Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Finspång
I området kommer att uppföras ca 100 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus. I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
Nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Ombyggnad till lägenhetshotell i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter Finspång
Nybyggnad av hyresrätter
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Finspång
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 1
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen och De Beschevägen inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Renovering av järnvägsbro vid Motala ström i Skärblacka
Km 5+817. Ommålning stålkonstruktion samt betongreparationer.
Renovering av äldreboende i Hällestad
Invändig upprustning av äldreboende
Balkongrenovering på flerbostadshus i Finspång
Oxhagsvägen 14 A-F, 10 A-E, 12 A-D samt del av Oxhagsvägen 16.
Ny pendlarparkering i Finspång
Nybyggnad av pendlarparkering på Mellangrind

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: