Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av kyrka i Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Installation av ERTMS mellan Fågelsta-Skänninge
Pilotprojekt Fågelsta-Skänninge SR5. Ny ställverksdator, utbyte av samtliga baliser för blocksignalering, byte av kablar, nya kiosker, nya optokablar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installtion av ftx.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industrifastighet.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Utbyte av överhettare vid P3, Motala
Avser utbyte av överhettare 1:2 och 2 i P3, Motala.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Ombyggnad till padelhall mm i Motala
Det blir fyra stycken padelbanor med tillhörande café och butik på en total yta på 1 400 kvadratmeter. Ombyggnad av entrén på gatuplanet med tillhörande ytskikt.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Ny stoftrening vid HVC 110 i Borensberg
Avser installation av utrustning för att ytterligare rena rökgaserna med avseende på stoft vid fjärrvärmecentralen i Borensberg.
Exploatering för industriområde i Motala
Ca 100 m gata och en vändplan till 3 tomter.
Renovering av tak på slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Fasadarbeten på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad.
Takarbeten på kyrka i Fornåsa
Tjärning av spåntak.
Modernisering av automationssystem vid värmeverk i Motala
Avser ombyggnader och tillkommande utrustning för styrsystem, säkerhetssystem, brännarstyrning och delar av fältutrustningen till panna 2.
Upprustning av Folkparken i Vadstena
Upprustning av folkparken, ny samlingslokal mm.
Ombyggnad av hotell i Motala
Ändrat användningssätt av kontor - till hotell.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till kontor samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Motala
Ändring av speakertorn - fasad samt tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt - från vandrarhem till flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Motala
Ändrat användningsätt av skollokaler till idrottsverksamhet - tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affär - fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - fasadändring samt rivning av kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningsätt till lägenheter samt fasadändring Gårdshus.
Nybyggnad av telestation i Motala
Uppförande av ostagat torn samt 1 st teknikskåp.
Rivning av stugby i Motala
Rivning av 5 st stugor.
Rivning av nätstation i Motala
Rivning av nätstation.
Rivning av telestation i Motala
Rivning av teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Fasadändring - igensättning av fönster.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av lagerbaracker/containrar - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär med skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av två lagertält.
Nybyggnad av växthus i Motala
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av kontorslokaler samt ändring av ventilation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Tjällmo-hindstorp 2:1.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av förrådscontainer - tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: