Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 2
Avser nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 3
Avser nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla, etapp 4
Avser nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning för dagen oklar. Option från projektid: 1037237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Avser nybyggnad av LSS-boende innehållande en huvudbyggnad inkl 6st boenden, 4st friliggande boenden samt markanläggning med bland annat miljöhus, förråd, parkeringar med mera.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Nybyggnad av bostadsrätter i Smedstorp, Kumla
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter i Smedstorp.
Nybyggnad av padelhall i Kumla
Avser nybyggnad av en padelhall med plats för 4 spelplaner, entresolplan, omklädningsrum m m samt markarbeten med parkeringsplatser, planteringar.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg, omväxlande 1+1 och 2+1 körfält med mitträcke. I projektet utreds också möjligheter till gång- och cykelväg.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Tillgänglighetsåtgärd på GC-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av fastigheter i Kumla
Avser rivning gällande kvarteret Gladan/Rapphönan inför uppbyggande av nya bostäder.
Brandskyddsåtgärder vid särskild boende i Kumla
Upptaget i kommunens inversteringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Utbyte av sarg i ishallen i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmeanläggning vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring solceller på tak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av 2 enbostadshus med garage Päronet 3,Stensoppen 6.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kumla
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av barack i Kumla
Nybyggnad av baracker samt rivning av befintlig barack.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av konstgräsplan vid idrottsplatsen i Kumla
Avser byte av konstgräs med ev markarbeten i samband med detta.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från affär till restaurang.
Nybyggnad av utegym i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: