Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende strategisk samverkan VA-infrastruktur, Bromölla mfl
Avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller ny-, om- och tillbyggnad av VA-infrastruktur. Ramavtalet avser sådana projekt där beställaren vill genomföra projekten i samverkan. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år. Projekten kan komma att utföras i en eller flera av följande kommuner:  Bromölla kommun  Olofströms kommun  Osby kommun  Östra Göinge kommun
Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.
Nybyggnad av förskola på Ivöstrandsområdet i Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och plats för ca 100 barn. Avser 1 huskropp i 1 plan och eventuellt fläktrum på tak. Solceller på tak och fasad. Förskolan uppförs på Strandängens grusplan.
Nybyggnad av f-skola i Gualöv, Bromölla
Avser nybyggnad av f-skola i anslutning till låg och mellanstadieskolan.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av produktions-och lagerbyggnad.
Renovering av simhall i Bromölla
Avser renovering av tätskikt i simbassäng samt utbyte avfuktningsaggregat.
Ombyggnad av industrifastighet till flerbostadshus i Bromölla
Planer finns för ombyggnad till 7 st lägenheter i en tidigare industrifastighet.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Edenryd Bromölla
Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov. Utförs i 2 etapper. Etapp 1 avser om- och tillbyggnad Hus B (tillbyggnadsdelen med hiss söder om Hus B) samt nybyggnad av miljöhus och uteförråd. Etapp 2 avser om- och tillbyggnad Hus A (tillbyggnadsdelen mellan Hus A och Hus B).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns på sikt för nybyggnad av bostäder
Ramavtal avseende schaktfri ledningsdragning med hammarborrning, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Ramavtal avseende schaktfri ledningsdragning med styrd borrning, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Nybyggnad av industrihus i Bromölla
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ramavtal avseende renovering av självfallsledningar, Bromölla
Avser ramavtal. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Bromölla
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar vid förskolan i Vita Sand.
Om- eller nybyggnad av storkök i Bromölla.
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns på sikt för nybyggnad eller ombyggnad av storkök.
Invändigt underhåll av kyrka i Bromölla
Planerad invändig renovering. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Avser nybyggnad av parhus.
Återställning av sopanläggning i Bromölla, etapp 2
Avser fortsatt återställningsarbeten av soptipp.
Om-och tillbyggnad av fjärrvärmeverk
Avser att komplettera med ytterligare en ångvärmeväxlare samt ombyggnader av rörsystem. Objektet är beläget inom Stora Enso Nymölla Bruks industriområde i söder om Bromölla tätort.
Ramavtal avseende renovering av tryckledningar, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Utvändigt underhåll av fasaden på kyrkan i Gualöv
Begränsad yttre renovering av fasad på kyrkan. Byggstart tidigast 2019.
Nybyggnad av telestation i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av industrihus i Bromölla
Bygglov för tillbyggnad av renserianläggning på nymölla bruk.
Tillbyggnad av elverk i Bromölla
Bygglov för tillbyggnad av reservkraftaggregat vid befintlig teknikbod.
Ombyggnad av parkeringsplats i Bromölla
Bygglov för ändrad användning av tomt till parkering.
Nybyggnad av va-ledning i Bromölla
Strandskyddsdispens för anläggning av ny vattenledning, ny spillvattenledning samt omläggning av befintlig spillvattenledning.
Tillbyggnad av brandstation i Bromölla
Tidsbegränsat lov till och med 2028-06-01 för tillbyggnad med paviljong av brandstation.
Drift och underhåll av offentlig belysning, Bromölla
Avtalet kan förlängas med 2+2 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: