Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 21 st enbostadshus, kedjehus.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Gamla Kungsgården i Ängelholm
Avser ombyggnation av 3 stycken flerbostadshus, med 58 lägenheter. Två huskroppar i tre våningar och en huskropp med fyra våningar. Källare finns under två hus. Omfattar stambyte kök och badrum, totalrenovering av kök och badrum och byte av elinstallationer. Upprustning och renovering av tvättstugor och garage. Uppfräschning av allmänna utrymmen och utemiljö samt uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av butik i Ängelholm
Avser nybyggnad av butik för handel och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Utvändigt underhåll på flerbostadshus. Avser byte av balkongfronter och loftgångsfronter samt fönster.
Påbyggnad av ventilationsanläggning på flerbostadshus, Ängelholm
Avser påbyggnad av ventilationsanläggning på taket för flerbostadshus, samt ny takbeläggning.
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Avser inredning av vind som möjliggör utökning med 9 st nya lägenheter.
Invändigt underhåll av idrottshall i Ängelholm
Avser byte av akustikplattor i tak och på gavelväggar samt målning och byte av sportmatta för innebandy.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser byte av tak samt byte och renovering av fönster på skola.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Ängelholm
Avser byte av tak samt filmning och dokumentering av dagvattensystem och dränering av samtliga byggnader. Även omläggning av dagvattenstam ingår.
Ombyggnad av gräsplan i Ängelholm
Avser omläggning av gräsplan.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Ombyggnad av badbrygga vid Klitterhus, Ängelholm
Avser bl.a. rasering av befintlig överbyggnad, konstruktion och byggnation av ny överbyggnad på befintliga fundament. Även rasering av två befintliga fundament ingår i entreprenaden.
Rivning av hotell i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för hotell- och restaurangverksamhet med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med carport.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - 2 miljöhus och 2 cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur Häcksaxen 2,3,4.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad - förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av verkstad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad modul för verkstad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av tält.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad - 3 carportar blir garage.
Utvändigt underhåll av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av offentlig toalett.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad maskinhall.
Tekniska konsulter - Projektledare, VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare år har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 500 000 SEK och för Örkelljunga ca 250 000 SEK, detta kan ses som en indikation på kommande volym. Detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Konsultstöd- Hamnutredning i Ängelholm
Avser utredning, ge förslag på åtgärder med tillhörande kostnadsberäkningar, förprojektering av eventuella åtgärder för kommunens samtliga hamnar med tillhörande konstruktioner
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Upprustning av badplats med badramp i Ängelholm
Avser badramp i närheten av bef brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: