Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i 3 flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak.
Underhåll av bro över allmän väg vid E6 i Eskilstorp
Utbyte av övergångskonstruktioner.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter, efter rivning av befintlig byggnad.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet i Båstad
Avser nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Båstad
Bygglov för nybyggnad av förskola. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalett/kiosk efter rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brännalt 1:13,Mäshult 1:5,Åvarp 1:1,Gunnaröd 1:20,Brödalt 5:1.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov nybyggnad av vindskydd längs skåneleden i naturreservat.
Tillbyggnad av kiosk i Båstad
Bygglov tillbyggnad av tak med skjutpartier vid hamnkiosken i båstad hamn.
Ombyggnad av församlingshus i Båstad
Bygglov tillgänglighetsanpassning av entrén vid församlingshemmet.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring på enbostadshus samt ombyggnad invändigt.
Ombyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för ihopbyggnad av befintliga bodar efter omflyttning.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus efter rivning av befintligt.
Underhåll av stora uthomhusbassängen i Båstad
Avser målning av stora utomhusbassängen på Malenbadet i Båstad.
Ombyggnad av lager i Båstad
Bygglov ombyggnad av lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: