / industri- / verkstadsbyggnad, Hässleholm
Avser ombyggnad / utbyte av befintlig ventilationsanläggning inklusive erforderliga bygg, el och VS arbeten.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 banor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av kisthus.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) (hovdalavägen).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (björkviken pumpstation).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (ormanäs pumpstation).
Nybyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av gatukök i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (gatukök) samt rivning.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av förråd i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov samt rivningslov för industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av förråd (för utomhusrullstol) samt marklov.
Utvändigt underhåll av förskola i Hässleholm
Avser fasadändring av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Hässleholm
Avser ändring av fasad/tak på vårdbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av kylrum. BTA ca 450 kvm.
Brandlarmsbyte på Hovdala slott, Hässleholm
Befintligt äldre brandlarm inom Hovdala slott ska bytas ut mot ny automtisk brandlarmsanläggning med funktioner för brand- och utrymningslarm. Avser även option på ett talat utrymningslarm.
Periodisk besiktning av kommunala avloppssreningsverk, Hässleholm
Gäller anläggningar i Hässleholm, Vittsjö/Havraljunga, Hästveda, Vinslöv och Sösdala.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: