Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av rad-/kedje-/parhus samt villor med äganderätt, totalt 42 st på området Havsbaden med namnet Kv Strandbrynet med gatuadress: Strandbadenvägen, Annavägen, Södra Kvickvägen. Fastighetsbetckning: Ellipsen 1, Vinkeln 1, Pyramiden 1, Parallelltrapetsen 4, Cirkeln 1-4 i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kedjehus eller radhus i 2 vån vid bostadsområdet Jorgubbfältet i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
ROT-renovering i flerbostadshus i Ängelholm
Avser Rot-renovering av lägenheter i flerbostadshus i Ängelholm
Nybyggnad av hyresrätter i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88st lgh och fördelat på 2 st 3-plans hus samt 2 st 4,5 plans hus vid bostadsområdet Jordgubbsfältet i Munka-Ljunby.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av fullserviceanläggning i Ängelholm
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
Nybyggnad av marint center i Ängelholm
Projektet ligger vilande. Inga beslut tagna. Planer finns för nybyggnad av marint center med tumlarbassäng, hajtank, akvarium och forskningsavdelning. Byggplats ej fastställd, kan ev bli annan kommun.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av radhus och kedjehus med totalt 27 lägenheter på fastigheterna Pirålen 1 med gatuadress, Östersundsgatan. Samt Malen 1 och 2 med gatuadress, Umeågatan.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad, produktionslokal.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Ombyggnad av LSS boende i Ängelholm
Avser renovering och ombyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensamhets utrymme i Ängelholm.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på ett plan, vinkelhus i Ängelholm. Konen 2,3,10,9,Romben 8 och Parallelltrapetsen 1,2,5,6,3,7,8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Nybyggnad av förskola Jordgubbsfältet i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och ett tillagningskök.
Ny gc-port på bandel 922 i Ängelholm
Avser ny gc-tunnel under västkustbanan samt dragning av el,vatten, fjärrvärme och fiberledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 2 parhus för att senare följas av flera.
Nybyggnad av gång och cykelvägar i Ängelholm
Projektet avser sammanhängande gång och cykelvägar vid stationsområdet, det ska utforma området vid stationen för att passa gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Ängelholm
Avser tillbyggnad av idrotts- o föreningsverksamhet.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Nybyggnad av gc-väg i Ängelholm
Planer finns för anläggande av gång- och cykelväg vid Rebbelberga.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Modernisering av hissar i Ängelholm
Avser renovering av hissar. Två specialhissar (smalhissar) inom Kv. Konvaljen samt två stycken personhissar inom Kv. Papegojan 4 i Ängelholm skall genomgå omfattande modernisering. Samtliga hissar är placerade i trapphus till bostäder. Entreprenaden omfattar att inom respektive adress utföra rivning av delar till befintliga hissar samt installera nya komponenter och funktioner. Kv Konvaljen, Åsbogatan 29D och Stallgatan 2B, 262 51 Ängelholm. Kv Papegojan 4, Duvgränd 12 och Grisslestigen 25, 262 41 Ängelholm.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd upplag container / arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning arbetsbodar och verktygscontainrar.
Nybyggnad av cistern i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av gastank.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler för skola.
Utvändigt underhåll av fyr i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fyrhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väsentlig ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från föreningslokal till bostad samt utvändig ändring (nytt fönster samt fönster till dörr).
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring kontorsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring samlingslokal.
Ombyggnad av busshållplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för - tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om uppförande av fackverkstorn med teknikbod.
Rivning av kontor i Ängelholm
Avser rivning av kontorsbyggnad/villa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ängelholm
Avser utvändig ändring av affärsverksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Tillbyggnad av idrottshall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ett varmförråd till idrotts- o föreningsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Rivning av sjukhus i Ängelholm
Avser rivning av hälsa o sjukvårdsbyggnader.
Anläggande av minigolfbana i Ängelholm
Avser anläggande av minigolfbana med 12 banor av typen äventyrsgolf/parkgolf inklusive markarbeten. Rönnevik vid hembygdsparken i Ängelholms kommun.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: