Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vadstena

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola mm i Vadstena
Mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan.
Nybyggnad av radhus mm i Vadstena
Är uppdelat i 6 olika delområden. Sammanlagt 100 talet bostäder, radhus och villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Johan III:s väg 2-4 Ca 35 lägenheter
Nybyggnad av trygghetsboende i Vadstena
Nybyggnation av två flerbostadshus för trygghetsboende.
Nybyggnad av butik i Vadstena
8000 kvm tomt 1500 kvm Butik
Nybyggnad av radhus i Vadstena
Eventuellt blir det 7 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av hamnkontor/gästhamnsservice i Vadstena
Nybyggnad av servicebyggnad nere vid Hamnen. Rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov ändrad användning industrilokaler.
Nybyggnad av vårdlokaler i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av aktivitetslokaler för vård.
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad till bostäder i Vadstena
Ombyggnad av fd HVB-boende till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Vadstena
Planer för mindre tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av förråd i Vadstena
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vadstena
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vadstena
bygglov ändrad användning samt utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Vadstena
Bygglov ändrad användning.
Renovering av träramp i Tåkern
Entreprenaden omfattar komplett färdigställande av ramp upp till fågeltornet. Färdigställandet omfattar utbyte av bärlinor, trätrall, sidoskydd, handledare och lejdare. I princip ska allt virke utom stommen (”stolpar” och reglar som håller ihop stolpar samt reglar som bärlinor vilar på) bytas ut mot nytt material.
Utredning för ev anläggande av våtmark i Tåkerns naturreservat
Väster om sjön Tåkern finns ett område som ofta svämmar över på våren och vid kraftig nederbörd. Det har potential att bli en bra våtmark. Naturvårdsverket har förvärvat området (Ramstad 3:6) och det ska införlivas i Tåkerns naturreservat med utpekat syfte att anlägga våtmark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: