Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledningar mm i Pello, Etapp 2 - 3
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och pumpstationer i Pello. Denna upphandling avser Etapp 2 samt opton på Etapp 3 som Övertorneå kommun kan åberopa förutsatt att ekonomiska medel anslås.
Tillbyggnad av industrihus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Övertorneå
Projektet avser ombyggnad av enplansbyggnad för gruppboende i Pello till lägenheter.
Ny ventilation på högstadiet vid Övertorneå centralskola
Objektet avser att bygga ny ventilation för 12 st klassrum på högstadiet i Övertorneå centralort.
Ombyggnad av restaurang i Övertorneå
Bygglov för installation av ramp och invändiga ändringar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Övertorneå
Bygglov för minigolfbana och utegym.
Nybyggnad av golfbana i Övertorneå
Bygglov för minigolfbana till hedenäset.
Installation av medicinsk gasanläggning på hälsocentral, Övertorneå
Installation av medicinsk gasanläggning vid Övertorneå Hälsocentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation på ca 7,5 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation på mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Övertorneå
Ansökan om bygglov för utökning av parkerings-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för 36 m högt torn med en tillhörande teknikbod för telekommunikation.
Ombyggnad av mast i Övertorneå
Ansökan om bygglov för byte av befintlig mast.
Nybyggnad av kennel i Övertorneå
Ansökan om bygglov för husky kennel.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för pannrum.
Nybyggnad av servicebyggnad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för serviceboda på 24,85 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Övertorneå
Ansökan om ny gästparkering.
Rivning av enbostadshus i Övertorneå
Ansökan om rivningslov för nedbrunnet hus,.
Rivning av skärmtak i Övertorneå
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak på bensinstationen.
Rivning av telestation i Övertorneå
Ansökan om rivningslov för rivning av teknikhus.
Nybyggnad av lekplats i Övertorneå
Anläggande av lekpark.
Ombyggnad av mark till kolonilotter i Övertorneå
Ansökan om marklov för anläggande av odlingslotter ca 7 000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: