Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av ytskikt vid hotell i Övertorneå
Ytskiktsrenovering delar av Hotell Tornedalia avseende VVS, bygg & el.
Installation av fastighetsnät (datanät) i flerbostadshus, Stiftelsen Matarengihem
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) och förekommande fall områdesnät. Totalt ca 235 lägenheter omfattas av entreprenaden. Objektet är beläget i Övertorneå, Hedenäset, Pello, Juoksengi och Svanstein.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2021-12-31 för uppförande av redskapsbod på 15 kvm.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Anmälan om uppförande av komplementbyggnad på 19,8 kvm.
Nybyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för förråd, 50 kvm.
Nybyggnad av servicebyggnad i Övertorneå
Ansökan om bygglov för servicebyggnad samt bogård.
Installation av kylaggregat i särskilda boenden, Övertorneå
Björkegården, Särkivaaragården, Länsmansgården och Älvstranden.
Invändigt underhåll av sim- & sporthall i Övertorneå
Reparation av stammar i sim- & sporthall.
Målning och upprustning av fasad på fritidsgård i Övertorneå
Avser upprustning och ommålning av fasad samt ny takbeläggning på farstukvisten och källarnedfarten.
Sanering/rivning och bortforsling av godsmagasin i Övertorneå
Upphandlingen avser sanering/rivning och bortforsling av äldre godsmagasin vid Bangårdsvägen i Övertorneå samt smärre mark- och trädgårdsarbeten i omgivande område.
Ombyggnad av förskola i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från äldreboende till förskola.
Ombyggnad av mark till kolonilotter i Övertorneå
Ansökan om marklov för anläggande av odlingslotter ca 7 000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: