Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter, i 4 huskroppar.
Nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv det kommer vara lamellhus och punkthus med bruttoareal (BTA) om totalt ca 12 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av Burlövs Bostäder AB:s kontorslokaler och en frisörsalong, (BTA) ca 520 m².
Nybyggnad av industrihus/ logistikcentral i Burlöv
Projektet omfattar nybyggnation på totalt 2500m². Byggnaden kommer innehålla en logistikdel med verkstad på 1500m² samt kontor på 1000 m² i två plan. Byggnadens utvändiga gestaltning består av betongsockel och sandwichelement i grå kulör. Kontorsdelen kläs med fasadskivor, även dessa i gråa kulörer. Entreprenaden omfattar även markarbeten på den 11 000m² stora tomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv.
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av burlövs station. Fler bussplatser samt ditsättning av tre nya busslinjer.
Ombyggnad av flerbostadshus, Arlöv
Objektet avser ett flerbostadshus med hyreslägenheter i tre våningsplan med vind och källare som ska renoveras.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Rivning av förskola i Burlöv
Projektet avser rivning av förskola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, fasadändring samt rivningslov för industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Burlöv
Tillbyggnad av utrymme för bakning och frysrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändras användning av fasad.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler.
Ombyggnad av skola i Burlöv
Avser ombyggnad av ventilation.
Utvändigt underhåll av garage i Burlöv
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, garage.
Utvändigt underhåll av skola i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ny dörr.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av förråd till grönebo förskola.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad för koppling av fjärrvärme.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad teknikdel.
Nybyggnad av mast i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikhus.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av tillfällig förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av ny entré samt ny lastkaj för framtida hyresgäst.
Tillbyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd för virkesförvaring samt utökning av inhägnad för lagring.
Ombyggnad av tennishall i Burlöv
Bygglov för väsentligt ändrad användning av lagerbyggnad till padelverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ändring av takmaterial.
Ny trafikmiljö i bostadsområde i i Burlöv
Avser ny trafikmiljö i bostadsområde och fler farthinder.
Ombyggnad av affärshus i Burlöv
Omfattar ombygggnad av befintlig lokal, fasadändring, samt ny personaldel.
Dränering m.m. vid kyrka i Malmö
Avser dränering samt nya dagvattenledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: