Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund, etapp 1
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel. Total markyta 13500 kvm.
Nybyggnad av villor i Askersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av orten Stora Forsa, genom villatomter anpassade till befintlig karaktär i området. Huvuddragen i planen består av tomter för enbostadshus och med lokalgator som trafikförsörjer området. Inom planen finns även plats för reningsverk för att ta hand om avloppsvatten från bostäderna
Installation av solcellsanläggningar i Askersund
Avser installation av solcellsanläggningar för ett antal byggnader inom Askersunds kommun. Installeras etappvis under 3 år. Huvuddel 1 motsvaras av 1.Solcellsanläggning Björkängens förskola. 2. Solcellsanläggning Humlegårdens förskola. 3. Solcellsanläggning IP Solberga. 4. Solcellsanläggning Knappfabriken 4 gruppbostad. 5. Solcellsanläggning Lärkbacken. Huvuddel 2 motsvaras av 6. Solcellsanläggning Repslagarens förskola. 7. Solcellsanläggning Rådhuset. 8. Solcellsanläggning Rönneshytta skola. 9. Solcellsanläggning Sundängens förskola. Huvuddel 3 motsvaras av 10. Solcellsanläggning Åmmebergs skola 11. Solcellsanläggning Åsbrohallen
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Åmmeberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Lokvägen.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Askersund
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Norrgatan.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Åmmeberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Sportvägen och Ringvägen.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Askersund
TIll- och ombyggnad av hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Kårberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Spikvägen och Häggvägen.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Nybyggnad av parhus på Vreta 2:88, Vreta 2:89 och Vreta 2:90 (Nybyggnad av Brf i Lanna Valley).
Nybyggnad av radhus i Askersund
Nybyggnad av radhus - 4 st radhuslängor med 1 rok och 2 rok, 1 radhus med 3 rok. Totalt 29 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Tillbyggnad av industribyggnad - Utbyggnad av bef. slamhanteringshall. Bygger ut för att få en effektivare hantering av slammet.
Rivning av skola i Askersund
Rivning av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Askersund
Anmälan tillbyggnad av pumphus,färskvatten.
Tillbyggnad av silo i Askersund
Tillbyggnad av silos.
Ombyggnad av markanläggning i Askersund
Ändring av marknivån, nybyggnad av pendlarparkering och bussvändplan samt busskur.
Tillbyggnad av carport i Askersund
Tillbyggnad av 17 st carportar.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av transformatorstation, ställverksstation, omkopplare och åskskyddsmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Askersund
Objektet avser kretsloppsanpassad rivning av den gröna villan i 1 ½ plan samt 2 uthusbyggnader i trä på Bergsgatan 3 på fastigheten Fjugesta 59:7 i Fjugesta
Nybyggnad av carport i Askersund
Förhandsbesked för nybyggnad av carport samt sopsorterings förråd om 18m2.
Utvändigt underhåll av altan i Askersund
Inglasning av uterum, nybyggnad av fristående skärmtak samt trädäck.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Askersund
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Askersund
Nybyggnad av carports även sopsorterings förråd om 18m2.
Nybyggnad av fritidshus i Askersund
Nybyggnad av fritidshus med två lgh.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad samt utv. ändring och ändring av marknivån.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: