Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lekeberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk norr om Mullhyttan i Lekeberg
Avser nybyggnad av 16 st vindkraftverk, ca 2-4 MW/verk, totalhöjd max 185 m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i Fjugesta centrum
Nybyggnad av återvinningscentral i Fjugesta
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Fjugesta. Upphandlas tillsammans med projektid: 1532961
Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av radhus på Vreta 2:25, Vreta 2:23, Vreta 2:24 & Vreta 2:55.
Nybyggnad av gata, GC-väg, VA-ledningar m.m i Fjugesta, Lekeberg
Avser nybyggnad av gata, gång- och cykelväg, va-ledningar, kanalisation för fiber och gatubelysning.
Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Avser nybyggnad av radhus, 6 lägenheter a 1 rok. Samt nybyggnation av parhus med 2 lägenheter, 8 lägenheter totalt.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Fjugesta
Planer finns på till- och ombyggnad av Linden äldreboende i Fjugesta.
Nybyggnad av busshållsplats och pendlarparkering, Fjugesta
Utmed väg 566, väster om Skärmartorp, ska en ny busshållplats med vändslinga förläggas. Ytan ska även förses med en pendlarparkering samt cykelställ för att underlätta för alla busspendlare i området. Objektet är beläget väster om Skärmartorp i anslutning till väg 566 i Lanna, Lekebergs kommun.
Byte av radiatorstammar och radiatorer i lägenheter, Fjugesta
Avser byte av befintliga radiatorstammar och radiatorer i bostadsfastigheter med kvarboende hyresgäster. Byggnaden är belägen på Tegelgatan 7-9 i Fjugesta.
Ombyggnad av markanläggning i Fjugesta
Förhandsbesked för tilltänkt avstyckning 2700m2 och 3000m2.
Tillbyggnad av matsal i Fjugesta
Tillbyggnad, ombyggnad av matsals- och administrationsbyggnad.Renovering av bef. storkök ink. byte av ventilation. Bta 828 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Fjugesta
Förhandsbesked för tilltänkt avstycking 4300m2 och 3800 m2.
Nybyggnad av paviljong i Fjugesta
Bygglov för tillfälliga paviljonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Tillbyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad 25 m2.
Nybyggnad av kallgarage i Fjugesta
Nybyggnad av kallgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: