Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Fosforrening i brunnar i Ängesån i Överkalix
Tekniska avdelningen vid Överkalix kommun upphandlar markbädd för efterkommanderening av spillvatten i Ängesån. Markbädden ska utgöra efterkommande rening (fosforreducering) av spillvattnet efter att det passerat befintlig 3-kammarbrunn.Entreprenadform Totalentreprenad. Beställning av entreprenaden förutsätter att beställaren fått de tillstånd och den finansiering som fordras för genomförandet. Ledningsrätt är sökt, men i skrivande stund är den inte beviljad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Överkalix
Fastigheten Bränna 5:3 (hus A), adress Föreningsgatan 1 i Överkalix. Avser byte av samtliga fönster förutom de stora butiksfönstren på huskropp A.
Ombyggnad av skola i Överkalix
Ombyggnad av hemkunskap.
Nybyggnad av pumpstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad.
Omläggning av tak på skola i Överkalix
Avser byte av befintligt shingeltak och läggande av nytt papptak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: