Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i centrala Åstorp och 500 meter norr om Åstorps station.
Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.
Ny- om- och tillbyggnad för Migrationsverket i Åstorp
Avser nybyggnad av 2 nya boendeavdelningar med tillhörande verksamhetslokaler för administration och personal samt smärre ombyggnationer. Nybyggnad: Loa ca 2900 kvm och BTA ca 3750 kvm samt Ombyggnad Loa ca 525 kvm.
Stambyte inkl våtrum, kök och fönster i Åstorp
Avser två byggnader med tre bostadsplan inklusive källare med totalt 60 st lägenheter och tillhörande lokaler. Entreprenaden gäller stambyte inklusive renovering av samtliga våtrum och kök, elstigare, fönsterbyte samt utbyte av lägenhetsdörrar. Samtliga stammar för tappvatten och avlopp skall bytas.
Tillbyggnad av kontor i Åstorp
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus med förråd/carport, Åstorp
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Avser anläggande av avloppsledningar i västra Broby.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus med carport och förråd.
Sanering av deponi i Åstorp
Ungefärlig totalyta:  Saltvallar består av ca 2 800 kbm vall  Jordhögar som skall användas utgör 25 000 Kbm  Området utgör totalt ca 10 000 kvm  Mark som skall saneras utgör ca 4000 kvm och 1250 kbm
Ev om- och tillbyggnad av kommunhuset i Åstorp
Finns planer på ev om- och tillbyggnad av kommunhus. Man tittar på olika förslag.
Nybyggnad av verkstad i Åstorp
Avser nybyggnad av lastbilsverkstad med kontor.
Rivning av fastighet i Åstorp
Avser rivning av fastigheter som har haft verksamheter inom livsmedelsproduktion, kontor, lager, personalutrymme och laboratorie.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Avser nybyggnad, en-tvåbostadshus med förråd/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ersätta bef. transformatorstation med en ny.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Åstorp
Rivning av sophus/cykelförvaring samt bygga nytt.
Tillbyggnad av lager i Åstorp
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av plank i Åstorp
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av lager i Åstorp
Utbyggnad av höglager.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Nybyggnad av lusthus-växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nybyggnad av skärmtak och ytterväggar.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av växthus i Åstorp
Nyybggnad av växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Åstorp
Ombyggnad av kontor till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: