Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Ombyggnad av lokverkstad och nybyggnad av bostäder i Motala
Bostäder och förvaltningslokaler åt kommunen.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av radhus i Motala
22 radhus i 2 längor. Simbassäng på taken.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Invändig renovering av kloster i Motala
Invändig renovering i Equmeniakyrkans kloster i Motala. 1 hus med 2 våningar, en källare och en kyrksal.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Nybyggnad av verksamhet i Motala
1 tomt på 1600 kvm vid södra entrén till Vintergatan.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Byte av tak mm på flerbostadshus i Motala
Nya entréportar samt tilläggsisolering av fasader.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Relining av va-ledningar i Motala
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar i Motala kommun.
Byte av vatten- och avloppsledningar i Motala
Vi planerar under 2019-2020 att byta ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och parkeringen vid Folkets park. Arbetet kommer att starta vid Myrstacksvägen och röra sig i etapper mot Folkets park. Arbetet påbörjas vecka 15 och pågår fram till juni, då uppehåll görs för Vätternrundan och sommarsäsongen. Arbetet återupptas efter sommaren och beräknas sedan pågå fram till sommaren 2020.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 5, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - Rivning av källartrappor, igensättning av källardörrar samt nya fönster på Renen 22 och Renen 23.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola
Renovering av va-ledningar i Motala
Renovering av VA-ledningar
Utbyte av styrsystem till panncentral i Motala
Avser ett funktionsåtagande för utbyte av befintligt styrsystem, brännarstyrning och övriga säkerhetsfunktioner för panncentral ”E-lux" i Motala.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Invändig ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat användningssätt - från förskola till bostäder.
Rivning av tvätthall i Motala
Rivning av tvätthall.
Ombyggnad av spillvattenledning i Motala
Byte av spill- och dagvattenservis.
Ombyggnad av företagshälsovård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till företagshälsovård.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri och rivning av plåtskjul.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär.
Tillbyggnad av carport i Motala
Tillbyggnad av bef. carport/garagelänga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Motala
Uppförande av solenergianläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av behandlingshem i Motala
Ändrat användningssätt - från förskola till HVB-hem.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till bostad.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användningssätt från bostad till verksamhetslokal.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Bef. parkering utökas.
Nybyggnad av campingplats i Motala
Anläggande av campingplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av fritidshus i Motala
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ansökan om asfaltering av uppställningsplats/parkeringsplats.
Rivning av fritidshus i Motala
Rivning av fritidsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ombyggnad av parkering - utöka bef. parkering.
Tillbyggnad av veterinärstation i Motala
Nybyggnad av baracker för djurklinik och lagerhållning samt garage.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Installation av ventilationssytem - ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Marklov för ändring av plushöjder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring flerbostadshus.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av tak på industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: