Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Piteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1108 km varav grusväg ca 265 km.
Mittseparering samt ny gc-väg längs väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Mittsepareringsåtgärd (2+1) på väg 373 sträckan Svensbyn-Vitsand. Sträckan är smal, ca 5,6 km lång och sträcker sig från korsningen med väg 550 väster om Svensbyn till korsningen med väg 930 i Vitsand. Längs ca 4,5 km av sträckan anläggs även en ny friliggande cykelväg. En ny gc-bro över väg 373, samt en vägbro över gc-väg samt sex nya busshållplatser ska anläggas och ett antal anslutningsvägar ska flyttas.
New transmission overhead power line 130/150 kV, Markbygden
Invitation to interested parties to apply for qualification to tender for a contract for 2 x 150 kV transmission overhead powerlines, approximately 29 kilometres in total. In one end, each line will connect to a 150/33 kV substation. In the other end, each line will connect to the existing and operational 400/150 kV substation Råbäcken. At Råbäcken, the lines connect onto the national (400 kV) grid of the TSO Svenska Kraftnät.
Nybyggnad av trafikplats i Hortlax
Ny trafikplats ca 1,3 km söder om Bergsviken, Piteå. Ny cirkulationsplats, rivning och ersättning av befintlig bro, anslutningar av gång- och cykelvägar.
New transformer T3 to Substation Råbäcken, Piteå
Concerns qualification to tender for a contract for the design, manufacture, supply and installation of one large transformer with 3 limbs, to be installed at the Råbäcken substation, located outside Piteå in northern Sweden. MBN intends that the tendered transformer is to be delivered to site not before September 2020 but no later than at the end of April 2021.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Lidl är intresserad av att etablera sig i Piteå.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus. Mark och grundarbeten kommer att utföras under hösten 2020.
Nytt viltstängsel längs E4 mellan Kopparnäs-Harrbäcken
Ca 4,6 km lång sträcka, nytt viltstängsel, 5 viltuthopp, 1 viltpassage i plan.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Öjebyn
Stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 3 och 5. Delvis utbyte av fasad och nya balkongräcken.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Ny deponiyta vid avfallsanläggning i Öjebyn
Avser markarbeten för ny deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Nytt elektromekaniskt låssystem till sjukhus i Piteå
Avser upphandling av elektromekaniskt låssystem till Piteå Sjukhus. I dagsläget har Piteå Sjukhus ett låssystem med klassiska cylindrar och nycklar. I systemet ingår ca 2000 cylindrar och ca 2500 nycklar.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 6 st hissystem på Hamnplan 2, 6 och 10 i Piteå.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- byggnation av bostäder.
Utbyggnad av återvinningscentral vid avfallsanläggning i Öjebyn
Pireva kommer att utveckla entréområdet med återvinningscentral på Bredviksberget. Avser markjobb och planer, förlängd och ombyggd ramp, ny byggnad för återbruk samt tillhörande VA, el, belysning, avvattning mm
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad planlösning samt utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av lager/förråd i Piteå
Förhandsbesked - planerad byggnation av lager och hallbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i affärslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Bygglov för fasadändring av samlingslokaler.
Nybyggnad av idrottsplats i Piteå
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Piteå
Bygglov för uppförande av plank/insynsskydd/staket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Bygglov och marklov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av cistern i Piteå
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus Pitholm 13:226,13:246.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- doktorsvillan för bostadsändamål.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningsanmälan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad -sophus.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av sophus samt flytt av sopcarport.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av sophus, Tidsbegränsad åtgärd nybyggnad av förråd Rosvik 76:2.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Piteå
Nybyggnad av vindmätningstation.
Ombyggnad av förråd i Piteå
Flyttning av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Installation av hiss.
Rivning av affärshus i Piteå
Rivningslov för rivning av affärslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring/godsmottagning av industribyggnad.
Ombyggnad till lägenhet i Piteå
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: