Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde.
Renovering av simhall i Gusum
Invändig renovering av simhallen
Ombyggnad av äldreboende i Ringarum
Ombyggnad av äldreboende, ca 3000 kvm
Nybyggnad av bostäder i Valdemarsvik
Tomt efter rivningen av Lötaborgsskola.
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 1
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 1 - Kajen utanför restaurangen
Omkoppling av transformatorstationer i Valdemarsvik
HS08 Valdemarsvik. Omkoppling T1 och två nya 20/10 trafos.
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik
Reparation och nybyggnadsåtgärder.
Nybyggnad av förskola i Valdemarsvik
Handlas i samband med nybyggnad av Lovisebergs förskola. Objektet avser nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö. Byggnaderna ska vara prefabricerade modulbyggnader i ett plan vardera och inhysa 5 st avdelningar à 20 elever samt 4 personal. Kök ska utrustas som ett mottagningskök men ska i framtiden kunna nyttjas som ett tillagningskök genom att inredningen byts ut.
Nybyggnad av bostäder i Gryt
Ny detaljplan för bostadsändamål
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 2
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 2 - Kajen mot vågbrytaren
Upprustning av sponter i Valdemarsvik
Åtgärder på sponterna
Ombyggnad av skolkök i Valdemarsvik
Ombyggnation av skolkök
Renovering av skolkök mm i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök och matsal samt tillskapande av ett omklädningsrum för personal.
Utvändig renovering av kyrka i Valdemarsvik
Byte av fönster, fasadarbeten och vissa takarbeten
Ombyggnad av lokaler i Funkishuset i Valdemarsvik
Objektet avser ombyggnad av medborgarkontor, belägen på entréplanet i Funkishuset inom kvarteret Brygga 2 i Valdemarsvik. Ungefärlig yta för ombyggnad är ca 240 m2.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Valdemarsvik
Detaljplan för ändamålet marina
Nybyggnad av gc-väg i Ringarum
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Ringarum, längs väg 827.
Rivning och ombyggnad av flerbostadshus i Valdemarsvik
Rivning av 2 våningar på 2 hus á 450 kvm, sedan nytt tak. Invändiga arbeten.
Utveckling av bryggor/bryggdäck i Valdemarsvik
Utveckling av bryggor och bryggdäck i Borg. Ev en mindre badplats
Nya ytskikt mm på torg i Valdemarsvik
Nya ytskikt, marksten eluttag, belysning mm
Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation på Norrby 4:5, Norrby 2:17, Höckerum 1:10 och Höckerum 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation som ersätter befintlig.
Rivning av byggnad i Valdemarsvik
Objektet avser rivning av byggnad på Lötaborg. Byggnaden är i två plan med platta på mark. Ytterväggar består av putsad fasad.
Nybyggnad av brygga i Valdemarsvik
Nybyggnad av brygga.
Åtgärder på kulvert vid Fifallaån, Valdemarsvik
Åtgärder p kulvert vid Fifallaån.
Invändig upprustning i restaurang i Valdemarsvik
Fuktskador i kök och i anslutning glaspartier, liksom isolering i golv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: