Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-/ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Nybyggnad av parhus i Nora
Avser nybyggnad av 6st parhus i centrala Nora.
Nybyggnad av radhus och parhus i Nora, etapp 1
Avser nybyggnad av radhus och parhus i OBOS koncept Start Living - volymhus. Totalt byggs 26 bostadsrätter i 2 etapper.
Nybyggnad av radhus och parhus i Nora, etapp 2
Avser nybyggnad av radhus och parhus i OBOS koncept Start Living - volymhus. Totalt byggs 26 bostadsrätter i 2 etapper. Detta avser etapp 2 och omfattar 14 bostadsrätter i 3 huskroppar. Etapp 1 finns på projektid: 1334442.
Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Utredning om Hagbydammen för att få reda på vilka åtgärder som krävs för att klara RIDAS krav för dammsäkerhet. Eventuellt anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nora
Nybyggnad av flerbostadshus (del av stensnäs 1:1). Omfattning oklar.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora, etapp 2
Option från projekt 1532462. Avser tillbyggnad av Nora ishall med 3 omklädningsrum.
Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Nora
Avser byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar i 45 lägenheter i kv Östra Soltunet, Nora.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nora
Ombyggnad som avser ändrad användning från butik till tandklinik.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Nybyggnad av reningsverk.
Ombyggnad av enbostadshus i Nora
Om/tillbyggnad av konferensanläggning till bostad.
Ombyggnad av tennishall i Nora
Om/tillbyggnad av padelhall.
Rivning av badanläggning i Nora
Rivning av omklädningsrum till badplats.
Tillbyggnad av carport i Nora
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av brygga i Nora
Tillbyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av staket i Nora
Uppsättning av staket.
Ombyggnad av lägenhet i Nora
Ändrad användning, från butik till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: