Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 3
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall eventuellt solceller installeras.
Ombyggnad av gator och VA-ledningsnät i Åtvidabergs kommun
Reinvestering av gator/vägar, trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärder på VA-ledningsnät.
Utbyggnad av fibernätet i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av fiberinfrastruktur.
Tillbyggnad av mejeri på Herrsäter i Åtvidaberg
Tillbyggnad av magasinet med ett mejeri som innehåller produktion, lager och personalytor, inklusive markarbeten på tomt.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åtvidaberg
Nybyggnad av servicebyggnad och staket.
Beläggningsarbeten i Åtvidabergs kommun
Avser beläggningsarbeten i tätorten Åtvidaberg. Övriga tätorter inom kommunen: Grebo, Björsäter och Falerum omfattas till viss del.
Upprustning av camping i Åtvidaberg
Servicebyggnad med toalett, dusch, tvätt och kokmöjligheter.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Åtvidaberg
Nyb- och ombyggnad rivning samt utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nybyggnad av industribyggnad (kaphall), rivning av befintlig.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Nybyggnad av radhus med 8 st lägenheter.
Ombyggnad och invändig upprustning av A-hallen i Åtvidaberg
Byte av golv,ytskikt och bärverk/stomme.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av stolplada.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Åtvidaberg
Ändrad användning av lokal till bostad, ventilation.
Nybyggnad av telestation i Åtvidaberg
Uppförande av mast 72 m och 2 teknikbodar.
Tillbyggnad av butik i Åtvidaberg
Tillbyggnad av verkstadsdel samt butikslokal.
Nyinvesteringar i parker i Åtvidaberg
Nyinvesteringar och åtgärder kopplade till övrig parkverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: