Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 150 lägenheter i 5-8 våningar.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 81 st lägenheter i 3 huskroppar med affärslokaler i bottenplan. Affärslokalerna omfattar ca 380 kvm av den totala ytan.
Ombyggnad av bangård i Eslöv
Ombyggnad av plattformar, ombyggnad till ny spårgeometri, ombyggnad av spår 5 och 6, byte och flytt av växlar mm.
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekennässkolan samt en tillbyggnad av ett skoltorg på ca 300 kvm. Planerad byggstart ink mark = Sommaren 2020.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i 4 våningshus.
Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor.
Nybyggnad av gruppbebyggelse i Eslöv
Tilldelad markanvisning. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Eslöv
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd
Avser nybyggnad av 12 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp.
Nybyggnad av radhus, i Billinge
Nybyggnad av två radhus med tre lägenheter i varje hus samt fristående miljöhus.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Nybyggnad av dricksvattenledning, i Eslöv
Avser nybyggnad av dricksvattenledning och separering av en del av Sallerupsvägen i Eslöv. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsklassad upphandling.
Uppförande av flerbostadshus, Löberöd
Avser uppförande av flerbostadshus på fastigheten kristinetorp 1:2
Förstudie till nytt stadshus, Eslöv
Omfattar konsultstöd för framtagande av en förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Nybyggnad av fristående enbostadshus, Eslöv
Planerat projekt. Nybyggnad av tre fristående enbostadshus på fastigheten Ölycke.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Nybyggnad av stall och ridhus, Eslöv
Avser nybyggnad av stall och ridhus i Billinge.
Nybyggnad av bensinstation och biltvätt på Flygstaden i Eslöv
Ny plan som möjliggör för drivmedelsförsäljning inklusive biltvätt på Flygstaden.
Rivning av skola i Eslöv
Rivning del av skola.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad montagehall.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, Eslöv
Avser befintligt gatuhus, vinds- och bottenplan rivs och byggs upp med nya ytterväggar på befintlig källares grundmurar med två fulla våningsplan och vind.
Nybyggnad av komplettbyggnader i Eslöv
Projektet avser nybyggnad av två komplettbyggnader. Den första är ett kombinerat cykelförråd och miljöhus och den andra är en gemensamhetslokal.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Utbyggnad av fibernät, Eslöv
Avser anläggande av passivt fiberopiskt nät för bredband utanför Harlösa by, Eslövs kommun.
Förnyelse av vattenledning i Eslöv
Projektet avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Tillbyggnad omklädningsrum , Eslöv
Omfattar tillbyggnad av befintlig idrottshall med nya omklädnadsutrymmen och tillhörande VVS- och EL-installationer.
Nybyggnad av lager, i Eslöv
Avser nybyggnad av lager- /industribyggnad i Eslöv. Nytillkommen byggnadsarea 660 kvm.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Nybyggnad av enbostadshus med fristående garage, Eslöv
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med fristående garage på fastigheten STEHAG 5:117.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Bidragsadresser Eslöv etapp 1 del 2 Landsbygd
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom Eslövs Landsbygd.
Byte av driftövervakningssystem vid kraftvärmeverk i Örtofta, Eslöv
Övergripande driftövervakningssystem 800xA på Örtofta Kraftvärmeverk skall uppdateras till senaste programversionen. PGIM kommer också att uppdateras i Eslöv och Örtofta.
Om och tillbyggnad av delar av skola i Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av delar av Bergaskolan i Eslöv. Det gäller mark- och byggnadsarbeten samt tillhörande VS-, Vent- och EL-installationer för byggnad.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Anläggande av damm i Lund
Avser anläggande av en ca 3ha stor bevattningsdamm på en betesmark. För tillförsel av vatten skall en pumpstation med tillhörande anordningar inställeras vid Bråån. Objektets läge: Arbetsområdet ligger ca 1 km söder om Väggarp och 1 km väster om Örtofta i Eslövs kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eslöv
Avser byte av taktäckningsmtrl samt motering av solceller på industribyggnad.
Tillbyggnad av balkonger, Eslöv.
Avser tillbyggnad med balkonger på kontorshus.
Utbyte brand och utrymningslarm, Eslöv
Omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.
Ombyggnad restaurang och café, i Lomma
Ändrad användning av restaurang till café. Väggar byggs för att separera lokalen från varandra from omgivande verksamheter.
Rivning av garage i Eslöv
Tillbyggnad lagerhall, rivning garage.
Ändad användning av cykelbutik i Eslöv
Ändad användning av cykelbutik till del av vårdcentral i industribyggnad.
Tillbyggnad av apparatrum för livmedelskyla, Eslöv
Tillbyggnad av apparatrum för livsmedelkyla.
Ombyggnad av idrottshall i Eslöv
Ombyggnad tak på sporthall.
Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Ombyggnad cykelbutik till vårdcentral.
Tillbyggnad av bullerskydd, Eslöv
Marklov för bullerskydd (vall) på fastigheter Rönnemölla 1:26.
Om- och tillbyggnad av rum / förråd , Eslöv
Ombyggnad av ett oanvänt rum till syltkokeri samt nybyggnad av ett kylrum i ett befintligt förråd.
Utvändig ändring av radhus/kedjehus, Eslöv
Avser utvändig ändring av radhus/kedjehus. De skall byta kulör på fönster, även karm och båge.
Ombyggnad av verkstad , i Eslöv
Avser ändrad användning av del en verkstad.
Ändrad användning av bed&breakfast, i Eslöv
Avser ändrad användning från barnstuga(dagis) till bed&breakfast.
Tillbyggnad av lager, Eslöv
Bygglov sökt för gällande förrådsbyggnad samt container.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Fasadmålning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadhus, Eslöv
Avser förläggning av skärmtak och fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eslöv
Fasadändring (kulör) enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: