Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av 36 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med sju lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Totalt planerar man att bygga 21 st marklägenheteri västra delen av Billesholm. Projektet kan komma att delas in i 3 st etapper med option på etapp 2 ( projektnummer 1506612) samt etapp 3 ( projektnummer 1506613. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 6 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 8 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm.
Ombyggnad av vind i Bjuv
Ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till ungdomsbostäder.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser ändrad användning av befintlig verksamhetsbyggnad till ca 7 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter. Längden på gatorna omfattar ca 250 meter. I första skede anläggs byggator, belysning, VA och fördröjningsmagasin. När byggnationen av husen är klara ska gatorna färdigställas med slitlager. Uppskattad byggstart.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gatai i Bjuv
Avser ombyggnad av gata vid Mörarpsvägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av konferenslokaler i kommunhus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för lager.
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 4 enbostadshus Bjuv 3:59,3:69,3:70,3:71.
Rivning av produktionslokal i Bjuv
Ansökan om rivningslov för produktionslokaler och lager.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält (tom 2018-09).
Nybyggnad av förskola i Bjuv
Ansökan om tidsbegränstat bygglov (2023-08-01) för nybyggnad av 2 st förskoleavdelningar samt kök med moduler.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tillfälligt bygglov för skylt samt bygglov för moduler tom 2018-09-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bjuv
Ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/miljöhus.
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för utemiljö.
Rivning av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för byggnad i dåligt skick.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Anmälan om montering av dörr på husets baksida.
Renovering av gymnastikhall vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av gymnastikhall vid Varagårdsskolan. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ändrad användning till flerbostadshus.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Ventilationsarbeten i gymnastikhall i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser Ventilationsarbeten ( energieffektivisering) vid Brogårda gymnastikhall. Uppskattad byggstart.
Invändig renovering av kyrka i Bjuv
Planer finns för invändig renovering av Billesholms kyrka. Ej fastställt vilka åtgärder som berörs. Kan röra sig om åtgärder av ljus och ljud. Uppskattad kostnad.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Nya golvmattor i skola i Ekeby, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya golvmattor i Ekeby skola. Uppskattad byggstart.
Utsmyckning av rondeller i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Renovering av klockstapel i Billesholm, Bjuv
Planer finns för renovering av Billesholms klockstapel. ( Avser sticketak). Igångsättning eventuellt under 2018.
Handikappanpassning vid kyrkogårdskontor i Bjuv
Planer finns för handikappanpassning vid kyrkogårdskontoret vid Bjuvs kyrkogård. Arbetena avser bl.a breddning av trappa m.m.
Utredning gällande ny styr/reglerutrustning inom ventilation i Bjuvs kommun
Utredning gällande behov av ny styr- och reglerutrustning för ventilation inom kommunen. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: