Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter, i 4 huskroppar.
Om- och tillbyggnad till butiker, restaurang m.m i Kronetorp
Avser ombyggnad av 1700-tals byggnad till butiker, restaurang m.m. I projektet ingår även tillbyggnad av ev 500 m2 butiker.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser 278 parkeringsplaster/ parkeringshus med 6 plan.
Nybyggnad av radhus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 35 radhuslägenheter i 7 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av flyggodslager på 10.000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter i två huskroppar.
Nya värmerör till radiatorer i flerbostadshus i Arlöv
Avser byte av värmerör till radiatorer i källare i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Nybyggnad av hamburgerbar i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang i Sunnanå, mc-donalds.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerlokal med kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Anläggande av övergångställe och busshållplats i Burlöv
Avser anläggande av övergångställe och 2 st busshållplatser vid Kronetorps park, Lundavägen i Åkarp, Burlövs kommun.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftintlig väg.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av kontor och verkstadsbyggnad.
Renovering av yttertak i Rinnebäck i Arlöv
Avser takrenovering med betongpannor.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad med ett våningsplan för kontor.
Rivning av växthus och en gård, i Burlöv
En rivning av ett stort växthus samt enbostadshus/gård.
Tillbyggnad av industrihus i Burlöv
Avser en tillbyggnad av i lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Burlöv
Avser fasadändring på fastigheten tågarp 16:42
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Ansökan om bygglov, nybyggnation av nätstationer, badhusvägen 17.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage Arlöv 6:31,6:32,6:33.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, carport och förråd, rivning av garage samt fasadändring.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Kronetorp 1:1 - kronetorps allé 33, nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av enbostadshus, Åkarp 7:202,7:219.
Nybyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av lekplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Rivning av läktare i Burlöv
Rivningslov för läktare.
Rivning av växthus i Burlöv
Rivningslov för växthus samt betonggrunder.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Burlöv
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Burlöv
Bygglov för fjärrvärmecentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: