Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
New power transformers to the Markbygden phase II, Piteå
Invitation to apply for qualification for the procurement of up to nine 150/33 kV, 125/140 MVA & 100/125 MVA power transformers to the Markbygden phase II stations in Piteå municipality, Sweden.
New substations 150/33 kV to Piteå, Markbygden Net Väst AB
Markbygden Net Väst AB is conducting a procurement of up to four 33/150 kV substations at Dubblabergen, Stavaliden, Lillberget and Björkmyran in Piteå municipality, Sweden.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför nybyggnad av Strömnäsbackens förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för 48 lägenheter i kvarteret Vargen som ligger på Storgatan och Prästgårdsgatan.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal samt ändring av ventilation och va-anläggning.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Ombyggnad av gata med anslutande ytor i Piteå
Entreprenaden avser ombyggnad av befintlig gata och dagvatten längs Västergatan sträckan mellan Sundsgatan och Storgatan, ombyggnation/iordningställande av övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum i Piteå
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2.
Tillbyggnad av fryshus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att möjliggöra för nybyggnation av maskinhall.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan i ndustribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Ny ventilation vid Sandholmens avloppsreningsverk, Piteå
Avser installation av 1 st luftbehandlingsaggregat för befintlig bassängsal i hus B som idag saknar allmänventilation, samt utbyte av befintligt aggregat i hus C slambehandling och delar av kanalsystemet. Ombyggnaden omfattar även byte av injusteringsspjäll i Hus B och C.
Förtätning av bostadsområde i Hemlunda i Piteå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av befintligt bostadsbebyggda fastigheter genom att utöka byggrätten. Byggherren är en privatperson.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig högdel och skärmtak.
Geotechnical investigations for power overheadlines in Markbygden, Piteå
The contracting entity, Markbygden Net AB (MBN) is an independent grid operator in northern Sweden. MBN holds rights to construct and operate several overhead transmission lines all having the purpose of connecting different wind farms in the Markbygden area (outside Piteå) to the national grid in Sweden. The subject of this tender are the geotechnical investigations for two future overhead transmission lines. MBN intends that the geotechnical investigations are to be performed in the autumn of 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Hyresgästanpassning av lokaler.
Nybyggnad av vårdbostad i Piteå
Ansökan om planbesked - nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Piteå
Tillbyggnad av veranda, utvändig ändring av hotell samt parkeringsyta (stadshotellet).
Tillbyggnad av ställverk i Piteå
Till-utbyggnad av ställverk.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Piteå
Tillbyggnad av omlastningsficka på bredviksberget.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ändrad användning av lokal på källarplan till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - båthuslängor på bondö marina (b5:5, b6:5).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - teknikbyggnad för sprinklertankar.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage och uthus.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning enbostadshus.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - personalparkering ängsgården, berget.
Nybyggnad av gäststuga i Piteå
Nybyggnad (flytt) av förråd s1, Nybyggnad (flytt) av förråd s3, Nybyggnad (flytt) av storstuga s4 Pitholm 47:13.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: