Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i tre tvåvåningsbyggnader.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Nybyggnad av resecentrum i Kalix
Nybyggnad av resecentrum. Trafikverket kommer upphandla och bygga plattform och plattformsanslutningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Riskreducerande åtgärder längs väg 721 i Gammelgården
Förberedande markarbeten samt utläggning av överlast.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Ommålning av bro vid Kamlunge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av FTX-aggregat (lägenhetsaggregat) i 33 av lägenheterna enligt ovanstående inklusive rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Utbyte av trygghetsskapande teknik vid särskilt boende/korttidsboende i Kalix
Entreprenaden avser uppgradering/utbyte av trygghetslarmsystem i särskilt boende för äldre samt i korttidsboende.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten näsbyn 8:161.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Ombyggnad av utfart i Kalix
Marklov ombyggnad för in/utfart och parkering på fastigheten kalix 3:1.
Ombyggnad av kulturhus i Kalix
Bygglov för militärhistorisk anläggning på fastigheten törehamn 1:1.
Rivning av barack i Kalix
Rivningslov för bostadsbarack på fastigheten tor 4.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivningslov för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten söråkern 11.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carport på fastigheten posthornet 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadrenovering på fastigheten kalix 4:31.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage och förrådsbyggnad på fastigheten Ytterbyn 55:4,55:5.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten grubbnäsudden 9:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten lilltjärnslandet 2:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Bygglov för parkeringsplats på fastigheterna töre 12:47 och 12:48.
Nybyggnad av plank i Kalix
Bygglov för plank med mur på fastigheten töre 12:86.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbod på fastigheten ryssbält 3:11.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av flishus på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd på fastigheten affärsmannen 13.
Tillbyggnad av gruppbostad i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende på fastigheten björnsbacken 5.
Relining av avloppsinstallationer i flerbostadshus i Kalix
Avser relining av avloppsinstallationer på Morjärvsvägen 11 och Kungsviksgatan 12 i Kalix. 2 fastigheter med 19 resp 24 lgh.
Rivning av fd bensinstation och verkstad i Kalix
Rivning av fd OK-bensinstation och verkstad i Töre.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kalix
Bygglov för fasadändring - fönsterbyte på fastigheten kalix 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: