Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Hässleholm
Avser tillbyggnad med 2 st produktionslokaler samt kontor i 2 våningar i Hässleholm.
Nybyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser nybyggnad av äldreboende i 4 våningar med ca 60 st lägenheter på området Kv Björksäter. BTA ca 4000 kvm.
Nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel.
Fortsatt nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 8000 kvm handel. Första delen av etableringen finns på projekt ID 1456911.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt och nya installationer, samt ett teknikrum BTA ca 500 kvm, på Hässleholms tekniska skola.
Nybyggnad av marklägenheter och radhus/parhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 18 st marklägenheter med egen ingång, typ radhus/parhus i 2 våningar på området Björklunda.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flebostadshus i 3 våningar med ca 15 lägenheter och eventuellt inredd vind vid Hagaområdet i Hässleholm.
Om- och tillbyggnad av vårdboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende. Ombyggnad ca 2500 kvm BTA och tillbyggnad ca 2500 kvm BTA.
Stationsförbättringar vid Hässleholms Centralstation
Plattformssänkning/tillgänglighetsanpassning av plattformarna mellan spår 1 och 2/3 samt spår 4/5 och 6, nya trapphus från gångbron söderut, kompletterande plattformstak, rivning av befintliga trapphus på södra sidan om gångbron, nya trappor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Ombyggnad av tak på sjukhus, Hässleholm.
Projektet omfattar en totalomläggning av ca 3310 kvm tak på Byggnad 2,3,5,8 (Huvudbyggnad) och ca 2420 kvm tak på Byggnad 31-33 (Linnégläntan – Barn och ungdomspsykiatri) på Hässleholm Sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av 20 st bostadsrätter i Vinslöv.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av maskinhall och verkstad i Hässleholm
Avser nybyggnad av maskinhall och verkstad. BTA ca 936 kvm. (stoby 24:17).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av sex marklägenheter och komplementbyggnad.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Avser VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Byte av hissar vid Hässleholms Centralstation
Byte av hissar bro-plattform (4 st). Utbyte av hissar i befintliga schakt.
Ombyggnad av dagis till bostäder i Vinslöv
Planer finns på ombyggnad av fd dagis till bostäder.
Utbyggnad av va-ledningar i Hässleholm
Aser markförläggning av VA-ledningar på en sträcka mellan Helsingborgsvägen och Hovdalavägen i Hässleholm. Projektet utförs i etapper från april till november 2020.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser relining av vatten och avloppsledningarna i flerbostadshus.
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner samt tillhörande entreprenader för Hässleholm miljö AB
Avser ramavtal för inhyrning av entreprenadmaskiner både inklusive förare, respektive exklusive förare. Samt yrkesarbetare för diverse anläggningsarbeten på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva. Avtalstid 2020-06-05 - 2022-06-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Avser förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser renovering av Västerskolans kök.
Tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Avser tillbyggnad av köks- och administrationsdel vid förskola, By D. Förskolan består av fyra avdelningar med totalt 95 barn, Hässlehom.
Om- och tillbyggnad av ventilation i idrottshall, Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation med tillhörande arbeten, samt tillbyggnad av fläktrum. Även ombyggnad av belysning i hallarna och ny takbeläggning.
Om- och tillbyggnad av ventilation i butiks- / industri- / verkstadsbyggnad, Hässleholm
Avser ombyggnad / utbyte av befintlig ventilationsanläggning inklusive erforderliga bygg, el och VS arbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Avser fasadrenovering av befintlig byggnad inom kv Tanken 9, samt uppsättning av skylt, Hässleholm.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 banor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov samt rivningslov för industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt mur/plank.
Nybyggnad av fritidshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av padelhall i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad (padelhall).
Tillbyggnad av servering i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av uteservering (stadshotellet) samt bygglov för skyltar (flaggor).
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av(fasad/tak) på kontors-/affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hässleholm
Bygglov för fasadförändring samt uppsättning av skyltar på affärsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Vankiva 12:97,12:98.
Rivning av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser rivning av ungdomshem (LVU-Boende) i Hässleholm.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av kylrum. BTA ca 450 kvm.
Utvändigt underhåll av markbostäder i Hässleholm
Planer finns för byte av fönster på markbostäder. Arbetet kommer att etappindelas och pågå under en flerårsperiod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: