Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 500-700 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Nybyggnad av punkthus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter i gamla Stadsskogsskolan när den nya är färdigbyggd.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av nuvarande vårdcentral till flerbostadshus samt nybyggnad av garage.
Anläggande av reservvattenledning Nora - Lindesberg, etapp 4
Avser ny reservvattenledning mellan Nora - Lindesberg. Etapp 4 avser sträckan Kungsheden - Lindesberg.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 1
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. En upphandling gällande schaktentreprenör för resterande sträcka kommer att ske under 2020. Etapp 2 finns på projektid: 1574555.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Nytt område för eventuellt bostadsbyggande i Lindesberg
Eventuellt kan bostäder komma att byggas på före detta industriområdet. Detaljplanen är under bearbetning. Enligt planförslaget tillåts högst två våningar. Vissa föroreningar finns i mark och sanering krävs. Oviss byggstart.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Spillvatten & dagvatten 430m.
Fasadrenovering av stationshus i Frövi, Lindesberg
Avser fasadrenovering på stationshuset i Frövi.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 3
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 3 handlar projektet om vattenfrågorna i parken.
Ombyggnad av cafeteria i Lindesberg
Om/tillbyggnad samt ändrad användning av gemensamhetslokal till café.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad med entré och invändig ombyggnad.
Upprustning av strandpromenad i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av mast.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av stuga i fritidsbyn.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av kontorspaviljong.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Västra Löa 2:23,1:22.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Byte av 3 st ventilationsaggregat.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Mindre anpassning av ventilation i affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ombyggnad/ändrad användning från café till kontor.
Upprustning av naturområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: