Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Ringarum
Ombyggnad av äldreboende, ca 3000 kvm
Nybyggnad av förskola i Valdemarsvik
Handlas i samband med nybyggnad av Lovisebergs förskola. Objektet avser nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö. Byggnaderna ska vara prefabricerade modulbyggnader i ett plan vardera och inhysa 5 st avdelningar à 20 elever samt 4 personal. Kök ska utrustas som ett mottagningskök men ska i framtiden kunna nyttjas som ett tillagningskök genom att inredningen byts ut.
Renovering av skolkök mm i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar ombyggnad av mottagningskök och matsal samt tillskapande av ett omklädningsrum för personal.
Rivning och ombyggnad av flerbostadshus i Valdemarsvik
Rivning av 2 våningar på 2 hus á 450 kvm, sedan nytt tak. Invändiga arbeten.
Nybyggnad av brygga i Valdemarsvik
Bygglov - flytbrygga för avfallshantering.
Nybyggnad av bastu i Valdemarsvik
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - bastu.
Nybyggnad av bastu i Valdemarsvik
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - bastubyggnad.
Nybyggnad av telestation i Valdemarsvik
Bygglov nybyggnad mobilmast och teknikbod.
Tillbyggnad av förråd i Valdemarsvik
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Valdemarsvik
Bygglov ändrad användning, fasadändring samt tillbyggnad.
Reparation av bro över Gusumån väster om Gusum
Reparation av brons front och stödmurar.
Rivning av byggnad i Valdemarsvik
Objektet avser rivning av byggnad på Ängvägen 1. Byggnaden är i ett plan med krypgrund av träbjälklag. Fasad av eternitskivor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: