Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård och omsorgsboende för äldre i Hallsberg
Avser nybyggnation av 128 nya särskilda boendeplatser/lägenheter för äldre med biståndsbeslut.
Underhållsbeläggning varm inom Södermanland, Västmanland och Örebro län
Underhållsbeläggningsarbeten, grupperna DC50 inom Södermanlands län (D) och Uppsala län (C) 2020-2021, U30 inom Västmanlands län (U) 2020-2021 samt T2 inom Örebro län (T) 2020-2021.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Hus M ska byggas i 3+1 plan. Plan 1-3 bestående av skolverksamhet med bl.a. lärosalar, hörsal, café, WC/RWC, studiehall och teknikrum. Plan 4 bestående av fläktrum. Hus M kommer även förbindas med Hus B via en förbindelselänk på plan 2. På utsidan kommer byggnaden förbindas med Hus C via GC-väg med skärmtak i två delar. Även 1st uteplatser förläggs på marknivå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer finns för uppförande av 26 lägenheter på 2, 3 och 4 rum.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 1
Avser ca 11 km va-ledningar i sjö och ca 1450 m på land (distributionsnät Toskabäcken samt överföringsledning) för anslutning av framtida va-nät för samlad bebyggelse vid Tisarens norra strand. Ingår gör också 7 avloppspumpstationer.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 3
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tunbohässle. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 5
Granvik kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Exploateringsarbeten inför kommande bostadsbebyggelse i Hallsberg
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbebyggelse vid Hässlebergsskogen i Hallsberg.
Exploatering inför nya bostäder i Hallsberg
Avser exploatering inför nytt bostadsområde i Hallsberg. Delas in i 4 etapper. Den första etappen innebär att bland annat förberedelse för vatten, avlopp, gator och gatubelysning. Detta ska leda till att 12 tomter blir klara till försäljning under mitten av 2020.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar vid uteplatser i Hallsberg
Grundläggning, tillverkning och montage av lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser i Hallsberg och på sträckan Stenkumla-Dunsjö i samhällena Lerbäck, Rönneshytta och Önnabo. Huvuddel 1: Lokala bullerskyddsskärmar Hallsberg norra sidan Huvuddel 2: Lokala bullerskyddsskärmar på sträckan Stenkumla-Dunsjö.
Nybyggnad av VA-ledning i Hallsberg
Avser nybyggnad av cirka 3,5 km huvudvattenledning Ø450 PE SDR11 till Hallsbergs tätort inklusive en mätarstation samt en kortare dagvattenledning Ø315 PP.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Hallsberg
Avser nybyggnation av en gång- och cykelbana längs med Lingongatan i Hallsberg och kommer ansluta mot befintlig gång- och cykelbana via Tisarvägen. Den kommer att sträcka sig till det nya bostadsområdet Samsala.
Byte av värmeväxlare i flerbostadshus i Hallsberg
Avser ombyggnad av befintlig undercentral på Västra Storgatan 4, Hallsberg. Komplett nyinstallation av växlarenheter och tillhörande röranläggning.
Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i Hallsberg
Avser ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök för ca 600 portioner per dag.
Ombyggnad av trafikcentral i Hallsberg
Ny planlösning, installation av ny kyl- och ventilationsanläggning.
Utävndigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg, etapp 1
Avser smidesarbeten, nya balkongfronter, räcken till ramper samt avskärmningsväggar mellan förlängd del av balkong. Etapp 1 omfattar 7 entréer.
Utävndigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg, etapp 2
Avser smidesarbeten, nya balkongfronter, räcken till ramper samt avskärmningsväggar mellan förlängd del av balkong. Etapp 2 omfattar 7 entréer. Upphandlas tillsammans med projekt 1599686
Takarbeten på flerbostadshus i Hallsberg, etapp 1
Avser takarbeten på flerbostadshus i flerbostadshusområdet Regnbågen. Etapp 1 avser Nytorgsgatan 48-58 och består av 7 entréer.
Takarbeten på flerbostadshus i Hallsberg, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus i flerbostadshusområdet Regnbågen. Etapp 2 avser Nytorgsgatan 34-46 och består av 7 entréer. Upphandlas tillsammans med etapp 1 som finns på projektid: 1591259
Takarbeten på flerbostadshus i Hallsberg, etapp 3 och 4
Avser takarbeten på flerbostadshus i flerbostadshusområdet Regnbågen. Etapp 3 och 4 avser Nytorgsgatan 18-32 och 74-86 som består av 8 respektive 6 entréer. Option från projektid: 1591259.
Rivning av fastigheter i Hallsberg
Avser rivning av Texaco fd bensinmack, Scoutstugan Vibytorp, enfamiljshus på Långgatan 15, enfamiljhus på Transtensgatan 7 samt en föredetta bondgård med tillhörande byggnader Lilla Älberg, i Hallsberg. Rivning av Texaco macken och Scoutstugan skall påbörjas 2019. Samtliga byggnader skall vara rivna och markarbetena färdigställda för slutbesiktning senast 2020-10-15.
Nybyggnad av butik i Hallsberg
Nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Hallsberg
Om- och tillbyggnad av industri- och kontorslokaler.
Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Hallsberg
Rivning av scoutstuga.
Rivning av ekonomibyggnad i Hallsberg
Rivningslov av ekonomibyggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av avloppsstation Tunbohässle 1:52,1:11.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallsberg
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Hallsberg
Nybyggnad av mätarstation.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av två st vindskydd.
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk) Skördetröskan 2.
Invändigt underhåll av affärshus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av skola i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg
Borttagning av tre st balkonger som ersätts med franska balkonger.
Ombyggnad av anslutningsväg i Hallsberg
Breddning av infart samt anordnande av trädäck med väggar.
Ombyggnad av industrihus i Hallsberg
Ändring av befintlig konstruktion/planlösning.
Rivning av flerbostadshus i Hallsberg
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Hallsberg
Rivning av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus och kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Hallsberg
Inre ombygnad av skollokaler.
Ombyggnad av vandrarhem i Hallsberg
Inredning av övervåning till bed & breakfast, ändring av ventilation samt uppsättning av skyltar.
Rivning av fastighet i Hallsberg
Option från projektid: 1595689. Avser rivning av Västra Storgatan 64, Hallsberg, Enfamiljshus.
Målning av plåttak på kyrka i Hallsberg
Målning av plåttaket på Hallsberg Sockenkyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: