Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd, tak över uteplats, sop- och återvinningshus samt installation av hiss och VA-anläggning (kommunal).
New power transformers to the Markbygden phase II, Piteå
Invitation to apply for qualification for the procurement of up to nine 150/33 kV, 125/140 MVA & 100/125 MVA power transformers to the Markbygden phase II stations in Piteå municipality, Sweden.
New substations 150/33 kV to Piteå, Markbygden Net Väst AB
Markbygden Net Väst AB is conducting a procurement of up to four 33/150 kV substations at Dubblabergen, Stavaliden, Lillberget and Björkmyran in Piteå municipality, Sweden.
Nybyggnad av trafikplats i Hortlax
Ny trafikplats ca 1,3 km söder om Bergsviken, Piteå. Ny cirkulationsplats, rivning och ersättning av befintlig bro, anslutningar av gång- och cykelvägar.
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
Nybyggnad av förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför nybyggnad av Strömnäsbackens förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för 48 lägenheter i kvarteret Vargen som ligger på Storgatan och Prästgårdsgatan.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
New transformer T3 to Substation Råbäcken, Piteå
Concerns qualification to tender for a contract for the design, manufacture, supply and installation of one large transformer with 3 limbs, to be installed at the Råbäcken substation, located outside Piteå in northern Sweden. MBN intends that the tendered transformer is to be delivered to site not before September 2020 but no later than at the end of April 2021.
Om- & tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan, Piteå Kommun.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal samt ändring av ventilation och va-anläggning.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Ombyggnad av gata med anslutande ytor i Piteå
Entreprenaden avser ombyggnad av befintlig gata och dagvatten längs Västergatan sträckan mellan Sundsgatan och Storgatan, ombyggnation/iordningställande av övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Tillbyggnad av fryshus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum i Piteå
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att möjliggöra för nybyggnation av maskinhall.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan i ndustribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Ny ventilation vid Sandholmens avloppsreningsverk, Piteå
Avser installation av 1 st luftbehandlingsaggregat för befintlig bassängsal i hus B som idag saknar allmänventilation, samt utbyte av befintligt aggregat i hus C slambehandling och delar av kanalsystemet. Ombyggnaden omfattar även byte av injusteringsspjäll i Hus B och C.
Förtätning av bostadsområde i Hemlunda i Piteå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av befintligt bostadsbebyggda fastigheter genom att utöka byggrätten. Byggherren är en privatperson.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Underhåll av byggnad med särskilda bevarandevärden samt ny installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Ändring av föreningslokal - byte av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Detaljplan för stadsön 5:7, tillbyggnad av kyrkcenter.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad och utvändig ändring.
Nybyggnad av gäststuga i Piteå
Nybyggnad (flytt) av förråd s1, Nybyggnad (flytt) av förråd s3, Nybyggnad (flytt) av storstuga s4 Pitholm 47:13.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 201 st vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - personalparkering ängsgården, berget.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - teknikbyggnad för sprinklertankar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Piteå
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av tälthall, tidbegränsat bygglov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Ombyggnad och tillbyggnad av industribyggnad samt väsentlig ändring av va-anläggning och ventilation (tidsbegränsat).
Nybyggnad av betongindustri i Piteå
Etablering av 4 mobila betongfabriker - Pite Kronopark 1:57.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ändrad användning av lokal på källarplan till lägenhet.
Ombyggnad av parkeringsplats i Piteå
Ändrad användning av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Upprustning av områrdet kring sjöbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Utvändig ändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av fotbollshall i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet - fotbollshallen.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Tillbyggnad och utvändig ändring av förråd.
Tillbyggnad av ställverk i Piteå
Till-utbyggnad av ställverk.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Säsongsbygglov för nybyggnad av moduler samt installation av va-anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: