Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsstation i Hässleholm
Man avvaktar politiska beslut. Igångsättning och omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av planskild korsning i Hässleholm
Projektet ligger på is. Planer finns för anläggande av planskild korsning. Järnvägsplan behöver tas fram.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 24000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. Önskar komma i kontakt med tilltänkta byggherrar.
Nybyggnad av äldrebostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende samt miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 parhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus till bostäder i Hässleholm
Avser ombyggnad av affärshus till ca 15 lägenheter.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två plan. Samt rivning av bef. byggnad.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hässleholm
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Entreprenad sektioneringsstation vid underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Entreprenad för sektioneringsstation: Station för sektionering av kontaktledning.
Ombyggnad för centrumverksamhet i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad till bostäder på övreplan, café på bottenplan och restaurang i källaren. Även kontor och butikslokal kan bli aktuellt i befintlig byggnad, samt rumsuthyrning och miljöhus i nya byggnader.
Ombyggnad av dagis till bostäder i Vinslöv
Planer finns på ombyggnad av fd dagis till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal, kallager.
Ombyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser ombyggnad samt ändring av fasad på affärsbyggnad.
Ramavtal Installation av fjärrvärmecentraler Hässleholm
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av butik/lager i Hässleholm
Avser tillbyggnad av befintlig butik/lager för en trävaruhandlare på Industrigatan i Hässleholm.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Ny infrastruktur vid Sösdala förskola, Hässleholm
Avser nyanläggning av gator och gc väg samt VA-arbeten för nytt exploateringsområde i Sösdala.
Renovering av fasad och yttertak i Bjärnum, Hässleholm
Avser renovering av fasad och ombyggnad takfot. Södra vägen 10 m.fl
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Ombyggnad av ventilation i skola, Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation i skola.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende för LSS boende för 2 brukare.
Byte av tak på marklägenheter i Bjärnum, Hässleholm
Avser takbyte med tillhörande plåtarbeten på 12 stycken marklägenheter. Platos väg 3, 5, 7, 9, 11 ,13, samt Vinkelgatan 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av tornets fasader.
Rivning del av fastighet i Hässleholm
Rivningen ska pågå mellan vecka 28 och vecka 31 2018.
Byte av tak på kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser byte av tornets koppartak och lagning av undertak.
Invändigt underhåll i kyrka i Hässleholm
Avser ommålning av väggar, valv, bänkar, orgelläktarens barriär mm. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Uppdatering av brand- och inbrottslarm i kyrka i Farstorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: