Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lokverkstad och nybyggnad av bostäder i Motala
Bostäder och förvaltningslokaler åt kommunen.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av bostäder i Motala
4 radhus 19 brf lägenheter.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Renovering av tak, stammar och balkonger på flerbostadshus i Motala
Ombyggnation av tak, stamrenovering, elstamrenovering, balkongrenovering osv.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Takarbeten på flerbostadshus i Motala
Takarbeten på flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Motala
Fasadarbeten på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Renovering av badrummen
Ombyggnad av hissar i Gamla Stan, Motala
Entreprenaden avser utbyte/ renovering av fyra hissar i Platens fastighetsbestånd: Objekt 1: Skolgatan 7, hiss mot norr. Objekt 2: Nedre Rådmansgatan 7, hiss mot norr. Objekt 3: Nedre Borgmästaregatan 7, hiss mot norr. Objekt 4: Timmermansgatan 7, hiss mot norr.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Motala
Byte av tak och installation av solceller
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Neptunus 1, 6 och 4 Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Nybyggnad av VA anläggning och upprustning av gata för bostäder i Motala
Nya, och restaurera de befintliga gatorna i anslutning till området. Ny vatten- och avloppsanläggning (VA) för de nya husen som kommer att byggas i området.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ombyggnad av industri - Ändrad planlösning och fasadändring.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus - Lss-boende.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av industrifastighet - Bilhall.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt från småindustri till handel med skrymmande varor.
Ombyggnad av museum i Motala
Ändring av museum.
Ombyggnad av folkets hus i Motala
Ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av fasad samt uppsättning av skyltar.
Återställning till lägenheter i Motala
Återställning till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - Från förråd till 2 små lägenheter.
Tillbyggnad av radhus i Motala
Tillbyggnad av radhus - skärmtak på Glödgaren 1 - 16.
Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal - skärmtak och ramp.
Rivning av kontor i Motala
Rivning av kontorsbyggnad på Tuddarps Avfallsanläggning
Rivning av skärmtak i Motala
Rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Utvändig ändring av flerbostadshus - Byte av lägenhetsdörrar.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - lokal till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation på Innerstaden 1:336, Agneshög och Charlottenborg 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:62, Bromma 2:1, Norra Freberga 2:10, Lemunda 1:3 och Illersjö 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Olivehult 10:52, Stråken 3:9, Lemunda 1:3, Medevi Brunn 2:1, Västanvik 2:1, Västra Ny Näs 1:3 & Norra Freberga 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation påNorra Freberga 2:1, Norra Freberga 2:10 , Bona 2:18 och Hultema 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Marklov för uppförande av bullervall.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Motala
Anläggande av 2 st paddelbanor utomhus samt p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av omklädningsrum i Motala
Anmälan om rivning - del av omklädningsbyggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Motala
Inglasning av balkonger 15-20 st
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Tjärblomstret 1, Gökärten 1, 2, 6 & 7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: