Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Mjölby
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad. Nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme från Mjölby tätort (Viringe) till Väderstad. Överföringsledningen kommer företrädesvis att förläggas i eller längs med före detta Hästholmenbanans banvall. Sträckningen är ca 11 km
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Markarbeten och finplanering för nyproduktion av 6 lgh. Utförande 2022
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm. Ligger invid pendelstationen.
Installation av hissar i flerbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av flerbostadshus. Installation av 5 st hissar. Flytt av avfallshantering (molok).
Ombyggnad av lägenheter mm i Mjölby
Det är adresserna 1 E-F, 1 G-H, 3 G-H och 3 I-K som berörs. Dessa hus har idag var sin tvättstuga som tidigare varit lägenheter som vi nu kommer att återställa till bostäder. Ett fristående hus på gården som blir tvättstugor.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Tillbyggnad av församlingshus i Mjölby
Tillbyggnad av församlingshem, fläktrum, förråd.
Ombyggnad av kontor och nybyggnad av provtagningshus i Mjölby
Ombyggnad av kontorshus, provtagningshus.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Mjölby
Anmälan flerbostadshus, byte av aggregat och huvar på tak Fån slutet av 2020 och fram till sommaren 2021 kommer ventilationsaggregaten på Högliden 3, 5 och 7, Ramstadgatan 2 och 4, samt Kungsvägen 85 att bytas ut. Eftersom aggregaten är placerade på vindarna kommer inget arbete att behöva utföras inne i lägenheterna. Däremot kommer man som hyresgäst att märka av arbetet på olika sätt genom buller, hantverkare kring huset, och arbete på tak och vind.
Renovering av inlastning i Mjölby
Ombyggnation av ingång med betonglagning av inlastningsgolv samt byta port med automatik.
Installation av sprinkler till bostäder i Mjölby
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en komplett, provad, driftfärdig och slutbesiktigad boendesprinkleranläggning av typ 3.
Nybyggnad av grupphus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus och förråd/altan .
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Anmälan flerbostadshus, ändring av byggnadens bärande delar samt installation av brunn. .
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Förhandsbesked för ombyggnad/ändring industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Installation av ventilationssystem samt utvändig luftkanal på fasad .
Invändigt underhåll av förskola i Mjölby
Invändig ändring förskola, ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mjölby
Fasadändring enbostadshus på Viby-Stenstorp 1:3, Viby-Stenstorp 1:4, Viby-Stenstorp 1:42 samt fasadändring av flerbostadshus på Viby-Stenstorp 3:1.
Tillbyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för utvidgning av hårdgjord yta .
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus på Normlösa 2:47 och Normlösa 2:46.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad med loft.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjuthallar för pistolskytte.
Nybyggnad av staket i Mjölby
Nybyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av telestation i Mjölby
Bygglov för fasadändring på teknisk anläggning .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av dagvattendamm, bullervall och pulkabacke .
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av garagebyggnad, carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för transformatorstation samt överbyggnad över trapphus .
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet .
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad .
Takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: