Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan
Nybyggnad av parhus i Lindesberg, etapp 2 m.fl
Planerat projekt efter etapp 1. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum i Lindesberg
Planprogram har tagits fram för utveckling av bostäder och handel i Norra Stadskärnan.
Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.
Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ca 30 småhus.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi
Avser nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi.
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 4
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 460 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 4 (12 delområden), Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av bangårdar i Lindesberg och Storå
Bärighets- och stabilitetshöjande åtgärder samt kontaktledningsåtgärder på Lindesbergs bangård (bandel 391, km 419) samt Storå bangård (bandel 391, km 434).
Vägskyddsanläggning vid ny plankorsning i Frövi, Lindesberg
Avser en vägskyddsanläggning vid ny plankorsning för industrispår. Vägskyddsanläggningen infattar bl.a. ljud- och ljussignal för gata resp. gc-väg, halvbommar för gata, helbommar för gc-väg, samt erforderlig varningsutrustning för anläggningen.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 1
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 1 utförs markarbeten.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Ombyggnad till vilthanteringsanläggning i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Ombyggnadsyta ca 310 kvm.
Byte av väg- och gatubelysning i Ramsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Upprustning av vandringsled i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Lindesberg
Nybyggnad och om/tillbyggnad av skolbyggnad, trädfällning.
Tillbyggnad av kallförråd i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Planlager för sand.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Nybyggnad av mast samt 2 st teknikbodar.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av mobilbasstation, mast och bod.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av prefab, reservaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ändring av kontorslokal till lägenhet.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Frövi
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av kabelhus.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för virkesförråd inkl. skyltlov, Tidsbegränsat lov för virkesförråd inkl. skyltlov Lindesby 6:9,6:5.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Väsentlig ändring av planlösning,brand och ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Ändring av färgsättning av industrilokal inkl. skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Bygglov för fasadändring och nytt fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och ändrad användning av industrilokal, uppställning av container, uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring på affärslokal/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Lindesberg
Fasadändring på kontorslokal.
Upprustning av naturområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: