Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Valdemarsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde.
Utbyggnad av boende på Kättilö
Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter.
Nybyggnad av förskola i Valdemarsvik
Handlas i samband med nybyggnad av Lovisebergs förskola. Objektet avser nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö. Byggnaderna ska vara prefabricerade modulbyggnader i ett plan vardera och inhysa 5 st avdelningar à 20 elever samt 4 personal. Kök ska utrustas som ett mottagningskök men ska i framtiden kunna nyttjas som ett tillagningskök genom att inredningen byts ut.
Nybyggnad av bostäder i Gryt
Ny detaljplan för bostadsändamål
Renovering av skolkök i Valdemarsvik
Ombyggnad av kök och matsal.
Ombyggnad av Luftbehandlings- samt värmesystem i skola i Valdemarsvik
Rrivning- och ombyggnation, helt eller delvis av ventilation- samt värmesystem.
Nybyggnad av gc-väg i Valdemarsvik
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Ringarums Prästgård 1:13, Sörby 3:37, Valdemarsvik Holmberga 1:2 och Ringarums Prästgård 1:3.
Nybyggnad av industrihus i Valdemarsvik
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad. Bta 33:6 kvm. Placering av 2 st gasförråd i plåt (7 m) för lagerhållning och försäljning av AGA Gas AB Industrigaser.
Nybyggnad av nätstation i Valdemarsvik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av betongbryggor i Valdemarsvik
Avser nybyggnad av betongbryggor.
Rensning av vattendrag i Valdemarsviks kommun
Rensning av Vammarsmålaån.
Upprustning av gästhamnarna i Valdemarsvik
Upprustning inkl sanitetshus.
Utvändigt underhåll på mangårdsbyggnad och garage i Valdemarsvik
Avser ommålning av fasader på mangårdsbyggnad och garage, samt en option på att riva en gammal veranda och uppföra en ny.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: