Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 6 avdelningar.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea ca 9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga
Avser utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av motell i Karlskoga
Nybyggnad av motell.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskoga
Tillbyggnad av industrianläggning (verkstad och förråd).
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändrad användning av lokaler till tre lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av butik i Karlskoga
Avser nybyggnad av butiks-, produktions- och lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på ca 100 kvm.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av anstalt i Karlskoga
Fasadändring (nytt entréparti och fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handels-/bostadshus (ny fasadfärg).
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak) samt nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av tak över vattenhjul.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av befintlig samt nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av carport i Karlskoga
Rivning av carport.
Rivning av garage i Karlskoga
Rivning av garage.
Rivning av lager i Karlskoga
Rivning av lagerbyggnad.
Hissbyte i Folkets hus i Karlskoga
Avser byte av varutransporthiss; demontering/rivning av nuvarande hiss och installation av ny hiss samt erforderliga bygg- och målningsarbeten för återställande av ytskikt .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: