Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Motala etapp 2
Ca 20 radhus och ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Ombyggnad av hissar i Gamla Stan, Motala
Entreprenaden avser utbyte/ renovering av fyra hissar i Platens fastighetsbestånd: Objekt 1: Skolgatan 7, hiss mot norr. Objekt 2: Nedre Rådmansgatan 7, hiss mot norr. Objekt 3: Nedre Borgmästaregatan 7, hiss mot norr. Objekt 4: Timmermansgatan 7, hiss mot norr.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Anmälan om byte av VA-anläggning.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av industrifastighet - Bilhall.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus - Lss-boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av tvättinrättning i Motala
Ändrat användningssätt - från förråd till tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - Från förråd till 2 små lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus - skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - Skärmtak över entré, ramp.
Tillbyggnad av kyrka i Motala
Tillbyggnad av kyrka - skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av radhus - skärmtak på Glödgaren 1 - 16.
Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal - skärmtak och ramp.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation på Innerstaden 1:336, Agneshög och Charlottenborg 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av paviljong i Motala
Nybyggnad av paviljong/skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Högby 2:8, Stråken 3:10, Brånshult 2:5, Olivehult 10:82 & 10:83, Stubba 2:1, Högby 2:5, Blommedal 2:1 & 1:21, Nykyrke 5:44, Koppartorp 1:1, Skrukarp 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Åsandby 1:1, Dråsa 2:2 & 6:4, Sundsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kungs Norrby 1:192, Hultema 2:1, Skönnarbro 2:1, Klovstena 10:2, Johannisberg 1:2 & 1:32, Iskallebol 1:20, Håltorp 1:1, Eksund 1:1 och Ansebo 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Olivehult 10:52, Stråken 3:9, Lemunda 1:3, Medevi Brunn 2:1, Västanvik 2:1, Västra Ny Näs 1:3 & Norra Freberga 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation påNorra Freberga 2:1, Norra Freberga 2:10 , Bona 2:18 och Hultema 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av stugby i Motala
Flytt av stugby samt servicebyggnader.
Rivning av omklädningsrum i Motala
Anmälan om rivning - del av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Motala
Anläggande av 2 st paddelbanor utomhus samt p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering samt nybyggnad av kundvagnsgarage och uppsättning av belysta stortavlor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Tjärblomstret 1, Gökärten 1, 2, 6 & 7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: