Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea ca 9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga
Avser utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskoga
Avser renovering av Nobelstadions löparbanor, kulgropar m m för att hålla standarden för ett junior-SM.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av restaurang i Karlskoga
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av butik i Karlskoga
Nybyggnad av butiks-, produktions- och lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt tak- och fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Utvändig ändring av industribyggnad, uppförande av skärmtak och cisterner, nybyggnad av transformatorstation samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av kapell i Karlskoga
Tillbyggnad av kapell/krematorium och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av förråd (tälthall).
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av befintlig samt nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av carport i Karlskoga
Rivning av carport.
Rivning av garage i Karlskoga
Rivning av garage.
Rivning av skärmtak i Karlskoga
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av skola i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av carport i Karlskoga
Tillbyggnad av carport/altan.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak) samt nybyggnad av förrådstält.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på ca 100 kvm.
Utvändigt underhåll av anstalt i Karlskoga
Fasadändring (nytt entréparti och fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på affärslokal (fönsterbyte och ombyggnad av entré).
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handels-/bostadshus (ny fasadfärg).
Hissbyte i Folkets hus i Karlskoga
Avser byte av varutransporthiss; komplett projektering, demontering/rivning, översyn och eventuell justering av hisschakt, installation, funktionsprovning, CE märkning, slutjustering och driftsättning av en hiss i befintligt schakt. Dessutom ingår erforderliga bygg- och målningsarbeten för återställande av ytskikt (ut- och invändigt). Befintliga förutsättningar gäller för entreprenaden.
Invändigt underhåll i kyrka i Karlskoga
Avser renovering av golv på norra korsarmen pga skada på bärande del av konstruktionen som bedöms akut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: