Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte och upprustning av bangårdar mellan Ställdalen-Frövi
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen, inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Anläggande av av fibernät, Ljusnarsbergs kommun
Avser anläggande av fibernätet inom området Ljusnarsbergs landsbygd, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län.
Utbyggnad av Bångbro reningsverk i Kopparberg
Avser utbyggnad av befintligt reningsverk. Utbyggnaden förläggs i direkt anslutning till den befintliga anläggningens södra sida och byggs i ett plan.
Renovering av badrum efter vattenskador i Kopparberg
Avser renovering av vattenskadade badrum i Kopparberg. Objekten är belägna på : Konstmästaregatan 17 B, Kyrkvägen 18 och Ravinvägen 2b
Ramavtal avseende målningsarbeten, Ljusnarsberg kommun
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av industrihus i Kopparberg
Nybyggnad industrilokal.
Ev. sanering av förorenad mark i Silverhöjden, Ljusnarsberg
Primär förorening dioxin. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av skärmtak i Kopparberg
Bygglov för skärmtak.
Ny belysning på elljusspår i Ställdalen
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022
Nya ytskikt och våtutrymmen vid Bergslagsvallen i Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nybyggnad av utegym i Rydbergsdal, Kopparberg
Avser att anlägga en grusplan med måtten 15 x 20 m. Dränering/dikning runt planen. Byte av befintlig vägtrumma. Planen ska vara upphöjd över befintlig marknivå (gångvägen). Planens ytskikt ska vara hårt packat grus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: