Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Om -och tillbyggnad av förskola i Bjuv
Bef förskola består av två avdelningar. Nybyggnadsdelen skall inrymma fyra nya avdelningar inkl kök och matsal. Fläktrum och övrig teknik på plan två.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bjuv
Avser stambyten i flerbostadshus i 3 huskroppar med 63 lägenheter.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Exploateringsarbeten för verdsahmhetssområde i Billesholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Nybyggnad av ridhus i Bjuv
Avser nybyggnad av ridhus.
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård som omfattar tillgänglighetsanpassning, renovering av minneslund samt nya parkeringsplatser.
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m.
Trafiklösning vid skola i Bjuv
Planer finns för trafiklösning i anslutning till förskola.
Tillbyggnad av produktionslokal i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser ombyggnad av del av bottenvåning som återställs från kontor till 10 st lägenheter.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Omfattar tre nya lasthus samt utföra sänkning av anslutande mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Renovering av byggnad, Bjuv.
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, i Bjuv
Avser en fasadändring på flerbostadshus i Bjuv. .
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Invändigt underhåll i kontorsbyggnad och lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ändring från enbostadshus till flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om rivning av tält samt uppförande av nytt tält på samma plats.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för förråd samt bygglov för nytt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsmoduler.
Nybyggnad av cistern i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggnader och cistern för fjärrvärmeproduktion.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av matsal i Bjuv
Avser en komplementbyggnad- med matsal.
Ombyggnad av bageri i Bjuv
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Renovering av mur vid kyrkogård i Bjuv
Projektet avser fortsatt renovering av kyrkogårdsmur vid Östra wrams kyrkogård.
Lekutrustning i parker i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av vårdcentral i Bjuv
Anmälan om avväxling i bärande konstruktion i ekeby vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: