Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, etapp 2
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår även anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, utbyggnad av cafédel och uppehållsrum samt utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 40 st lägenheter, 3 huskroppar i 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel.
Fortsatt nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel. Första delen av etableringen finns på projekt ID 1456911.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Entreprenaden utförs i två huvuddelar.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration.
Nybyggnad av varuhus för Biltema i Hässleholm
Planerat varuhus för Biltema, 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 21 marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vinslöv
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter i bostadsrättform. Området är beläget i skogen mellan Rönngatan och Pilgatan. Vanneberga 2:80 i Vinslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende, LSS boende för 2 brukare.
In- och utvädigt underhåll av expeditionsbyggnad i Hässleholm
Avser underhåll av tak samt ventilationen i expeditionsbyggnad vid Hässleholms centralstation.
Renovering av rulltrappor vid järnvägsområde i Hässleholm
Avser rulltrappsrenovering av rulltrapporna mellan perrongerna och gångbron vid Hässleholms centralstation.
Drift- och underhållsarbeten på järnvägsanläggning i Hässleholm
Entreprenaden omfattar att utföra drift och underhållsarbeten samt att hålla beredskap för felavhjälpning på järnvägsanläggningen inom Hässleholmsdepån.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av församlingshem.. Församlingshemmet byggs intill prästgården med en luftgång i glas och med församlingssalar för möten och måltider, serveringskök m varuintag och toalett, körsal, musiksal, intstrumentrum.
Nybyggnad av ställverk i Hässleholm
Avser nytt högspänningsställverk 10kV. Prefabricerad byggnad innehållande monterat högspänningsställverk av typ golvgående truck. Objektets läge: Läreda industriområde i den nordöstra delen av Hässleholm.
Ombyggnadsarbeten i skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation samt eventuellt även ny belysning och nytt undertak samt installation av bergvärme.
Invallning av reningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av en vall för att hindra vatten för att komma in på reningsverksområdet.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Ombyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser ombyggnad av prästgården med nya kontor på ovanvåningen och installation av hiss.
Tillbyggnad och invändigt underhåll av hamburgerbar i Hässleholm
Avser tillbyggnad och invändigt underhåll av restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Skyrup 3:240,3:239,3:241,3:242.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändring av balkongdörrar/fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser inglasade uterum på flerbostadshus Stenbocken 3,1,2. Projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Nybyggnad av kallager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kallager, förråd.
Nybyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tak över befintlig miljöstation.
Tillbyggnad av lastkaj i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (lastkaj).
Ombyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för ändring av balkonginklädnad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd, flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 120 kvm. Byggnaden uppförs i trä.
Ombyggnad av kontor i Hässleholm
Avser ändring/ombyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av fasad.
Rivning av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser rivning av ungdomshem (LVU-Boende) i Hässleholm.
Energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energideklarationr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: