Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butik, Karlskoga
Avser nybyggnad av butik.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av motell i Karlskoga
Nybyggnad av motell med 10 rum samt en konferensdel i Karlskoga.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2025
Uppförande av reservkraftsaggregat för produktionskök i Karlskoga
Avser reservkraftaggregat för produktionskök Storängen i Karlskoga kommun
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av verkstad och kontor.
Nybyggnad av gång-, cykel- och mopedbro i Karlskoga
Omfattar nybyggnation av en GCM-bro (gång- cykel- och mopedbro) över Timsälven vid Björkborn i Karlskoga kommun.
Modifiering av befintlig reservbränsleinmatning i kraftvärmeverk i Karlskoga
Omfattar en modifiering av befintlig reservbränsleinmatning. Förfrågan omfattar följande huvuddelar: - Ny bränsletransportör - Option på nya brandspjäll - Option på nytt bränslestup - Option på renovering befintlig bränsletransportör.
Upprustning av stadspark i Karlskoga
Ekmansdalen är i behov av renovering av gångvägar, trappor, räcken osv. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2025.
Anläggande av reservvattenledning till produktionskök i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2027.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning av lokaler till tre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av butik i Karlskoga
Avser nybyggnad av butiks-, produktions- och lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad av handelshus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av tak över vattenhjul.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av tält/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad samt fasadändring på handelshus.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Karlskoga
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av sophus i Karlskoga
Rivning av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad samt byte av takbeklädnad på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring på kontors/lokalbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på ca 100 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till bostad samt schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskoga
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Hissbyte i Folkets hus i Karlskoga
Avser byte av varutransporthiss; demontering/rivning av nuvarande hiss och installation av ny hiss samt erforderliga bygg- och målningsarbeten för återställande av ytskikt .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: