Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan. Hus 8 färdigställt januari 2021. Hus 9 färdigställt december 2020. Hus 10 färdigställt maj 2021. Hus 11 färdigställt december 2020. Hus 12 färdigställt maj 2021.
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan F-6 som anpassas för 550 elever. Hus 1, 3 och 4 utförande mellan juli 2020 - december 2020. Hus 2 och 5 utförande mellan januari 2021 - maj 2021. Hus 6 färdigställt augusti 2019. Hus 7 färdigställt maj 2020.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt villaområde. Totalt 20-25 villatomter. Delas upp i 2 etapper. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 1
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 1 utförs markarbeten.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 2
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 2 utförs gestaltning av parken.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser borttagning och nyläggning av dag-, spill- och dricksvattenledning samt ny gc-bana och gata vid Ishockeygatan i Lindesberg. Även samordning med ledningsägare ingår, som utför rivning och nyläggning resp. flytt av fjärrvärme och låg-/högspänningsledning. Totalt omfattar entreprenaden cirka 300 m schaktlängd.
Byte av väg- och gatubelysning i Ramsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Rivning av reningsverk i Lindesberg
Rivning av tank på reningsverket lindesberg.
Rivning av vattenverk i Lindesberg
Rivning av vattenverk.
Nybyggnad av grupphus i Lindesberg
Uppförande av 4 st enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad av tvätt ock tork.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Ombyggnad från lokal till bostad.
Rivning av automatstation i Lindesberg
Rivning av drivmedelsinstallationer.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av fritidshus.
Rivning av klubbhus i Lindesberg
Rivning av klubblokal vid ridskola.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av cistern i Lindesberg
Nybyggnad av ny cistern i mark.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation, ns165.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Uppsättning av bullerplank.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Tillbyggnad av frysanläggning i Lindesberg
Tillbyggnad av fryscontainer.
Ombyggnad av fritidshus i Lindesberg
Tillfällig semesterbostad.
Nybyggnad av sophus i Lindesberg
Nybyggnad av miljöbod.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Förhandsbesked minireningsverk.
Ombyggnad av markanläggning i Lindesberg
Hårdgörning av mark samt asfaltering och stängsling.
Utvändigt underhåll av servering i Lindesberg
Inglasning av befintlig uteservering.
Nybyggnad av carport i Lindesberg
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Rivning och nybyggnad av garage, parkeringsplatser.
Ombyggnad av lekplats i Lindesberg
Utfyllnad för lekplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Ändrad användning, aktivitetsområde till parkering.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning (kontor).
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk på Hällefors 11:1 och Älvestorp 2:4.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: