Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av flerbostadshus. Projektets omfattning och igångsättning är ej fastställd.
Exploateringsområde för villor i Ekeby, Bjuv
Igångsättning tidigast 2019. Avser exploateringsarbeten för villor till kommunens tomtkö.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 6 lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. I projektet ingår även nybyggnad av förrådsbyggnad. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Totalt planerar man att bygga 21 st marklägenheteri västra delen av Billesholm. Projektet kan komma att delas in i 3 st etapper med option på etapp 2 ( projektnummer 1506612) samt etapp 3 ( projektnummer 1506613. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 7 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Avser option från projektnummer 1473168. Projektet avser fortsatt nybyggnad av radhus med 8 st lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Åtgärder vid Kyrkskolan i Bjuv
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för åtgärder vid Kyrkskolan - LSS verksamhet och konferenslokal)).
Ombyggnad av vind i Bjuv
Ansökan om bygglov för ombyggnad av vind till ungdomsbostäder.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Ansökan om bygglov för sju stycken tvåbostadshus samt ändring av befintliga markhöjder.
Asfalteringsarbeten -bärlager i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser asfalteringsarbeten gällande bärlager inom Bjuvs kommun.
Ny multianläggning i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för lager.
Tillbyggnad av produktionslokal i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 4 enbostadshus med carport och förråd Bjuv 3:62,3:64,3:65,3:66.
Ombyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring och invändig ändring.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2028-10-16 för två stycken padeltennisbanor utomhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Inredning av lokal i industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare verksamhetslokal samt för skylt.
Ombyggnad av industrihus i Bjuv
Ansökan om bygglov för att inreda ytterligare en lokal för verksamhet.
Åtgärder av utemiljö vid kommunshuset i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Bevattning och dränering vid fotbollsplaner i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser bevattning och dränering vid kommunens fotbollsplaner.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök.
Åtgärder av utemiljö på skolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Lekutrustning i skolor/förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av museum i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av Gruvmuseet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: