Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Renovering av bostadshus i Kopparberg
Avser renovering av byggnader på följande byggnader: 1. Heden 6:32 Wallmovägen 15, 2. Heden 6:32 Wallmovägen 19, 3. Heden 6:32 Wallmovägen 23. Renoveringarna kommer att ske i tre etapper
Om- och nybyggnad av ventilation vid skola i Kopparberg
Arbetena avser totalentreprenad för om och nybyggnad av luftbehandlingsinstallationer för OVK åtgärder i Kyrkbacksskolan.
OVK-besiktningar i Ljusnarsbergs kommun
Projektet avser OVK besiktningar på fastigheter i Ljusnarsbergs kommun.
Renovering av vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskador i Kopparberg. Objekten är belägna på : Källtorpsvägen 12 B, Kyrkvägen 14, Kyrkvägen 34
Renovering av vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskador i Kopparberg. Objekten är belägna på : Storgruvegatan 7B, Kyrkvägen 13B, Gruvfogdegatan 8A
Utvändigt underhåll av kommunhuset, Ljusnarsberg
avser utvändig ommålning av kommunhuset och socialkontoret i Ljusnarsbergs kommun
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsbergs kommun
Avser utbyte av ett ventilationsaggregat. . I de ytor som aggregatet betjänar bedrivs verksamhet av art så som kontor, datarum, omklädningsrum, konferensrum och arkiv.
Rivning av grupphus i Kopparberg
Rivning av 6 bostadshus och 1 sophus. Wallmovägen 13, Wallmovägen 21, Wallmovägen 22, Wallmovägen 24, Wallmovägen 27, Wallmovägen 29, Heden 6:32 Komposteringsbyggnad
Rivning av telestation i Kopparberg
Rivning av elanläggning för järnväg.
Rivning av garage i Kopparberg
Rivning av radgarage.
Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Kopparberg
Nybyggnad av vindskydd/förråd.
Nybyggnad av elverk i Kopparberg
Nybyggnation av reservkraftstation.
Rivning av grupphus i Kopparberg
Option från projekt: . Avser rivning av 3 bostadshus samt garagebyggnader. Heden 6:32 Garagebyggnader, Wallmovägen 15, Wallmovägen 19, Wallmovägen 23
Invändigt underhåll av kommunhuset, Ljusnarsberg
Avser byte av golv (linoleum) i kommunhuset i Ljusnarsbergs kommun. Följande optioner ingår: 1. Byte av entredörrar med glaspartier (5st), 2. Glaspartier, målas. 3. Väggar målning av samtliga väggar inomhus utom i kontorsrum. 4. Väggar målning av samtliga väggar i kontorsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: