Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av HVB-hem till lägenheter i Överkalix
Denna entreprenad avser ombyggnad av HVB-hem till lägenheter samt nybyggnad för hiss.
Tillbyggnad av restaurang i Överkalix
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang Jock 4:19.
Invändigt- och utvändigt underhåll av vattenverk i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad riva ut fyra st befintliga alkaliska tryckfilter vid Halljärv vattenverk och ersätta dessa med nya filter. Vissa kompletterande arbeten i vattenverket ingår även i entreprenaden.
Byte av luftbehandlingsaggregat på förskola i Överkalix
Avser byte av luftbehandlingsaggregatet på Älvens förskola, Överkalix. I entreprenaden ingår även erforderliga ombyggnader för ventilationsanläggningens genomförande samt alla tillhörande VS-, bygg-, el, målnings-, mattläggnings-, SÖ-arbeten och brandkrav. Även tillhörande rivningsarbeten ingår.
Byte av tak på äldreboenden i Överkalix
Yttertak på Brännagården, avdelning Moss och Ljung.
Nybyggnad av telestation i Överkalix
Ansökan om bygglov för uppförande av mastanläggning med teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Överkalix
Ansökan om bygglov för bullerplank/bullerskydd Svartbyn 6:7,6:24.
Nybyggnad av telestation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: