Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Åtvidaberg
Nybyggnad av förskola och förråd/miljörum.
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Fasadarbeten på kommunhuset i Åtvidaberg
Nya kommunhuset fasad och fönster.
Byte av styr-/värmesystem i kyrka i Gärdserum
Invändig renovering och byte av elvärmesystem.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 4
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall eventuellt solceller installeras.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Nybyggnad av 2 st radhus.
Nya reservkraftanläggningar till skola mm i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommun handlar upp tre reservkraftaggregat för att klara eventuella störningar i elleveranser, dels vid en skola med ett centralkök, dels vid ett äldreboende, dels vid ett avloppsreningsverk. Aggregaten ska vara byggda i container komplett med tank och övrig kringutrustning som krävs för drift.
Anpassning av gamla vårdcentralen i Åtvidaberg etapp 2
Anpassningar för Vård- och Omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av konferenslokal i Åtvidaberg
Ändrad användning från affärslokal till konferenslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ändrad änvändning av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Åtvidaberg
Ändrad användning av bostad till kontor.
Nybyggnad av barack i Åtvidaberg
Bygglov för container.
Nybyggnad av golfbana i Åtvidaberg
9‐12‐håls äventyrsgolfbana som erbjuder spelglädje och som på lämpligt sätt smälter in i en relativt känslig parkmiljö. Parkmiljön är Folkets park i Åtvidaberg. På anläggningsplatsen finns idag en äldre bangolfbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av avfalls/återvinningsbyggnad i Åtvidaberg
Avfalls-återvinningsbygnad vid Grebo skola.
Nya båtplatser i Åtvidaberg
Nya båtplatser vid Bysjön
Nybyggnad av lastkaj mm vid skola i Åtvidaberg
Lastkaj, och transportvägar vid varumottagning och avfallsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: