Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Igångsättning tidigast Q1 2019. Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter i 3 plan lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av 31 st marklägenheter. Byggs i etapper.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter i 1 huskropp i 9 plan.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Arlöv
Projektet ligger på is. Avser nybyggnad av bostäder i någon form samt förskola.
Nybyggnad av skollokaler i Arlöv
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av skollokaler inrymmande klassrum, matsal och kök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Renovering av yttertak i Rinnebäck i Arlöv
Avser takrenovering med betongpannor med tillhörande genomföringar, takluckor, taksäkerhet mm.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Stenarbeten på fasad vid kyrka i Arlöv, Burlöv
Avse fortsatt utvändig konservering av stenarbeten på fasad vid kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industribyggnad.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Projektet avser gestaltning och upprustning av lekplatserna Tågarpstigen och Borggatan i Arlöv samt Östragård i Åkarp
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Byte av kylmaskin i Medborgarhuset i Arlöv, Burlöv
Avser utbyte av befintlig kylmaskin i Medborgarhuset. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Avser ommålning av fasader.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Avser en fasadändring på Sunnanå i Burlöv.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Avser montering av fönster i fasad, segedalsvägen 9, arlöv.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Avser tillbyggnad av kontor samt en tillbyggnad av plåtskjul.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för att höja befintlig bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av okq8 automatstation och databod.
Utvändigt underhåll av garage i Burlöv
Bygglov för ommålning av garagelängor.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för teknikbod, staffanstorpsvägen.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av förråd i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för flytt av två förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av våningsplan.
Rivning av gym i Burlöv
Rivningslov för daglig verksamhet, gym.
Tillbyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för lekplatsutrutstning som ska installeras inom lekplatsytan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: