Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende nybyggnation av verksamheter i Kumla
Område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till E20. Norra Mos är tänkt för icke störande verksamhet i liten till medelstor omfattning. Tomtarea 160 000kvm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 6-7 våningar i soutteräng med 49 lägenheter, 2-4 rum och kök med en boarea på 47-98 kvm samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av totalt 60 lägenheter i 1 huskropp bestående av 4 trapphus. 3 av trapphusen kommer att ha fyra våningar och det södra trapphuset kommer att ha sex våningar.
Nybyggnad av hyresrätter i Hällabrottet, Kumla
Avser nybyggnation av hyresrätter i Hällabrottet.
Nybyggnad av industri i Kumla
Tomtarea ca 30 060 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av villor och radhus/parhus/kedjehus i Kumla
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder. Det planeras främst för villor men även för midre flerfamiljshus så som parhus, radhus och kedjehus. Området är beläget i västra delen av Hällabrottet, söder om Yxhultsvägen. Tomter för villor kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Nybyggnad av sporthall.
Exploatering inför ny stadsdel i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av gator, ca 2,2 km lokalgator och 850 m huvudgata inklusive vatten- och avloppsledningar, cykel- och gångbanor och en dagvattendamm, samt modulering av svackdiken. Nybyggnation finns på projektid: 1628018.
Fönsterbyte samt byte av terrassdörrar på flerbostadshus i Kumla, etapp 2
Etapp 2 = Flinkagatan. Omfattar ca 99 fönster och ca 25 terrassdörrar. Etapp 1 finns på projektid: 1638761.
Tillbyggnad av padelhall i Kumla
Avser tillbyggnad av padelhallen Papa Stadium i Kumla. Tillbyggnaden ska rymma 2 standardbanor (10x20 m) och en singelbana (6x20 m) med 2 m fri yta runtom vardera bana.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Leverans av ny kombipanna/brännare till reningsverket i Kumla
Avser ny kombi-gaspanna till reningsverket Kumla inklusive montering, installation och nedmontering av gammal utrustning.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser nybyggnad av pumpstation i det nya området Gröna Sörby i Kumla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri (byggnad för flispanna).
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager samt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för paviljonger (t.o.m 2020-12-31).
Tillbyggnad av lager i Kumla
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av danslokal i Kumla
Ändrad användning av försäljningslokal till dansstudio.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från butikslokal till restaurang/pizzeria.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Fasadändring, uppsättning av skylt samt flytt av staket.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Markanläggning samt nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kumla
Annläggning av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: