Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Avser nybyggnad av ortopediskt centrum FORTH samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral vid Hässleholms sjukhus.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Hässleholm
Avser tillbyggnad med 2 st produktionslokaler samt kontor i 2 våningar i Hässleholm.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i upp till 10 våningar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt och nya installationer, samt ett teknikrum BTA ca 500 kvm, på Hässleholms tekniska skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 66 lägenheter, 3 huskroppar i 5 våningsplan. BTA ca 5960 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Entreprenaden utförs i två huvuddelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 45 lägenheter.
Nybyggnad av marklägenheter och radhus/parhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 18 st marklägenheter med egen ingång, typ radhus/parhus i 2 våningar på området Björklunda.
Om- och tillbyggnad av vårdboende i Hässleholm
Avser ombyggnad av demensboende, ca 2500 kvm och tillbyggnad med ytterligare 2500 kvm.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus och parhus med totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av 3 st flerbostadshus på 3 våningar och totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Hässleholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 st lägenheter, 3 huskroppar i 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av varuhus för Biltema i Hässleholm
Planerat varuhus för Biltema, 6500 kvm.
Stationsförbättringar vid Hässleholms Centralstation
Plattformssänkning/tillgänglighetsanpassning av plattformarna mellan spår 1 och 2/3 samt spår 4/5 och 6, nya trapphus från gångbron söderut, kompletterande plattformstak, rivning av befintliga trapphus på södra sidan om gångbron, nya trappor.
Nybyggnad av lagerhall och kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vinslöv
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter i bostadsrättform. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Vanneberga 2:80 i Vinslöv.
Ombyggnad till bostäder i Hässleholm
Planer finns för ombyggnad av befintlig fastighet till bostäder samt förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Göinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av maskinhall och verkstad i Hässleholm
Avser nybyggnad av maskinhall och verkstad. BTA ca 936 kvm. (stoby 24:17).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
Byte av hissar vid Hässleholms station
Byte av hissar bro-plattform (4 st).
Ombyggnad och renovering av idottshall i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Renovering av rulltrappor vid järnvägsområde i Hässleholm
Avser rulltrappsrenovering av rulltrapporna mellan perrongerna och gångbron vid Hässleholms centralstation.
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässlehom.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hässleholm
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av församlingshem. Församlingshemmet byggs intill prästgården med en luftgång i glas och med församlingssalar för möten och måltider, serveringskök m varuintag och toalett, körsal, musiksal, intstrumentrum.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV. Prefabricerad byggnad innehållande monterat högspänningsställverk av typ golvgående truck. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Nya busshållplatser i Norra Skåne
8 nya busshållplatser.
Ombyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser ombyggnad samt ivändigt underhåll av prästgården med nya kontor på ovanvåningen och installation av hiss. BTA ca 200-250 kvm
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Hässleholm
Avser tillbyggnad och invändigt underhåll av restaurang.
In- och utvädigt underhåll av expeditionsbyggnad i Hässleholm
Avser underhåll av tak samt utbyte av ventilationen i expeditionsbyggnad vid Hässleholms centralstation.
Utbyggnad av va-ledningar och fiber i Hässleholm
Aser utbyggnad av allmän VA-anläggning i del av Röinge i utkanten av Hässleholms tätort. Totalt ingår 14 fastigheter i området som ska ges möjlighet att anslutas.
Trygghetsspår med elljus i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020-2022.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum på flerbostadshus Stenbocken 3,1,2. Projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av kallager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kallager, förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av elverk i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tak över befintlig miljöstation.
Nybyggnad av telestation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av telekommunikationsanläggning - fackverkstorn samt teknikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (inglasat uterum).
Tillbyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för uppförande av mur.
Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: