Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Om- och tillbyggnad till lärocenter, Bjuv
Projektet avser om- och tillbyggnad av gamla Brogårdaskolan. Nybyggnadsdelen består av ny entré och skärmtak, i övrigt ombyggnadsarbeten.
Nybyggnad av förskola, i Bjuv
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar, totala ytan är 7500 och förskolan 1600.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad för flerbostadshus.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i sin helhet, samt två fläktrum och förberedelse för hisschakt på Kyrkskolan i Bjuvs kommun.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Utvändigt underhåll av Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ny takbeläggning på Kyrkskolan, Bjuvs kommun.
Förnsterbyte på Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar samt komplettering av fasad och sockel på Kyrkskolan, Bjuv kommun.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av Kyrkskolan och omfattas av ombyggnad av plan 2.
VA-sanering i Bjuv
Projektet avser nyanläggning av S-, D- och V-ledning i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i centrala delarna av Bjuv. Totalt cirka 600 m gata.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Återuppbyggnad av radhuslänga i Bjuv
Avser nybyggnad av radhus. Projektet rymmer 3 lägenheter, varav 1 lägenhet även omfattar omfattande rivningsarbete efter vattenläckage. Objektet är beläget på Korngatan 12-16, i utkanten av Bjuv.
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser ombyggnad av del av bottenvåning som återställs från kontor till 10 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Ombyggnad av ångcentral i Bjuv
Avser ombyggnad för produktion av ånga.
Utvändigt underhåll av kontor i Bjuv
Avser ändrad fasadändring.
Utvändigt underhåll av bilhall i Bjuv
Omfattar en fasadändring av bilhall.
Rivning av skorsten i Bjuv
Rivningslov för skorsten.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Utvändigt underhåll av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus, byte av färg på delar av fasaden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser samt rivningslov för cykelförvaring.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för uterum eller skärmtak Brogårda 8:6,8:5.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov för parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för schaktmassor.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för vall.
Rivning av lager i Bjuv
Ansökan om rivningslov för tält.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod, mur och gasolcistern (brandfarlig vara).
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Avser tillbyggnad av tre stycken hyresbaracker med 4 kontor.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök.
Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Invändigt underhåll i kyrka, Bjuv
Upptaget ur investeringsbudget . Invändigt underhåll av brand- och utrymningsplats, samt ändring av ventilation.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: