Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård och omsorgsboende för äldre i Hallsberg
Avser nybyggnation av 128 nya särskilda boendeplatser/lägenheter för äldre med biståndsbeslut.
Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Kontraktet omfattar bandelarna 417 Hallsberg Rangerbangård, 419 Hallsberg Personbangård samt 511 Hallsberg- Laxå. Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.
Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Hallsberg
Småskaligt industriområde i norra Hallsberg. Tomtarea: 120 000 m²
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Avser en ny skolbyggnad kallad Hus M som skall placeras där nuvarande paviljong M är placerad samt dockas till nuvarande hus B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer finns för uppförande av 26 lägenheter på 2, 3 och 4 rum.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren
Avser ca 11 km va-ledningar i sjö och ca 1450 m på land (distributionsnät Tosabäcken samt överföringsledning) för anslutning av framtida va-nät för samlad bebyggelse vid Tisarens norra strand. Ingår gör också 7 avloppspumpstationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Avser nyproduktion av ca 20-25 hyresrätter i 4-5 huskroppar. Objektet är beläget söder om Kv Mejeriet 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Option från projektid: 1334446. Detta avser en tredje huskropp innehållande 20-25 lägenheter.
Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg, etapp 4
Avser ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde. Avser utbyte av alla avlopps- och vattenstammar till och med badrum/kök, alla kök, alla badrum samt alla golv, innerdörrar och ytskikt. Utförs i 4 etapper. Detta avser etapp 3 = Nytorgsgatan 86-76. Hela kvarteret Regnbågen skall vara färdigställt efter 3 år.
Åtgärder för lakvatten vid deponi i Hallsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar vid uteplatser i Hallsberg
Grundläggning, tillverkning och montage av lokala bullerskyddsskärmar för uteplatser i Hallsberg och på sträckan Stenkumla-Dunsjö i samhällena Lerbäck, Rönneshytta och Önnabo. Huvuddel 1: Lokala bullerskyddsskärmar Hallsberg norra sidan Huvuddel 2: Lokala bullerskyddsskärmar på sträckan Stenkumla-Dunsjö.
Tillbyggnad av skola i Hallsberg
Tillbyggnad av skolbyggnad "dansens hus".
Fasadrenovering på flerbostadshus i Hallsberg
Avser upplagning av fasadputs, avfärgning.
Spårväxelbyte på bangård i Hallsberg
Växelnr 166,179, 172, 176, 164, 177, 183, 175, 178, 191, 165, 184, 185.
Nybyggnad av elväg längs väg E20 sträckan Örebro-Hallsberg
Lufttrådar eller elskenor i marken. Sträckan går på E20 från trafikplats Adolfsberg i norra delen till trafikplats Brändåsen, ca 21 km lång sträcka.
Takarbeten på flerbostadshus i Hallsberg, etapp 1
Avser takarbeten på flerbostadshus i flerbostadshusområdet Regnbågen. Etapp 1 avser Nytorgsgatan 48-58 och består av 7 entréer.
Takarbeten på flerbostadshus i Hallsberg, etapp 2
Avser takarbeten på flerbostadshus i flerbostadshusområdet Regnbågen. Etapp 2 avser Nytorgsgatan 34-46 och består av 7 entréer. Upphandlas tillsammans med etapp 1 som finns på projektid: 1591259
Rivning av fastigheter i Hallsberg
Avser rivning av Texaco fd bensinmack, Scoutstugan Vibytorp, enfamiljshus på Långgatan 15, enfamiljhus på Transtensgatan 7 samt en föredetta bondgård med tillhörande byggnader Lilla Älberg, i Hallsberg. Rivning av Texaco macken och Scoutstugan skall påbörjas 2019. Samtliga byggnader skall vara rivna och markarbetena färdigställda för slutbesiktning senast 2020-10-15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Hallsberg
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av sluss i Hallsberg
Tillbyggnad av sluss.
Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ändrad användning från lokal till bostad.
Nybyggnad av silo i Hallsberg
Uppförande av 8 st silo.
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av komplementbyggnad ( garage, förråd och carport).
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av optobod.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation (och rivning av befintlig).
Nybyggnad av förråd i Hallsberg
Nybyggnad av två st vindskydd.
Invändigt underhåll av förskola i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av industrihus i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av skola i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Hallsberg
Nybyggnad av avloppsstation Tunbohässle 1:52,1:11.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallsberg
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallsberg
Borttagning av tre st balkonger som ersätts med franska balkonger.
Ombyggnad av anslutningsväg i Hallsberg
Breddning av infart samt anordnande av trädäck med väggar.
Utvändigt underhåll av prästgård i Hallsberg
Byte av fönster, Sköllersta Prästgård 1:8 Och 1:9.
Ombyggnad av skola i Hallsberg
Inre ombygnad av skollokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industri i Hallsberg
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av flerbostadshus i Hallsberg
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av fastighet i Hallsberg
Option från projektid: 1595689. Avser rivning av Västra Storgatan 64, Hallsberg, Enfamiljshus.
Målning av plåttak på kyrka i Hallsberg
Målning av plåttaket på Hallsberg Sockenkyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: