Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villaområde i Laxå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 40-50 villor.
Markområde till försäljning avseende handel/lager mm i Laxå
Mark till försäljning avseende nybyggnation av lager/logistik, handel, mm. Tomtarea 6000kvm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Laxå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att skapa en bredare markanvändning som medger bostads- och centrumändamål i en till två våningar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå. Upphandlas tillsammans med projektid: 1585483.
Markområde till försäljning avseende småindusti i Laxå
Tomt avsedd för småindustri och handel, ligger centralt i Laxå utmed E20.
Upprustning av biobädd på Laxå reningsverk
Avser upprustning av biobädd med ny spridare, nytt fyllnadsmaterial och cirkulationspumpar. Flytslamrännor i slutsedimenteringsbassänger, rör och armatur, processprogrammering, kommunikation till överordnat system samt apparatskåp och tillhörande bygg- och VVS-arbeten.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Laxå
Avser renovering av ca 10 balkonger på flerbostadshus i Laxå.
Ev. sanering av förorenad mark vid f.d. skrotverksamhet i Laxå
Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lagertält. Byggnadsarea 5600 m2 , Nytillkommen bruttoarea 108 m2.
Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av industri- eller lagerbyggnad / skärmtak med trästomme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: