Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km lång sträcka.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering av 220 lägenheter.
Takrenovering av flerbostadshus i Husby etapp 3
Byte av tegeltak inkl. vindskivor, plåtarbeten och komplettering av brädning, taksäkerthet på 15 hyreshus och 1 områdeshus. Kv. Hjorten, Talgoxestigen 1‐13, 15, 17 samt områdeshus på Talgoxestigen 9G i Söderköping.
Ombyggnad av väg 210 mellan Evertsholm-E22 Söderköping
Ca 1,7 km om/nybyggnad av väg (7,5 m bred belagd yta) och ca 2,5 km om/nybyggnad av gc-väg (2,5 m bred belagd yta) samt en port för gång- och cykelvägstrafik. Det ingår även en ca 600 m lång tillfällig gc-väg för att ansluta den nya gc-vägen till Söderköping.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering av 320 lägenheter. Hjortstigen, Domherrestigen och Talgoxestigen
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ändrad användning av lokaler i Söderköping
Ändrad användning av kontor
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Nybyggnation av hantverkslokaler och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Fönsterbyte i 40 lägenheter
Byte av fönster i flerbostadshus i Söderköping
Byte av fönster i 63 lägenheter Ringvägen 21 A-B, Ringvägen 23 A-C och Höjdgatan 21
Byte av tamburdörrar i flerbostadshus i Söderköping
Byte av tamburdörrar i 123 lägenheter.
Tillbyggnad av församlingshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Söderköping
Ansökan om bygglov - biltvättanläggning.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov - rivning och återställan av befintliga förråd Hjorten 1,2,3,4.
Tillbyggnad av brygga i Söderköping
Ansökan om bygglov - utbyggnad av flytbrygga.
Ombyggnad av lägenhet i Söderköping
Ansökan om bygglov - ändrad användning från förråd m m till två lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för manskapsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Söderköping
Ändrad användning från församlingslokal till förskola.
Utvändiga arbeten på kyrka i Söderköping
Tjärstrykning av spåntak och reparation av syllstockar på klockstapel.
Målning av fönster på kyrka, Linköping
Installation av brandlarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: