Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad. Markområdet är 45 000 kvm fördelat på 4 st byggrätter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i 3 flerbostadshus.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Markområde för centrumbebyggelse
Markområde finns för nybyggnad av bostäder, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan.
Nybyggnad av villor i Båstad
Avser 20 villor i 2-3 plan.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Utbyggnad av GRE med bland annat ett 130 kV-ledningsfack m.m i Båstad
Utbyggnad av GRE med bland annat ett 130 kV-ledningsfack, frånskiljare samt komplettering av befintligt fack.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2019. Avser ny avdelning vid Klockarebyns förskola.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd. Igångsättning är ej fastställd.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak . Mercurivägen 1 A-C och Bjärehemsvägen 4 A-C.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Planer finns för nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Uppskattad igångsättning. Avser styckebyggnation, ca 60 st villatomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Ombyggnad av väg och parkeringsytor i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2020.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Avser fortsättning med gång och cykel väg som ska koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv, etapp 2.
Ombyggnad av parkeringsytor i Torekov Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad industrilokal.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av brandtrappa.
Ombyggnad av soprum i Båstad
Bygglov för ändring av lokal till soprum och tvättstuga.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Båstad
Bygglov för fasadändring på cirkle k.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Båstad
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser tvättning och avfärgning av fasader.
Utvändig renovering av fönster på kyrka i Båstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: