Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av 36 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 6 lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. I projektet ingår även nybyggnad av förrådsbyggnad. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Totalt planerar man att bygga 21 st marklägenheteri västra delen av Billesholm. Projektet kan komma att delas in i 3 st etapper med option på etapp 2 ( projektnummer 1506612) samt etapp 3 ( projektnummer 1506613. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 7 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 8 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vind i Bjuv
Ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till ungdomsbostäder.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser ändrad användning av befintlig verksamhetsbyggnad till ca 7 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Uppförande av skolpaviljonger vid skola i Bjuv
Projektet avser utökning av lokaler vid Ekebyskolan i Ekeby med 4 nya klassrum samt en avdelning för förskola och ett mottagningskök. Avser ‏‏‏‏‎‎‎‬‎‪‪‬‎‎‬‎‬‏‎‎hyresperiod av de nya klassrummen under maximalt 60 månader.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser tillbyggnad av lager..
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 4 enbostadshus Bjuv 3:59,3:69,3:70,3:71.
Rivning av produktionslokal i Bjuv
Ansökan om rivningslov för produktionslokaler och lager.
Åtgärder av konferenslokaler i kommunhus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält (tom 2018-09).
Nybyggnad av förskola i Bjuv
Ansökan om tidsbegränstat bygglov (2023-08-01) för nybyggnad av 2 st förskoleavdelningar samt kök med moduler.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tillfälligt bygglov för skylt samt bygglov för moduler tom 2018-09-30.
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Rivning av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för byggnad i dåligt skick.
Renovering av gymnastikhall vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av gymnastikhall vid Varagårdsskolan. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ändrad användning till flerbostadshus.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Invändig renovering av kyrka i Bjuv
Planer finns för invändig renovering av Billesholms kyrka. Ej fastställt vilka åtgärder som berörs. Kan röra sig om åtgärder av ljus och ljud. Uppskattad kostnad.
Ventilationsarbeten i gymnastikhall i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser Ventilationsarbeten ( energieffektivisering) vid Brogårda gymnastikhall. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nya golvmattor i skola i Ekeby, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya golvmattor i Ekeby skola. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Renovering av klockstapel i Billesholm, Bjuv
Planer finns för renovering av Billesholms klockstapel. ( Avser sticketak). Igångsättning eventuellt under 2018.
Handikappanpassning vid kyrkogårdskontor i Bjuv
Planer finns för handikappanpassning vid kyrkogårdskontoret vid Bjuvs kyrkogård. Arbetena avser bl.a breddning av trappa m.m.
Utredning gällande ny styr/reglerutrustning inom ventilation i Bjuvs kommun
Utredning gällande behov av ny styr- och reglerutrustning för ventilation inom kommunen. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: