Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla
Planer finns på eventuellt ombyggnad till vård- och omsorgsboende och vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning för dagen oklar. Option från projektid: 1204286.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Planer finns för nybyggnad av ett äldreboende på Spannremmen 2 i Kumla.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Avser nybyggnad av LSS-boende innehållande en huvudbyggnad inkl 6st boenden, 4st friliggande boenden samt markanläggning med bland annat miljöhus, förråd, parkeringar med mera
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Nybyggnad av bostadsrätter i Smedstorp, Kumla
Avser nybyggnad av 18 bostadsrätter i Smedstorp.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kumla
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av barack i Kumla
Nybyggnad av baracker samt rivning av befintlig barack.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Kumla
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring solceller på tak.
Ombyggnad av verkstad i Kumla
Ändrad användning från lager till verkstad/personalutrymmen samt fasadändring.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från affär till restaurang.
Tillbyggnad av butik i Kumla
Tillbyggnad av butik samt rivning av befintlig komplementbyggnad.
Nybyggnad av utegym i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: