Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv det kommer vara lamellhus och punkthus med bruttoareal (BTA) om totalt ca 12 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av skola/lågstadieskola i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av skola evt lågstadieskola i Arlöv.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av Burlövs Bostäder AB:s kontorslokaler och en frisörsalong, (BTA) ca 520 m².
Markområde för handelslokaler i Burlöv
Avser ett markområde för handelslokaler.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av förskola i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av förskola i Arlöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter i två huskroppar.
Nya värmerör till radiatorer i flerbostadshus i Arlöv
Avser byte av värmerör till radiatorer i källare i flerbostadshus.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av radhus och parhus i
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter.
Nybyggnad av hamburgerbar i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang i Sunnanå, mc-donalds.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Nybyggnad av restaurang i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang, kfc.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerlokal med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Renovering av yttertak i Rinnebäck i Arlöv
Avser takrenovering med betongpannor med tillhörande genomföringar, takluckor, taksäkerhet mm.
Modernisering av gaskomponenter vid transformatorstation i Burlöv
Avser modernisering av mät- och regleringsutrustning i station Åkarp.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad med ett våningsplan för kontor.
Rivning av växthus och en gård, i Burlöv
En rivning av ett stort växthus samt enbostadshus/gård.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Avser en tillbyggnad av i lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Avser tälthall samt kontor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för behållare på återvinningscentral.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Ansökan om bygglov, nybyggnation av nätstationer, badhusvägen 17.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Kronetorp 1:1 - kronetorps allé 33, nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av enbostadshus, Åkarp 7:202,7:219.
Nybyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av lekplats.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank alnarpsvägen 4 och lundavägen 2.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för signalkiosk Arlöv 22:40,Tågarp 21:138.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage Arlöv 6:31,6:32,6:33.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Bygglov för nya utvändiga glaspartier i entré.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av skjutbana i Burlöv
Rivningslov för provskjutbana under jord.
Rivning av växthus i Burlöv
Rivningslov för växthus samt betonggrunder.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Burlöv
Bygglov för fjärrvärmecentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: