Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Kumla
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, både flerbostadshus och småhus. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Detaljplanen möjliggör även ett nytt vård- och omsorgsboende. Centrumverksamhet möjliggörs längs huvudstråket i bottenplan av bostadshusen. Planförslaget möjliggör ca 160 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 55 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 2
Avser nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av 27 lägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av bostäder i kvarteret Fjärdingsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kumla, etapp 1
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kumla. Omfattning är för dagen oklar. Etapp 2 består av nybyggnad av vårdcentral, och finns på projektid: 1526497
Spårväxelbyten i Kumla
Byte av 5 st växlar, slopning av en spårväxel, markarbete, spårbyte, rivning av kontaktledningsanläggning samt anpassning av samtliga teknikslag, upprustning av uppställningsspår och uppsättning av en repetersignal.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Avser nybyggnad av LSS-boende innehållande en huvudbyggnad inkl 6st boenden, 4st friliggande boenden samt markanläggning med bland annat miljöhus, förråd, parkeringar med mera.
Nybyggnad av kedjehus i Smedstorp, Kumla
Avser nybyggnad av 10 äganderätter i Smedstorp.
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Planer finns på nybyggnad av kaffestuga/informationsstuga.
Renovering av järnvägskaj Kvarntorps industriområde, Kumla
Avser renovering av järnvägskaj med tillhörande lastytor.
Ombyggnad av affärslokaler i Kumla
Avser att etappvis bygga om Swedbanks nuvarande lokal till två enheter. En till Swedbank och en till Fastighetsbyrån. Arbetet omfattar att mellan markplan och källare demontera en hiss med tillhörande schakt och trappa. Nytt fläktrum som betjänar de ombyggda delarna i huset ska byggas. Som tilläggsarbete kan det beställas utbyggnad av pastarestaurangen La Gondola med utökat antal sittplatser för gäster, gästtoalett samt kyl- och frysrum.
Installation av bergkyla i lokaler, Kumla
Avser nyinstallation av bergkyla i djurklinik. Arbetet omfattar rör, luftbehandling, styr, mark, bygg och el.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Tillgänglighetsåtgärd på GC-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av skola i Kumla
Beslut ej tagna. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ombyggnad av vårdbostad i Kumla
Ändrad användning till stödboende.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kumla
Nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Kumla
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kumla
Ändrad användning från lokal till bostadslägenhet.
Utvändigt underhåll av enbostadhus i Kumla
Fasadändring samt nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av brunnsstuga.
Ombyggnad av veterinärstation i Kumla
Ändrad användning från marinbutik till smådjursklinik.
Trafiksäkerhetsåtgärd vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av hiss i Stadshuset, Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Beläggningsarbete på gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: