Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Utbyggnad av hamnen i Piteå
Omfattar fyllnad på land och i vatten för nya terminalytor. Beläggning slitlager, skalskydd kring och belysning av detsamma. Totalt drygt 50 000 m².
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnaden Oden.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om- och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att fortsatt möjliggöra för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal samt ändring av ventilation och va-anläggning.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan samt industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Piteå
Tillbyggnad av ca 75 st balkonger på flerbostadshus på Bergsviksvägen & Storgatan.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på minst 300 kVA. Option på ytterligare ett aggregat.
Byte av hissar i flerbostadshus vid Strömnäs, Piteå
Avser utbyte av 3 st hissystem i flerbostadshus vid Strömnäs inom Piteå kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Geotechnical investigations for power overheadlines in Markbygden, Piteå
The contracting entity, Markbygden Net AB (MBN) is an independent grid operator in northern Sweden. MBN holds rights to construct and operate several overhead transmission lines all having the purpose of connecting different wind farms in the Markbygden area (outside Piteå) to the national grid in Sweden. The subject of this tender are the geotechnical investigations for two future overhead transmission lines. MBN intends that the geotechnical investigations are to be performed in the autumn of 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt rivning av befintlig högdel och skärmtak.
Förtätning av bostadsområde i Hemlunda i Piteå
Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för förtätning av befintligt bostadsbebyggda fastigheter genom att utöka byggrätten. Byggherren är en privatperson.
Fönsterrenovering av kyrka i Piteå
Fönsterrenovering Hortlax kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av omlastningsfickor vid avfallsanläggning i Öjebyn
Objektet består av en ombyggnation av del av befintliga omlastningsfickor till Matavfallslager på Bredviksbergets avfallsanläggning. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 340 m, Ändringsyta: BRA ca 85 m.
Ombyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av hotell i Piteå
Tillbyggnad av veranda, utvändig ändring av hotell samt parkeringsyta (stadshotellet).
Utvändigt underhåll av förskola i Piteå
Utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av garage i Piteå
Utvändig ändring av garagetak byte av platt tak till sadeltak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av cistern i Piteå
Tillbyggnad med ny cistern och pumphus.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Piteå
Tillbyggnad av omlastningsficka på bredviksberget.
Rivning av fritidshus i Piteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av förråd.
Rivning av telestation i Piteå
Rivning av teknikbod samt fackverksmast på vattentorn 78093.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivning enbostadshus.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage och uthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Piteå
Ombyggnad av lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - betongplatta för uppställningsplats med dagvattenrening.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - båthuslängor på bondö marina (b5:5, b6:5).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - rundtimring/förråd.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - sophus.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Detaljplan för cirka 50 kolonilotter på renön.
Rivning av bageri i Piteå
Rivningslov bagar/vävstuga.
Renovering av vindskivor kyrka i Piteå
Renovering & målning av vindskivkor på Hortlax kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: