Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i Billesholms gård i Bjuv.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Nybyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny industribyggnad.
Exploatering av mark för bostäder i Bjuv
Projektet avser exploatering för bostäder i Billeholms gård i Bjuv.
Utvändigt underhåll av Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ny takbeläggning på Kyrkskolan, Bjuvs kommun.
Förnsterbyte på Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar samt komplettering av fasad och sockel på Kyrkskolan, Bjuv kommun.
VA-sanering i Bjuv
Projektet avser ombyggnad av S-, D- och V-ledning i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i centrala delarna av Bjuv. Totalt cirka 600 m gata.
VA-sanering i centrala Bjuv
Projektet avser omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i Västergatan, Rundelsgatan och del av i Bergsgatan i centrala delen av Bjuv, totalt ca 800 meter.
Ombyggnad av reningsverk i Bjuv
Avser ombyggnad av reningsverk med nya nyvång.
Nybyggnad av värmeverk i Bjuv
Avser nybyggnad av en fjärrvärmeproduktion samt mur och är ett marklov sökt för fördröjningsdamm.
Utvändigt underhåll av förskola, Bjuv
Upptaget ut investeringsbudget 2020.
Tillbyggnad av kök, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen i Bjuv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om rivningslov för garage samt bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Bjuv.
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skolkök i Bjuv
Avser fasadändring - byte av fönster på skolmatsal.
Ombyggnad av skola i Bjuv
Anmälan om rivning samt ändring av ventilation och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Bjuv
Avser utvändigt underhåll, flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Bjuv
Avser ändrad användning - ombyggnad av bef skolbyggnad till lss-verksamhet.
Ombyggnad av församlingshus i Bjuv
Anmälan om ändring av byggnadens bärande delar.
Tillbyggnad av enbostadhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus, Ljungsgård 2:187,2:205.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Bjuv
Ansökan om bygglov för gds-tvätt.
Nybyggnad av sophus i Bjuv
Ansökan om bygglov för miljöhus samt byte av fönster.
Nybyggnad av telestation i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av damm i Bjuv
Ansökan om marklov för två dammar.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad.
PCB-sanering av ett våtmarksområde, Bjuv
Avser sanering av PCB-förorening i en våtmark, i ett dike och i sedimentet i en damm.
Ombyggnad av idrottshall, Bjuv.
Invändigt underhåll av skola, avser ommålning samt byte av bänkar i Brogårdaskolans idrottshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: