Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad. Markområdet är 45 000 kvm fördelat på 4 st byggrätter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter samt 2 st lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser nya dricksvattenledningar på sträckan Ängelholm-Båstad.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer byggas i två etapper med områden för fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Avser ny avdelning vid Klockarebyns förskola.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Planer finns för nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Uppskattad igångsättning. Avser styckebyggnation, ca 60 st villatomter.
Direktupphandling av stängsel i Båstad
Avser inköp av stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt samt montering.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare en etapp 1519417
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av parkeringsytor i Torekov Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Tillbyggnad av hotell i Båstad
Tillbyggnad av Torekov hotell.
Upphandling av åtgärdsförslag i Båstads kommun
Uppdraget avser Åtgärdsförslag, samt ev. utförande av åtgärdsförslaget gällande äldre trappkonstruktion i parkmark. Lejontrappan uppfördes runt 19oo-talets början av Ludvig Nobel och bör anses som en viktig del i Båstads historia. Trappan består av 4 sektioner, en kortare och tre längre och förbinder Ludvig Nobels allé med Strandpromenaden Målsättningen med föreliggande upphandling är att teckna avtal med entreprenör i syfte arråterskapa trappan så att den återfår sin funktion utan att trappans ursprungliga utseende och standard förvanskas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av flera flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av växthus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st växthus.
Nybyggnad av lager i Båstad
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus (parhus) Eskilstorp 5:45,5:46,5:40,5:41,5:44,5:52,5:51,5:47,5:50,5:37,5:38,5:39,5:34,5:36,5:35.
Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av tennishall i Båstad
Bygglov för nybyggnad av glasväggar runt padelbana.
Tillbyggnad av tennishall i Båstad
Bygglov för nybyggnad av glasväggar till padelbana.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad efter rivning av bef.
Nybyggnad av maskinhall i Båstad
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för ombyggnad och fasadändring på gårdshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus efter rivning av del av befintligt.
Ombyggnad av transformatorstation i Båstad
Byte av befintlig transformatorstation samt ny placering.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Båstad
Bygglov för fasadändring på cirkle k.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för inglasning av 7 st balkonger på brf apelgården.
Nybyggnad av lager i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält t.o.m 2023-12-01.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Båstad
Tillbyggnad av flerbostadshus med loftgång och delining av en lägenhet till två.
Nybyggnad av pumpstation i Båstad
Marklov för att anlägga ett fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av tv-mast i Båstad
Nybyggnad av 42 m högt torn samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Båstad
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Ombyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser tvättning och avfärgning av fasader.
Utvändig renovering av fönster på kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: