Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Finspång
60-90 lägenheter och 1 förskola
Ombyggnad till lägenhetshotell i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till ca 30 lägenheter.
Utbyggnad av industri i Finspång
Utbyggnad av fabrik
Nybyggnad av hyresrätter Finspång
Nybyggnad av hyresrätter
Ombyggnad av kontor i Finspång
Ombyggnad av kontor.
Ny intagsledning till Blekens vattenverk i Finspång
Avser förläggning av ny intagsledning till råvattenpumpstation tillhörande Finspångs tekniska verk. Total preliminär längd ca 300 m varav ca 250 m sjöförlagt och ca 50 m på land. I övrigt ingår intagsanordning, ledningsarbete, schakt- och spontarbeten samt anslutning mot befintlig råvattenpumpstation.
Byte av lufningsutrustning i reningsverk i Finspång
Objektet är Axsäters avloppsreningsverk som står för rening av spillvatten från Finspångs tätort samt vissa orter utanför tätorten.
Sluttäckning av deponi i Finspång, etapp 2
Objektet avser utförande av Etapp 2 av sluttäckning av det nedlagda, kommunala avfallsupplaget inkl. omhändertagande av vatten i anslutning till täckningen. Täckningens syfte är att begränsa lakvattenbildningen i deponin och därmed minska riskerna för framtida påverkan på den omgivande miljön.
Återuppbyggnad av ladugård i Ljusfallshammar
Återuppbyggnad av ladugård på 800 kvm och höskulle på 350 kvm.
Byte av VA-ledningar i Finspång
Arbetet kommer att utföras i 2 st etapper: Etapp 1 sträcker sig mellan korsningen Stora allén/Kapellvägen till korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen. Etapp 2 fortsättning från korsningen Hästhagsvägen/Kapellvägen-Kapellvägen 37.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Finspång
Gäller för adresserna: Per Hörbergsväg 2, Per Hörbergsväg 6, Högbyvägen 5 och Hyttvägen 2.
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg mellan Norrmalm-Lillängens
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg vid Bildningen
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg vid Storängsskolan
Nybyggnad av lekplats i Finspång
Ny lekplats Östra Hårstorp
Ombyggnad i affärshus i Finspång
Rivning av vägg mm ca 500 kvm
Byte av lampor i elljusspår i Finspångs kommun
Byte till ledlampor i elljusspår.
Upprustning av kyrka i Finspång
Handikappanpassning entré och renovering av lanterninfönster

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: