Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Nybyggnad av elevbostäder i Lindesberg
Planer finns för nybyggnation av ca 30 nya elevbostäder vid Lindeskolan i Lindesberg.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter i gamla Stadsskogsskolan när den nya är färdigbyggd.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Installation av värmeanläggning i Fellingsbro
Värmeanläggningen som drivs av bergvärme ska försörja Ekbackens skola, sporthallen, äldreboendet Ekgården och seniorboende Ekliden.
Nybyggnad av padelhall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall med 3 banor i Lindesberg.
Nybyggnad av vändplan och busshållplats i Guldsmedshyttan
Avser en ny vändplan med busshållsplats samt ny infartsväg i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Längden infartsväg omfattar ca 50m och längden vändplan och bussangöring ca 80m.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 2
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas i 2 delar. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser ett mindre utförande och är beläget vid norra sidan sjön där ledning ska dras vid en fastighet.
Upprustning av park i Frövi
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Upprustning av GC-väg i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av ångcentral i Lindesberg
Nybyggnad av sodapanna, elfilterbyggnad, eldistributionsbyggnad, ångcentral, förrådstält, bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av två enbostadshus med eldstäder.
Tillbyggnad av butik i Lindesberg
Om/tillbyggnad från lager/verkstad till butik/lager.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av plåtskjul.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokaler till förskoleverksamhet.
Åtgärder vid spontanidrottsplats i Frövi
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppförande av byggnad (transformatorstation, ställverk).
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser om/tillbyggnad av kemikaliemottagning samt invallning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Anläggande av parkeringar, monteringsyta m m.
Nybyggnad av park i Lindesberg
Anläggning av park.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av minireningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av padelhall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall med 1 bana.
Upprustning av strandpromenad i Frövi, Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: