Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.
Exploateringsarbeten inför nytt handelsområde i Laxå
Avser exploatering inför kommande handelsområde i Laxå.
Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.
Ombyggnad av 130/40/10kV ställverk i Laxsjön
Avser ombyggnation av befintlig 130/40/10kV ställverk; I Laxsjön pågår ett projekt som avslutas under 2018 för att ansluta vindkraft, detta projekt bygger upp ny 130kV skena inkl. brytare i samtliga 130kV fack samt ny stationsbyggnad. Detta projekt ansluter T2-130-FS till ny tillhandahållen T2 samt bygger och ansluter ny kontrollutrustning till T2 samt detta 130kV fack. I övrigt ingår i detta projektet Laxsjön: - Nytt 40kV luftisolerat utomhusstv 4st fack, - Ny 10kV byggnad inkl. 11st 10kV fack och - anslutning av 2st nya tillhandahållna 40/10kV transformatorer 10MVA /st.
Ombyggnad av 130/40kV ställverk i Mon
Avser Ombyggnation av befintlig 130/40kV ställverk;Detta projekt kommer bygga om bef. 130kV fack (bef. T1-130-S kommer behållas) övrigt nytt. I övrigt ingår i Monprojektet - Nytt 40kV luftisolerat utomhus, - 3st linjefack, ett ink. Fack samt ett KD fack. - Ny byggnad, - nya fundament till ny tillhandahållen T1 och - nytt fundament till bef. NHT1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Nybyggnad av aktivitetsplats i Laxå
Avser nybyggnad av lekplats med utegym samt grillplats mm inom Bodarneparken.
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Upprustning av gata i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av tvätthall i Laxå
Nybyggnad av industribyggnad (tvätt/rekond/bilhall).
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Laxå
Nybyggnad av ställverk/kontrollbyggnad, ombyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Laxå
Nybyggnad av teknikbod för elektronisk kommunikation.
Ombyggnad av lägenhet i Laxå
Ändrad användning från källarlokal till lägenhet på ca 35 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laxå
Nybyggnad av 6 st vindkraftverk.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Laxå
Ombyggnad av lägenhetskök till större kök (restaurangkök) samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Ändrad användning från vandrarhem till flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: