Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad till lärocenter, Bjuv
Projektet avser om- och tillbyggnad av gamla Brogårdaskolan. Nybyggnadsdelen består av ny entré och skärmtak, i övrigt ombyggnadsarbeten.
Ombyggnad av skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av förskola, i Bjuv
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar, totala ytan är 7500 och förskolan 1600.
Markområde för industrihus i Bjuv
Omfattar ca 20000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av LSS-boende, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser ändrad användning av befintlig verksamhetsbyggnad till bostäder, 11-22 lägenheter.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad för flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i sin helhet, samt två fläktrum och förberedelse för hisschakt på Kyrkskolan i Bjuvs kommun.
Exploatering av mark för bostäder i Bjuv
Projektet avser exploatering för bostäder i Billeholms gård i Bjuv.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
VA-sanering i Bjuv
Projektet avser nyanläggning av S-, D- och V-ledning i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i centrala delarna av Bjuv. Totalt cirka 600 m gata.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Återuppbyggnad av radhuslänga i Bjuv
Avser nybyggnad av radhus. Projektet rymmer 3 lägenheter, varav 1 lägenhet även omfattar omfattande rivningsarbete efter vattenläckage. Objektet är beläget på Korngatan 12-16, i utkanten av Bjuv.
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m.
Nybyggnad av multianläggningar i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Tillbyggnad vid kyrka i Billesholm
Projektet avser tillbyggnad av kök och wc-utrymmen vid Billsholms kyrka.
Tillbyggnad av förråd till förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av skolgård, i Bjuv
Upptaget ur investeringsbudget 2020.
Utvändigt underhåll av förskola, Bjuv
Upptaget ut investeringsbudget 2020.
Tillbyggnad av kök, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen i Bjuv.
Utvändigt underhåll av kontor i Bjuv
Avser ändrad fasadändring.
Utvändigt underhåll av bilhall i Bjuv
Omfattar en fasadändring av bilhall.
Ombyggnad av ångcentral i Bjuv
Avser ombyggnad för produktion av ånga.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för uterum eller skärmtak Brogårda 8:6,8:5.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov för parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för schaktmassor.
Rivning av lager i Bjuv
Ansökan om rivningslov för tält.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod, mur och gasolcistern (brandfarlig vara).
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Avser tillbyggnad av tre stycken hyresbaracker med 4 kontor.
Utvändig ombyggnad av skola i Bjuv
Avser för ombyggnad av entrén vid badet, Jens billeskolan.
Ombyggnad av idrottshall, Bjuv.
Invändigt underhåll av skola, avser ommålning samt byte av bänkar i Brogårdaskolans idrottshall.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök.
Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Invändigt underhåll i kyrka, Bjuv
Upptaget ur investeringsbudget . Invändigt underhåll av brand- och utrymningsplats, samt ändring av ventilation.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: