Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Söderköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Stambyte i flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader samt stambyte vatten/avlopp.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Reparation av bro över Slätbaken vid Stegeborgs ruin
Reparationen avser i huvudsak kompletterande injektering av spännkablar på huvudbalkar, komplettering av en 100 mm tjock pågjutning på stöd 2,3 och 4 samt injektering av sprickor på frontmur och skivpelare, Brolager ska kompletteringsmålas och stöd 4 ska kompletteras med erosionsskydd.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Byte av ventilationsaggregat i lägenheter i Söderköping
Samtliga hus på Domherrestigen och Talgoxestigen kommer att få nya ventilationsaggregat.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Byte av ventilation i kök och matsalar vid skola i Söderköping
Avser byte av ventilation i Ramunderskolans kök och matsalar inklusive de byggnadstekniska åtgärder som krävs.
Nya laddstolpar i Söderköping
Avser 6 st laddstolpar (12 st laddplatser) fördelade 1 st Husby Backe, 1 st Bobutiken, 2 st Alboga, 2 st Kullborg med option på 1 st laddstolpe (2 st laddplatser) på Vikingavallen. Ingår även delvis nya parkeringsplatser till dessa.
Ombyggnad av förskola i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnad.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Ombyggnad av servering i Söderköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostadshus till enklare livsmedelskök för catering och servering.
Rivning av förråd i Söderköping
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av barack i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av evakueringsbodar.
Nybyggnad av panncentral i Söderköping
Ansökan om bygg- och rivningslov för panncontainer.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om anordning av ventilation i byggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Söderköping
Anmälan om installation av fettavskiljare i mark.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om ändring av bärande delar i konstruktion. Trapprenovering
Upprustning av utemiljö vid skola i Söderköping
Objektet avser utveckling av skolgården vid Hagahuset - Björkhagaskolan.
Renovering av uteplatser i Söderköping
Rimmögatan 3 A-E och Rimmögatan 11 A-D.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: