Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation samt utrymme för ambulans i Kisa
Byggnationen omfattar en byggnad för räddningsstation på ca 2000 m2 (inkl ett etage på ca 270 m2) samt en byggnad för kallförråd på ca 270 m2.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Fundamentala åtgärder är att verkets kapacitet behöver höjas och att styrsystemet behöver bytas genom om-, tillbyggnads- och renoveringsåtgärder.
Invändig upprustning av flerbostadshus i Kisa
Invändig upprustning, även stambyte eller relining.
Upprustning av fastighet i Kinda
Ny hiss. Hissschakt utvändigt, 3 plan.
Ombyggnad av industrilokaler i Rimforsa etapp 2
Ombyggnad av industri ca 2500 kvm
Upprustning av värme/ventilation i förskola i Kisa
Upprustning avseende värme och delvis tappvatten och ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kisa
2 lägenheter ´65 kvm.
Sanering av va-ledning i Kinda
Sanering av delar av va-ledningsnätet i Kinda kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kisa
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kisa
Utökning av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av brygga i Kisa
Utbyte av befintlig brygga.
Tillbyggnad av kiosk i Kisa
Tillbyggnad av kioskbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Kisa
Uppförande av tank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av golfbana i Kisa
Nybyggnad av minigolfbana.
Nybyggnad av nätstation i Kisa
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation, n153848 valö.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kisa
Solcellsanläggning på tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kisa
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kisa
Installation av solcellspaneler på tak.
Förnyelse av belysning i Kinda
Förnyelse av trafikbelysning i Kinda kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: