Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea ca 9000 kvm.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 23 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga
Avser utbyggnad av bredband på landsbygden i Karlskoga.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser byggnation av gradängsittning.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall.
Renovering av friidrottsanläggning i Karlskoga
Avser renovering av Nobelstadions löparbanor, kulgropar m m för att hålla standarden för ett junior-SM.
Nybyggnad av transformatorstation i Gälleråsen, Karlskoga
Avser ersättning av befintlig krafttransformator (8 MVA) i transformatorstationen T42 Gälleråsen med en ny 20 MVA krafttransformator eftersom befintlig transformator inte klarar hela stationens framtida belastningsbehov.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga m. fl. kommuner
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 10.000 ha. Delar av området är förorenat med tungmetaller och sprängämnen. Tillsynsansvarig Länsstyrelsen.
Installation av hiss i skola i Karlskoga kommun
Avser installation av hiss vid Kulturskolan, västra byggnaden.
Markarbeten och yttre VA på innergård i Karlskoga
Avser separering av dagvatten och spillvatten på innergården inom Kv Vårdhemmet, norr om Mineralvägen, i Karlskoga.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av industri/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskoga
Tillbyggnad av restaurang och uppsättning av fasadskylt.
Tillbyggnad av garage i Karlskoga
Tillbyggnad av garage samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Nybyggnad av kundvagnsgarage (flytt av befintligt)).
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av förråd och två cykeltak.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av två förråd samt rivning av två befintliga förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Karlskoga
Nybyggnad av grillhus och multisportarena.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Fasadändring på skolbyggnad (ny utrymningsdörr).
Hissbyte i Folkets hus i Karlskoga
Avser byte av varutransporthiss; komplett projektering, demontering/rivning, översyn och eventuell justering av hisschakt, installation, funktionsprovning, CE märkning, slutjustering och driftsättning av en hiss i befintligt schakt. Dessutom ingår erforderliga bygg- och målningsarbeten för återställande av ytskikt (ut- och invändigt). Befintliga förutsättningar gäller för entreprenaden.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handelshus.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Ombyggnad av skolsalar.
Invändigt underhåll i kyrka i Karlskoga
Avser renovering av golv på norra korsarmen pga skada på bärande del av konstruktionen som bedöms akut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: