Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Renovering av ytskikt vid hotell i Övertorneå
Ytskiktsrenovering delar av Hotell Tornedalia avseende VVS, bygg & el.
Rivning av antenn i Övertorneå
Ansökan om rivningslov för antennbärare, trästolpe 10 meter.
Tillbyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för överbyggnad till avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Anmälan om uppförande av komplementbyggnad på 19,8 kvm.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för förråd, 50 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för servicebyggnad samt bogård.
Installation av kylaggregat i särskilda boenden, Övertorneå
Björkegården, Särkivaaragården, Länsmansgården och Älvstranden.
Installation av medicinsk gasanläggning på hälsocentral, Övertorneå
Installation av medicinsk gasanläggning vid Övertorneå Hälsocentral.
Sanering/rivning och bortforsling av godsmagasin i Övertorneå
Upphandlingen avser sanering/rivning och bortforsling av äldre godsmagasin vid Bangårdsvägen i Övertorneå samt smärre mark- och trädgårdsarbeten i omgivande område.
Målning och upprustning av fasad på fritidsgård i Övertorneå
Avser upprustning och ommålning av fasad samt ny takbeläggning på farstukvisten och källarnedfarten.
Ombyggnad av förskola i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från äldreboende till förskola.
Ombyggnad av mark till kolonilotter i Övertorneå
Ansökan om marklov för anläggande av odlingslotter ca 7 000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: