Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 2
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Sanering av mark i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Sanering av mark. Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Installation av hissar i flerbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av flerbostadshus. Installation av 5 st hissar. Flytt av avfallshantering (molok).
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Mjölby
Korsningen Burensköldsvägen / Smålandsvägen i Mjölby kommun. Korsningen är idag en signalreglerad 4-vägskorsning och ska byggas om till en cirkulationsplats. Projektet omfattar även omläggning av befintlig spill- och dricksvattenledning.
Nybyggnad av lagerhall i Skänninge
Nybyggnad av lagerhall
Ombyggnad av lägenheter mm i Mjölby
Det är adresserna 1 E-F, 1 G-H, 3 G-H och 3 I-K som berörs. Dessa hus har idag var sin tvättstuga som tidigare varit lägenheter som vi nu kommer att återställa till bostäder. Ett fristående hus på gården som blir tvättstugor.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1. Dackeskolan, Burensköldsvägen 35, 595 32 Mjölby Objekt nr. 2. Lindbladskolan, Mjölbygatan 9, 596 34 Skänninge Objekt nr. 3. Vetaskolan, Veta skola 1, 590 17 Mantorp Oblekt nr. 4. Änggården äldreboende, Villagatan 1, 596 33 Skänninge Objekt nr. 5. Östergården, Finnstugatan 21, 595 52 Mjölby Objekt nr. 6. Normlösaskola, Skeppsåsvägen 2, 596 93 Skänninge
Renovering av yttertak på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1: Boken äldreboende, Bockarpsvägen 5B, 595 51 Mjölby Objekt nr. 2: Ishallen Mjölby, Vifolkavägen 5, 595 50 Mjölby. Objekt nr. 3: Klämmentorpsskolan, Västerlösavägen 1, 590 17 Mantorp Oblekt nr. 4: Stadshuset, Burensköldsvägen 11-13, 595 30 Mjölby Objekt nr. 5: Trojenborgsskolan, Ågatan 16, 596 32 Skänninge
Installation av sprinkler till bostäder i Mjölby
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en komplett, provad, driftfärdig och slutbesiktigad boendesprinkleranläggning av typ 3.
Nybyggnad av park i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning, skatepark.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Förhandsbesked för ombyggnad/ändring industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Ombyggnad av kontor i Mjölby
Ombyggnad av kontorshus, provtagningshus.
Rivning av kontor i Mjölby
Rivning av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Mjölby
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Mjölby
Tillbyggnad av stationshus, utrymningstrapp.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Tillbyggnad av affärshus, skärmtak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Ombyggnation av ingång
Ombyggnad av förråd i Mjölby
Om- och tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Mjölby
Ombyggnad av butikslokal till tandläkarklinik.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Skänninge 3:2 och Sunnanå 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Sunnanå 1:51 och Högby 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstationer på Högby 3:1, 4:1, 5:1, 5:19, Norrby 2:7 och Norrby 6:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats och garagebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mjölby
Fasadändring hus och carport.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av garagebyggnad, carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Fasadändring av flerbostadshus, utrymningsdörrar.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Fasadändring av lagerlokal.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Invändig ändring av flerbostadshus.
Takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: