Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Mjölby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Till och ombyggnad av industri i Mjölby
Om och tillbyggnad ca 1800 kvm
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Sydöstra området och norra halvan del av Mölby 40:4
Förtätning av bostäder mm i Mjölby
Söder och öster om tätort
Nybyggnad av trygghetsboende i Mjölby
Nybyggnad av äldreboende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nya bostäder i Väderstad
Ca 15 radhus eller ca 6 villor.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus för Jysk och Rusta
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ett uthus som ev byggs om till lägenheter. Kan ev bli en nybyggnad istället.
Nya skollokaler i Mjölby
Två enplanskolpaviljonger med 4 st. klassrum och 4 st. grupprum per paviljong varav ett klassrum i en paviljong (i Paviljong nr.1) ska vara anpassad för skolpersonal (10 arbetsplatser). Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs 7 - 9. Varje paviljong ska vara på minst 400 kvm (bruttoarean (BTA) minst 400 kvm).
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av LSS-boende/gruppbostad i Mjölby
Objektet avser en byggnad på minst 570 kvm byggnadsarea (BYA) som utförs i ett våningsplan och utformas i vinkelform. LSS-boende ska bestå av sex lägenheter (där varenda lägenhet om 40-45 kvm), personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Mjölby
Byte av fönster på 119 st lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mjölby
Avser om- och tillbyggnation av fastigheten kv Näcken 7 hus A för Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet Arbete och välfärd.
Ombyggnad till kontor i City Gallerian i Mjölby
Avser ombyggnad till kontorslokaler i City gallerian i Mjölby kommun samt nybyggnad av fläktrum på tak.
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Ommålning samt renovering av yttertak på Linköpings slott
Denna entreprenad inkluderar ommålning av tak och visst renoveringsarbete.
Ny rökgaskondenseringsanläggning i kraftverk, Mjölby
En komplett rökgaskondenseringsanläggning inklusive vattenrening.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av biltvätt.
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/industribyggnad.
Rivning av kontor i Mjölby
Rivning av kontorshus/skyddsrum.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av grupphus i Mjölby
Om- och tillbyggnad av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av silo i Mjölby
Nybyggnad av silo/panncentral.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av skola i Mjölby
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Nybyggnad av underjordisk sophantering (MOLOK).
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Marklov för parkeringsplats.
Rivning av garage i Mjölby
Rivning av garagebyggnad.
Rivning av garage i Mjölby
Rivning av garagebyggnader.
Ombyggnad av pizzeria i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Uppsättande av mur/plank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av församlingshus i Mjölby
Anmälan ändring av ventilation.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordskällare, Molok.
Nybyggnad av väg i Mjölby
ca 300 m ny gata.
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: