Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av husfabrik i Bromölla
Med förändrad layout och ökad automation resulterar investeringen bl.a. i bättre arbetsmiljö för de anställda, och ett mer optimerat logistikflöde i fabriken. Produktionskapaciteten kommer att öka med 40 % och den totala investeringskostnaden uppgår till drygt 50 mkr.
Nybyggnad av vårdbostad i Bromölla
Nybyggnad av särskilt boende och lokaler för hemtjänsten.
Nybyggnad av bostäder i Valje-Edenryd, Bromölla
Planer finns för uppförande av bostäder i Valje och Edenryd.
Nybyggnad av bostäder i Bromölla
Avser nybyggnad av flerbostads med 30 lägenheter samt 2 lokaler i nedre plan. Koncept - Sabo kombohus.
Nybyggnad av f-skola i Gualöv, Bromölla
Avser nybyggnad av förskola med 3 avdelningar i anslutning till låg och mellanstadieskolan.
Nybyggnad av bostäder i centrala Bromölla
Planer finns för nybyggnad av ca 18 st marklägenheter i centrala Bromölla.
Nybyggnad av förskola i Bromölla
Planer finns för ny förskola med 3 avdelningar inklusive mottakgningskök och utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromölla
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus i 3 våningar med 9 st lägenheter i Bromölla. Totalt planeras det för 3 st flerbostadshus med totalt 27 bostadsrätter.
Nybyggnad av panncentral i Bromölla
Avser nybyggnad av panncentral för fjärrvärmeproduktion i Bromölla och omfattar följande entreprenader: * Entreprenad för Processinstallationer • Biooljepanna på 12 MW med kringutrustning • Rörsystem, Tryckhållningsutrustning och Distributionspumpar för fjärrvärmenät • El- och SRÖ-utrustning * Entreprenad för Byggnads- och anläggningsarbeten och omfattar • Byggnad för panncentralen • Fundament för skorsten och oljetank • Anläggningsarbeten och grundläggning för byggnad och fundament
Nybyggnad av hamburgerbar i Bromölla
Ansökan om bygglov nybyggnad av McDonald's restaurang.
Renovering och tillbyggnad av skola i Gualöv Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Tillbyggnad av kortidsboende i Bromölla
Tillbyggnad för korttidsvistelse samt utbyte av ventilationsaggregat.
Exploatering inför nytt villaområde i Ivetofta, Bromölla
Avser exploateringsarbeten för nytt villaområde i Ivetofta, Bromölla kommun
Ombyggnad av utbildningslokal i Bromölla
Avser ombyggnad av handelslokaler till utbildningslokaler.
Sanering vid räddningstjänsten, Bromölla kommun
Avser sanering vid räddningstjänsten.
Exploatering inför bostadsbyggnation i Näsum, Bromölla
Avser exploatering inför bostadsbyggnation. På området planeras för punkthus, marklägenheter eller radhus.
Nya mobila reservkraftaggregat i Bromölla
Bromölla kommun avser att köpa in sex mobila reservkraftaggregat med option på ytterligare två, i tre olika effekter (kVA). Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Leverans ska ha skett senast 14.5.2021.
Återställning av sopanläggning i Bromölla, etapp 2
Avser fortsatt återställningsarbeten av soptipp.
Återställning av sopanläggning i Bromölla, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt återställningsarbeten av soptipp. Uppskattad kostnad
Sanering vid Åsens avfallsanläggning, Bromölla
Avser återställning, slutteckning av förorenad mark.
Åtgärder efter vattenskada i räddningstjänstens lokaler, Bromölla kommun
Planer finns för ombyggnad och lokalanpassning samt åtgärder efter vattenskada i räddningstjänstens lokaler i Näsum.
Tillbyggnad av dagcenter i Bromölla
Ombyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av parhus i Bromölla
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bromölla
Utvändig ändring av flerbostadshus Tordmulen 3,4.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bromölla
Utvändig ändring av småhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bromölla
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av sophus i Bromölla
Ombyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Bromölla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av sophus i Bromölla
Bygglov för ombyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av garage i Bromölla
Ny färg och byte och av garageportar Edenryd 14:26,14:57.
Anläggande av lekplats i Bromölla
Avser nybyggnad av en lekpark vid Ivöstrand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: