Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hällefors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resort i Grythyttan, Hällefors
I planerna ingår byggande av 270 villor, ett hotell med 200 rum och restauranger. Det kommer byggas i olika faser. År 2020 ska den första fasen inledas.
Markområde till försäljning för industri i Grythyttan, Hällefors
Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten. Tomtarea: 203 311 m²
Nybyggnad av bostäder och handelsverksamhet mm i Hällefors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område med bostadsbebyggelse med tillhörande handels-, serviceverksamhet och rekreationsanläggningar. Utöver detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med byggnader i sjönära läge.
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Ombyggnad till lägenheter i Hällefors
Avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på Klockarvägen 18 och 20.
Ombyggnad av VA-anläggning i Grythyttan
Omfattar omläggning-/nyläggning av dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledning vid Bergslagsgatan - Stationsgatan i Grythyttan. Totalt omfattar entreprenaden cirka 600 m schaktlängd.
Renovering av omklädningsrum m m i Hällefors
Renovering av omklädningsrum, duschrum och bastu för herrar på Hurtigtorpets idrottsanläggning.
Ombyggnad av väg 63 mellan Saxhyttan-Stjärnfors
Sidoområdesåtgärder, rätning av kurvor mm.
Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.
Ramavtal avseende hantverkstjänster El, Hällefors
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av sophus i Hällefors
Nybyggnad av sophus/återvinningshus.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnation av redskapsbod.
Rivning av enbostadshus i Hällefors
Rivning av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: