Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Lindesberg
6 st punkthus, 9 st parhus och 11 st radhus. Det ger totalt 178 lägenheter på Parkudden om projektet kan genomföras. I förslaget ligger också idéer som t ex en småbåtshamn, en gång- och cykelled som länkar udden samman med grönområdet vid Lindeskolan. Framtagande av planprogram förestår. Oviss byggstart.
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Nybyggnad av parhus i Lindesberg, etapp 2 m.fl
Planerat projekt efter etapp 1. Omfattning oklar.
Nybyggnad av handel, kontor mm. i Lindesberg
Planprogram har tagits fram för utveckling av handel i Norra Stadskärnan.
Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta projekt avser den invändiga renoveringen. Utemiljön finns på projektid: 1204914.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Frövi
Avser anläggande av vägar och gc-vägar samt järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser etapp 3.
Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Området kan komma att rymma både flerbostadshus och småhus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ca 30 småhus.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Tidiga planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Nya verksamheter i Lindesberg
Detaljplaneärende. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya verksamheter nordöst om en framtida cirkulationsplats i korsningen Fotbollsgatan - Riksväg 50. (Nordöstra kvadranten).
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av nuvarande vårdcentral till bostadshus.
Anläggande av järnvägsspår, vägar m.m i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av vägar, järnvägsbank, m.m i Frövi.
Nytt område för eventuellt bostadsbyggande i Lindesberg
Eventuellt kan bostäder komma att byggas på före detta industriområdet. Detaljplanen är under bearbetning. Enligt planförslaget tillåts högst två våningar. Vissa föroreningar finns i mark och sanering krävs. Oviss byggstart.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 1
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. En upphandling gällande schaktentreprenör för resterande sträcka kommer att ske under 2020. Etapp 2 finns på projektid: 1574555.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Totalt 0-25 villatomter. Delas upp i 2 etapper. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1398265.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt villaområde. Totalt 20-25 villatomter. Delas upp i 2 etapper. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 2
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 2 utförs gestaltning av parken.
Nybyggnad av GC-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av GC-väg vid Lindbackaskolan i Lindesberg. Bidrag ska sökas.
Fasadrenovering av stationshus i Frövi, Lindesberg
Avser fasadrenovering på stationshuset i Frövi.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad av tvätt ock tork.
Nybyggnad av grupphus i Lindesberg
Uppförande av 4 st enbostadshus.
Rivning av reningsverk i Lindesberg
Rivning av tank på reningsverket lindesberg.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Tillbyggnad av frysanläggning i Lindesberg
Tillbyggnad av fryscontainer.
Ombyggnad av fritidshus i Lindesberg
Tillfällig semesterbostad.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av mast.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Ändrad användning, aktivitetsområde till parkering.
Ombyggnad av garage i Lindesberg
Ombyggnad av brandgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ombyggnad från lokal till bostad.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av servering i Lindesberg
Inglasning av befintlig uteservering.
Nybyggnad av cistern i Lindesberg
Nybyggnad av ny cistern i mark.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation, ns165.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Förhandsbesked minireningsverk.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Mindre anpassning av ventilation i affärslokal.
Rivning av vattenverk i Lindesberg
Rivning av vattenverk.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerhall.
Upprustning av naturområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: