Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Nybyggnad av punkthus i Karlskoga
Planer finns för ett tredje punkthus på området Loviselund. 24 hyresrätter planeras i 4-6 våningar.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga
Avser utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser byggnation av gradängsittning.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Renovering av musiklokal/aula och nybyggnad av entré i Karlskoga
Avser ny entré till aulan, förbättrad tillgänglighet, upprustade loger och scen samt nödvändiga nya inventarier. Option från projektid: 1562150.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskoga
Avser renovering av Nobelstadions löparbanor, kulgropar m m för att hålla standarden för ett junior-SM.
Nybyggnad av transformatorstation i Gälleråsen, Karlskoga
Avser ersättning av befintlig krafttransformator (8 MVA) i transformatorstationen T42 Gälleråsen med en ny 20 MVA krafttransformator eftersom befintlig transformator inte klarar hela stationens framtida belastningsbehov.
Installation av hiss i skola i Karlskoga kommun
Avser installation av hiss vid Kulturskolan, västra byggnaden.
Markarbeten och yttre VA på innergård i Karlskoga
Avser separering av dagvatten och spillvatten på innergården inom Kv Vårdhemmet, norr om Mineralvägen, i Karlskoga.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av industri/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Karlskoga
Nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt tak- och fasadändring.
Tillbyggnad av kapell i Karlskoga
Tillbyggnad av kapell/krematorium och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskoga
Tillbyggnad av restaurang och uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av industrihus i Karlskoga
Utvändig ändring av industribyggnad, uppförande av skärmtak och cisterner, nybyggnad av transformatorstation samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av skärmtak i Karlskoga
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av två förråd samt rivning av två befintliga förråd.
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Nybyggnad av garage, tillbyggnad av carport/balkong/inglasad altan och redskapsbod samt uppförande av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Karlskoga
Nybyggnad av grillhus och multisportarena.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av skola i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av carport i Karlskoga
Tillbyggnad av carport/altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad alltan).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad av flerbostadshus, entré.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på affärslokal (fönsterbyte och ombyggnad av entré).
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handelshus/bilverkstad (två nya portar).
Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Fasadändring på skolbyggnad (ny utrymningsdörr).
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av förråd (tälthall).
Hissbyte i Folkets hus i Karlskoga
Avser byte av varutransporthiss; komplett projektering, demontering/rivning, översyn och eventuell justering av hisschakt, installation, funktionsprovning, CE märkning, slutjustering och driftsättning av en hiss i befintligt schakt. Dessutom ingår erforderliga bygg- och målningsarbeten för återställande av ytskikt (ut- och invändigt). Befintliga förutsättningar gäller för entreprenaden.
Invändigt underhåll i kyrka i Karlskoga
Avser renovering av golv på norra korsarmen pga skada på bärande del av konstruktionen som bedöms akut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: