Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
På området planeras för 150-300 bostäder. Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast slutet av 2023.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70-90 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter med fortsatt parkering i befintligt parkeringsdäck. En innergård skapas i attraktivt västerläge. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 30st bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 11 radhus och 8 kedjehus, BoKlok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
På området planeras för 150-300 bostäder. Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast slutet av 2023.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan och sen nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus, skola m.m i Ängelholm
Avser ombyggnation av flerbostadshus, förskola, garage, miljöhus, förråd och kvartershus. Adress: Västanvindsgatan/Östanvindsgatan i Ängelholm.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus typ modul. Huset är L-format och byggs i 3 våningar. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter fördelade på 2 huskroppar, sk lyxradhus. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 st enbostadshus. 4 av husen är enplanshus och 3 har 1½ plan. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och ett tillagningskök.
Nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager i Ängelholm
Avser nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager på totalt ca 1700 kvm.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 1 parhus för att senare följas av flera.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Tillbyggnad av affärshus i Ängelholm
Avser tillbyggnad av affärsverksamhet.
Ombyggnad av järnväg i Ängelholm
Km 215+145- km 217+502 respektive km 218+012.
Exploatering för bostadsbebyggelse i Ängelholm
Avser utbyggnad av va-, gatu- samt belysningsnät inför kommande bostadsbyggnation.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 600 kvm kallager.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 parhus - Söndrebalj 7:123,7:124.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Paviljonger för skola i Ängelholms kommun
Avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av 2 st moduler. Paviljonger för 3 klassrum på Errarp skola med adress Valhallsvägen 59, 262 61 Ängelholm. Samt paviljonger för 2 klassrum på Toftaskolan med adress Lyckgatan 4, 266 31 Munka-Ljungby.
Modernisering av hissar i Ängelholm
Avser renovering av hissar. Två specialhissar (smalhissar) inom Kv. Konvaljen samt två stycken personhissar inom Kv. Papegojan 4 i Ängelholm skall genomgå omfattande modernisering. Samtliga hissar är placerade i trapphus till bostäder. Entreprenaden omfattar att inom respektive adress utföra rivning av delar till befintliga hissar samt installera nya komponenter och funktioner. Kv Konvaljen, Åsbogatan 29D och Stallgatan 2B, 262 51 Ängelholm. Kv Papegojan 4, Duvgränd 12 och Grisslestigen 25, 262 41 Ängelholm.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av ridhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ridhus och stall.
Tillbyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av klubbstuga.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd container / arbetsbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av klubbhus, kontor och sekretariat.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning byggbodar och bajamajor.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning lagertält.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppförande av fristående uteservering.
Nybyggnad av belysningsmast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning belysningsmast.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av 12 stycken dörrar.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde - renovering av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar - uppsättning av solceller.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av bärande delar.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus och pergola.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt upplag.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad/ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för staket.
Tillbyggnad av växthus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig växthusanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - tillbyggnad av ett uterum.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st cykelskjul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väderskydd i anslutning till discgolfbana.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Ombyggnad av vårdbostad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats - asfaltering av två laddplatser för elbilar.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för schaktning och utfyllnad av mark.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av delar av industriverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt skärmtak och bygglov för nytt väderskydd.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av industrihus i Ängelholm
Avser rivning av en lada på området.
Invändig renovering i kyrka i Ängelholm
Avser invändig omkalkning av väggar.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändig ändring av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industriverksamhet.
Permanent flytbrygga i Ängelholm
Avser ny permanent flytbrygga i anslutning till Tullportplatsen i Rönneå. Flytbryggan ska vara minst 9 x 14 m.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.
Rivning och nybyggnad av minigolfbana i Ängelholm
Avser rivning och nybyggnation av minigolfbana Rönnevik. Objektet är placerat i Ängelholms kommun vid Hembygdsparken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: