Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av radhus i Motala
22 radhus i 2 längor. Simbassäng på taken.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Invändig renovering av kloster i Motala
Invändig renovering i Equmeniakyrkans kloster i Motala. 1 hus med 2 våningar, en källare och en kyrksal.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Byte av tak mm på flerbostadshus i Motala
Nya entréportar samt tilläggsisolering av fasader.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Byte av fönster på flerbostadshus i Motala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Ombyggnad av hissar i Gamla Stan, Motala
Entreprenaden avser utbyte/ renovering av fyra hissar i Platens fastighetsbestånd: Objekt 1: Skolgatan 7, hiss mot norr. Objekt 2: Nedre Rådmansgatan 7, hiss mot norr. Objekt 3: Nedre Borgmästaregatan 7, hiss mot norr. Objekt 4: Timmermansgatan 7, hiss mot norr.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 5, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Renovering av va-ledningar i Motala
Renovering av VA-ledningar
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Utbyte av styrsystem till panncentral i Motala
Avser ett funktionsåtagande för utbyte av befintligt styrsystem, brännarstyrning och övriga säkerhetsfunktioner för panncentral ”E-lux" i Motala.
Relining av va-ledningar i Motala
Avser ledningsrenoveringar med flexibelt foder inklusive serviser och renovering av brunnar i Motala kommun.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Invändig ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat användningssätt - från förskola till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri och rivning av plåtskjul.
Rivning av tvätthall i Motala
Rivning av tvätthall.
Ombyggnad av företagshälsovård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till företagshälsovård.
Renovering av bibliotek i Motala
Renovering av Motala Biliotek
Rivning av fritidshus i Motala
Rivning av fritidsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kolmetorp 2:2, Ryggsten 1:12, Ryggsten 1:4, Blommedal 1:4, Ryggsten 1:13, Blommedal 2:1, Nykyrke 5:1, Ryggsten 1:12 och Blommedal 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig på Kolmetorp 2:3, Blommedal 1:41 och Nykyrke 5:44.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ombyggnad av parkering - utöka bef. parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Motala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Motala
Uppförande av solenergianläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt - från kontor till bostad.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Installation av ventilationssytem - ändring.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Bef. parkering utökas.
Nybyggnad av campingplats i Motala
Anläggande av campingplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av fritidshus i Motala
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Motala
Ansökan om asfaltering av uppställningsplats/parkeringsplats.
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av tak på industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: