Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 500-700 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ca 22 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Området kan komma att rymma både flerbostadshus och småhus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Tidiga planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av nuvarande vårdcentral till bostadshus.
Anläggande av järnvägsspår, vägar m.m i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av vägar, järnvägsbank, m.m i Frövi.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 1
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. En upphandling gällande schaktentreprenör för resterande sträcka kommer att ske under 2020. Etapp 2 finns på projektid: 1574555.
Nytt område för eventuellt bostadsbyggande i Lindesberg
Eventuellt kan bostäder komma att byggas på före detta industriområdet. Detaljplanen är under bearbetning. Enligt planförslaget tillåts högst två våningar. Vissa föroreningar finns i mark och sanering krävs. Oviss byggstart.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 2
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 2 utförs gestaltning av parken.
Nybyggnad av bussterminal i Guldsmedshyttan
Syftet med detaljplanen är att lösa trafiksituationen inom området vad gäller parkering, logistik och busstrafik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Avser byte av papptak på 5 huskroppar, 536kvm per huskropp.
Fasadrenovering av stationshus i Frövi, Lindesberg
Avser fasadrenovering på stationshuset i Frövi.
Rivning av reningsverk i Lindesberg
Rivning av tank på reningsverket lindesberg.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad av tvätt ock tork.
Ombyggnad av cafeteria i Lindesberg
Om/tillbyggnad samt ändrad användning av gemensamhetslokal till café.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad med entré och invändig ombyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Lindesberg
Uppförande av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av mast.
Ombyggnad av garage i Lindesberg
Ombyggnad av brandgarage.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av stuga i fritidsbyn.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ombyggnad från lokal till bostad.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Tillbyggnad av frysanläggning i Lindesberg
Tillbyggnad av fryscontainer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Byte av 3 st ventilationsaggregat.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation, ns165.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Förhandsbesked minireningsverk.
Utvändigt underhåll av servering i Lindesberg
Inglasning av befintlig uteservering.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Mindre anpassning av ventilation i affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ombyggnad/ändrad användning från café till kontor.
Rivning av vattenverk i Lindesberg
Rivning av vattenverk.
Upprustning av naturområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: