Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Nybyggnad av särskilt boende i Nora
Planer finns för särskilt boende på Åkerby Herrgård i Nora.
Ny-/ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsbostäder i Nora
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till trygghetsbostäder vid Åkerby Herrgård i Nora.
Nybyggnad av trygghetsboende i Nora, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av seniorbostäder i 3 - 4 huskroppar i 1 eller 2 plan med 24 lägenheter.Avser att utveckla boende för en stor viktig målgrupp, nämligen seniorer med trygghets-serviceboende. Boende med många mervärden, ex: sjöläge, nära naturen, restaurang, bastu, bad och service efter önskemål.
Nybyggnad av parhus i Nora, etapp 1
Nybyggnad av 8 parhus med totalt 16 bostadsrätter i ett plan med förråd och miljöanpassade med laddare för elbilar intill Åkerby Herrgård i Nora. Riktar sig främst till målgrupp 60+.
Nybyggnad av radhus och parhus i Nora, etapp 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus i OBOS koncept Start Living - volymhus. Totalt byggs 26 bostadsrätter i 2 etapper.
Anläggande av fibernät i Östra Sund, Nora
Byggnation av fibernät i Östra Sund, Nora.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nora
Nybyggnad av flerbostadshus (del av stensnäs 1:1). Omfattning oklar.
Ombyggnad av VA-och gatuarbeten i Nora
Projektet består av byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden cirka 200 m schaktlängd.
Nybyggnad av spillvattenledning i Nora
Avser anläggande av 245 m markförlagd spillvattenledning med anslutande arbeten till äldreboendet Hagby Ängar i Nora.
Nybyggnad av lager i Nora
Nybyggnad av lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av panncentral i Nora
Nybyggnad av panncentral (för fliseldning).
Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Nora
Nybyggnad av elcentral.
Rivning av förråd i Nora
Rivning av förråd.
Ombyggnad av tennishall i Nora
Ändrad användning från bilhall till padelhall.
Ombyggnad av gruppbostad i Nora
Ändrad användning från flyktingboende till gruppboende.
Ombyggnad av butik i Nora
Ändrad användning från förråd till mindre butik.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Nora
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Nora
Ändring som påverkar brandskydd i gula villan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: