Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, både bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge.
Nybyggnad av bostäder i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 12 st hyresrätter i 6 st parhus på området Förslövs ängar i Båstad.
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser nya dricksvattenledningar på sträckan Ängelholm-Båstad.
Anläggande av faunapassage vid E6, Hallandsåsen
Ekodukt norr om Högaskogsvägen, viltstängsel, viltuthopp, mindre viltpassager med mera längs väg E6 på sträckan Hjärnarp-Östra Karup.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 st lägenheter i 1 huskropp i 4 våningar. Totalt planeras det för ca 122 st bostäder. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ca 27 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar. Husen byggs i 2-4 våningar. Totalt planeras det för 69 st bostadsrätter på området.
Nybyggnad av kontor och lager i Båstad
Avser nybyggnad av kontor och visningslokal för varor samt lager. BTA ca 3500 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Båstad
Avser nybyggnad av padelhall med 5 st banor i Båstad. BTA ca 864 kvm.
Ombyggnad samt renovering av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Projektet omfattar ombyggnad samt renovering av 6 st befintliga hus med totalt 60 lägenheter. Samt nybyggnad av komplementbyggnader. Adress: Sandbäcksvägen 2 B-G samt 4 B-G Båstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns på nybyggnad av 36 lägenheter varav 12 lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 4 lgh/hus.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 12 st parhus i Östra Karup, Båstads kommun.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 3 st parhus i Östra Karup, Båstads kommun. Östra Karup 6:22,6:23,6:24.
Anläggande av va-ledning i Ängalag, Båstad
Avser ny vatten + spillvattenledning i Ängalag, Båstad.
Nybyggnad av padelhall i Båstad
Avser nybyggnad av padelhall med 3st banor.
Ramavtal avseende byggservicearbeten, Båstad Kommun
Avser ramavtal för byggtjänster inom Båstad kommun. Kostnadsuppgift kan ej anges.
Rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstads kommun. Nybyggnad av skola finns på projekt ID 1413006
Om- och tillbyggnad av kontor/utställningshall i Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontor/utställningshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för ändrad användning till bostad samt invändig ombyggnad.
Nybyggnad av kulturcentrum i Båstad
Bygglov för nybyggnad av kulturcenter på norrviken.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av badhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av varmbadhus.
Tillbyggnad av affärshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av personallokal i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av personalhus, Bygglov för nybyggnad av entréhus/växthus Elestorp 6:6.
Utvändigt underhåll av industrihus i Båstad
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av arkiv i Båstad
Bygglov för nybyggnad av arkivhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt ombyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för bod till 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för bodar till 2021-12-31.
Nybyggnad av lager i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för tält till 2020-08-24.
Ändring av ventilation på förskola i Båstad
Anmälan för ändring av ventilation på klockarebyns förskola.
Rivning av skorsten i Båstad
Anmälan om rivning för skorsten.
Tillbyggnad av affärshus i Båstad
Avser tillbyggnad av affärslokal.
Direktupphandling av stängsel i Båstad
Avser flätverksstängsel samt 3 st nätgrindar av Gunnebotyp inkl. montering.
Utvändigt underhåll av fyr
Avser tätning och fogning av fyrlanternin. Fyren ligger på Hallands Väderö, några kilometer utanför Torekov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: