Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte och upprustning av bangårdar mellan Storå-Ställdalen
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen, inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Anläggande av av fibernät, Ljusnarsbergs kommun
Avser anläggande av fibernätet inom området Ljusnarsbergs landsbygd, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län.
Tillbyggnad av vattenverk i Kopparberg
Avser tillbyggnad av befintligt vattenverk med en byggnad i två plan. I källarplanet ska en reservoar i betong för dricksvatten utföras. Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till befintlig vattenverksbyggnad. Maskinutrustningen omfattar rostfria ingjutningsgods, rostfria rör, en rostfri lagertank för lut, dagtank, rostfria luftare samt olika maskinell utrustning som UV-aggregat, transportpump, ventiler, mm. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors.
Utbyte av VA-ledningar i Ljusnarsberg
Avser utbyte av VA-ledningar i samband med sanering av mark i Kroksfors.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Kopparberg
Avser fönsterbyte på flerbostadshus på Gärdet.
Renovering av badrum efter vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskadade badrum i Kopparberg. Objekten är belägna på : Konstmästaregatan 17 B, Kyrkvägen 18 och Ravinvägen 2b
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kopparberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster på Fagershuset.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Kopparberg
Avser utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Gruvfogdegatan i Kopparberg. Upphandlas tillsammans med projekt: 1556057. Totalt för dessa projekt är det 17 ventilationsaggregat som ska bytas.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Kopparberg
Avser utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Kyrkvägen i Kopparberg. Upphandlas tillsammans med projekt: 1556064. Totalt för dessa projekt är det 17 ventilationsaggregat som ska bytas.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Ljusnarsberg kommun
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ev. sanering av förorenad mark i Silverhöjden, Ljusnarsberg
Primär förorening dioxin. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022. Ny ventilation i kommunhuset och socialkontoret.
Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av Bångbro reningsverk i Kopparberg
Avser tillbyggnad av befintligt reningsverk. Tillbyggnaden förläggs i direkt anslutning till den befintliga anläggningens södra sida och byggs i ett plan.
Ny belysning på elljusspår i Ställdalen
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022
Nya ytskikt och våtutrymmen vid Bergslagsvallen i Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: