Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av radhus i Mjölby
3 hus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Installation av fastighetsnät i lägenheter, Bostadsbolaget i Mjölby
Objektet avser indragning av fiberbaserat fastighetsnät i Fastighetsbolaget i Mjölbys fastigheter. Objektet är beläget inom Mjölbytätort, Skänninge, Mantorp och Väderstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Nyeller tillbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kontorshus/industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Ut-/invändig ändring av affärshus.
Rivning av bensinstation i Mjölby
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av anläggning.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Mjölby
Uppsättande av anläggning solceller.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådstält.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av sluss med skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Mjölby
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för fasadändring; spiraltrapp och igensättning av fönster.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Mjölby
Fasadändring kontorshus.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: