Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter varav 6 lägenheter blir LSS-boende. 4 huskroppar i 5-6 plan + källarplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 6 plan.
Markområde för handelslokaler i Burlöv
Avser ett markområde för handelslokaler.
Nybyggnad av radhus och parhus i
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Projektet avser ombyggnation befintlig banklokal till nytt kontor. I lokalerna kommer delar av Burlövs Socialtjänst att flytta in. Bruttoarea (BTA) ca 480 m².
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av radhus i Burlöv
Avser 11 radhus på 5 fastigheter i Åkarp, 7:182,7:183,7:184,7:185,7:186.
Nybyggnad av restaurang i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang, kfc.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Anläggande av vägar och va-ledningar i Sege Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt markområde för lager och kontor.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av befintlig panncentral och kontor till ett områdeskontor, innehållande kontor, omklädningsrum, kök m.m för fastighetsförvaltningen till Burlövs Bostäder. Bruttoarea (BTA) ca 330 m².
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Burlöv
Avser nybyggnad bilbesiktningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Modernisering av gaskomponenter vid transformatorstation i Burlöv
Avser modernisering av mät- och regleringsutrustning i station Åkarp.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Nybyggnad av hamburgerbar i Burlöv
Bygglov för restaurang, mc donalds.
Ombyggnad av vind i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från vind till bostad.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Avser tälthall samt kontor.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för mobiltelestation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Bygglov för nya utvändiga glaspartier i entré.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank alnarpsvägen 4 och lundavägen 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för behållare på återvinningscentral.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullervall.
Utvändigt underhåll av butik i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ny metalldörr.
Utvändigt underhåll av butik i Burlöv
Bygglov för fasadändring, två nya entrédörrar.
Rivning av skjutbana i Burlöv
Rivningslov för provskjutbana under jord.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Sunnanå 12:41 - ansökan om bygglov, nätstation, vassvägen 28.
Nybyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Åkarp 1:57 - rivningslov och bygglov för nätstation, alnarpsvägen.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Åkarp 8:1 - bygglov för nytt garage.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Bygglov för ändring av marknivå/jordmassor.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för signalkiosk Arlöv 22:40,Tågarp 21:138.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för bullervall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: