Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Söderköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Stambyte i flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader samt stambyte vatten/avlopp.
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ca 2 km lång sträcka.
Takrenovering av flerbostadshus i Husby Backe, Söderköping etapp 2
Byte av tegeltak inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av taksäkerhet på 12 st hyreshus med option på ytterligare 5 st. Kv Hjorten, Domherrestigen 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21 Optionen avser husen på Domherrestigen 4, 6, 8, 10, 12.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Byte av ventilation i förskola i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnader.
Anläggande av fibernät för bredband i Söderköpings kommun
Avser fiberförläggning mellan Söderköping Trännö och Missjö GSF.
Drift och underhåll av öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötlands län
Entreprenaden avser utförande drift och underhåll samt åtgärder av elva (11) st. öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötland, 9 vägbroar samt 2 järnvägsbroar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två år (1+1).
Byte av ventilationsaggregat i lägenheter i Söderköping
Samtliga hus på Domherrestigen och Talgoxestigen kommer att få nya ventilationsaggregat.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Byte av ventilation i kök och matsalar vid skola i Söderköping
Avser byte av ventilation i Ramunderskolans kök och matsalar inklusive de byggnadstekniska åtgärder som krävs.
Nya laddstolpar i Söderköping
Avser 6 st laddstolpar (12 st laddplatser) fördelade 1 st Husby Backe, 1 st Bobutiken, 2 st Alboga, 2 st Kullborg med option på 1 st laddstolpe (2 st laddplatser) på Vikingavallen. Ingår även delvis nya parkeringsplatser till dessa.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om ändrad använding från butik till kontor samt skyltlov.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Tillbyggnad av LSS boende i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - fasadändring, Ramunder 10,Postiljonen 1.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov - mobilmast och teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av fritidshus.
Nybyggnad av panncentral i Söderköping
Ansökan om bygg- och rivningslov för panncontainer.
Nybyggnad av campingplats i Söderköping
Ansökan om bygglov - camping, Ansökan om bygglov - badplats och bryggor Tyrislöt 1:29.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om anordning av ventilation i byggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Söderköping
Anmälan om installation av fettavskiljare i mark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om installation av solceller.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om ändring av bärande delar i konstruktion. Trapprenovering
Anpassning av förskola i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnad.
Ombyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till enklare livsmedelskök för catering och servering.
Rivning av förråd i Söderköping
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av barack i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av evakueringsbodar.
Nybyggnad av toalett i Söderköping
Ansökan om bygglov för offentlig toalett.
Upprustning av utemiljö vid skola i Söderköping
Objektet avser utveckling av skolgården vid Hagahuset - Björkhagaskolan.
Renovering av uteplatser i Söderköping
Rimmögatan 3 A-E och Rimmögatan 11 A-D.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: