Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 270 lägenheter i varierande fördelning. Även nybyggnation av fyra lokaler och en "bokal", en kombinerad bostad och lokal för mindre verksamhet. Två av lokalerna förbereds för café eller liknande verksamhet. Det kommer även finnas två LSS-boenden i kvarteret med totalt 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus i Ängelholm.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av hyresrätter i Ängelholm
Uppförande av 88 bostäder i 2 st 3-plans hus 2 st 4,5 plans hus med start september och slutfört 2021-12-31 enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av bostäder i 1-2 våningar i Ängelholm.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av radhus och kedjehus med totalt 27 lägenheter på fastigheterna Pirålen 1 med gatuadress, Östersundsgatan. Samt Malen 1 och 2 med gatuadress, Umeågatan.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 11 radhus och 8 kedjehus, BoKlok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Påbyggnad med bostäder i Ängelholm
Tidiga planer på tillbyggnad av befintliga verksamhetslokaler med bostäder.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggad av förskola upp till 4 avdelningar.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på ett plan, vinkelhus i Ängelholm. Konen 2,3,10,9,Romben 8 och Parallelltrapetsen 1,2,5,6,3,7,8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus typ modul. Huset är L-format och byggs i 3 våningar. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter fördelade på 2 huskroppar, sk lyxradhus. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 st enbostadshus. 4 av husen är enplanshus och 3 har 1½ plan. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av förskola Jordgubbsfältet i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och ett tillagningskök.
Ny gc-port på bandel 922 i Ängelholm
Avser ny gc-tunnel under västkustbanan samt dragning av el,vatten, fjärrvärme och fiberledningar.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 2 parhus för att senare följas av flera.
Nybyggnad av fullserviceanläggning i Ängelholm
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Paviljonger för skola i Ängelholms kommun
Avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av 2 st moduler. Paviljonger för 3 klassrum på Errarp skola med adress Valhallsvägen 59, 262 61 Ängelholm. Samt paviljonger för 2 klassrum på Toftaskolan med adress Lyckgatan 4, 266 31 Munka-Ljungby.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 600 kvm kallager.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Modernisering av hissar i Ängelholm
Avser renovering av hissar. Två specialhissar (smalhissar) inom Kv. Konvaljen samt två stycken personhissar inom Kv. Papegojan 4 i Ängelholm skall genomgå omfattande modernisering. Samtliga hissar är placerade i trapphus till bostäder. Entreprenaden omfattar att inom respektive adress utföra rivning av delar till befintliga hissar samt installera nya komponenter och funktioner. Kv Konvaljen, Åsbogatan 29D och Stallgatan 2B, 262 51 Ängelholm. Kv Papegojan 4, Duvgränd 12 och Grisslestigen 25, 262 41 Ängelholm.
Rivning av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ängelholm
Avser byte av fönster och hängrännor på en verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde - renovering av balkonger.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st cykelskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av ridhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ridhus och stall.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av klubbhus, kontor och sekretariat.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning byggbodar och bajamajor.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning moduler skolverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väderskydd i anslutning till discgolfbana.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av vårdhem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring (byggnad 65), Ansökan om bygglov för utvändig ändring på by 08 /2 ventilationsaggregat Ängelholm 3:139.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för schaktning och utfyllnad av mark.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark och ny infartsväg.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av delar av industriverksamhet.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Invändig renovering i kyrka i Ängelholm
Avser invändig omkalkning av väggar.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Permanent flytbrygga i Ängelholm
Avser ny permanent flytbrygga i anslutning till Tullportplatsen i Rönneå. Flytbryggan ska vara minst 9 x 14 m.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Anläggande av minigolfbana i Ängelholm
Avser anläggande av minigolfbana med 12 banor av typen äventyrsgolf/parkgolf inklusive markarbeten. Rönnevik vid hembygdsparken i Ängelholms kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: