Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter varav 6 lägenheter blir LSS-boende. 4 huskroppar i 5-6 plan + källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Markområde för industri och lager i Burlöv
Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter i 1 huskropp i 9 plan.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 6 plan.
Markområde för handelslokaler i Burlöv
Avser ett markområde för handelslokaler.
Nybyggnad av radhus och parhus i
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Projektet avser ombyggnation befintlig banklokal till nytt kontor. I lokalerna kommer delar av Burlövs Socialtjänst att flytta in. Bruttoarea (BTA) ca 480 m².
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2.
Ombyggnad av korsning vid väg 40/942 i Åkarp
Korsning väg 40/942 i Åkarp samt påfartsramp vid Trafikplats Rogberga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv.
Nybyggnad av restaurang i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang, kfc.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av befintlig panncentral och kontor till ett områdeskontor, innehållande kontor, omklädningsrum, kök m.m för fastighetsförvaltningen till Burlövs Bostäder. Bruttoarea (BTA) ca 330 m².
Anläggande av vägar och va-ledningar i Sege Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt markområde för lager och kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftinlig väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Burlöv
Avser nybyggnad bilbesiktningsanläggning.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Byte av kylmaskin i Medborgarhuset i Arlöv, Burlöv
Avser utbyte av befintlig kylmaskin i Medborgarhuset. Uppskattad start och kostnad.
Modernisering av gaskomponenter vid transformatorstation i Burlöv
Avser modernisering av mät- och regleringsutrustning i station Åkarp.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Tillbyggnad av lager i Burlöv
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av vind i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från vind till bostad.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Bygglov för flyggodslager.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Avser tillbyggnad av kontor samt en tillbyggnad av plåtskjul.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullervall.
Utvändigt underhåll av butik i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ny metalldörr.
Utvändigt underhåll av butik i Burlöv
Bygglov för fasadändring, två nya entrédörrar.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för ombyggnad av telestation.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för skärmtak/väderskydd.
Ombyggnad av verkstad i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från källarlokal cykelverkstad.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Bygglov för ändring av marknivå/jordmassor.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för ersättningslokaler för grönebo förskola under rivning och nybyggnation.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Åkarp 8:1 - bygglov för nytt garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: