Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Två (2) stycken lokalgator, dagvatten, VA och gatubelysning för nytt bostadsområde enligt detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem.
Renovering av idrottshall i Söderköping
Renovering och ombyggnad av Brobyskolans gymnastiksal. Byggnaden är fördelad på ca 200 m2 källarplan med omklädningsrum, dusch samt kontorsytor. Bottenplan består av ca 200 m2 gymnastiksal. Källaren är i sutterängplan. Ombyggnationen avser omfattande renovering av samtliga utrymmen samt en mindre tillbyggnad för att inhysa nytt fläktrum.
Tillbyggnad av förskola i Söderköping
Objektet avser tillbyggnad av befintlig förskola med en förskoleavdelning inklusive grundläggningsarbete. Byggnaden ska vara prefabricerad modulbyggnad i ett plan och inhysa en avdelning á 20 barn samt personalrum för hela förskolan. Byggnaden ska vara sammanlänkad med befintlig byggnad via en förbindelsegång.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Byte av värmesystem i idrottshall i Söderköping
Konvertering av värmeanläggning från olja till bergvärme
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Konvertering till bergvärme i förskola i Söderköping
Ersätta befintlig oljepanna med tillhörande utrustning, installation av ny bergvärmepumpsanläggning för befintlig förskola samt för framtida tillbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändig ändring på restaurang i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - tillfällig parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivningslov samt nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Söderköping
Anmälan om markförstärkning.
Utvändigt underhåll av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov - installation av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Söderköping
Renovering av yttertak på Ringvägen: 34 C+D+E, 34 F+G+H och 34 I+K+L
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats i Söderköping
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av WC-byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för takändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.
Fönsterbyte mm på rådhus i Söderköping
Renovering av fönster och torn ev plåttaket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: