Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
Planer finns för ytterligare ca 250 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 270 lägenheter i varierande fördelning. Även nybyggnation av fyra lokaler och en "bokal", en kombinerad bostad och lokal för mindre verksamhet. Två av lokalerna förbereds för café eller liknande verksamhet. Det kommer även finnas två LSS-boenden i kvarteret med totalt 12 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2018. Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70-90 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 40 bostäder i 1-2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan samt nybyggnad av två nya huskroppar med ett 60-tal bostäder. Verksamhetslokaler i bottenplan. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Avser en exploateringsutredning över Ängelholms stadshus med tillhörande tomt.
Nybyggnad av F-9 skola i Ängelholm
Avser ny F-9 skola på området Fridhem i Ängelholm.
Nybyggnad av centrumfunktioner, särskilt boende m.m.
Inom området Fridhem planeras för olika verksamheter såsom centrumfunktioner, särskilt boende m.m. Tidiga planer som ännu ej kan preciseras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 30st bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 20 radhus BoKlok.
Nybyggnad av grupphus och kedjehus i Ängelholm
Detaljplanearbetet ligger stilla. För att bostäder ska kunna byggas måste VA-frågan lösas först. En ny VA-ledning kan påbörjas tidigast 2017. Nybyggnad av 16 hus varav 2 kedjehus med 3 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2022.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av 28 radhus BoKlok.
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Ombyggnad av flerbostadshus, skola m.m i Ängelholm
Avser ombyggnation av flerbostadshus, förskola, garage, miljöhus, förråd och kvartershus. Adress: Västanvindsgatan/Östanvindsgatan i Ängelholm.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola inom området Fridhem.
Utbyggnad av handels-/kontorslokaler och bostäder i Ängelholm
Ny detaljplan krävs. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager i Ängelholm
Avser nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager på totalt ca 1700 kvm.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med ett tillagningskök.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Kommunen planerar att förlänga Järnvägsgatan med en annan sträckning än i dagsläget samt att bygga ett parkeringshus i anslutning till Järnvägen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Underhåll av va-ledning i Munka-Ljunby,Ängelholm
Avser VA-underhåll av spillvattenledning i Munka Ljungby.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Exploatering för bostadsbebyggelse i Ängelholm
Avser utbyggnad av va-, gatu- samt belysningsnät inför kommande bostadsbyggnation.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av lager,
Vattenskyddsåtgärder längs E6 i Brandsvig
Anläggande av fördröjnings- och sedimenteringsdamm för haveriskydd, ledningar till/från dammen och serviceväg till anläggningen.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 parhus - Söndrebalj 7:123,7:124.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Nybyggnad av bullerplank i Ängelholm
Avser nybyggnad av bullerplank.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av klubbstuga.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd container / arbetsbod.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning lagertält.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppförande av fristående uteservering.
Nybyggnad av belysningsmast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning belysningsmast.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av 12 stycken dörrar.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar - uppsättning av solceller.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus och pergola.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt upplag.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad/ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för staket.
Tillbyggnad av växthus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig växthusanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - tillbyggnad av ett uterum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats - asfaltering av två laddplatser för elbilar.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt skärmtak och bygglov för nytt väderskydd.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Invändig renovering i kyrka i Ängelholm
Avser invändig omkalkning av väggar.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändig ändring av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Permanent flytbrygga i Ängelholm
Avser ny permanent flytbrygga i anslutning till Tullportplatsen i Rönneå. Flytbryggan ska vara minst 9 x 14 m.
Tillbyggnad av larmanläggning på vårdboeende
Upptaget i investeringsbudgeten 2019-2021. Tillbyggnad av larmanläggning
Rivning och nybyggnad av minigolfbana i Ängelholm
Avser rivning och nybyggnation av minigolfbana Rönnevik. Objektet är placerat i Ängelholms kommun vid Hembygdsparken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: