Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Takrenovering av flerbostadshus i Husby Backe, Söderköping etapp 2
Byte av tegeltak inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av taksäkerhet på 12 st hyreshus med option på ytterligare 5 st. Kv Hjorten, Domherrestigen 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21 Optionen avser husen på Domherrestigen 4, 6, 8, 10, 12.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Drift och underhåll av öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötlands län
Entreprenaden avser utförande drift och underhåll samt åtgärder av elva (11) st. öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötland, 9 vägbroar samt 2 järnvägsbroar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två år (1+1).
Konvertering till bergvärme i förskola i Söderköping
Ersätta befintlig oljepanna med tillhörande utrustning, installation av ny bergvärmepumpsanläggning för befintlig förskola samt för framtida tillbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Söderköping
Objektet avser tillbyggnad av befintlig förskola med en förskoleavdelning inklusive grundläggningsarbete. Byggnaden ska vara prefabricerad modulbyggnad i ett plan och inhysa en avdelning á 20 barn samt personalrum för hela förskolan. Byggnaden ska vara sammanlänkad med befintlig byggnad via en förbindelsegång.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Två (2) stycken lokalgator, dagvatten, VA och gatubelysning för nytt bostadsområde enligt detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem.
Anläggande av fibernät för bredband i Söderköpings kommun
Avser fiberförläggning mellan Söderköping Trännö och Missjö GSF.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Anmälan om - anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad verksamhet från församlingshem (samlingslokal) till förskola.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för brygga och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad - pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - fasadändring, Ramunder 10, Postiljonen 1.
Utvändigt underhåll av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för takändring.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak och skyltar.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - nybyggnad lagerbyggnad.
Renovering av uteplatser i Söderköping
Rimmögatan 13, 17 & 19.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: