Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostads med 30 lägenheter samt 2 lokaler i nedre plan.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av 8st marklägenheter.
Ombyggnad av industrifastighet till flerbostadshus i Bromölla
Planer finns för ombyggnad till 7 st lägenheter i en tidigare industrifastighet.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Edenryd Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov. Utförs i 2 etapper. Etapp 1 avser om- och tillbyggnad Hus B (tillbyggnadsdelen med hiss söder om Hus B) samt nybyggnad av miljöhus och uteförråd. Etapp 2 avser om- och tillbyggnad Hus A (tillbyggnadsdelen mellan Hus A och Hus B).
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Infrastrukturåtgärder vid ny föskola i Bromölla
Avser anläggande av gata och gc-väg, parkering och belysning samt grönområde.
Om- eller nybyggnad av storkök i Bromölla.
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns på sikt för nybyggnad eller ombyggnad av storkök.
Anläggande av GC-väg i Bromölla
Avser ny gång- och cykelväg längs Folketshusgatan, del mellan Tians väg och Storgatan. Entreprenaden innefattar kompletteringar plattytor, asfalt, avvattning, förberedelse för belysning m.m.
Nybyggnad av förråd i Bromölla
Bygglov för ny- och tillbyggnad av förrådslokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Bromölla
Ändrad användning från hvb-hem till bostad.
Tillbyggnad av panncentral i Bromölla
Bygglov för tillbyggnad av mobil panncentral på industribyggnad.
Nybyggnad av toalett i Bromölla
Strandskyddsdispens för nybyggnad av offentlig toalett på tomsabo badplats.
Tillbyggnad av förskola i Bromölla
Tidsbegränsat lov t.o.m. 2023-02-01 för tillbyggnad med förskolepaviljong på backsippans förskola.
Tillbyggnad av skola i Bromölla
Tidsbegränsat lov t.o.m. 2023-02-01 för tillbyggnad med skolpaviljong av edenryds skola.
Tillbyggnad av förskola i Bromölla
Tidsbegränsat lov till och med 2023-04-01 för tillbyggnad med förskolepaviljong på kyrkängens förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad och lagerbyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Bromölla
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av personallokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Drift och underhåll av offentlig belysning, Bromölla
Avtalet kan förlängas med 2+2 år.
Byförnyelse Näsum, Bromölla
Diverse gator och grönt.
Anläggande av GC-väg i Bromölla
Projektet avser nybyggnad av GC-väg. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: