Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 122 lägenheter fördelat på ca 4-5 huskroppar med hyresrätter och 5-6 huskroppar med bostadsrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever i Västra Karup samt rivning av den gamla skolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad. Markområdet är 45 000 kvm fördelat på 4 st byggrätter.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan. Elevhemmet kommer att ha ca 35 rum samt kök, allrum och andra gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Avser rivning av befintliga lägenheter för att ersätta dem med 4 nya flerbostadshus. 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser rivning av 2 äldre bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader och nybyggnad av 16 nya radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare etapper 1519417, 1559487, 1559488. Entreprenadsform är Totalentreprenad i samverkan.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torekov, Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Exploateringsarbeten inför bostadsbyggnation i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2023.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Planer finns för nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 3
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 4
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Exploatering Va Förslöv i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av parkeringsplats och aktivitetsyta i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Nybyggnad av gata och parkering i Förslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Anläggande av va-ledningar i Öllövsstrand, Båstad
Avser utbyggnad av vatten och spillvatten till nio fastigheter i Öllövsstrand, Båstad kommun. Projektet ska drivas i samverkan och inkluderar två faser där fas 1 innebär detaljprojektering plus framtagning av budget. Fas 2 innebär entreprenad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Utökning av parkeringsplats i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-223.
Ombyggnad av parkeringsytor i Torekov Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Upphandling av åtgärdsförslag i Båstads kommun
Lejontrappan uppfördes runt 1900-talets början av Ludvig Nobel och bör anses som en viktig del i Båstads historia. Trappan består av 4 sektioner, en kortare och tre längre och förbinder Ludvig Nobels allé med Strandpromenaden.
Nya bryggor i Torekov, Båstad
Avser rivning av två befintliga badbryggor, anläggning av två nya badbryggor. Anläggning av ny ramp.
Upprustning och sanering av stationsområdet i Grevie, Båstad
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Tillbyggnad av Torekov hotell.
Tillbyggnad av lager i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Utbyte armaturer gatubelysning, Båstad
Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing med ca 1 Mkr/år, 2018-2023.
Tillbyggnad av fläktrum i Båstad
Bygglov för tillbyggnad med fläktrum förslövs skola.
Ombyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för utbyte av befintlig nätstation.
Ombyggnad av transformatorstation i Båstad
Byte av befintlig transformatorstation samt ny placering.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av gym i Båstad
Bygglov för ombyggnad av lokal från bank till gym.
Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus efter rivning av del av befintligt.
Utvändigt underhåll av parhus i Båstad
Bygglov för fasadändring gällande nytt fönster och dörrar.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad balkong och stödmur samt invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för inglasning av 7 st balkonger på brf apelgården.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus (parhus) Eskilstorp 5:45,5:46,5:40,5:41,5:44,5:52,5:51,5:47,5:50,5:37,5:38,5:39,5:34,5:36,5:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport Hemmeslöv 5:43,5:44.
Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av sjöbod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st sjöbodar efter rivning av befintliga.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av lager i Båstad
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Båstad
Bygglov för nybyggnad av utvändig trappa samt invändig ombyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Båstad
Tillbyggnad av flerbostadshus med loftgång och delining av en lägenhet till två.
Tillbyggnad av gruppbostad i Båstad
Avser tillbyggnad med ca 45 kvm för att utöka boendet från 5 platser till 6.
Nybyggnad av tv-mast i Båstad
Nybyggnad av 42 m högt torn samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Båstad
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av offentlig toalett i Båstads kommun
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019-2023.
Renovering av offentliga toalettbyggnader i Båstads kommun
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget med 0,5 Mkr 2019, 0,5 Mkr 2020 och 0,3 Mkr 2021.
Nybyggnad av cykelgarage i Båstad och Förslöv
Engångsrapport! Avser nybyggnad av cykelgarage vid Båstads och Förslövs järnvägsstationer. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.
Utvändigt underhåll av kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser tvättning och avfärgning av fasader.
Ombyggnad av park i Torekov, Båstad
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2021.
Utvändig renovering av fönster på kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: