Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på en helt ny förskola i östra stadsdelen av Karlskoga.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av punkthus i Karlskoga
Planer finns för ett tredje punkthus på området Loviselund. 24 hyresrätter planeras i 4-6 våningar.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av idrottshall i Karlskoga
Nybyggnad av idrottshall, ca 1100 kvm.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Avser nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga och Degerfors kommun. Kökets kapacitet att producera ca 2500 portioner /dag.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Tillbyggnad av lokal i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Kvinnohuset i Karlskoga med några hundra kvm.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Skrantaskolan. Gradängsittning planeras bland annat att göras.
Renovering av musiklokal/aula och nybyggnad av entré i Karlskoga
Avser renovering av musiklokal/aula samt ny entré på Bregårdsskolan i Karlskoga.
Nya VA-ledningar längs Blåbärsvägen och Vivallaringen, Örebro
Avser nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen och vidare över gärdet mellan Boglundsängen och Bettorp.
Tillbyggnad av entré till bibliotek i Karlskoga
Omfattar tillbyggnad av entrén till bibliotek i Karlskoga.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Installation av hiss i skola i Karlskoga kommun
Avser installation av hiss vid Kulturskolan, västra byggnaden.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Avser ombyggnad av parkering, torg, gångstråk, grönytor och utrustningar. Avser även betongarbeten för trappor och ramper samt utbyte av markvärme på torgytor och gångstråk.
Installation av solcellsanläggning förråd i Karlskoga
Projektet avser installation av solcellsanläggning.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Renovering av bro vid Björkbornsvägen i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Björkbornsvägen. Upphandlas tillsammans med projekt: 1340058.
Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro över Björkbornskanalen vid Norrleden med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m. Upphandlas tillsammans med projekt: 1557314
Ombyggnad av affärshus i Karlskoga
Ombyggnad och fasadändring av handelshus samt ändring av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad och ändrad användning till tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av cistern i Karlskoga
Tillbyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av telestation i Karlskoga
Rivning och nybyggnad av databod.
Nybyggnad av barack i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad tom 2024-04-01.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Tillbyggnad av flerbostadshus, (inglasad uteplats).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Utvändig ändring på flerbostadshus (solceller).
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Anordnande av parkering.
Rivning av enbostadshus i Karlskoga
Rivning av 2 enbostadshus och komplementbyggnader Källmo 1:30,Gälleråsen 1:105.
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Nybyggnad av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad (nytt fönster).
Nybyggnad av konferenscentrum i Karlskoga
Nybyggnad av konferenspaviljong.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av sop- och återvinningshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Fasadändring på flerbostadshus.
Rivning av lager i Karlskoga
Rivning av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Utvändig färgsättning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Karlskoga
Tillbyggnad av skolbyggnad (hiss).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: