Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Basunderhåll väg område Söderköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Drift och underhåll av styr och regler på öppningsbara broar över Göta Kanal
Drift och underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem avseende öppningsbara broar längs Göta kanal mellan Vänern och Vättern i Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen
Ombyggnad av elektrisk ledning i Gransjö, Söderköpings kommun
12 km ledning. Befintlig luftledning isoleras alternativt ersätts med jordkabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318321
Renovering av tak på flerbostadshus i Husby
Objektet avser byte av tegeltak på 6 st hyreshus inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av taksäkerhet. Hjortstigen 1-23.
Reparation av bro över Slätbaken vid Stegeborgs ruin
Reparationen avser i huvudsak kompletterande injektering av spännkablar på huvudbalkar, komplettering av en 100 mm tjock pågjutning på stöd 2,3 och 4 samt injektering av sprickor på frontmur och skivpelare, Brolager ska kompletteringsmålas och stöd 4 ska kompletteras med erosionsskydd.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Passdal, Söderköpings kommun
8 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318320
Nybyggnad av lekplats i Brunnsparken, Söderköping
I lekplanen föreslås en större temalekplats i Brunnsparken. Denna temalekplats bör få ett innehåll som gör att den blir ett populärt utflyktsmål för hela kommunen och för turister. Det tema som föreslås är anpassat för att väcka barnens intresse för stadens kulturhistoria. För att tillgodose flera åldersgruppers önskemål och behov och på så sätt skapa mer multifunktionella ytor som främjar möten mellan människor, bör en riklig variation av lekredskap, aktivitetsytor och avkopplingsytor integreras i den föreslagna temalekplatsen.
Byte av ventilation i kök och matsalar vid skola i Söderköping
Avser byte av ventilation i Ramunderskolans kök och matsalar inklusive de byggnadstekniska åtgärder som krävs.
Nytt konstgräs i Söderköping etapp 2
Byte av konstgräs på en 11-mannaplan inklusive sviktpad.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Utbyggnad av väg och VA i Söderköping
Objektet avser nybyggnad av ca 100 m gata och vändplan, samt nybyggnad av vatten- och avloppsledningar till 2-3 st tomter.
Upprustning av utemiljö vid skola i Söderköping
Objektet avser utveckling av skolgården vid Hagahuset - Björkhagaskolan.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Ombyggnad av omklädningsrum i Söderköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad av omklädningsrum för Tekniska kontoret.
Ombyggnad av elektrisk ledning på Aspöja, Söderköpings kommun
2 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 322864
Tillbyggnad av VA-kontoret i Söderköping
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av kontor och ett kombinerat vilorum/omklädningsrum för VA-kontoret på Lilla Vännerstorp i Söderköping. Ungefärlig yta för tillbyggnad är ca 70 m2.
Ombyggnad av gym i Söderköping
Ansökan om bygglov - ombyggnad samt utökning av lokal.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av offentlig toalett i Söderköping
Toalettbyggnad för placering på kanalparkering väst.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation Aspöja 1:18,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Söderköping
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation Ramsdal 7:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Engelbrekt 10
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hygiensk verksamhet.
Rivning av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Tillbyggnad av gäststuga i Söderköping
Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga).
Utvändigt underhåll av cafeteria i Söderköping
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för materialfack.
Nybyggnad av grillplats mm i Söderköping
Lavvo med tre väggar och tak, öppet på en sida.
Nytt passer- och larmsystem på skola i Söderköping
Entreprenaden omfattar installation av nytt larm-, lås- och passersystem på Nyströmska skolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: