Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Avser nybyggnad av ortopediskt centrum FORTH samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral vid Hässleholms sjukhus.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Göinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser nybyggnad av äldreboende i 4 våningar med ca 60 st lägenheter på området Kv Björksäter. BTA ca 4000 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Hässleholm, et 2
Avser nya ytskikt invändigt och nya installationer, samt ett teknikrum BTA ca 500 kvm, på Hässleholms tekniska skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på Norra Station med 3 våningar kontorslokaler, teknikrum och förråd samt utemiljö och parkering. Ca 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 2 100 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Planer finns för byggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av varuhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med ca 38 st lägenheter.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration. Avser option på projekt ID 1318767.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus med totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola för 105 barn. Samt tillagningskök och matsal för skolornas behov, ca 1870 kvm BTA. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596444 och 1596451.
Nybyggnad av radhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med totalt 23 lägenheter på T4-området och ligger intill Almaån i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar med 38 lägenheter och centrumverksamhet på markplan i stadsdelen T4 i centrala Hässleholm. BTA ca 2850 kvm.
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner samt tillhörande entreprenader för Hässleholm miljö AB
Avser ramavtal för inhyrning av entreprenadmaskiner både inklusive förare, respektive exklusive förare. Samt yrkesarbetare för diverse anläggningsarbeten på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva. Avtalstid:2020-08-05 - 2022-08-04 Option:2022-08-05 - 2023-08-04 Option:2023-08-05 - 2024-08-04
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 20 st bostadsrätter i Vinslöv. BTA ca 1840 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av bostäder och kontorslokaler.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Avser nybyggnad av padelhall med 4-6 banor samt shop.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter. BTA ca 1265 kvm. Totalt planeras det för 43 lägenheter i 5 huskroppar på området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 10 bostäder i radhus.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med 7 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Nybyggnad av sex marklägenheter och komplementbyggnad.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Tillbyggnad av förskola i Hässleholm
Avser tillbyggnad av köks- och administrationsdel vid förskola, By D. Förskolan består av fyra avdelningar med totalt 95 barn, Hässlehom.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Avser fasadrenovering av befintlig byggnad inom kv Tanken 9, samt uppsättning av skylt, Hässleholm.
Ombyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser ombyggnad samt ivändigt underhåll av prästgården med verksamhetslokaler på nedre plan och nya kontor på övre plan. BTA ca 200-250 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad för slamavvattning på Svedala ARV, Svedala
Avser förnyelse av slamavvattningen inkl kringutrustning samt förbättringar av slambyggnaden.
Ombyggnad av fd mässbyggnad till lägenheter i Hässleholm
Avser ombyggnad av fd mässbyggnad till tre lägenheter. Ombyggnadsytan är 610 kvm BTA, fördelat på källare, bottenplan och vindsplan. Samt nybyggnad av miljöhus/förrådshus, 40 kvm BTA.
Utbyte värmepump & ombyggnad kylsystem i Hässleholm
Avser utbyte av värmepump, ny kylmedelskylare, ombyggnad av värme/kylsystem samt styrning i ishall.
Anläggande av damm i Sösdala
Avser anläggande av fördröjningsdamm i Sösdala. Entreprenör utsedd via ramavtal.
Om- och tillbyggnad av ventilation i butiks- / industri- / verkstadsbyggnad, Hässleholm
Avser ombyggnad / utbyte av befintlig ventilationsanläggning inklusive erforderliga bygg, el och VS arbeten.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 st banor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av förråd (för utomhusrullstol) samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av kisthus.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av källarförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) (hovdalavägen).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (björkviken pumpstation).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (ormanäs pumpstation).
Nybyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av transformator-/nätstation.
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad på kontors-/affärsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Hässleholm
Bygglov för ändring av fasad, brandskydd och planlösning i vårdbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser invändig renovering av flerbostadshus.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser ytskiktsrenovering av Västerskolans kök.
Brandlarmsbyte på Hovdala slott, Hässleholm
Befintligt äldre brandlarm inom Hovdala slott ska bytas ut mot ny automtisk brandlarmsanläggning med funktioner för brand- och utrymningslarm. Avser även option på ett talat utrymningslarm.
Periodisk besiktning av kommunala avloppssreningsverk, Hässleholm
Gäller anläggningar i Hässleholm, Vittsjö/Havraljunga, Hästveda, Vinslöv och Sösdala.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: