Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs.
Ombyggnad av väg 63 mellan Stjärnfors-Kopparberg
Säkerhets- och standardhöjande åtgärder. Ca 4 km lång sträcka.
OVK-besiktningar i Ljusnarsbergs kommun
Projektet avser OVK besiktningar på fastigheter i Ljusnarsbergs kommun.
Nybyggnad av multiarena i Ljusnarsbergs kommun.
Avser nybyggnad av en multiarena. Entreprenaden består av att anlägga en plan med måtten 16 x 27 m ovanpå befintlig asfaltsyta. Objektet är beläget i Ljusnarsbergs kommun, vid Kyrkbacksskolan.
Renovering av vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskador i Kopparberg. Objekten är belägna på : Storgruvegatan 7B, Kyrkvägen 13B, Gruvfogdegatan 8A
Utvändigt underhåll av kommunhuset, Ljusnarsberg
avser utvändig ommålning av kommunhuset och socialkontoret i Ljusnarsbergs kommun
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsbergs kommun
Avser utbyte av ett ventilationsaggregat. . I de ytor som aggregatet betjänar bedrivs verksamhet av art så som kontor, datarum, omklädningsrum, konferensrum och arkiv.
Invändigt underhåll av lokal i Kopparberg
Avser byte av ventilation i lokal i Fagershuset.
Sanering av mark i Ljusnarsberg
Avser marksanering på fastigheten Skogsbrynet 8. Objektet är beläget vid Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Pb. Tillsynsmyndighet Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kopparberg
Uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Kopparberg
Uppsättning av plank.
Nybyggnad av lager i Kopparberg
Nybyggnad av lagerhall.
Invändigt underhåll av kommunhuset, Ljusnarsberg
Avser byte av golv (linoleum) i kommunhuset i Ljusnarsbergs kommun.
Byte kvicksilverlampor i elljusspår i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: