Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Till och ombyggnad av industri i Mjölby
Om och tillbyggnad ca 1800 kvm
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Mjölby
Ombyggnad av biosteg för ökad kapacitet med 30%.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mjölby
Nybyggnad av äldreboende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nya skollokaler i Mjölby
Två enplanskolpaviljonger med 4 st. klassrum och 4 st. grupprum per paviljong varav ett klassrum i en paviljong (i Paviljong nr.1) ska vara anpassad för skolpersonal (10 arbetsplatser). Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs 7 - 9. Varje paviljong ska vara på minst 400 kvm (bruttoarean (BTA) minst 400 kvm).
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av LSS-boende/gruppbostad i Mjölby
Objektet avser en byggnad på minst 570 kvm byggnadsarea (BYA) som utförs i ett våningsplan och utformas i vinkelform. LSS-boende ska bestå av sex lägenheter (där varenda lägenhet om 40-45 kvm), personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Inhyrning av skolmoduler till Lagmansskolan i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för Lagmansskolan - en skolpaviljong i två våningsplan med hiss, anpassad för 210 elever i årskurs 7-9 och skolpersonal - 10 arbetsplatser. Byggnadsarean (BYA) ska vara minst 400 kvm, bruttoarean (BTA) minst 800 kvm. Hyresperioden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 24 månader.
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Ombyggnad till kontor i City Gallerian i Mjölby
Avser ombyggnad till kontorslokaler i City gallerian i Mjölby kommun samt nybyggnad av fläktrum på tak.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Änggårdens vårdboende, Vifolkagården Äldreboende, Egebyskolan och Lagmansskolan.
Ommålning samt renovering av yttertak på Linköpings slott
Denna entreprenad inkluderar ommålning av tak och visst renoveringsarbete.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Nybyggnad av Pizza Hut.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av väg i Mjölby
ca 300 m ny gata.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Fasadändring av skola; utvändiga brandtrappor.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Sjögarp 2:1 och Mjölby 40:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad samt rivning av enbostadshus.
Upprustning av ishall i Mjölby
Demontering av befintlig sarg. spelar- och sekretariat/utvisningsbås, samt montering av ny sarg inklusive spelarbås, utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist i en arena klassificerad som publikhall B
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: