Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter i Arlöv
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av ca 275 lägenheter. Hyresrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2¨ I projektet ingår även rivning av handelshus. Rivningsarbeten under september 2017, markarbeten under oktober 2017.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av två LSS-boenden med 12 lägenheter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca 1,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Arlöv
Igångsättning tidigast 4: kv 2017. Planer finns för byte av radiatorer i flerbostadshus med 390 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ändring till kontorslokaler samt hissinstallation i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ändring från fd butikslokaler till kontor. Hyresgästanpassning. I projektet ingår även tillbyggnad av utvändig hiss. Arbetena avser främst ventilations- och elarbeten samt nya ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avsser ombyggnad av två (2) stycken lägenhetsförskolor till bostäder (två respektive tre lägenheter) samt ombyggnad av en dagcentral till bostäder (fyra lägenheter). Totalt omfattar entreprenaden nio lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 -Tågarp 18:10 Rapsvägen 97 -Tågarp 18:16 Elisetorpsvägen 11 A-D - Arlöv 6:29
Ombyggnad av gata i Burlöv
Planer finns för ombyggnad av gata. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av väg i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lastkajer i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan.. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för ändrad användning samt ändring av ytskikt.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av kök i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank Arlöv 19:17,19:23.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank samt marklov för sänkning av marknivån i samband med sanering av fastigheten.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för slaggsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Burlöv
Bygglov för vattenkiosk.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Arlöv 3:36, segedalsvägen, ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för enbostadshus.
Rivning av lager i Burlöv
Rivning av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Sunnanå 12:16 - ansökan om bygglov.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage, rivning av garage Åkarp 1:44,8:157.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Bygglov för fasadändring samt byte av fönster.
Ny UV-lampa i badhus i Arlöv, Burlöv
Avser option från projektnummer 1459186. Avser ny UV-lampa inklusive montering ovanför 50 meters bassängen vid Burlövsbadet i Arlöv. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: