Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2018. Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 21 st enbostadshus, kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Byggnation av ny regionstation ÄHMÖ, Ängelholm
Bygge av ny regionstation ÄHMÖ, bestående av bland annat åtta 130kVfack, två frånskiljare samt ny byggnad.
Bygge av provisorisk förbiledning av befintlig 50 kV vid ÄHMÖ, Ängelholm
Bygge av provisorisk förbiledning av befintlig 50 kV vid ÄHMÖ.
Ny- och ombyggnad av el-/kraftledning i Ängelholm
Delen mellan ÄHMÖ och GRE ska spänningshöjas och därmed bli den nya 130 kV-ledningen ÄHMÖ-GRE.
Nybyggnad av butik i Ängelholm
Avser nybyggnad av butik för handel och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm, etapp 2
Avser utbyggnad av reningsverket. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Underhåll av va-ledning i Munka-Ljunby,Ängelholm
Avser VA-underhåll av spillvattenledning i Munka Ljungby.
Nybyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotellsviter.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Påbyggnad av ventilationsanläggning på flerbostadshus, Ängelholm
Avser påbyggnad av ventilationsanläggning på taket för flerbostadshus, samt ny takbeläggning.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Invändigt underhåll av idrottshall i Ängelholm
Avser byte av akustikplattor i tak och på gavelväggar samt målning och byte av sportmatta för innebandy.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser byte av tak samt byte och renovering av fönster på skola.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Ängelholm
Avser byte av tak samt filmning och dokumentering av dagvattensystem och dränering av samtliga byggnader. Även omläggning av dagvattenstam ingår.
Ombyggnad av badbrygga vid Klitterhus, Ängelholm
Avser bl.a. rasering av befintlig överbyggnad, konstruktion och byggnation av ny överbyggnad på befintliga fundament. Även rasering av två befintliga fundament ingår i entreprenaden.
Rivning av hotell i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för hotell- och restaurangverksamhet med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gräsplan i Ängelholm
Avser omläggning av gräsplan.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inred av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av automatbensinstation med ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - 2 miljöhus och 2 cykelskjul.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur Häcksaxen 2,3,4.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Ausås 72:32,1:2,12:11,32:17.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kolonistuga i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kolonistuga.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad - 3 carportar blir garage.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av verkstad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad modul för verkstad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning och solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad maskinhall.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Upprustning av badplats med badramp i Ängelholm
Avser badramp i närheten av bef brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: