Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.
Ny- om- och tillbyggnad för Migrationsverket i Åstorp
Avser nybyggnad av 2 nya boendeavdelningar med tillhörande verksamhetslokaler för administration och personal samt smärre ombyggnationer. Nybyggnad: Loa ca 2900 kvm och BTA ca 3750 kvm samt Ombyggnad Loa ca 525 kvm.
Ny spillvattenledning i Åstorp
Avser nybyggnad av VA-ledningar från Kvidinge i norr till Högalid i Söder för anslutning av landsbygdsfastigheter till det kommunala VA-nätet. Omfattar ledningsläggning i åkermark, skogsmark och gatumark, ca 2200 m självfall spillvattenledning, ca 6900 m vattenledning och 5700 m tryckavloppsledning. Projektet omfattas också av 2 stycken pumpstationer med tillhörande utjämningsmagasin.
Stambyte inkl våtrum, kök och fönster i Åstorp
Avser två byggnader med tre bostadsplan inklusive källare med totalt 60 st lägenheter och tillhörande lokaler. Entreprenaden gäller stambyte inklusive renovering av samtliga våtrum och kök, elstigare, fönsterbyte samt utbyte av lägenhetsdörrar. Samtliga stammar för tappvatten och avlopp skall bytas.
Tillbyggnad av kontor i Åstorp
Avser tillbyggnad av kontor.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Grytevad Åstorp
Utredningsområde. Avser exploateringsarbeten för bostadsområde, villor eller radhus.
Sanering av deponi i Åstorp
Ungefärlig totalyta:  Saltvallar består av ca 2 800 kbm vall  Jordhögar som skall användas utgör 25 000 Kbm  Området utgör totalt ca 10 000 kvm  Mark som skall saneras utgör ca 4000 kvm och 1250 kbm
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus med carport och förråd.
Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.
Nybyggnad av verkstad i Åstorp
Avser nybyggnad av lastbilsverkstad med kontor.
Rivning av fastighet i Åstorp
Avser rivning av fastigheter som har haft verksamheter inom livsmedelsproduktion, kontor, lager, personalutrymme och laboratorie.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ersätta bef. transformatorstation med en ny.
Nybyggnad av plank i Åstorp
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av lager i Åstorp
Utbyggnad av höglager.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Nybyggnad av lusthus-växthus.
Nybyggnad av telestation i Åstorp
Nybyggnad av mobiltelestation.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nybyggnad av skärmtak och ytterväggar.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av växthus i Åstorp
Nyybggnad av växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Åstorp
Ombyggnad av kontor till lägenhet.
Nybyggnad av sophus i Åstorp
Rivning av sophus/cykelförvaring samt bygga nytt.
Tillbyggnad av lager i Åstorp
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Åstorp
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av markanläggning i Åstorp
Marklov, hårdgöra bef. gräsyta för snedparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Bygglov - skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Bygglov, transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: