Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av punkthus i Karlskoga
Planer finns för ett tredje punkthus på området Loviselund. 24 hyresrätter planeras i 4-6 våningar.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av idrottshall i Karlskoga
Nybyggnad av idrottshall, ca 1100 kvm.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga. Option från projektid: 1562150.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Skrantaskolan. Gradängsittning planeras bland annat att göras.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga m. fl. kommuner
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 10.000 ha. Delar av området är förorenat med tungmetaller och sprängämnen. Tillsynsansvarig Länsstyrelsen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad med balkonger (18 st) samt byte av befintliga balkonger (9 st) på flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning förråd i Karlskoga
Projektet avser installation av solcellsanläggning.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Avser ombyggnad av parkering, torg, gångstråk, grönytor och utrustningar. Avser även betongarbeten för trappor och ramper samt utbyte av markvärme på torgytor och gångstråk.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Karlskoga
Tillbyggnad/fasadändring av parhus.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Ändrad planlösning i industribyggnad samt fasadskylt.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av anstalt i Karlskoga
Installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av gym i Karlskoga
Ändrad användning till träningsanläggning, uppsättning av fasadskyltar samt omfärgning av fasad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskoga
Nybyggnad av förråd med skärmtak samt rivning av befintligt förråd.
Rivning av värmestuga i Karlskoga
Rivning av skid- och värmestuga.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av överbyggnader samt nybyggnad av överbyggnad för pumpbrunn.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av pumpstation (brandpost, dricksvattenkiosk).
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Karlskoga
Nybyggnad av råvarutankar för biogasproduktion.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring och ny brandcellsindelning på industribyggnad.
Rivning av kontor i Karlskoga
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Ändrad användning av produktionslokal till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Ändrad planlösning i lokaler.
Invändigt underhåll i kyrka i Karlskoga
Avser renovering av golv på norra korsarmen pga skada på bärande del av konstruktionen som bedöms akut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: