Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lasarett i Finspång
Fas 1 är projektering, planering och rivning/marksanering. Fas 2 är själva nybyggnationen. Finspångs vårdcentrum ska bland annat innehålla: -vårdcentral med laboratorium -barn- och ungdomsmottagning -barnmorskemottagning -rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab -Finspångs kommuns korttidsavdelning -närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet
Ny intagsledning till Blekens vattenverk i Finspång
Avser förläggning av ny intagsledning till råvattenpumpstation tillhörande Finspångs tekniska verk. Total preliminär längd ca 300 m varav ca 250 m sjöförlagt och ca 50 m på land. I övrigt ingår intagsanordning, ledningsarbete, schakt- och spontarbeten samt anslutning mot befintlig råvattenpumpstation.
Anläggande av gc-väg samt bro i Finspång
Avser nybyggnation av gång och cykelväg inkl brodel genom Butbro i Finspång.
Byte av lågspänningsställverk 400V vid värmeverk i Finspång
Avser byte av ett befintligt 400 V ställverk, 1 till 1 byte. Bytet är tänkt att göras under sommarrevisionen under perioden juli-augusti 2018, etablering på site 26/7 2018, driftsättning senast 3 augusti.
Utbyte av tuber i VEÅ-Biopanna vid värmeverk i Finspång
Avser byte av samtliga tuber i Biopanna. Total har pannan 486 tuber varav 31 är pluggade idag. Under revision som är planerad till Maj 2018 ska samtliga 486 tuber bytas ut.
Återuppbyggnad av ladugård i Ljusfallshammar
Återuppbyggnad av ladugård på 800 kvm och höskulle på 350 kvm.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Finspång
Gäller för adresserna: Per Hörbergsväg 2, Per Hörbergsväg 6, Högbyvägen 5 och Hyttvägen 2.
Tillbyggnad av kyrka i Finspång
En tillbyggnad på ca 100 kvm i markplan mot kommande Vårdcentrum - Omdisponering av utrymmen både på kyrkplan och församlingsvåning - Öppen caféyta i markplanet mot Bergslagsvägen och Vårdcentrum - Läktare byggs i kyrkans bakre del - Genomgripande upprustning av alla lokaler, ljud, ljus, ventilation
Nybyggnad av pendlarparkering i Finspång
Objektet avser nybyggnad av pendlarparkering, 2 st busshållplatser samt angöringsficka vid Hårstorpsvägen, Finspång.
Om och tillbyggnad av kontor i Finspång
Om och tillbyggnad av kontor åt Gränges AB
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Finspång
Avser renovering av 36 st balkonger på Ekkällevägen 8 samt Kapellvägen 52 och 54.
Restaurering av korfönster på Hällestad kyrka
Konservering av korfönster och montering av skyddsglas.
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg vid Bildningen
Byte av lampor i elljusspår i Finspångs kommun
Byte till ledlampor i elljusspår.
Utvändigt underhåll på kyrktorn i Skedevi
Avfärgning av tornputs och målning av tornhuv.
Nybyggnad av lekplats i Finspång
Lekplats i Bruksparken.
Utvändigt underhåll av kyrka i Rejmyre
Renovering av tak och lanternin
Sanering av mark i Falla
Sanering av mark vid Falla ångsåg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: