Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka)
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Nybyggnad av förskola i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.
Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel. Total markyta 13500 kvm.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Installation av solcellsanläggningar i Askersund
Avser installation av solcellsanläggningar för ett antal byggnader inom Askersunds kommun. Installeras etappvis under 3 år. Huvuddel 1 motsvaras av 1.Solcellsanläggning Björkängens förskola. 2. Solcellsanläggning Humlegårdens förskola. 3. Solcellsanläggning IP Solberga. 4. Solcellsanläggning Knappfabriken 4 gruppbostad. 5. Solcellsanläggning Lärkbacken. Huvuddel 2 motsvaras av 6. Solcellsanläggning Repslagarens förskola. 7. Solcellsanläggning Rådhuset. 8. Solcellsanläggning Rönneshytta skola. 9. Solcellsanläggning Sundängens förskola. Huvuddel 3 motsvaras av 10. Solcellsanläggning Åmmebergs skola 11. Solcellsanläggning Åsbrohallen
Anläggande av VA-ledning i Åsbro
Avser anläggande av VA-ledning från norra Åsbro till Åsbro kursgård.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Smedjan, Askersund
Avser om och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Smedjan, Askersund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser renovering av loftgångsräcken.
Säkerhetsåtgärder vid badplats, Askersunds kommun
Avser täckning av förorenad mark vid Åmmebergs Badplats.
Nybyggnad av omklädningsrum på Solberga IP, Örebro
Avser nybyggnad av 1-2 omklädningsrum på Solberga IP.
Invändigt underhåll i Åsbrohallen I Askersund
Avser utbyte av undertak och ljudabsorbenter.
Ombyggnad av GC-väg i Askersund
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Utbyte av transformatorstationer mot nya.
Tillbyggnad av enbostadshus i Askersund
Tillbyggnad med inglasat uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Askersund
Tillbyggnad, glasvägg med trallgolv och tak.
Nybyggnad av brygga i Askersund
Anläggande av brygga, 90 meter.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av plank i Askersund
Påbyggnad med spaljé på bef betongmur samt målning av betongmuren.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av växttunnlar.
Ombyggnad av skola i Askersund
Ombyggnad/utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av vårdbostad i Askersund
Avser ändrad planlösning på vårdboende i Askersund.
Tillbyggnad av förråd i Askersund
Ändrad användning/ombyggnad till omklädnad/relax samt pool- och maskinrum.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: