Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Kommer att innehålla en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det blir även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och café. Det nya badet kommer kunna ta emot 200 000 besökare per år. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter varav 6 lägenheter blir LSS-boende. 4 huskroppar i 5-6 plan + källarplan. 110 lägenheter, varav sex är LSS-boenden.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter, i 4 huskroppar.
Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser 278 parkeringsplaster/ parkeringshus med 6 plan.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av flyggodslager på 10.000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av Burlövs Bostäder AB:s kontorslokaler och en frisörsalong, (BTA) ca 520 m².
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av hamburgerbar i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang i Sunnanå, mc-donalds.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerlokal med kontor.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Anläggande av övergångställe och busshållplats i Burlöv
Avser anläggande av övergångställe och 2 st busshållplatser vid Kronetorps park, Lundavägen i Åkarp, Burlövs kommun.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftintlig väg.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad och miljöstation.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av växthus och en gård, i Burlöv
En rivning av ett stort växthus samt enbostadshus/gård.
Ombyggnad av studentlägenhet i Burlöv
Anökan om förhandsbesked för ändrad användning (från kontor till studentbostäder).
Utvändigt underhåll av kontor i Burlöv
Avser fasadändring på fastigheten tågarp 16:42
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Renovering av yttertak i Rinnebäck i Arlöv
Avser takrenovering med betongpannor.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, carport och förråd, rivning av garage samt fasadändring.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av lekplats.
Utvändigt underhåll av garage i Burlöv
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, garage.
Utvändigt underhåll av skola i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ny dörr.
Rivning av läktare i Burlöv
Rivningslov för läktare.
Nybyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändras användning av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ändring av takmaterial.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser utvändig underhåll av målning av balkonger, ca 14 stycken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: