Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Basunderhåll väg område Söderköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Drift och underhåll av styr och regler på öppningsbara broar över Göta Kanal
Drift och underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem avseende öppningsbara broar längs Göta kanal mellan Vänern och Vättern i Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen
Ombyggnad av elektrisk ledning i Gransjö, Söderköpings kommun
12 km ledning. Befintlig luftledning isoleras alternativt ersätts med jordkabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318321
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Renovering av tak på flerbostadshus i Husby
Objektet avser byte av tegeltak på 6 st hyreshus inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av taksäkerhet.
Reparation av bro över Slätbaken vid Stegeborgs ruin
Reparationen avser i huvudsak kompletterande injektering av spännkablar på huvudbalkar, komplettering av en 100 mm tjock pågjutning på stöd 2,3 och 4 samt injektering av sprickor på frontmur och skivpelare, Brolager ska kompletteringsmålas och stöd 4 ska kompletteras med erosionsskydd.
Ombyggnad av torg mm vid Kanalhamnen i Söderköping, etapp 3
Ombyggnad och upprustning av gångstråket, torgytan och lekplatsen framför Smultronstället i Kanalhamnen i Söderköping.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Passdal, Söderköpings kommun
8 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 318320
Ledningssanering i Söderköping
Förnyelse av dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Arbetet kommer att genomföras på hela Höjdgatan, nerifrån Ringvägen och upp till Höjdgatan.
Utbyggnad av väg och VA i Söderköping
Objektet avser nybyggnad av ca 100 m gata och vändplan, samt nybyggnad av vatten- och avloppsledningar till 2-3 st tomter.
Upprustning av utemiljö vid skola i Söderköping
Objektet avser utveckling av skolgården vid Hagahuset - Björkhagaskolan.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Söderköping
Verket ligger söder om Gamlö övägen i Söderköping. Utbyggnad av reningsverket med ca 150 m2 för att klara belastningen och samtidigt anpassa reningen för reduktion av kväve.
Ombyggnad av omklädningsrum i Söderköping
Entreprenaden omfattar ombyggnad av omklädningsrum för Tekniska kontoret.
Ombyggnad av elektrisk ledning på Aspöja, Söderköpings kommun
2 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnr: 322864
Tillbyggnad av VA-kontoret i Söderköping
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av kontor och ett kombinerat vilorum/omklädningsrum för VA-kontoret på Lilla Vännerstorp i Söderköping. Ungefärlig yta för tillbyggnad är ca 70 m2.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av offentlig toalett i Söderköping
Toalettbyggnad för placering på kanalparkering väst.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation Ramsdal 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Engelbrekt 10
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hygiensk verksamhet.
Rivning av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolemoduler.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation Aspöja 1:18,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderköping
Ansökan om bygglov för skidskyttevall och servicehus/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Tillbyggnad av gäststuga i Söderköping
Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga).
Nybyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för materialfack.
Nybyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av gemensamhetslokal/bastu samt brygga.
Nytt passer- och larmsystem på skola i Söderköping
Entreprenaden omfattar installation av nytt larm-, lås- och passersystem på Nyströmska skolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: