Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Husby
Renovering av Husby Backe 318 lägenheter. Hjorten 1-3
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22 Söderköping
Ca 1,7 km om/nybyggnad av väg (7,5 m bred belagd yta) och ca 2,5 km om/nybyggnad av gc-väg (2,5 m bred belagd yta) samt en port för gång- och cykelvägstrafik. Det ingår även en ca 600 m lång tillfällig gc-väg för att ansluta den nya gc-vägen till Söderköping.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Utbyggnad av gata, VA och belysning i Storängen, Söderköping
Projektet avser färdigställd utbyggnad av ny lokalgata med GC-väg och ombyggnad av lokalgatorna Storängsparken, Dalgårdsvägen och Lötgatan med tillhörande GC-väg och belysning samt utbyggd förbindelsepunkt för VA med tillräcklig dimensionering för planerad bostadsbebyggelse.
Tillbyggnad av förskola i Söderköping
Objektet avser tillbyggnad av befintlig förskola med en förskoleavdelning inklusive grundläggningsarbete. Byggnaden ska vara prefabricerad modulbyggnad i ett plan och inhysa en avdelning á 20 barn samt personalrum för hela förskolan. Byggnaden ska vara sammanlänkad med befintlig byggnad via en förbindelsegång.
Byte av värmesystem och invändig renovering i idrottshall i Söderköping
Renovering och ombyggnad av Brobyskolans gymnastiksal. Byggnaden är fördelad på ca 200 m2 källarplan med omklädningsrum, dusch samt kontorsytor. Bottenplan består av ca 200 m2 gymnastiksal. Källaren är i suterrängplan. Ombyggnationen avser omfattande renovering av samtliga utrymmen samt en mindre tillbyggnad för att inhysa nytt fläktrum. Borrning av nya bergvärmehål, Indragning i befintlig byggnad och konvertering av UC från oljeeldad till bergvärme. Inkl. erfoderlig håltagning och igenlagning.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Tillbyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från förskola till lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal- och kontorshall.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader.
Utvändigt underhåll av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov - installation av solceller.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för förråd och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av campingplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - camping.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivningslov samt nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Söderköping
Renovering av yttertak på Ringvägen: 34 C+D+E, 34 F+G+H och 34 I+K+L
Utvändiga arbeten på kyrka i Söderköping
Tjärstrykning av spåntak och reparation av syllstockar på klockstapel.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.
Målning av fönster på kyrka, Linköping
Installation av brandlarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: