Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22 Söderköping
Ca 1,7 km om/nybyggnad av väg (7,5 m bred belagd yta) och ca 2,5 km om/nybyggnad av gc-väg (2,5 m bred belagd yta) samt en port för gång- och cykelvägstrafik. Det ingår även en ca 600 m lång tillfällig gc-väg för att ansluta den nya gc-vägen till Söderköping.
Takrenovering av flerbostadshus i Husby Backe, Söderköping etapp 2
Byte av tegeltak inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av taksäkerhet på 12 st hyreshus med option på ytterligare 5 st. Kv Hjorten, Domherrestigen 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21 Optionen avser husen på Domherrestigen 4, 6, 8, 10, 12.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Invändig renovering av Brobyhallen, omklädningsrum, duschar mm.
Drift och underhåll av öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötlands län
Entreprenaden avser utförande drift och underhåll samt åtgärder av elva (11) st. öppningsbara broar över Göta kanal i Östergötland, 9 vägbroar samt 2 järnvägsbroar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två år (1+1).
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Söderköpings kommun
Avser fiberförläggning mellan Söderköping Trännö och Missjö GSF.
Byte av ventilation i förskola i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Nya laddstolpar i Söderköping
Avser 6 st laddstolpar (12 st laddplatser) fördelade 1 st Husby Backe, 1 st Bobutiken, 2 st Alboga, 2 st Kullborg med option på 1 st laddstolpe (2 st laddplatser) på Vikingavallen. Ingår även delvis nya parkeringsplatser till dessa.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Tillbyggnad av LSS boende i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad verksamhet från församlingshem (samlingslokal) till förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av fritidshus.
Nybyggnad av campingplats i Söderköping
Ansökan om bygglov - camping, Ansökan om bygglov - badplats och bryggor Tyrislöt 1:29.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - fasadändring, Ramunder 10, Postiljonen 1.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov - mobilmast och teknikbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Anmälan om installation av solceller.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om ändrad använding från butik till kontor samt skyltlov.
Nybyggnad av toalett i Söderköping
Ansökan om bygglov för offentlig toalett.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: