Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Ombyggnad av produktionskök vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av Strömbacka produktionskök, Piteå Kommun. Objektet är beläget i Strömbackaskolan, Lasarettsvägen 2, i centrala Piteå.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder. Byte av två trummor vid en bro över Svensbyån på väg 512 norr om Granträskmark.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar. Belysning.
Nybyggnad av stall i Piteå
Nybyggnad av stall.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ombyggnad och ändrad användning av kontorslokal.
Byte av hissar i flerbostadshus inom Piteå kommun
Avser utbyte av 2 st hissar på Hamnplan 20A och 20B i Piteå.
Byte av omrörare i vattenverk i Öjebyn
Avser demontage av befintliga flockningsomrörare samt leverans och installation av nya flockningsomrörare med tillhörande utrustning. Vattenverk Degeränget är beläget i Piteå kommun, Taktvägen 9, Öjebyn.
Takbyte på flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av tak.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Piteå kommun inbjuder till anbudsgivning avseende byte av belysning på LF-arena enligt bifogade handlingar.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet, men också annat användande såsom kontor, bostäder, handel.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Piteå
Utvändig ändring av sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av plan 0 från bostadslägenhet till lokal.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Rivning samt åtgärd som påverkar brandskyddet på affärslokal.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov enbostadshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Piteå
Schaktningsarbete vid industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av vårdbostad i Piteå
Tillbyggnad av bostäder för särskilt boende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/filterhus.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av fackverkstorn för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (Coop Acusticum).
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (T-275) (T-277) Haraholmen.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Nyetablering av två tomter.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokal.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning av brandhärjat enbostadshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Ansökan om planbesked för cirka 50 kolonilotter.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Ombyggnad av lager i Piteå
Flyttning av tält.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Marklov - Campingplatser/ställplatser för husbilar.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Marklov, rivningslov, ombyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivning av industribyggnad i samband med efterbehandling av förorenad mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: