Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan finns på projekt ID 1582037.
Ny- och ombyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola i 2 plan, byggnad benämnd G. Samt ombyggnad av befintlig högstadie, byggnad H. Rivning av befintliga delar av skolbyggnader finns på separat projekt, se ID 1564449.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus och/eller en- och tvåbostadshus. Området är ca 14000 m2 stort och ligger i den sydöstra delen av Förslöv, Båstads kommun
Nybyggnad av bostäder i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad en- och tvåbostadshus. Området är ca 4500 m2 stort och ligger i den sydöstra delen av Förslöv, Båstads kommun
Nybyggnad av kulturcentrum Norrviken i Båstad
Planer finns för nybyggnad av konsthall och konferens- och samlingslokal samt kurs- och fritidsgård. Kommer utföras till stor del genom ideella krafter.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns på nybyggnad av 36 lägenheter varav 12 lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 6 st flerbostadshus i 2 våningar med 36 lägenheter vid Hedenområdet i Båstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 3
Igångsättning avhängigt försäljning av lägenheterna. 'Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3-5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i samtliga etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan. Elevhemmet kommer att ha ca 35 rum och kök, allrum samt andra gemensamma utrymmen.
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Avser tillbyggnad av hotel med spa på takterrassen.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planarbete pågår. Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av golfbana i Båstad
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser rivning av 2 äldre bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader och nybyggnad av 16 nya lägenheter i radhusform.
Tillbyggnad av förskola i Västra Karup, Båstad
Avser tillbyggnad av förskola med två nya avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler, m.m i centrala Båstad.
Avser nybyggnad av bostäder i centrala Båstad med verksamhetslokaler på markplan och ett parkeringsgarage under mark, samt en innergård.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder om 70-75 kvm per bostad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Ny cirkulationsplats i Båstad tätort
Utförande av GC-väg och cirkulationsplats. VA och El arbeten längs Hallandsvägen/Köpmansgatan och Fridhemsvägen.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation. Objektet är beläget i Förslöv, ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 samt fastigheterna i anslutning till Färgerivägen/Langetoftsvägen.
Underhåll av bro över allmän väg vid E6 i Eskilstorp
Utbyte av övergångskonstruktioner.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Hemmeslöv, Båstad
Avser omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar i västra delen av Ekorrvägen samt anäggande av nya dagvattenledningar. Objektet är beläget i Riveraområdet i Hemmeslöv, Båstad kommun.
Ombyggnad av bostäder i Båstad
Avser ombyggnad av kontor och samlingslokal till 3 lägenheter i befintligt flerbostadshus. I entreprenaden ingår även renovering av tak och avvattningsystem samt rivning av befintlig pool med tillhörande byggnad.
Rivning av livsmedelsbutik i Båstad
Avser rivning av livsmedelsbutik i Båstad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Anläggande av elljusspår i Torekov/ÖK i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Ombyggnad av kursgård i Båstad
Ändrad användning till kursverksamhet med övernattning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av förråd i Båstad
Fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Båstad
Nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av plank i Båstad
Nybyggnad av plank med dörrar.
Nybyggnad av elverk i Båstad
Nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Nybyggnad av två gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Nyyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Nybyggnad av cykelförvaring.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Båstad
Bygglov för fasadändring, skyltar samt rivningslov för del av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av stödmurar, glasräcken och plank till poolområde.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av restaurang i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang fiskekajen.
Utvändigt underhåll av hotell i Båstad
Bygglov för utökade balkonger med ny konstruktion samt takfönster.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Nybyggnad av offentlig toalett i Båstads kommun
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2023.
Ombyggnad av källare vid kyrka i Båstad
Avser ombyggnad av källare.
Upprustning av camping i Torekov
Omfattar bla upprustning av campingstugor och servicehus samt markarbeten.
Byte av brandlarm- och inbrottscentral m.m vid kyrka i Båstad
Avser byte av brandlarm-och inbrottscentral samt installtion av avfuktare.
Direktupphandling av Kastanjestaket i Båstad
Avser direktupphandling av Kastanjestaket totalt 50m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: