Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning samt nybyggnad av äldreboende i Bromölla
Avser nybyggnad av äldreboende med 40 st platser fördelat på 4 avdelningar i 2 och 1/2 våningsplan och gemensamhetsytor, personalutrymme och utemiljö. Samt lokal för hemtjänsten som omfattar kontor, omklädningsdel och konferensdel. LOA ca 1200 kvm BOA ca 2125 kvm ÖVA ca 170 kvm. Objektets läge Fastighet: Kv Lugnet 9, Bromölla Adress: Furustigen 6/Tiansvägen Bromölla
Nybyggnad av bostäder i centrala Bromölla
Planer finns för nybyggnad av ca 18 st marklägenheter i centrala Bromölla.
Nybyggnad av padellhall i Bromölla
Avser nybyggnad av padellhall med 6st banor.
Om- och tillbyggnad av skola i Edenryd, Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov. Utförs i 2 etapper. Etapp 1 avser om- och tillbyggnad Hus B (tillbyggnadsdelen med hiss söder om Hus B) samt nybyggnad av miljöhus och uteförråd. Etapp 2 avser om- och tillbyggnad Hus A (tillbyggnadsdelen mellan Hus A och Hus B).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus i 3 våningar med 9 st lägenheter i Bromölla. Totalt planeras det för 3 st flerbostadshus med totalt 27 bostadsrätter.
Nybyggnad av panncentral i Bromölla
Avser nybyggnad av panncentral för fjärrvärmeproduktion i Bromölla och omfattar följande entreprenader: * Entreprenad för Processinstallationer • Biooljepanna på 12 MW med kringutrustning • Rörsystem, Tryckhållningsutrustning och Distributionspumpar för fjärrvärmenät • El- och SRÖ-utrustning * Entreprenad för Byggnads- och anläggningsarbeten och omfattar • Byggnad för panncentralen • Fundament för skorsten och oljetank • Anläggningsarbeten och grundläggning för byggnad och fundament
Nybyggnad av hamburgerbar i Bromölla
Ansökan om bygglov nybyggnad av McDonald's restaurang.
Sanering vid räddningstjänsten, Bromölla kommun
Avser sanering vid räddningstjänsten.
Nya mobila reservkraftaggregat i Bromölla
Bromölla kommun avser att köpa in sex mobila reservkraftaggregat.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Bromölla
Vinterväghållning såsom snöröjning, halkbekämpning samt saltning.
Byte av fönster vid skola i Bromölla
Avser byte av fönster på Tunnbyskolan, Bromölla kommun.
Åtgärder efter vattenskada i räddningstjänstens lokaler, Bromölla kommun
Planer finns för ombyggnad och lokalanpassning samt åtgärder efter vattenskada i räddningstjänstens lokaler i Näsum.
Ombyggnad av pumpstation i Bromölla
Renovering och ny överbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Bromölla
Nybyggnad sopsorteringsskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad transformatorstation, ersätter befintlig stolpstation.
Nybyggnad av förråd i Bromölla
Nybyggnad vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: