Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på en helt ny förskola i östra stadsdelen av Karlskoga.
Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus. Byggstart är uppskattad till sensommaren.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av punkthus i Karlskoga
Planer finns för ett tredje punkthus på området Loviselund. 24 hyresrätter planeras i 4-6 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Karlskoga
Nybyggnad av idrottshall, ca 1100 kvm.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Avser nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga och Degerfors kommun. Kökets kapacitet att producera ca 2500 portioner /dag.
Ombyggnad till bostadsrätter i Karlskoga
Avser renovering och ombyggnad av före detta lasarettet (Rosa Huset) i Karlskoga till bostadsrätter. Totalt kommer det att bli 15 lägenheter där alla får olika planlösningar och storlekar, från tvåor till fyror.
Renovering av badrum inom Karlskogahems fastigheter, etapp 3
Omfattar helrenovering av 37 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera.
Nya VA-ledningar längs Blåbärsvägen och Vivallaringen, Örebro
Avser nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen och vidare över gärdet mellan Boglundsängen och Bettorp.
Tillbyggnad av entré till bibliotek i Karlskoga
Omfattar tillbyggnad av entrén till bibliotek i Karlskoga.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Installation av solcellsanläggning förråd i Karlskoga
Projektet avser installation av solcellsanläggning.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Renovering av bro vid Björkbornsvägen i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Björkbornsvägen. Upphandlas tillsammans med projekt: 1340058.
Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Norrleden med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m. Upphandlas tillsammans med projekt: 1557314
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad och ändrad användning till tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Ändrad användning av förläggningsbyggnad till kontor.
Rivning av enbostadshus i Karlskoga
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Immetorp 1:50,1:29.
Rivning av enbostadshus i Karlskoga
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Karlskoga
Rivning av enbostadshus.
Rivning av cistern i Karlskoga
Rivning av oljecistern.
Nybyggnad av barack i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad (nytt fönster).
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Nybyggnad av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handelshus.
Rivning av affärshus i Karlskoga
Rivning av handelshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från butik till restaurang/café i handelshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskoga
Ändrad användning från föreningslokal till härbärge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: