Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Tillbyggnad av idrottshall i Karlskoga
Tillbyggnad av idrottshall, ca 1000 kvm, samt fasadändring.
Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera.
Anläggande av konstgräsplan i Karlskoga
Avser anläggande av konstgräsplan på Kilsta IP, 71 x 111 m. Omfattar konstgräsplan, belysningsanläggning(option) och inhängning.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av utemiljön vid Skranta förskola.
Tillbyggnad av hotell i Karlskoga
8 nya hotellrum skapas, varav en svit.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning. Unisport Scandinavia Ab är leverantörer av sporthallsinredning.
Byte av belysning i motionsspår, Karlskoga
Avser byte av belysning i Nobelspåret, Karlskoga. Entreprenaden omfattar dels att den idag befintliga belysningen med luftledning ska nedmonteras och all till belysningen befintlig utrustning omhändertas dels montering och installation av ny belysning med nedgrävd kabel samt återställande av mark.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till lägenheter, tillbyggnad förråd, samt nybyggnad carport.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av befintlig och nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av cykelförråd och nybyggnad av cykelförråd och utomhusscen.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändring av konstruktion på restaurang (ny trappa till ovanvåning).
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Karlskoga
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av biltvätt i Karlskoga
Nybyggnad av fordonstvätt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Fasdändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning balkonger).
Tillbyggnad av vårdbostad i Karlskoga
Tillbyggnad av härbärge/stödboende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskoga
Ändring av tak på industribyggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till trygghetsboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: