Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 3 våningar med loftgång.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad v trygghetsboende med 33 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i Billesholms gård i Bjuv.
Nybyggnad av förskola, i Bjuv
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar, totala ytan är 7500 och förskolan 1600. Det har tillkommit en infartsväg samt hastighetsdämpande åtgärder Frans.D väg. Projektet kommer handlas upp samtidigt som LSS-boende, se proj.nr : 2023101
Nybyggnad av tennishall i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Nybyggnad av LSS-boende, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020
Ramavtal avseende Byggtjänster och entreprenader, Bjuv
Avser byggtjänster i form av löpande reparationer och underhåll (renovering av byggnader)
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Bjuv
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Utvändigt underhåll av Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ny takbeläggning på Kyrkskolan, Bjuvs kommun.
Förnsterbyte på Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar samt komplettering av fasad och sockel på Kyrkskolan, Bjuv kommun.
Ombyggnad av industrihus i Bjuv
Avser ombyggnation för två byggnader (8300m2 + 3300m2) Bjuv 23:1.
VA-sanering i centrala Bjuv
Projektet avser omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i Västergatan, Rundelsgatan och del av i Bergsgatan i centrala delen av Bjuv, totalt ca 800 meter.
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m.
Nybyggnad av multianläggningar i Bjuv
Planer finns för nybyggnad av multianläggning.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för ett parhus med två bostäder.
Utvändigt underhåll av förskola, Bjuv
Upptaget ut investeringsbudget 2020.
Tillbyggnad av kök, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen i Bjuv.
Nybyggnad av verkstad i Bjuv
Ansökan om bygglov för verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för två fastigheter med fyra lägenheter.
Ombyggnad av gym i Bjuv
Avser ändrad användning till gym.
Rivning av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för byggnad/skjul.
Rivning av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om rivningslov för enbostadshus med komplementbyggnader.
Rivning av garage i Bjuv
Ansökan om rivningslov för garage.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov och bygglov för förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för solceller.
Tillbyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
PCB-sanering av ett våtmarksområde, Bjuv
Avser sanering av PCB-förorening i en våtmark, i ett dike och i sedimentet i en damm.
Rivnings av bostad, Bjuv.
Ansökan om rivningslov.
Anbud konsultstöd i samband med upphandling av asfaltbeläggning Vaggeryd
Beställarstöd vid upphandling och genomförande av ramavtal för beläggningsarbeten asfalt. Konsulten ska kunna leverera beställarstöd genom hela kedjan från analys inför upphandling till avslut genom slutbesiktning och garantiuppföljning. Upphandlingen ska utformas utifrån Bjuvs kommuns intressen och förhindra möjliggörandet av strategisk prissättning. Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: