Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 24 km mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 7 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av villor med äganderätt, totalt 42 st på området Havsbaden med namnet Kv Strandbrynet med gatuadress: Strandbadenvägen, Annavägen, Södra Kvickvägen. Fastighetsbetckning: Ellipsen 1, Vinkeln 1, Pyramiden 1, Parallelltrapetsen 4, Cirkeln 1-4 i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 90-100 lägenheter -hyresrätter i Ängelholm.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Nybyggnad av parhus i Vejbystrand
Planer finns för nybyggnad av parhus och flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
ROT-renovering i flerbostadshus i Ängelholm, etapp 1
Avser Rot-renovering och stambyte i 3st flerbostadshus i Ängelholm. BTA ca 5000 kvm.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad, produktionslokal.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för ca 400 elever i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av 5 st parhus.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gata i Ängelholm
Avser nybyggnad av gata inom Stationsområdet i Ängelholm.
Nytt exploateringsområde för villor i Ängelholm, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt villaområde i Munka-Ljungby.
Ombyggnas av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ombyggnad i ett flerbostadshus. Verksamhetslokal blir 3 st lägenheter. BTA ca 200 kvm.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Tekniska konsulter - Vattenmodulering VA, Ängelholm
Upphandlingen omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster inom området vattenmodellering. Uppdraget avser i huvudsak förvaltning, ajourhållning och datamodellering av kommunens övergripande vattenledningsmodell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser solceller på tak samt tilläggsisolering på vind.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring (ny port) på industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av anläggning/anordning.
Nybyggnad av idrottsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rekreteringsområde med paddelbanor mm.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst av ventilation på verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och ändrad använing av plan 1 till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för mindre tillbyggnad och tak mellan befintliga byggander på industri.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av kolonistuga i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av soprum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde - fönsterbyte.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning från kontor till boendelgh.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om ändrad av entresol.
Tillbyggnad av kiosk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kioskbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak vid industriverksamhet.
Ombyggnad av gruppbostad i Ängelholm
Anmälan om brandskyddet i byggnaden ändras - gruppboende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av annan verksamhetsbyggnad och skyltlov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus med väggmålning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring av butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov och rivningslov för utbyte av skärmtak, asbestsanering.
Nybyggnad av driftledning i Ängelholm
Ansökan om strandskyddsdispens gällande nergrävning av fiber.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig uppsättning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av nya skyltar och skärmtak, befintliga skyltar rivs.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av nätstation.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning solpaneler på flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde flerbostadshus.
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser uppförande av moduler för förskola i Ängelholm. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Markarbeten i Skälderviken, Ängelholms kommun
Avser utbyte av växtbädd och gräsmatta på Skäldervikens IP.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: