Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 270 lägenheter i varierande fördelning. Även nybyggnation av fyra lokaler och en "bokal", en kombinerad bostad och lokal för mindre verksamhet. Två av lokalerna förbereds för café eller liknande verksamhet. Det kommer även finnas två LSS-boenden i kvarteret med totalt 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 90-100 lägenheter -hyresrätter i Ängelholm.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88st lgh och fördelat på 2 st 3-plans hus samt 2 st 4,5 plans hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad, produktionslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planerna för fastigheten innebär att nuvarande byggnader rivs och lämnar plats för mindre flerbostadshus som utformas i harmoni med omgivande bebyggelse. Lägenhetsstorlekarna planeras variera från två till fyra rum och kök.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 11 radhus och 8 kedjehus, BoKlok.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på ett plan, vinkelhus i Ängelholm. Konen 2,3,10,9,Romben 8 och Parallelltrapetsen 1,2,5,6,3,7,8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus typ modul. Huset är L-format och byggs i 3 våningar. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av sjukhus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Renovering av storkök i Munka Ljungby
Avser renovering av storkök och matsal med nya ytskikt och ny planlösning.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 st enbostadshus. 4 av husen är enplanshus och 3 har 1½ plan. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av 5 st parhus.
Relining av flerbostadshus i Ängelholms kommun
Avser relining av spillvattenledningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 2 parhus för att senare följas av flera.
Renovering av storkök i Ängelholm
Avser renovering av storkök.
Paviljonger för skola i Ängelholms kommun
Avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av 2 st moduler. Paviljonger för 3 klassrum på Errarp skola med adress Valhallsvägen 59, 262 61 Ängelholm. Samt paviljonger för 2 klassrum på Toftaskolan med adress Lyckgatan 4, 266 31 Munka-Ljungby.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Bulleråtgärder längs Västkustbanan
Fasadåtgärder på ca 170 fastigheter samt bullerskydd vid uteplatser på ca 210 fastigheter.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 600 kvm kallager.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Spontningsarbeten längs Rönne å i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne å och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Modernisering av hissar i Ängelholm
Avser renovering av hissar. Två specialhissar (smalhissar) inom Kv. Konvaljen samt två stycken personhissar inom Kv. Papegojan 4 i Ängelholm skall genomgå omfattande modernisering. Samtliga hissar är placerade i trapphus till bostäder. Entreprenaden omfattar att inom respektive adress utföra rivning av delar till befintliga hissar samt installera nya komponenter och funktioner. Kv Konvaljen, Åsbogatan 29D och Stallgatan 2B, 262 51 Ängelholm. Kv Papegojan 4, Duvgränd 12 och Grisslestigen 25, 262 41 Ängelholm.
Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning moduler skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler för skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändring (byggnad 65), Ansökan om bygglov för utvändig ändring på by 08 /2 ventilationsaggregat Ängelholm 3:139.
Ombyggnad av busshållplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för - tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för utfyllnad av mark och ny infartsväg.
Rivning av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av sjukhus i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Rivning av kontor i Ängelholm
Avser rivning av kontorsbyggnad/villa.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad för en fördelningsstation.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Anmälan om inst eller väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ängelholm
Avser byte av fönster och hängrännor på en verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Ängelholm
Avser tillbyggnad av ett varmförråd till idrotts- o föreningsverksamhet.
Rivning av skola i Ängelholm
Avser rivning av Åsboskolan i Ängelholm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av industrihus med kallager i Ängelholm
Avser tillbyggnad med 300 kvm kallager.
Anläggande av minigolfbana i Ängelholm
Avser anläggande av minigolfbana med 12 banor av typen äventyrsgolf/parkgolf inklusive markarbeten. Rönnevik vid hembygdsparken i Ängelholms kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: