Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför nybyggnad av Strömnäsbackens förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Lidl är intresserad av att etablera sig i Piteå.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om- och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Upphandling av entreprenad om- och tillbyggnad av PiteEnergi kontorsfastighet. AB PiteEnergi ska bygga till kontoret med ca 1030m² BTA och bygga om ca 750m². I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, uteplatser samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och sophus, schakt för el- och vvs- arbeten. Markarbeten omfattar bland annat VA-, fjärrvärme och arbeten för el-kanalisation. Markyta som berörs av markarbeten är ca 2 200 m² Asfaltytor, ca 1000m² gröngjorda ytor och ca 670m² plattläggning. Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av kontor i 3 våningar samt med nytt fläktrum i våning 4.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför renovering och ombyggnad av Flygel C med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Ombyggnad av äldreboende i Piteå
Renovering av Hortlaxgården.
Renovering & tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Detaljplan för stadsön 5:7, tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Beläggningsarbeten längs väg 551 sträckan Stockbäcken-Roknäs
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Förhandsbesked - utbyggnad av kontorslokal.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan samt industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av ca 75 st balkonger på flerbostadshus på Bergsviksvägen & Storgatan.
Byte av hissar i flerbostadshus vid Strömnäs, Piteå
Avser utbyte av 3 st hissystem i flerbostadshus vid Strömnäs inom Piteå kommun.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på minst 300 kVA. Option på ytterligare ett aggregat.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Breddning av GC-väg i Piteå
Avser breddning av trottoar till gc-bana.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig högdel och skärmtak.
Geotechnical investigations for power overheadlines in Markbygden, Piteå
The contracting entity, Markbygden Net AB (MBN) is an independent grid operator in northern Sweden. MBN holds rights to construct and operate several overhead transmission lines all having the purpose of connecting different wind farms in the Markbygden area (outside Piteå) to the national grid in Sweden. The subject of this tender are the geotechnical investigations for two future overhead transmission lines. MBN intends that the geotechnical investigations are to be performed in the autumn of 2019.
Ombyggnad av omlastningsfickor vid avfallsanläggning i Öjebyn
Objektet består av en ombyggnation av del av befintliga omlastningsfickor till Matavfallslager på Bredviksbergets avfallsanläggning. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 340 m, Ändringsyta: BRA ca 85 m.
Tillbyggnad av vindkraftverk i Piteå
Förlängning vindkraft enercon 78 vindkraftverk.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Detaljplan för cirka 50 kolonilotter på renön.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Marklov för transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av sprinklerhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - betongplatta för uppställningsplats med dagvattenrening.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - iglootell.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - rundtimring/förråd.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - sophus.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ombyggnad av lägenhet.
Rivning av flerbostadshus i Piteå
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av telestation i Piteå
Rivning av teknikbod samt fackverksmast på vattentorn 78093.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av cistern i Piteå
Tillbyggnad med ny cistern och pumphus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Piteå
Ändrad användning från bank-postlokal till skola (tidsbegränsat).
Utvändigt underhåll av garage i Piteå
Utvändig ändring av garagetak byte av platt tak till sadeltak.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av förskola i Piteå
Utvändig ändring av förskola.
Rivning av bageri i Piteå
Rivningslov bagar/vävstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: