Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Ny-/ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Nybyggnad av parhus i Nora, etapp 1
Nybyggnad av 8 parhus med totalt 16 bostadsrätter i ett plan med förråd och miljöanpassade med laddare för elbilar intill Åkerby Herrgård i Nora. Riktar sig främst till målgrupp 60+.
Nybyggnad av parhus i Nora
Avser nybyggnad av 6st parhus i centrala Nora.
Nybyggnad av radhus och parhus i Nora, etapp 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus i OBOS koncept Start Living - volymhus. Totalt byggs 26 bostadsrätter i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nora
Nybyggnad av flerbostadshus (del av stensnäs 1:1). Omfattning oklar.
Ombyggnad av VA-och gatuarbeten i Nora
Projektet består av byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden cirka 200 m schaktlängd.
Nybyggnad av spillvattenledning i Nora
Avser anläggande av 245 m markförlagd spillvattenledning med anslutande arbeten till äldreboendet Hagby Ängar i Nora.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar i 45 lägenheter i kv Östra Soltunet, Nora.
Nybyggnad av lager i Nora
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av panncentral i Nora
Nybyggnad av panncentral (för fliseldning).
Ombyggnad av tennishall i Nora
Om/tillbyggnad av padelhall.
Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Nora
Nybyggnad av elcentral.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av förråd.
Rivning av badanläggning i Nora
Rivning av omklädningsrum till badplats.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av slamavvattningshus och förråd.
Nybyggnad av staket i Nora
Uppsättning av staket.
Ombyggnad av tennishall i Nora
Ändrad användning från bilhall till padelhall.
Ombyggnad av butik i Nora
Ändrad användning från förråd till mindre butik.
Ombyggnad av samlingslokal i Nora
Ändring som påverkar brandskydd i gula villan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: