Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Mjölby kommun
Vård och omsorgsboende 80 platser
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggande av kedje och radhus i Mjölby, etapp 2
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Trimningsåtgärder på järnväg i Mjölby
Ny plattform vid spår 6, signalåtgärder.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mantorp
Nybyggnad av äldreboende.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
In och utvändiga renoveringar av industrifastigheter i Skänninge
Renoveringar och takbyte på industrifastigheter i Skänninge
Nybyggnad av cirkulationsplats i Mjölby
Korsningen Burensköldsvägen / Smålandsvägen i Mjölby kommun. Korsningen är idag en signalreglerad 4-vägskorsning och ska byggas om till en cirkulationsplats. Projektet omfattar även omläggning av befintlig spill- och dricksvattenledning.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1. Dackeskolan, Burensköldsvägen 35, 595 32 Mjölby Objekt nr. 2. Lindbladskolan, Mjölbygatan 9, 596 34 Skänninge Objekt nr. 3. Vetaskolan, Veta skola 1, 590 17 Mantorp Oblekt nr. 4. Änggården äldreboende, Villagatan 1, 596 33 Skänninge Objekt nr. 5. Östergården, Finnstugatan 21, 595 52 Mjölby Objekt nr. 6. Normlösaskola, Skeppsåsvägen 2, 596 93 Skänninge
Renovering av yttertak på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1: Boken äldreboende, Bockarpsvägen 5B, 595 51 Mjölby Objekt nr. 2: Ishallen Mjölby, Vifolkavägen 5, 595 50 Mjölby. Objekt nr. 3: Klämmentorpsskolan, Västerlösavägen 1, 590 17 Mantorp Oblekt nr. 4: Stadshuset, Burensköldsvägen 11-13, 595 30 Mjölby Objekt nr. 5: Trojenborgsskolan, Ågatan 16, 596 32 Skänninge
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mjölby
Om- och tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Mjölby
Ombyggnad av butikslokal till tandläkarklinik.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utveckling av vattendrag i Mjölby
Utveckling av Skenaån
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ändrad användning av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Mjölby
Tillbyggnad av radshus, uterum/skärmtak.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Mjölby
Tillbyggnad av stationshus, utrymningstrapp.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Bjälbo-Brogård 1:1, Sjuntorp 1:5, Övertorp 1:2 och Brestorp 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats och garagebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mjölby
Nybyggnad av bullervall/plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Rinna 1:18 och Abbetorp 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstationer på Högby 3:1, 4:1, 5:1, 5:19, Norrby 2:7 och Norrby 6:4.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Ombyggnad av tvättstuga till lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Fasadändring av lagerlokal.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Invändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: