Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 24 km mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm, etapp 3
Avser nybyggnad av 20 st bostäder i 4 st radhus i 2 vån vid bostadsområdet Jorgubbfältet i Munka-Ljungby.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan. Rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan finns på objekt: ID 1589481
Nybyggnad av byggvaruhus i Ängelholm
Nybyggnad av grossisthandel i Ängelholm.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
ROT-renovering i flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Avser Rot-renovering och stambyte i 3st flerbostadshus i Ängelholm. BTA ca 5000 kvm.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av förskola i Strövelstorp, Ängelholm
Planer finns för nybyggad av förskola upp till 4 avdelningar.
Nytt exploateringsområde i Barkåkra, Ängelholm
Planer finns att utveckla område kring den nya stationen till en varierad blandstad. Eenbostadshus, radhus- parhus, kedjehus och flerbostadshus ca 450 bostäder samt möjlighet till skola och handel.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 parhus med 14 st bostäder i omrrådet Vejby Äng, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Fastighetsbtkn: Vejby 135:293, 135:262, 135:261, 135:295, 135:294, 135:258, 135:259, 135:263, 135:260.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5st parhus, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av 5 st parhus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Ängelholm, etapp 1
Avser 80 villor i en första etapp. Fortsättning beroende på intresse.
Ombyggnad av VA-ledningar i Ängelholm, etapp 1
Avser VA-sanering i Kronotorpsområdet, Ängelholms kommun.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finnss för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Löpande underhåll av Trafikverksskolans fastigheter och övningsanläggning i Ängelholm
Detta avtal gäller från 2020-10-02 tom 2023-10-02. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. För hantverksområde Ventilation gäller avtalet från 2021-01-01 tom 2023-12-31. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av padelbanor i Ängelholm
Avser nybyggnad av rekreationsområde med 2 st padelbanor, utegym mm.
Nytt exploateringsområde för villor i Ängelholm, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt villaområde i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Ängelholm
Avser nybyggnad av kombinerat visningsobjekt och ett kontor i ett containerhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tekniska konsulter - Vattenmodulering VA, Ängelholm
Upphandlingen omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster inom området vattenmodellering. Uppdraget avser i huvudsak förvaltning, ajourhållning och datamodellering av kommunens övergripande vattenledningsmodell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av balkonger på flerbostadshus 80 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal, Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av industriverksamhet med tältförråd Plåtslagaren 6.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad /cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad, omklädningsrum, toalett.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet med skärmtak över befintliga utlämningsskåp.
Tillbyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar, planlösning och brandskydd i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring industriverksamhet.
Nybyggnad av lager i Ängelhom
Ansökan om bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet med ny port.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet / från butik till butik/servering/café.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov omprofilering av bensinstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurangverksamhet med skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av cykelgarage samt rivning av befintligt cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av annan verksamhetsbyggnad, solceller.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser väsentlig ändring av bärande delar, ventilation och hiss på restaurangverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning från frisörsalong till restaurang.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Planer finns för anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser förberedande markarbeten inför etablering av paviljonger för förskola med 8 avd. inkl. mottagningskök och personalrum. Samt 2 st förskolegårdar ska iordningsställas. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar finns på objekt: ID 1563947
Rivning av byggnader i Ängelholm
Avser rivning av en huvudbyggnad och fem mindre byggnader på industritomt beläget i västra Ängelholm. Fastigheten Pilen 10 och 11.
Rivning av fd. jordbuksfastighet i Ängelholm
Avser rivning av enbostadshus, stall, lada, verkstad, förråd och skjul på fastigheten Torlarp 3:87.
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av lager 2 st bodar. BTA Ca 40 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: