Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ödeshög

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Anläggande av fibernät för bredband i Ödeshög
Nybyggnad av bredband i Stora Åby
Nybyggnad av bostäder i Sväm, Ödeshög
3 kvarter med 3 hus på varje
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse i Sväm, Ödeshög
Exploatering för 47 tomter Objektet avser ombyggnad av befintlig korsning med väg 918 (Gamla Grännavägen) och anslutningsväg till området och nybyggnad av gator samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet. Anslutningsvägen till området och exploateringsområdet skall även förses med ny belysning.
Nybyggnad av styckebyggda enbostadshus i Kråkeryd
Kråkeryd 1:8, 1:15 och Ödeshögs-Äng 2:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ödeshög
Avser tilläggsisolering av fasad, nya stomkompletteringar i klimatskal, nya balkongräcken samt takpappbyte. Projektet delas upp i två huvuddelar, Storgatan 5 och Storgatan 7. Storgatan 7 är en option och skall lämnas för identiskt utförande.
Exploatering för bostäder i Ödeshög
Exploatering för 7 villatomter. Förlängning av gata mm
Nybyggnad av hotell i Ödeshög
Ansökan om bygglov för hotell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: