Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikhall i Mjölby
Nybyggnad av industri/logistikhall på ca 25 000 kvm
Basunderhåll väg område Mjölby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Till och ombyggnad av industri i Mjölby
Om och tillbyggnad ca 1800 kvm
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Mjölby
Ombyggnad av biosteg för ökad kapacitet med 30%.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mjölby
Nybyggnad av äldreboende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nya bostäder i Väderstad
Ca 15 radhus eller ca 6 villor.
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ett uthus som ev byggs om till lägenheter. Kan ev bli en nybyggnad istället.
Nya skollokaler i Mjölby
Två enplanskolpaviljonger med 4 st. klassrum och 4 st. grupprum per paviljong varav ett klassrum i en paviljong (i Paviljong nr.1) ska vara anpassad för skolpersonal (10 arbetsplatser). Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs 7 - 9. Varje paviljong ska vara på minst 400 kvm (bruttoarean (BTA) minst 400 kvm).
Nybyggnad av LSS-boende/gruppbostad i Mjölby
Objektet avser en byggnad på minst 570 kvm byggnadsarea (BYA) som utförs i ett våningsplan och utformas i vinkelform. LSS-boende ska bestå av sex lägenheter (där varenda lägenhet om 40-45 kvm), personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av GC-väg mellan Mjölby och Väderstad
Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad.
Byte av fönster på flerbostadshus i Mjölby
Byte av fönster på 119 st lägenheter.
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Ombyggnad till kontor i City Gallerian i Mjölby
Avser ombyggnad till kontorslokaler i City gallerian i Mjölby kommun samt nybyggnad av fläktrum på tak.
Ommålning samt renovering av yttertak på Linköpings slott
Denna entreprenad inkluderar ommålning av tak och visst renoveringsarbete.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Änggårdens vårdboende, Vifolkagården Äldreboende, Egebyskolan och Lagmansskolan.
Ombyggnad av församlingshus i Mjölby
Anmälan ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av grupphus i Mjölby
Om- och tillbyggnad av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av silo i Mjölby
Nybyggnad av silo/panncentral.
Nybyggnad av skola i Mjölby
Nybyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ombyggnad av affärshus.
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/industribyggnad.
Rivning av kontor i Mjölby
Rivning av kontorshus/skyddsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av pizzeria i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad flerbostadshus.
Rivning av garage i Mjölby
Rivning av garagebyggnader.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Uppsättande av mur/plank.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivning av affärshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Sjögarp 2:1 och Mjölby 40:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Marklov för parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Fasadändring av skola; utvändiga brandtrappor.
Nybyggnad av väg i Mjölby
ca 300 m ny gata.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordskällare, Molok.
Upprustning av ishall i Mjölby
Demontering av befintlig sarg. spelar- och sekretariat/utvisningsbås, samt montering av ny sarg inklusive spelarbås, utvisnings- och funktionärsbås, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist i en arena klassificerad som publikhall B
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: