Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Pajala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 395 mellan Anttis-Lovikka
Ca 14 km lång sträcka. Förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av väg 395 genom Junosuando by
Breddning av väg, anläggande av gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde.
Utbyggnad av fibernät i Kaunisvaara/Sahavaara, Pajala kommun
Avser utbyggnad av fibernätet i byarna Kaunisvaara/Sahavaara. Entreprenaden består i att dels av att schakta och förlägga ny kanalisation. Men då det redan finns stråk av befintlig kanalisation skall dessa så långt som möjligt nyttjas.
Utvändiga målningsarbeten för Pajalabostäder
Avser utvändig målning av fem objekt: Slåtterbacken 2-8, Torggatan 8 Korpilombolo, Medborgarvägen 10, Tornedalsvägen 13 samt Brandstation i Tärendö - flerbostadshus, kontor samt brandgarage.
Nybyggnad av tvätthall i Pajala
Tvätthall för fordon.
Nybyggnad av förråd i Pajala
Förvarningsutrymme till företagets material.
Nybyggnad av förråd i Pajala
Komplementbyggnad.
Fasadarbeten på kyrka i Pajala
Ommålning av kyrka i Pajala.
Rivning av ladugård i Pajala
Rivning av hus och ladugård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: