Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22 Söderköping
Ca 1,7 km om/nybyggnad av väg (7,5 m bred belagd yta) och ca 2,5 km om/nybyggnad av gc-väg (2,5 m bred belagd yta) samt en port för gång- och cykelvägstrafik. Det ingår även en ca 600 m lång tillfällig gc-väg för att ansluta den nya gc-vägen till Söderköping.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Utbyggnad av gata, VA och belysning i Storängen, Söderköping
Projektet avser färdigställd utbyggnad av ny lokalgata med GC-väg och ombyggnad av lokalgatorna Storängsparken, Dalgårdsvägen och Lötgatan med tillhörande GC-väg och belysning samt utbyggd förbindelsepunkt för VA med tillräcklig dimensionering för planerad bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
3 parhus/enbostadshus
Tillbyggnad av förskola i Söderköping
Objektet avser tillbyggnad av befintlig förskola med en förskoleavdelning inklusive grundläggningsarbete. Byggnaden ska vara prefabricerad modulbyggnad i ett plan och inhysa en avdelning á 20 barn samt personalrum för hela förskolan. Byggnaden ska vara sammanlänkad med befintlig byggnad via en förbindelsegång.
Tekniska konsulttjänster i Söderköpings kommun
Ramavtal på tekniska konsulttjänster.
Byte av värmesystem och invändig renovering i idrottshall i Söderköping
Renovering och ombyggnad av Brobyskolans gymnastiksal. Byggnaden är fördelad på ca 200 m2 källarplan med omklädningsrum, dusch samt kontorsytor. Bottenplan består av ca 200 m2 gymnastiksal. Källaren är i suterrängplan. Ombyggnationen avser omfattande renovering av samtliga utrymmen samt en mindre tillbyggnad för att inhysa nytt fläktrum. Borrning av nya bergvärmehål, Indragning i befintlig byggnad och konvertering av UC från oljeeldad till bergvärme. Inkl. erfoderlig håltagning och igenlagning.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal- och kontorshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från förskola till lägenheter.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av campingplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - camping.
Nybyggnad av barack i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - manskapsbod samt förvaringscontainer.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för förråd och mur.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för solceller
Tillbyggnad av fritidshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: