Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Mjölby kommun
Vård och omsorgsboende 80 platser
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggnad av rad och parhus i Mjölby
12 parhus och 4 radhus om 3 lägenheter.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av LSS-boende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industri och kontor i Mjölby
Nybyggnad samt tillbyggnad av industri-kontor och lagerbyggnad.
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Ny rökgaskondenseringsanläggning i kraftverk, Mjölby
En komplett rökgaskondenseringsanläggning inklusive vattenrening.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Fasad och takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak och underhåll av fasad
Utvändigt underhåll på Sya kyrka
Lagning av puts på torn och långhus. Renovering av klockor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mjölby
Om- och tillbyggnad av kontorshus.
Invändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Anmälan invändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Invändigt underhåll av skola i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av skola, ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ombyggnad av industri.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Tillbyggnad av affärshus 2-300 kvm
Utveckling av vattendrag i Mjölby
Utveckling av Skenaån
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ändrad användning av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
TIllbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av museum i Mjölby
Tillbyggnad av museibyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Mjölby
Tillbyggnad av radshus, uterum/skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Tillfällig åtgärd på kontorshus (Tillbyggnad med kontorsmodul).
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Bjälbo 16:2, 3:5, Fallsberg 4:3, Fållinge 26:1, slättäng 3;1 och nybyggnad av nätstation på Bjälbo 19:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av kontor i Mjölby
Rivning av kontorshus/skyddsrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av äldreboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för enbostadshus och garage.
Ombyggnad av biograf i Mjölby
Ombyggnad av biograf.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Bjälbo-Brogård 1:1, Sjuntorp 1:5, Övertorp 1:2 och Brestorp 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mjölby
Nybyggnad av bullervall/plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: