Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå, etapp 2
Husen får olika höjder, det lägsta 4 våningar och det högsta 9 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä. Det blir flera etapper.
Nybyggnad av testanläggning i Piteå
Planer att bygga en ny anläggningen där forskningsinstitutet ska utveckla och demonstrera tillverkning av kompositprodukter tillsammans med fordonsindustrin. Man vill investera i en 600 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma ett test- och demolaboratorium för industriell utveckling och avancerad forskning kring lättviktsprodukter.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Objektet avser att införa kommunalt vatten och avlopp inom områdena Renön och Nötön. Ca 190 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 13 400 meter ledningslängd. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Upphandlingen omfattar utförandeentreprenad för anläggning av nytt bostadsområde. Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Ombyggnad av hotell i Piteå
Planer finns för om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder.
Ombyggnad av produktionskök vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av Strömbacka produktionskök, Piteå Kommun. Objektet är beläget i Strömbackaskolan, Lasarettsvägen 2, i centrala Piteå.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar. Belysning.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Nybyggnad av stall i Piteå
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av kontor i Piteå
Ombyggnad och ändrad användning av kontorslokal.
Byte av hissar i flerbostadshus inom Piteå kommun
Avser utbyte av 2 st hissar på Hamnplan 20A och 20B i Piteå.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av omrörare i vattenverk i Öjebyn
Avser demontage av befintliga flockningsomrörare samt leverans och installation av nya flockningsomrörare med tillhörande utrustning. Vattenverk Degeränget är beläget i Piteå kommun, Taktvägen 9, Öjebyn.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad/utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Takbyte på flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av tak.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Projektet omfattar byte av belysning för konstgräsplan, med tillhörande arbeten.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet, men också annat användande såsom kontor, bostäder, handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus samt affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Piteå
Utvändig ändring av sjukhus.
Tillbyggnad av markanläggning i Piteå
Schaktningsarbete vid industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Piteå
Nybyggnad av dieselcistern för publik försäljning.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Ansökan om planbesked för cirka 50 kolonilotter.
Ombyggnad av lager i Piteå
Flyttning av tält.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Marklov - Campingplatser/ställplatser för husbilar.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Marklov, rivningslov, ombyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivning av industribyggnad i samband med efterbehandling av förorenad mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: