Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nybyggnad av äldreboende i Mjölby kommun
Ur investeringsbudgeten 2019-2021.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av radhus i Mjölby
3 hus med 9 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Installation av fastighetsnät i lägenheter, Bostadsbolaget i Mjölby
Objektet avser indragning av fiberbaserat fastighetsnät i Fastighetsbolaget i Mjölbys fastigheter. Objektet är beläget inom Mjölbytätort, Skänninge, Mantorp och Väderstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Nylbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Utvändigt underhåll av parhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kontorshus/industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av badhus i Mjölby
Bygglov för underhållsåtgärd på utvändig fasad; simhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Ut-/invändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Mjölby
Uppsättande av anläggning solceller.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådstält.
Rivning av bensinstation i Mjölby
Rivning av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning; nitrogentank.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av hus för filteranläggning på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Mjölby
Fasadändring kontorshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Marklov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Mjölby
Bygglov för fasadändring; flytt av huvudentré och utgångsdörr.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: