Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 24 km mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 4-5 våningar med 110 st lägenheter på området Fridem i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan till kommersiella lokaler samt nybyggnad av två nya huskroppar med ett 60-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Om-och tillbyggnad av arena i Ängelholm
Avser på-och tillbyggnad av arena. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på ca 3 300 kvm, varav påbyggnad med en fjärde våningen som är ca 2 800 kvm.
Nybyggnad av ishall i Ängelholm
Avser nybyggnad av isträningshall vid Catena Arena i Ängelholm. BTA ca 3500 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 53 lägenheter.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan. Rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan finns på objekt: ID 1589481
Nybyggnad av byggvaruhus i Ängelholm
Nybyggnad av grossisthandel i Ängelholm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av lager på 22 kvm.
AT-konvertering längs järnväg sträckan Åstorp-Ängelholm
AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft.
ROT-renovering i flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Avser Rot-renovering och stambyte i 3st flerbostadshus i Ängelholm. BTA ca 5000 kvm.
Nybyggnad av lastbilshall och däckverstad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 parhus med 14 st bostäder i området Vejby Äng, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Fastighetsbtkn: Vejby 135:293, 135:262, 135:261, 135:295, 135:294, 135:258, 135:259, 135:263, 135:260.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5st parhus, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1723 mellan Margretetorp-Fogdarp
2,5 km lång sträcka. Skiljeremsa, GCM-stöd, räcke vid bron över Kägleån. Belyst passage över väg 1701.
Nybyggnad av radhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av ett radhus med 7 st bostäder i äganderättsform. Samt mur och plank samt komplementbyggnad. BTA ca 805 kvm.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Planer finns för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Löpande underhåll av Trafikverksskolans fastigheter och övningsanläggning i Ängelholm
Detta avtal gäller från 2020-10-02 tom 2023-10-02. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. För hantverksområde Ventilation gäller avtalet från 2021-01-01 tom 2023-12-31. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till 2 lägenheter.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Ängelholm
Avser nybyggnad av kombinerat visningsobjekt och ett kontor i ett containerhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Tillbyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad och spolplatta.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av cykelgarage samt rivning av befintligt cykelgarage.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet / från butik till butik/servering/café.
Rivning av pizzeria i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser förberedande markarbeten inför etablering av paviljonger för förskola med 8 avd. inkl. mottagningskök och personalrum. Samt 2 st förskolegårdar ska iordningsställas. Objektets läge: Nyhem, Nyhemskolan området i Ängelholm. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar finns på objekt: ID 1563947
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Rivning av byggnader i Ängelholm
Avser rivning av en huvudbyggnad och fem mindre byggnader på industritomt beläget i västra Ängelholm. Fastigheten Pilen 10 och 11.
Rivning av fd. jordbuksfastighet i Ängelholm
Avser rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul på fastigheten Torlarp 3:87.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av lager 2 st bodar. BTA Ca 40 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: