Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 1
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 2
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Detaljplanen medger nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt samt nya installationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av 3 st flerbostadshus på 3 våningar och totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus och parhus med totalt 20 lägenheter.
Tillbyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Avser en tillbyggnad av vårdbyggnad på 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Drift- och underhållsarbeten på järnvägsanläggning i Hässleholm
Entreprenaden omfattar att utföra drift och underhållsarbeten samt att hålla beredskap för felavhjälpning på järnvägsanläggningen inom Hässleholmsdepån.
Entreprenad sektioneringsstation vid underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Entreprenad för sektioneringsstation: Station för sektionering av kontaktledning.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Ombyggnad till kontor och lagerlokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till kontor/lagerlokaler. Befintlig byggnad delas av för 2 st separata verksamheter/hyresgäster. Ombyggnaden omfattar i huvudsak bygg-, mark-, rör-, luft-, samt el-/telearbeten.
Ombyggnad vid Beleverket i Hässleholm
Hässleholm Miljö AB (HMAB) ska göra förändringar i sin process på Beleverket. Den största förändringen är införandet av en ackumulatortank för fjärrvärmesystemet (ackumulatorn tillhör annan entreprenad). Denna upphandling omfattar tillhörande rörentreprenad samt tillhörande mekaniska komponenter, förutom inköp av ventiler och pumpar. I entreprenaden ingår leverans, installation och driftsättning av specificerade delar.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av församlingshem samt ombyggnad av prästgården.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Planer finns för förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Tillbyggnad av butik/lager i Hässleholm
Avser tillbyggnad av befintlig butik/lager för en trävaruhandlare på Industrigatan i Hässleholm.
Invallning av reningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av en vall för att hindra vatten för att komma in på reningsverksområdet.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmsystem vid sjukhuset i Hässleholm
Projektet avser utbyte av kallelsesignal- och överfallslarmsystem inom akutmottagning, akutvårdsavdelning (AVA) samt medecinmottagning inom Sjukhuset i Hässleholm.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Hässleholm
Avser tillbyggnad och invändigt underhåll av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall om ca 200 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov samt marklov för uppförande av mur.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader lagertält, materialbodar, väderskydd samt container.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 120 kvm. Byggnaden uppförs i trä.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser renovering av tornets fasader.
Energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energideklarationr.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av tak på kyrka i Hässleholm
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser byte av tornets koppartak och lagning av undertak.
Invändigt underhåll i kyrka i Hässleholm
Avser ommålning av väggar, valv, bänkar, orgelläktarens barriär mm. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Uppdatering av brand- och inbrottslarm i kyrka i Farstorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: