Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbyggda hus i Åtvidaberg
Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åtvidaberg etapp 1
13 lägenheter, Classic Life konceptet är redan från början utformat för att man ska kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Ca 7 villatomter och 6-7 radhus.
Byte av styr-/värmesystem i kyrka i Gärdserum
Invändig renovering och byte av elvärmesystem.
Centrumutveckling av torg i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Under utredning. Investeringen planeras att utföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Åtvidaberg
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av stall i Åtvidaberg
Nybyggnad av stall, 19 boxar med sadelkammare
Upprustning av gata i Åtvidaberg
Planerat projekt ur investeringsbudget 2015-2019. Under utredning. Investering planeras genomföras under mandatperiod 2019-2022. Uppskattad kostand och start.
Anpassning av gamla vårdcentralen i Åtvidaberg etapp 2
Anpassningar för Vård- och Omsorgsförvaltningen.
VA-arbeten i Åtvidaberg
Det är en VA- sanering som ska utföras, vilket innebär att dricksvattenledningar, avloppsledningar, brunnar och ventiler kommer att bytas ut. Samtidigt kommer det att läggas ett nytt ledningsnät för dagvatten i området.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Nybyggnad av 2 st radhus.
Nybyggnad av campingstuga i Åtvidaberg
Strandskydd - carmpingstugor.
Tillbyggnad av butik i Åtvidaberg
Tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av restaurang i Åtvidaberg
Ändrad användning - hårsalong till event/restauranglokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Åtvidaberg
Ändrad användning av lokal till bostad och samlingslokal.
Ombyggnad av datorhall i Åtvidaberg
Ändrad användning från försvarsändamål till serverhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Åtvidaberg
Upptagning av 2 st nya fönster.
Tillbyggnad av kontor i Åtvidaberg
Tillbyggnad med kontorsbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åtvidaberg
Fasadändring - utrymningstrappa och 2 st dörrar.
Nybyggnad av telestation i Åtvidaberg
Nybyggnad av teknikbod, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Åtvidaberg
Ny reservkraftsanläggning.
Nya fönster i kyrka i Åtvidaberg
Nya innanfönster ska installeras 2019. Befintligt englas i gjutjärnsbågar ska kompletteras med lösa innanfönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: