Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Mjölby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ombyggnad av affärshus.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mjölby
Nybyggnad av äldreboende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nya bostäder i Väderstad
Ca 15 radhus eller ca 6 villor.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus för Jysk och Rusta
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ett uthus som ev byggs om till lägenheter. Kan ev bli en nybyggnad istället.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Mjölby
Byte av fönster på 119 st lägenheter.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Ny rökgaskondenseringsanläggning i kraftverk, Mjölby
En komplett rökgaskondenseringsanläggning inklusive vattenrening.
Fasad och takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak och underhåll av fasad
Utvändigt underhåll på Sya kyrka
Lagning av puts på torn och långhus. Renovering av klockor.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad samt tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Mjölby
Nybyggnad av LSS-boende.
Utveckling av vattendrag i Mjölby
Utveckling av Skenaån
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad - affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av biograf i Mjölby
Ombyggnad av biograf.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Anmälan flerbostadshus, ventilation på Tunet 6 och Svanen 1.
Invändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Anmälan invändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Invändigt underhåll av skola i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av skola, ventilation.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Byte av fönster och balkongrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för enbostadshus och garage.
Nybyggnad av barack i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd bodetablering.
Rivning av garage i Mjölby
Rivning av garagebyggnad.
Rivning av nätstation i Mjölby
Rivning av nätstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Ändrad användning av garage till återvinningsrum.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Bo 1:8 och Borg 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Lagmansberga 1:3 och Lagmansberga 8:7.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Bjälbo 16:2, 3:5, Fallsberg 4:3, Fållinge 26:1, slättäng 3;1 och nybyggnad av nätstation på Bjälbo 19:7.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Nybyggnad av underjordisk sophantering (MOLOK).
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för markhöjande åtgärd.
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd parkeringsplats.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad, cykelgarage.
Invändigt underhåll av skola i Mjölby
Anmälan Invändig ändring skola på Tornet 1 och Sleipner 7.
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: