Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och ev, verksamhetslokaler i Åstorp
Nybyggnad av bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder och ev, verksamhetslokaler i Åstorp
Nybyggnad av bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Projektet avser nybyggnad av villor, radhus och/eller kedjehus.
Nybyggnad av potatislager mm i Åstorp
Avser nybyggnad av lagerhall samt en oisolerat halmförråd, nybyggnad av gödsellagringsplatta, ny rökgasbrunn och ledning samt rivning av befintlig plansilo.
AT-konvertering längs järnväg sträckan Åstorp-Ängelholm
AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök i Åstorp
Avser om-och tillbyggnad av bef kök och matsal. Nytt kök i nybyggd del. Tillbyggnad med takkonstruktion med plats för ventilationsutrymme samt en tillbyggnad med nytt miljöhus. Yta nybyggnad: 366 m2. Yta ombyggnad: 360 m2.
Sanering av deponi i Åstorp
Ungefärlig totalyta:  Saltvallar består av ca 2 800 kbm vall  Jordhögar som skall användas utgör 25 000 Kbm  Området utgör totalt ca 10 000 kvm  Mark som skall saneras utgör ca 4000 kvm och 1250 kbm
Ombyggnad av vind i Åstorp
Oinredd vind byggs om till lägenheter, bef. vindslägenheter byggs om samt källarlokal som byggs om till lägenhet.
Rivning av omklädningsrum i Åstorp
Rivning av omklädningsrum.
Tillbyggnad av förråd i Åstorp
Tillbyggnad med förråd och miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagertält på tomten.
Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lastkaj i Åstorp
Nybyggnad av två lastbryggor.
Nybyggnad av kallager i Åstorp
Bygglov för nytt kallager för byggvaror och ombyggnad av del av kallager till kontor och butik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åstorp
Bygglov för solceller på tak.
Exploateringsarbete i Åstorp
Avseer exploateringsarbete inför nytt område med bostäder i Åstrop.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: