Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med ca 30-35 lägenheter.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Exploatering av mark för bostäder i Bjuv
Projektet avser exploatering för bostäder i Billeholms gård i Bjuv.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Återuppbyggnad av radhuslänga i Bjuv
Avser nybyggnad av radhus. Projektet rymmer 3 lägenheter, varav 1 lägenhet även omfattar omfattande rivningsarbete efter vattenläckage. Objektet är beläget på Korngatan 12-16, i utkanten av Bjuv.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Omfattar tre nya lasthus samt utföra sänkning av anslutande mark.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Tillbyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för sänkning av marknivån.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser ombyggnad av del av bottenvåning som återställs från kontor till 10 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare fyra lokaler för industri.
Ombyggnad av ångcentral i Bjuv
Avser ombyggnad för produktion av ånga.
Utvändigt underhåll av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus, byte av färg på delar av fasaden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser samt rivningslov för cykelförvaring.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för vall.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Rivning av skorsten i Bjuv
Rivningslov för skorsten.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök.
Åtgärder av utemiljö på förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Invändigt underhåll i kyrka, Bjuv
Upptaget ur investeringsbudget . Invändigt underhåll av brand- och utrymningsplats, samt ändring av ventilation.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: