Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Mjölby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggande av kedje och radhus i Mjölby, etapp 2
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skänninge
30-40 lägenheter i fyravåningshus.
Nybyggnad av rad och parhus i Mjölby
12 parhus och 4 radhus om 3 lägenheter.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Till och ombyggnad av industri i Mjölby
Om och tillbyggnad ca 1800 kvm
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av LSS-boende.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av industri och kontor i Mjölby
Nybyggnad samt tillbyggnad av industri-kontor och lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Uppställning av paviljong för äldreboende i Mjölby
Objektet avser uppställning av hyresmoduler för äldreboende Kolonigatan - en modulpaviljong i ett plan på ca 300 kvm (BTA) i direkt anslutning till befintlig byggnad.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Ny rökgaskondenseringsanläggning i kraftverk, Mjölby
En komplett rökgaskondenseringsanläggning inklusive vattenrening.
Fasad och takarbeten på Herrberga kyrka
Tjärning av torntak och underhåll av fasad
Utvändigt underhåll på Sya kyrka
Lagning av puts på torn och långhus. Renovering av klockor.
Nybyggnad av kontor i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Byte av fönster och balkongrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Anmälan flerbostadshus, ventilation på Tunet 6 och Svanen 1.
Invändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Anmälan invändig ändring av industri-/lagerbyggnad.
Invändigt underhåll av skola i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av skola, ventilation.
Utveckling av vattendrag i Mjölby
Utveckling av Skenaån
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad - affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av byggnad affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Tillbyggnad av affärshus 2-300 kvm
Ombyggnad av biograf i Mjölby
Ombyggnad av biograf.
Ombyggnad av industrihus i Mjölby
Ombyggnad av industri.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Bjälbo 16:2, 3:5, Fallsberg 4:3, Fållinge 26:1, slättäng 3;1 och nybyggnad av nätstation på Bjälbo 19:7.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Bo 1:8 och Borg 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Lagmansberga 1:3 och Lagmansberga 8:7.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats.
Rivning av kontor i Mjölby
Rivning av kontorshus/skyddsrum.
Rivning av nätstation i Mjölby
Rivning av nätstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av museum i Mjölby
Tillbyggnad av museibyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Tillfällig åtgärd på kontorshus (Tillbyggnad med kontorsmodul).
Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Ändrad användning av garage till återvinningsrum.
Invändigt underhåll av pensionärsbostad i Mjölby
Anmälan Invändig ändring av äldreboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för enbostadshus och garage.
Nybyggnad av barack i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd bodetablering.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad, cykelgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för markhöjande åtgärd.
Invändigt underhåll av skola i Mjölby
Anmälan Invändig ändring skola på Tornet 1 och Sleipner 7.
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: