Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya mötesspår samt plattformar längs Söderåsbanan mellan Åstorp-Teckomatorp
Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, nya plattformar i Billesholm, Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. Två gångbroar över spåren, en i Teckomatorp och en i Svalöv. Bullerskyddsplank i Kågeröd och Svalöv. Höjning av STH från 120 km/h till 160 km/h.
Rivning samt nybyggnad av skola i Haganäs
Projektet avser rivning och nybyggnad av Haganässkolans F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder och ev, verksamhetslokaler i Åstorp
Nybyggnad av bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet.
Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 40 till 45 st lägenheter.
Ny- om- och tillbyggnad för Migrationsverket i Åstorp
Avser nybyggnad av 2 nya boendeavdelningar med tillhörande verksamhetslokaler för administration och personal samt smärre ombyggnationer. Nybyggnad: Loa ca 2900 kvm och BTA ca 3750 kvm samt Ombyggnad Loa ca 525 kvm.
Ny spillvattenledning i Åstorp
Avser nybyggnad av VA-ledningar från Kvidinge i norr till Högalid i Söder för anslutning av landsbygdsfastigheter till det kommunala VA-nätet. Omfattar ledningsläggning i åkermark, skogsmark och gatumark, ca 2200 m självfall spillvattenledning, ca 6900 m vattenledning och 5700 m tryckavloppsledning. Projektet omfattas också av 2 stycken pumpstationer med tillhörande utjämningsmagasin.
Stambyte inkl våtrum, kök och fönster i Åstorp
Avser två byggnader med tre bostadsplan inklusive källare med totalt 60 st lägenheter och tillhörande lokaler. Entreprenaden gäller stambyte inklusive renovering av samtliga våtrum och kök, elstigare, fönsterbyte samt utbyte av lägenhetsdörrar. Samtliga stammar för tappvatten och avlopp skall bytas.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 st lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Åstorp
Avser tillbyggnad av kontor.
Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus med carport och förråd.
Sanering av deponi i Åstorp
Ungefärlig totalyta:  Saltvallar består av ca 2 800 kbm vall  Jordhögar som skall användas utgör 25 000 Kbm  Området utgör totalt ca 10 000 kvm  Mark som skall saneras utgör ca 4000 kvm och 1250 kbm
Nybyggnad av verkstad i Åstorp
Avser nybyggnad av lastbilsverkstad med kontor.
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Åstorp
Nybyggnad av mobiltelestation.
Rivning av enbostadshus i Åstorp
Rivning av bostad/garage.
Tillbyggnad av skola i Åstorp
Tidsbegränsat bygglov, uppförande av modul för skolan.
Tillbyggnad av skärmtak i Åstorp
Tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Bygglov - skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Åstorp
Bygglov för etablering av basstation - Net4Mobility.
Nybyggnad av plank i Åstorp
Bygglov, plank med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Åstorp
Ansökan - marklov på Nyvång 1:27, 1:28, 1:30 och 1:31.
Tillbyggnad av markanläggning i Åstorp
Marklov, hårdgöra bef. gräsyta för snedparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: