Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i 3 flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell till bostadsrättslägenheter i Båstad
Avser ombyggnad av fd hotell till 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Utbyggnad av GRE med bland annat ett 130 kV-ledningsfack m.m i Båstad
Utbyggnad av GRE med bland annat ett 130 kV-ledningsfack, frånskiljare samt komplettering av befintligt fack.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Förslöv Båstad
Projektet avser renovering av fasad, fönster och tak . Mercurivägen 1 A-C och Bjärehemsvägen 4 A-C.
Utbyggnad av va-ledning i Förslöv/Vadebäck, Båstad
Avser utbyggnad av kommunalt spillvatten till Vadebäck norr om Förslöv.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 1
Anläggande av gång-och cykelväg i Båstad etapp 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser ändrad användning till bostad, ombyggnad av personalutrymmen till lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 2
Planer finns för en ny ledningsdragning mellan bland annat Grevie och Västra karup samt nedläggning av produktionsanläggningar i Västra karup.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare en etapp 1519417
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet i Båstad
Avser nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Båstad
Bygglov för nybyggnad av förskola. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (80 st lägenheter och 1 st lokal).
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus efter rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad efter rivning av befintlig.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring på enbostadshus samt ombyggnad invändigt.
Ombyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för ihopbyggnad av befintliga bodar efter omflyttning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Nybyggnad av skola i Båstad
Bygglov för uppförande av tillfälliga moduler vid västra karups skola.
Ombyggnad av församlingshus i Båstad
Bygglov tillgänglighetsanpassning av entrén vid församlingshemmet.
Ombyggnad av gym i Båstad
Bygglov för ombyggnad av del av befintlig lokal för ny verksamhet (gym).
Underhåll av stora uthomhusbassängen i Båstad
Avser målning av stora utomhusbassängen på Malenbadet i Båstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Båstad
Bygglov för fasadändring flerbostadshus. Byte av kulör på fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Båstad
Bygglov för fasadändring på affär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: