Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Nybyggnad av simhall i Motala
Nybyggnad av simhall. Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av radhus i Motala
22 radhus i 2 längor. Simbassäng på taken.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus Kammakaren 7 och Byggmästaren 7.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av industri mm i Motala
Nybyggnad av industri, kontor och butik.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Invändig renovering av kloster i Motala
Invändig renovering i Equmeniakyrkans kloster i Motala. 1 hus med 2 våningar, en källare och en kyrksal.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Nybyggnad av verksamhet i Motala
1 tomt på 1600 kvm vid södra entrén till Vintergatan.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Byte av tak mm på flerbostadshus i Motala
Nya entréportar samt tilläggsisolering av fasader.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Byte av vatten- och avloppsledningar i Motala
Vi planerar under 2019-2020 att byta ledningar på sträckan mellan Myrstacksvägen och parkeringen vid Folkets park. Arbetet kommer att starta vid Myrstacksvägen och röra sig i etapper mot Folkets park. Arbetet påbörjas vecka 15 och pågår fram till juni, då uppehåll görs för Vätternrundan och sommarsäsongen. Arbetet återupptas efter sommaren och beräknas sedan pågå fram till sommaren 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - Rivning av källartrappor, igensättning av källardörrar samt nya fönster på Renen 22 och Renen 23.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Rivning av skola i Råssnäs i Motala
Rivning av Råssnäs skola
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av FTX.
Utbyte av styrsystem till panncentral i Motala
Avser ett funktionsåtagande för utbyte av befintligt styrsystem, brännarstyrning och övriga säkerhetsfunktioner för panncentral ”E-lux" i Motala.
Ombyggnad av spillvattenledning i Motala
Byte av spill- och dagvattenservis.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Fasadändring av skola.
Ombyggnad av rökgaskondenseringsanläggning i Motala
Anmälan om installation av rökgasreningsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger på Höghuset 1, Gulsippan 4 och 5 och Bomullen 4.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Invändig ombyggnad av flerbostadshus samt ändrat användningssätt - från förskola till bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändrat användningssätt - affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av behandlingshem i Motala
Ändrat användningssätt - från förskola till HVB-hem.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användningssätt från bostad till verksamhetslokal.
Ombyggnad av gym i Motala
Ändrat användningssätt från verkstad/kontor till gym.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningsätt från tingsrätt till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för tillbyggnad av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Marklov för ändring av plushöjder.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av 2 st carportar.
Tillbyggnad av veterinärstation i Motala
Nybyggnad av baracker för djurklinik och lagerhållning samt garage.
Nybyggnad av mast i Motala
Nybyggnad av en mast och en teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av carport i Motala
Tillbyggnad av bef. carport/garagelänga.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Motala
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Renovering av ledningar och gata i Motala
Renovering av vatten och avloppsledningar samt upprustning av gata.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: