Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbyggda hus i Åtvidaberg
Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åtvidaberg etapp 1
13 lägenheter, Classic Life konceptet är redan från början utformat för att man ska kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Ca 7 villatomter och 6-7 radhus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åtvidaberg
Nybyggnad av servicebyggnad och staket.
Centrumutveckling av torg i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Under utredning. Investeringen planeras att utföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall, 19 boxar med sadelkammare
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av kontor i Åtvidaberg
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Upprustning av gata i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget 2015-2019. Under utredning. Investering planeras genomföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad kostand och start.
VA-arbeten i Åtvidaberg
Det är en VA- sanering som ska utföras, vilket innebär att dricksvattenledningar, avloppsledningar, brunnar och ventiler kommer att bytas ut. Samtidigt kommer det att läggas ett nytt ledningsnät för dagvatten i området.
Tillbyggnad av butik i Åtvidaberg
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Nybyggnad av 2 st radhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Åtvidaberg
Ändrad användning av lokal till bostad och samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Åtvidaberg
Tillbyggnad med kontorsbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åtvidaberg
Fasadändring - utrymningstrappa och 2 st dörrar.
Nybyggnad av elverk i Åtvidaberg
Ny reservkraftsanläggning.
Nya fönster i kyrka i Åtvidaberg
Nya innanfönster ska installeras 2019. Befintligt englas i gjutjärnsbågar ska kompletteras med lösa innanfönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: