Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Göinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av planskild korsning i Hässleholm
Projektet ligger på is. Planer finns för anläggande av planskild korsning. Järnvägsplan behöver tas fram.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Planer finns för byggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på Norra Station med 3 våningar kontorslokaler, teknikrum och förråd samt utemiljö och parkering. Ca 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 2 100 kvm.
Nybyggnad av varuhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med ca 38 st lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av förskola i västra Hässleholm
Avser ny konceptförskola med 6 avd i 2 plan i västra Hässleholm. Certifieras enligt miljöbyggnad 3.1 betyg silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av 3 st flerbostadshus på 3 våningar och totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus med totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar med 38 lägenheter och centrumverksamhet på markplan i stadsdelen T4 i centrala Hässleholm. BTA ca 2850 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola för 105 barn. Samt tillagningskök och matsal för skolornas behov, ca 1870 kvm BTA. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596444 och 1596451.
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner samt tillhörande entreprenader för Hässleholm miljö AB
Avser ramavtal för inhyrning av entreprenadmaskiner både inklusive förare, respektive exklusive förare. Samt yrkesarbetare för diverse anläggningsarbeten på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva. Avtalstid:2020-08-05 - 2022-08-04 Option:2022-08-05 - 2023-08-04 Option:2023-08-05 - 2024-08-04
Nybyggnad av marklägenheter i radhus/kedjehus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 27 marklägenheter i radhus/kedjehus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 st bostadsrätter i Vinslöv. BTA ca 1840 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt ombyggnad av kök/matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 27 lägenheter. Totalt planeras det för 43 lägenheter i 5 huskroppar på området.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Avser nybyggnad av padelhall med 4-6 banor samt shop.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Oklart antal lgh, BTA ect.
Nybyggnad av bostäder i Sösdala, Hässleholm
Planen medger två våningar likt den bebyggelsehöjd som fanns tidigare på tomten. Byggnaderna är tänkta att uppföras som parhus med två hyreslägenheter per hus, sammanlagt rymmer planen 12 bostäder. Kan även bli annan typ av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1265 kvm. Totalt planeras det för 43 lägenheter i 5 huskroppar på området.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken till ungdomens hus i Hässleholm.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med 7 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Nybyggnad av sex marklägenheter och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Återställningsarbeten vid Häglinge kyrka i Hässleholm, etapp 2
Avser återställningsarbeten efter saneringsarbeten vid kyrka. Avser bl.a åtgärder av golv, isolering, innerväggar, el-, vs- och ventilationsarbeten m.m.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Avser förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Installation av solceller på sjukhusbyggnad i Hässleholm
Avser installation av solcellsanläggning på södra taksidan av by 31 och 33 vid sjukhuset i Hässleholm.
Ombyggnad av fd mässbyggnad till lägenheter i Hässleholm
Avser ombyggnad av fd mässbyggnad till tre lägenheter. Ombyggnadsytan är 610 kvm BTA, fördelat på källare, bottenplan och vindsplan. Samt nybyggnad av miljöhus/förrådshus, 40 kvm BTA.
Renovering av 2 st befintliga spillvattenpumpstationer, samt nybyggnad pumpstation, Hässleholm
Avser ombyggnad av pumpstationen med en överbyggnad (3 x 3 meter) samt dra upp elektronik och rördragning så att dessa ej längre är under mark. Vidare avses en komplett styrning för 2 st dränkbara pumpar. Objektets läge: I Järnavik ca 5 km söder om Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun. Närmast adress Järnaviks Camping, Bastuviksvägen 61
Anläggande av damm i Sösdala
Avser anläggande av fördröjningsdamm i Sösdala. Entreprenör utsedd via ramavtal.
Utbyte värmepump & ombyggnad kylsystem i Hässleholm
Avser utbyte av värmepump, ny kylmedelskylare, ombyggnad av värme/kylsystem samt styrning i ishall.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 st banor samt omklädningsrum.
Trygghetsspår med elljus i Hässleholm
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020-2022.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Ändring av fasad på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av industribyggnad (träningslokal/förråd).
Ombyggnad av av avloppsreningsverk
Avser inhägnad av Hässleholms avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad frånluftsgaller samt nybyggnad av utfart och uppförande av skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser invändig renovering av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på kontors-/affärsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad, brandskydd och planlösning i vårdbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av cistern (diesel).
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av källarförråd.
Nybyggnad av nätstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av transformator-/nätstation.
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av carport/skärmtak.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser ytskiktsrenovering av Västerskolans kök.
Brandlarmsbyte på Hovdala slott, Hässleholm
Befintligt äldre brandlarm inom Hovdala slott ska bytas ut mot ny automtisk brandlarmsanläggning med funktioner för brand- och utrymningslarm. Avser även option på ett talat utrymningslarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: