Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Motala
4 radhus 19 brf lägenheter.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Ledningsrenovering med i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar inom Motala kommun.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 1
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Renovering av tak, stammar och balkonger på flerbostadshus i Motala
7st nya suterräng lägenheter. Ombyggnation av tak, stamrenovering, elstamrenovering, balkongrenovering osv.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 2
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nybyggnad av LSS-boende i Charlottenborg, Motala
Avser uppförande av ett LLS-boende i kv. Vätterosen 2 i området Charlottenborg i Motala. Verksamheten kommer att bedrivas av Motala Kommun. LLS-boendet består av 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av skolsalar i Motala etapp 2
Ombyggnad och anpassning av skolsalar
Utbyte av fettavskiljare i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av 13-15 st fettavskiljare
Renovering av lokverkstad i Motala
Renovering av kaj och dränering mot yttervägg ev sanering av mark
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Fasadarbeten på flerbostadshus i Motala
Fasadarbeten på flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Ny ventilation till skolbyggnad vid P4 Kvarn
K0052.011 Skolbyggnad Kvarn. Byggnaden används som utbildningslokaler för Markstridsskolan i Kvarn.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Underhåll mm av utebad i Motala
Säkerhetsarbete och underhåll av hopptorn och bryggan. Rivning av toalettbyggnad.
Ombyggnad av padelhall i Motala
Ombyggnad av industrilokal till padelanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Motala
Tillbyggnad bilverkstad.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av gruppbostad för LSS-boende.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av markstation N181.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation på Innerstaden 1:91 och Lindenäs 3:1 och nybyggnad av transformatorstation på Kärsby 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:15, Djurkälla 10:14, Djurkälla 10:34, Storeberg 1:1, Hållingstorp 1:3, Kristbergs-Kulla 1:12, Bråta 4:1, Skukarp 2:1, Hulttorp 1:1 och Lilla Berg 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Motala
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm på Godegårds-Hälla 5:4, Hällenäs 2:1, Höka 1:17, Unna 1:39, 1:58, 2:3, 6:17, 6:5, 9:1, Uppsala 1:10, 1:19, 1:20, 1:21 och Viksäng 1:17.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm TRV 2019/109965.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm TRV 2019/134394.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm. TRV 2019/109881.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm. TRV 2019/109915.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Uppsättning av solceller på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Motala
Tillbyggnad av lagerlokal - skärmtak.
Tillbyggnad av kallförråd i Motala
Tillbyggnad av pensionat med kallförråd.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Motala
Ändrat användningssätt av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri - lokal till musikskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger,.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum, garageport
Nybyggnad av tvätthall i Motala
Nybyggnad av biltvättsanläggning- tidsbegränsat.
Tillbyggnad av förråd i Motala
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt fasadändring.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: