Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flytt av fabrik i Arlöv till Örtofta
Projektet avser flytt av anläggningen (sockerbruket) från Arlöv till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Det blir en kombination mellan nermontering och nybyggnation. Projektledare är företaget IPRO som finns i Tyskland. Rivningen är redan klar.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Kommer att innehålla en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Simklubben kommer att få egna lokaler på plan 2 tillsammans med badpersonalens utrymmen. Det blir även lokaler för ett gym på plan 2. På entréplan blir det reception och café. Det nya badet kommer kunna ta emot 200 000 besökare per år. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter, i 4 huskroppar.
Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av hyresbostäder i Arlöv det kommer vara lamellhus och punkthus med bruttoareal (BTA) om totalt ca 12 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av logistikcentral, Burlöv
Det finns avsikt att etablera en ny logistikcentral i Burlöv. Nybyggnad kontor/lager/verkstad samt tillhörande utemiljö. Byggnaden som kommer att uppföras består av kontor i två plan med tillhörande lager/verkstad i ett plan. Byggnadsyta: ca 2500 m2 Tomtstorlek: 11 143 m2
Nybyggnad av skola/lågstadieskola i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av skola evt lågstadieskola i Arlöv.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Avser ombyggnad av Burlövs Bostäder AB:s kontorslokaler och en frisörsalong, (BTA) ca 520 m².
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av förskola i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av förskola i Arlöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad och miljöstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv.
Ombyggnad av flerbostadshus, Arlöv
Objektet avser ett flerbostadshus med hyreslägenheter i tre våningsplan med vind och källare som ska renoveras.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftintlig väg.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, fasadändring samt rivningslov för industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Burlöv
Bygglov för ombygggnad av befintlig lokal, fasadändring, samt ny personaldel.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Ombyggnad av studentlägenhet i Burlöv
Anökan om förhandsbesked för ändrad användning (från kontor till studentbostäder).
Ombyggnad av tennishall i Burlöv
Bygglov för väsentligt ändrad användning av lagerbyggnad till padelverksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad för koppling av fjärrvärme.
Nybyggnad av mast i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikhus.
Utvändigt underhåll av garage i Burlöv
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, garage.
Utvändigt underhåll av skola i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ny dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändras användning av fasad.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för fasadändring, ändring av takmaterial.
Ny trafikmiljö i bostadsområde i i Burlöv
Avser ny trafikmiljö i bostadsområde och fler farthinder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser utvändig underhåll av målning av balkonger, ca 14 stycken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: