Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Mässhaken 9, 10 & 11. 60-70 lägenheter.
Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Nybyggnad av bostäder i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av förskola, skola i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nya bostäder, vårdboende och kontor i Motala
Bostäder, vårdboende och kontor
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 2
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka i Motala
Utbyte elevator & renovering finmaterialficka på produktionsanläggningen i Motala
Nybyggnad av radhus i Motala kommun
3 hus med 9 lägenheter på cirka 3565 kvm kvartersmark för bostäder på de nuvarande fastigheterna Filgraden 2, 3, 4, 5
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nybyggnad av LSS-boende i Charlottenborg, Motala
Avser uppförande av ett LLS-boende i kv. Vätterosen 2 i området Charlottenborg i Motala. Verksamheten kommer att bedrivas av Motala Kommun. LLS-boendet består av 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Ombyggnad av skolsalar i Motala etapp 3
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Utbyte av fettavskiljare i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av 13-15 st fettavskiljare
Renovering av kaj i Motala
Renovering av kaj
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Fasadarbeten på flerbostadshus i Motala
Fasadarbeten på flerbostadshus.
Ombyggnad av signalställverk i Motala
Utbyte centralenhet, ställverk 95.
Ny ventilation till skolbyggnad vid P4 Kvarn
K0052.011 Skolbyggnad Kvarn. Byggnaden används som utbildningslokaler för Markstridsskolan i Kvarn.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 2
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi
Nybyggnad av park Motala
Under 2021 genomförs arbetet med att färdigställa parkområdet nedanför de nya fastigheterna mot sjön.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus - LSS-boende.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt markområde för idrottscenter i Motala
För att bereda plats för attraktiva bostäder i centrala Motala vill vi fokusera våra idrottsanläggningar vid riksväg 50. Där har vi ett område med god infrastruktur, beläget mitt i Sverige med närhet till Lalandia och den nya simhallen som ska byggas i området. Vi vill skapa ett idrottscenter av stor skala som erbjuder möjlighet för många olika sporter. Visionen är att föreningar från hela vår region skall kunna hyra in sig i ett helhetskoncept med boenden, butiker och närhet till fritidsanläggningar av världsklass. Tillsammans med Lalandia ser vi att området Varamon kan leva upp året runt vilket möjliggör för fler intressenter att komma hit och berika vår stad!
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av bilverkstad i Motala
Tillbyggnad bilverkstad.
Ombyggnad av bryggeri i Motala
Ändrad användning av industribyggnad till bryggerilokal.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Motala
Ändrat användningssätt av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri - lokal till musikskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger,.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm TRV 2019/109965.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm TRV 2019/134394.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm. TRV 2019/109881.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm. TRV 2019/109915.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Uppförande av stödmur, plank samt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Uppsättning av solceller på flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av industri - förråd.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Motala
Rivning av garage samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av markstation N181.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Motala
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av tvätthall i Motala
Nybyggnad av biltvättsanläggning- tidsbegränsat.
Nybyggnad av campingstuga i Motala
Nybyggnad av 5 campingstugor samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: