Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 2
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser schaktningen och omfattar ca 2,5-3 km.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Option från projektid: 1628295. Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP3 10,5 MW PC Gnistan i Lindesberg, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Ombyggnad av VA-ledning samt gatuarbeten i Fellingsbro
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad på del av Idrottsvägen - Kvastavägen i Fellingsbro, Lindesbergs kommun. Totalt omfattar entreprenaden cirka 350 m schaktlängd. Omfattar även rivning av belysningsstolpar, stolpfundament, beläggning inkl asfalt, kantsten, vatten-, spill- och dagvattenledning, brunnar, ventiler mm.
Nybyggnad av vändplan och busshållplats i Guldsmedshyttan
Avser en ny vändplan med busshållsplats samt ny infartsväg i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Längden infartsväg omfattar ca 50m och längden vändplan och bussangöring ca 80m.
Tillbyggnad med Reservvatten vid lasarettet Lindesberg
Avser vattenreningsutrustning inkl montage i ny byggnad, Lindesbergs Energi tillhandahåller råvatten inklusive renat vatten. Arbeten invändigt i Lindesbergs lasarett
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Nybyggnad av bygghandel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Avser byte av papptak på 5 huskroppar, 536kvm per huskropp.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 3
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 3 handlar projektet om vattenfrågorna i parken.
Ombyggnad av kylmaskinsutrustning i Ishall/curling , Lindesberg
Ombyggnad av Kylmaskinsutrustning och Curlingpist vid Lindehov sportanläggning.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri/kontor/lager samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av tennishall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av soprum i Lindesberg
Nybyggnad av soprum och cykelställ.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Lindesberg
Om/tillbyggnad av livsmedelsanläggning.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagertält.
Ombyggnad av café i Lindesberg
Ombyggnad av polisstationen 3.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av bostadshus.
Upprustning av strandpromenad i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Upptagning av dörr mellan lägenheter.
Ombyggnad av dagcenter i Lindesberg
Ändrad användning från bostad till dagligverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av bank i Lindesberg
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av vändplan i Lindesberg
Marklov för vändplan och busshållplats.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av 2 st lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lindesberg
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd samt cykeltak.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage, rivningslov.
Tillbyggnad av skola i Lindesberg
Om/tillbyggnad av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: