Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren.
Renovering/ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad av simhall i Motala
Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Tillbyggnad av skola i Motala
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Tillbyggnad av industri i Norrsten
6-7000 kvm tillbyggnad av industri
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Motala etapp 2
Etapp 2, denna upphandling, omfattar rivning av befintlig återvinningscentral, byggnation av kontorsbyggnad samt garage på Tuddarps avfallsanläggning. Kontorsbyggnaden och garaget skall ersätta de kontor, personalutrymmen samt garage som i dagsläget återfinns på Delfinvägen 3 samt på Tuddarps avfallsanläggning.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av industri mm i Motala
Nybyggnad av industri, kontor och butik.
Nybyggnad av kyrka i Furulid, Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av bostäder i Nykyrka, Motala
Villor med sammanbyggt garage.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Motala
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av bilhall på Östra Bråstorp
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Återuppbyggnad av kontor och personallokal i Isefall, Motala
Återuppbyggnad efter brand, kontor och personalutrymmen
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Exploatering för industriområde i Motala
Ca 100 m gata och en vändplan till 3 tomter.
Nytt industriområde i Motala
Nybyggnad av verkstad
Fasadarbeten på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad.
Takarbeten på kyrka i Fornåsa
Tjärning av spåntak.
Modernisering av automationssystem vid värmeverk i Motala
Avser ombyggnader och tillkommande utrustning för styrsystem, säkerhetssystem, brännarstyrning och delar av fältutrustningen till panna 2.
Upprustning av Folkparken i Vadstena
Upprustning av folkparken, ny samlingslokal mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - delning av lägenheter.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker-tidsbegränsat.
Nybyggnad av soprum i Motala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av kontor i Motala
Rivning av kontor/industrilokaler.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transfortmatorstation.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av altan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus samt uppsättning av fasadskylt.
Utvändigt underhåll av grupphus i Motala
Ändring av grupphus och garage - solceller.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av 1 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av pir i Motala
Uppförande av stenpir och ramp - samt tillbyggnad av trädäck.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av tre st vindkraftverk.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Utvändigt underhåll av lager i Motala
Fasadändring av lager/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av bollplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: