Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Utbyte av bro i Lindesberg
Avser utbyte av Gröna Bron i Lindesberg.
Ombyggnad av VA-ledning samt gatuarbeten i Fellingsbro
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad på del av Idrottsvägen - Kvastavägen i Fellingsbro, Lindesbergs kommun. Totalt omfattar entreprenaden cirka 350 m schaktlängd. Omfattar även rivning av belysningsstolpar, stolpfundament, beläggning inkl asfalt, kantsten, vatten-, spill- och dagvattenledning, brunnar, ventiler mm.
Nybyggnad av vändplan och busshållplats i Guldsmedshyttan
Avser en ny vändplan med busshållsplats samt ny infartsväg i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Längden infartsväg omfattar ca 50m och längden vändplan och bussangöring ca 80m.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP3 10,5 MW PC Gnistan i Lindesberg, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Tillbyggnad med Reservvatten vid lasarettet Lindesberg
Avser vattenreningsutrustning inkl montage i ny byggnad, Lindesbergs Energi tillhandahåller råvatten inklusive renat vatten. Arbeten invändigt i Lindesbergs lasarett
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Nybyggnad av bygghandel.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av padelhall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall med 1 bana.
Ombyggnad av kylmaskinsutrustning i Ishall/curling , Lindesberg
Ombyggnad av Kylmaskinsutrustning och Curlingpist vid Lindehov sportanläggning.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 2
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas i 2 delar. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser ett mindre utförande och är beläget vid norra sidan sjön där ledning ska dras vid en fastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.
Nybyggnad av vändplan i Lindesberg
Marklov för vändplan och busshållplats.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av 2 st lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lindesberg
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd samt cykeltak.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppförande av byggnad (transformatorstation, ställverk).
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokaler till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av bank i Lindesberg
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Lindesberg
Om/tillbyggnad av livsmedelsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av minireningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av skola i Lindesberg
Om/tillbyggnad av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: