Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km lång sträcka.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering av 220 lägenheter.
Badrumsrenovering/stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering/badrumsrenovering av 320 lägenheter. Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Söderköping
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Rivning och återuppbyggnad av förråd i Husby Backe, Söderköping
Entreprenaden omfattar rivning, återuppbyggnad och anpassning av intilliggande mark gällande fall, överbyggnad och beläggning för personbilstrafik (2 meter runt om) för 73 st förrådsbyggnader. Objektet är beläget på Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen i Söderköping.
Exploateringsområde för bostäder i Ällerstad, Söderköping
Planen är att tillåta 9-11 st fastigheter.
Byte av fönster i flerbostadshus i Söderköping
Byte av fönster i 63 lägenheter Ringvägen 21 A-B, Ringvägen 23 A-C och Höjdgatan 21
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal - ändrad användning av industrilokal till idrottslokal/padelhall, Ansökan om marklov Väduren 5.
Byte av tamburdörrar i flerbostadshus i Söderköping
Byte av tamburdörrar i 123 lägenheter.
Utvändiga arbeten på hotell i Söderköping
Ansökan om bygglov - fasadändring.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - förskolepaviljonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivning av befintligt bostadshus samt nybyggnation av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Söderköping
Ansökan om bygglov - stödmur.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från förråd m m till två lägenheter.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Invändigt arbete på flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Renovering av vattenledning i Söderköping
Renovering av vattenledningen vid Kullborgsgatan/Hasselgatan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: