Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Nora
Avser nybyggnad av Karlsängsskolan.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Nybyggnad av VA-ledning i Nora
Entreprenaden består av nybyggnation av kommunalt VA-nät inklusive pumpstationer och serviser inom omvandlingsområden mellan nedre Alntorp och Kungsheden i Nora kommun. Totalt omfattar entreprenaden cirka 3 km VA-ledningar.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Utredning om Hagbydammen för att få reda på vilka åtgärder som krävs för att klara RIDAS krav för dammsäkerhet. Eventuellt anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av VA-ledningar i Nora
Avser nyläggning av tryckspillvatten- och dricksvattenledning inkl. serviser vid Esstorpsvägen i i Nora. Totalt omfattar entreprenaden ca 1150 m inkl borrning under väg och trummor.
Nybyggnad av brandbilsgarage i Nora
Avser nybyggnad av ett brandbilsgarage vid Järboåns skola med minimi innermått 15x6,5 meter. Avser även en mindre ombyggnad av personalutrymmen i skola.
Ombyggnad av gator VA-ledningar i Nora
Avser VA-omläggning samt gatuarbeten på Hagavägen i Nora. Ca 400 m.
Upprustning och utveckling av Strandpromenaden i Nora
Avser förstärkning av strandskoning med växtrullar med en längd av 160 m.
Rivning av enbostadshus i Nora
Rivning av bostadshus.
Rivning av soprum i Nora
Rivning av soprum.
Rivning av transformatorstation i Nora
Rivning av stationsbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Nora
Marklov för anpassning av marknivå, lekplats.
Ombyggnad av markanläggning i Nora
Marklov för terrängmodellering intill hällefors resecentrum.
Nybyggnad av ställverk i Nora
Nybyggnad av ställverk för el., Rivning av ställverk för el. Finnshyttan 2:49.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nora
Ommålning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nora
Kulörer på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: