Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 5-7 våningar, 275 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning framflyttad till hösten 2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter i 3 plan lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus./parhus, 35 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Uppskattad byggstart.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser markområde för lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 3000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 5000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av två LSS-boenden med 12 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Tomtyta finns för nybyggnad av kontor, 7000-8000 m2.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 35 bostäder.
Byte av radiatorer i flerbostadshus i Arlöv
Projektet avser byte av radiatorer i flerbostadshus med 390 lägenheter. I projektet ingår även varmvattenmätning.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.. Markyta: 3000 m2.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Arlöv, Burlöv
Projektet avsser ombyggnad av två (2) stycken lägenhetsförskolor till bostäder (två respektive tre lägenheter) samt ombyggnad av en dagcentral till bostäder (fyra lägenheter). Totalt omfattar entreprenaden nio lägenheter. Objektets läge: Kornvägen 57 -Tågarp 18:10 Rapsvägen 97 -Tågarp 18:16 Elisetorpsvägen 11 A-D - Arlöv 6:29
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Projektet avser gestaltning och upprustning av lekplatserna Tågarpstigen och Borggatan i Arlöv samt Östragård i Åkarp
Utbyggnad av väg i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lastkajer i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan.. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av förskola i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från företagshälsovård till förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Bygglov för ommålning av fasader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för ändrad användning samt ändring av ytskikt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industribyggnad.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av skärmtak i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för väderskydd, burlöv station.
Nybyggnad av sophus i Burlöv
Bygglov för miljöhus, hvilans folkhögskola.
Nybyggnad av automatstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av okq8 automatstation och databod.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av kök i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Arlöv 3:36, segedalsvägen, ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Bygglov för container/förråd för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för ändring av marknivån för förvaring av massor.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank Arlöv 19:17,19:23.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank samt marklov för sänkning av marknivån i samband med sanering av fastigheten.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Ombyggnad av sophus i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från förråd till miljörum.
Ombyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från grönyta till grusad parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Bygglov för fasadförändring samt skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Bygglov för fasadändring samt byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: