Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering/ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad av simhall i Motala
Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Tillbyggnad av skola i Motala
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 1
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av bostäder i Nykyrka, Motala
Villor med sammanbyggt garage.
Ombyggnad till gym, hotell mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Nybyggnad av kyrka i Furulid, Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Tillbyggnad av restaurang i Motala
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Utveckling av personallokaler i Norrsten etapp 3
I denna etapp kommer personallokalerna att utvecklas med kök och omklädningsrum.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Ombyggnad av dagvattenledning i Motala
Anmälan om byte av dagvattenledning.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Återuppbyggnad av kontor och personallokal i Isefall, Motala
Återuppbyggnad efter brand, kontor och personalutrymmen
Renovering av lås-/pendelbocksystem vid Motalahamnbro i Motala
Hamnbron är en öppningsbar bro över Göta kanal. Syftet med denna upphandling är att renovera lås-/pendelbocksystemet.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Fasadändring av skola.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrad användning från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av gym i Motala
Ändrat användningssätt från verkstad/kontor till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - delning av lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av altan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus samt uppsättning av fasadskylt.
Utvändigt underhåll av grupphus i Motala
Ändring av grupphus och garage - solceller.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ändring av grusad yta - anläggande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt i flerbostadshus.
Ombyggnad av pizzeria i Motala
Ändrat användningssätt från affärslokal till pizzeria samt uppsättning av fasadskylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av 1 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av tre st vindkraftverk.
Utvändigt underhåll av lager i Motala
Fasadändring av lager/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Förhandsbesked för Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av bollplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Motala
Anmälan - lovfria åtgärder - Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Motala
Tillbyggnad av klubblokal.
Rivning av garage i Motala
Rivning av brandskadat garage.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av kontor i Motala
Rivning av kontor/industrilokaler.
Rivning av transformatorstation i Motala
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transfortmatorstation.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - personalbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Tillbyggnad affär - skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Motala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering samt flytt av bef. parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av va-ledning i Motala
Anmälan om byte av VA-anläggning.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: