Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter varav 6 lägenheter blir LSS-boende. 4 huskroppar i 5-6 plan + källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter i 1 huskropp i 9 plan.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 6 plan.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Projektet avser ombyggnation befintlig banklokal till nytt kontor. I lokalerna kommer delar av Burlövs Socialtjänst att flytta in. Bruttoarea (BTA) ca 480 m².
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2.
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Nybyggnad av radhus i Burlöv
Avser 11 radhus på 5 fastigheter i Åkarp, 7:182,7:183,7:184,7:185,7:186.
Anläggande av vägar och va-ledningar i Sege Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt markområde för lager och kontor.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av befintlig panncentral och kontor till ett områdeskontor, innehållande kontor, omklädningsrum, kök m.m för fastighetsförvaltningen till Burlövs Bostäder. Bruttoarea (BTA) ca 330 m².
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Stenarbeten på fasad vid kyrka i Arlöv, Burlöv
Avse fortsatt utvändig konservering av stenarbeten på fasad vid kyrka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Burlöv
Avser nybyggnad bilbesiktningsanläggning.
Byte av kylmaskin i Medborgarhuset i Arlöv, Burlöv
Avser utbyte av befintlig kylmaskin i Medborgarhuset. Uppskattad start och kostnad.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Burlöv
Avser montering av fönster i fasad, segedalsvägen 9, arlöv.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Avser en fasadändring på Sunnanå i Burlöv.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av fastighet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Burlöv
Avser ommålning av fasader.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Avser tillbyggnad av kontor samt en tillbyggnad av plåtskjul.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av garage i Burlöv
Bygglov för ommålning av garagelängor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för ersättningslokaler för grönebo förskola under rivning och nybyggnation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Tillbyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för lekplatsutrutstning som ska installeras inom lekplatsytan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: