Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya mötesspår samt plattformar längs Söderåsbanan mellan Åstorp-Teckomatorp
Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, nya plattformar i Billesholm, Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. Två gångbroar över spåren, en i Teckomatorp och en i Svalöv. Bullerskyddsplank i Kågeröd och Svalöv. Höjning av STH från 120 km/h till 160 km/h.
Rivning samt nybyggnad av skola i Haganäs
Projektet avser rivning och nybyggnad av Haganässkolans F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Nybyggnad av hyresbostäder med 16 lägenheter, 1:or och 2:or. Sabo kombohus mini.
Stambyte inkl våtrum, kök och fönster i Åstorp
Avser två byggnader med tre bostadsplan inklusive källare med totalt 60 st. lägenheter och tillhörande lokaler. Entreprenaden gäller stambyte inklusive renovering av samtliga våtrum och kök, elstigare, fönsterbyte samt utbyte av lägenhetsdörrar. Samtliga stammar för tappvatten och avlopp skall bytas.
Nybyggnad av lägenheter i Kvidinge, Åstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lgh , Sabo Kombo mini.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus med förråd/carport, Åstorp
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus med carport och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Avser ombyggnad av fritidsgård-skola till 5 st hyresrätter.
Rivning av fastighet i Åstorp
Avser rivning av fastigheter som har haft verksamheter inom livsmedelsproduktion, kontor, lager, personalutrymme och laboratorie.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Avser nybyggnad, en-tvåbostadshus med förråd/carport.
Ny-och tillbyggnad av tvätthall och kontor i Åstorp
Avser nybyggnad av tvätthall samt tillbyggnad av befintligt kontor.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Avser nybyggnad av lagerhall ca 2000kvm, silos och industristängsel med tillhörande grindar.
Tillbyggnad av restaurang i Åstorp
Avser tillbyggnad, utökning av befintlig restauranglokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åstorp
Avser ombyggnad, kupa o takfot, ny utrymningsdörr-vån 2.
Tillbyggnad av cistern i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad, befintlig station kompletteras med en ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Ansökan - bygglov,uppförande av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation samt rivning av det gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ansökan - nybyggnad, transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Åstorp
Ansökan - ombyggnad av affärslokal samt lov för fasadskyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Åstorp
Ansökan - tillbyggnad.
Byte av tak på bostadshus i Åstorp
Avser byte av taktäckning.
Underhåll av flerbostadshus
Avser byta av ventilationsaggregat på ett flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: