Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandbilsgarage i Nora
Avser nybyggnad av ett brandbilsgarage vid Järboåns skola med minimi innermått 15x6,5 meter. Avser även en mindre ombyggnad av personalutrymmen i skola.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av gator VA-ledningar i Nora
Avser VA-omläggning samt gatuarbeten på Hagavägen i Nora. Ca 400 m.
Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.
Rivning av industrihus i Nora
Avser rivning av byggnad 52, 53, 1084 och 1085 samt marksanering.
Tillbyggnad av industrihus i Nora
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av personallokal i Nora
Ändrad användning, från bostad till kontor/personalrum.
Ombyggnad av vårdhem i Nora
Ändring som påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av nätstation i Nora
Byte av nätstation.
Rivning av garage i Nora
Rivning av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Nora
Skärmtak med förrådsdel.
Utvändigt underhåll av garage i Nora
Byte av kulör på kvartershus, garage.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Nora
Byte av kulör på kvartershus, garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: