Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus Stadsön 2:1 i Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd, tak över uteplats, sop- och återvinningshus samt installation av hiss och VA-anläggning (kommunal).
New power transformers to the Markbygden phase II, Piteå
Invitation to apply for qualification for the procurement of up to nine 150/33 kV, 125/140 MVA & 100/125 MVA power transformers to the Markbygden phase II stations in Piteå municipality, Sweden.
New substations 150/33 kV to Piteå, Markbygden Net Väst AB
Markbygden Net Väst AB is conducting a procurement of up to four 33/150 kV substations at Dubblabergen, Stavaliden, Lillberget and Björkmyran in Piteå municipality, Sweden.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
75 kontorsplatser ska utökas med 36 kontorsrum i ett som han säger kreativt kontorslandskap. Lokalerna kommer att byggas i två våningar ovanpå de befintliga produktionslokalerna på Backcity. I projektet ingår också bygge av nytt laboratorium och kontrollrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Om- & tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan, Piteå Kommun.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför nybyggnad av Strömnäsbackens förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnad nr 9 "Oden".
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Ombyggnad av gata med anslutande ytor i Piteå
Entreprenaden avser ombyggnad av befintlig gata och dagvatten längs Västergatan sträckan mellan Sundsgatan och Storgatan, ombyggnation/iordningställande av övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Tillbyggnad av fryshus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum i Piteå
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Ändring av del av befintlig detaljplan syftar till att möjliggöra för nybyggnation av maskinhall.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Objektet avser ombyggnad av befintlig gata och VA längs Lyckovägen och Uddvägen.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder. Byte av två trummor vid en bro över Svensbyån på väg 512 norr om Granträskmark.
Ombyggnad GC-väg i Piteå etapp 2 & 3
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för anläggning av ny GC-väg längs Strömnäsgatan Piteå kommun. Entreprenaden inkluderar även ombyggnation av befintlig gata och trafiksäkerhetsstärkande åtgärder.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontor i 2 plan i ndustribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Piteå kommun inbjuder till anbudsgivning avseende byte av belysning på LF-arena enligt bifogade handlingar.
Ombyggnad av kontorshus i Piteå
Underhåll av byggnad med särskilda bevarandevärden samt ny installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Ändring av föreningslokal - byte av tak.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad och utvändig ändring.
Tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Detaljplan för stadsön 5:7, tillbyggnad av kyrkcenter.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Hyresgästanpassning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av cykelgarage för kv. tallen.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - anläggning av parkyta med enkel grillplats och enklare boulebana.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 201 st vindkraftverk.
Nybyggnad av betongindustri i Piteå
Etablering av 4 mobila betongfabriker - Pite Kronopark 1:57.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Piteå
Ombyggnad av idrottsanläggning. motering av belysningsmaster på betongfundament lf arena.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Ombyggnad och tillbyggnad av industribyggnad samt väsentlig ändring av va-anläggning och ventilation (tidsbegränsat).
Nybyggnad av servicebyggnad i Piteå
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Nybyggnad av skärmtak/carport/tält.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av tälthall, tidbegränsat bygglov.
Rivning av kontor i Piteå
Objektet avser att på totalentreprenad genomföra selektiv rivning av befintlig byggnad med tillhörande planerings- och projekteringsarbeten.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av förråd/tälthall.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Upprustning av områrdet kring sjöbodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Utvändig ändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av fotbollshall i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet - fotbollshallen.
Ombyggnad av parkeringsplats i Piteå
Ändrad användning av parkeringsplats.
Ombyggnad av garage i Piteå
Ändring av bärande konstruktion garage.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Tillbyggnad och utvändig ändring av förråd.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Rivning av garage i Piteå
Rivningslov garage/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Säsongsbygglov för nybyggnad av moduler samt installation av va-anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Planbesked för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: