Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 st lägenheter i 1 huskropp i 4 våningar. Totalt planeras det för ca 122 st bostäder. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ca 27 st lägenheter fördelat på 2 huskroppar. Husen byggs i 2-4 våningar. Totalt planeras det för 69 st bostadsrätter på området.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan. Elevhemmet kommer att ha ca 35 rum och kök, allrum samt andra gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av kontor och lager i Båstad
Avser nybyggnad av kontor och visningslokal för varor samt lager. BTA ca 3500 kvm.
Nybyggnad av padelhall i Båstad
Avser nybyggnad av padelhall med 5 st banor i Båstad. BTA ca 864 kvm.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser rivning av 2 äldre bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader och nybyggnad av 16 nya lägenheter i radhusform.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder om 70-75 kvm per bostad.
Anläggande av va-ledning i Ängalag, Båstad
Avser ny vatten + spillvattenledning i Ängalag, Båstad.
Ramavtal avseende byggservicearbeten, Båstad Kommun
Avser ramavtal för byggtjänster inom Båstad kommun.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Ombyggnad av bostäder i Båstad
Avser ombyggnad av kontor och samlingslokal till 3 lägenheter i befintligt flerbostadshus. I entreprenaden ingår även renovering av tak och avvattningsystem samt rivning av befintlig pool med tillhörande byggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor/utställningshall i Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontor/utställningshall.
Va-sanering av va-ledningar i Torekov
Projektet omfattar va-sanering, utbyte av befintliga dag-, spill-, och vattenledningar längs med Heimers gata i Torekov. I samband med saneringen ska även befintliga servisledningar bytas ut och alla fastigheter få nya rensbrunnar och ventiler. Några kortare sträckor vid Seglargränd ska även befintlig dag- och spillvattenledning relinas. Objektets läge Objektet omfattar Heimers gata, Seglargränd och korsning av Marinavägen.
Nybyggnad av gata och parkering i Förslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Ombyggnad av kontor i Båstad
Planer finns för ändrad användning, ombyggnad till kontor på andra våningen. Samt tillbyggnad av trapphus/hiss.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 3 tvåbostadshus Östra Karup 6:22,6:23,6:24.
Nybyggnad av arkiv i Båstad
Bygglov för nybyggnad av arkivhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av murar.
Nybyggnad av skärmtak i Båstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och mur.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av badhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av varmbadhus.
Ombyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för ombyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av restaurang i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang fiskekajen.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Bygglov för tillbyggnad samt rivningslov för del av byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Båstad
Fasadändring samt uppsättning av skylt på stationshuset.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Båstad
Bygglov för fasadändring av fritidshus.
Tillbyggnad av affärshus i Båstad
Avser tillbyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av fyr
Avser tätning och fogning av fyrlanternin. Fyren ligger på Hallands Väderö, några kilometer utanför Torekov.
Ombyggnad av källare vid kyrka i Båstad
Avser ombyggnad av källare.
Upprustning av camping i Torekov
Omfattar bla upprustning av campingstugor och servicehus samt markarbeten.
Byte av brandlarm- och inbrottscentral m.m vid kyrka i Båstad
Avser byte av brandlarm-och inbrottscentral samt installtion av avfuktare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: