Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Planer för nytt exploateringsområde i Frövi
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Frövi.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 1
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. En upphandling gällande schaktentreprenör för resterande sträcka kommer att ske under 2020. Etapp 2 finns på projektid: 1574555.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 2
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas. Under 2020 kommer vattenledningen att anläggas i sjön där anlitas entreprenör från ramavtal. Det projektet finns på projektid: 1532579.
Nytt område för eventuellt bostadsbyggande i Lindesberg
Eventuellt kan bostäder komma att byggas på före detta industriområdet. Detaljplanen är under bearbetning. Enligt planförslaget tillåts högst två våningar. Vissa föroreningar finns i mark och sanering krävs. Oviss byggstart.
Utökning av verksamhetsområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP3 10,5 MW PC Gnistan i Lindesberg, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Ombyggnad av VA-ledning samt gatuarbeten i Fellingsbro
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad på del av Idrottsvägen - Kvastavägen i Fellingsbro, Lindesbergs kommun. Totalt omfattar entreprenaden cirka 350 m schaktlängd. Omfattar även rivning av belysningsstolpar, stolpfundament, beläggning inkl asfalt, kantsten, vatten-, spill- och dagvattenledning, brunnar, ventiler mm.
Konvertering av oljepanna till bioolja, Linde Energi
Option från projektid: 1628295. Avser konvertering av en befintlig oljepanna, HP4, till bioolja. Omfattar leverans och montage av ny oljebrännare avsedd för bioolja med tillhörande styrutrustning. Därutöver ska oljebord och oljeförvärmning, sotningsutrustning och rökgasåterföring ingå i leveransen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Avser byte av papptak på 5 huskroppar, 536kvm per huskropp.
Ombyggnad av park i Lindesberg, etapp 3
Avser ombyggnad av flugparken i Lindesberg. Utförs i 3 etapper. I etapp 3 handlar projektet om vattenfrågorna i parken.
Upprustning av park i Frövi
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Upprustning av GC-väg i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av cafeteria i Lindesberg
Om/tillbyggnad samt ändrad användning av gemensamhetslokal till café.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Lindesberg
Byte av ventilationsaggregat m m.
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Nybyggnad av bygghandel.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad med entré och invändig ombyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri/kontor/lager samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Lindesberg
Nybyggnad av miljöbod, ändrad användning från förråd till café/verksamhet.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Västra Löa 2:23,1:22.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av prefab teknikkiosk järnväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av vattenkiosk.
Nybyggnad av växthus i Lindesberg
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av kontorspaviljong.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av barack i Lindesberg
Uppförande av byggnadsmoduler.
Nybyggnad av belysningsmast i Lindesberg
Uppsättning av belysningsmaster.
Rivning av pumpstation i Lindesberg
Rivning av f.d. pumpstation/avluftningsanordning.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av fritidshus i Lindesberg
Rivning av stuga i fritidsbyn.
Tillbyggnad av barack i Lindesberg
Tillbyggnad av moduler flexator.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage med lägenhet.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage, rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av bostadshus och carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Byte av 3 st ventilationsaggregat.
Upprustning av strandpromenad i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Nybyggnad av gångstråk i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg
Upptagning av dörr mellan lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ombyggnad/ändrad användning från café till kontor.
Upprustning av strandpromenad i Frövi, Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Upprustning av naturområde i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: