Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheten Båtskärsnäs 1:382 på Mårtinsvägen 31 A och B i Kalix kommun består av 2 st huskroppar med totalt 12 st lägenheter. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, totalt 12 st FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av flishus på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten näsbyn 8:161.
Tillbyggnad av pumpstation i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av utökning av befintligt pumphus på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för brandskadad byggnad på fastigheten kalix 9:16.
Rivning av servicebyggnad i Kalix
Rivningslov för nedbrunnen bandysekreteriat och pressrum på fastigheten kalix 5:46.
Rivning av skorsten i Kalix
Rivningslov för skorsten på fastigheten kalix 3:58.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadrenovering på fastigheten kalix 4:31.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten näsbyn 8:159.
Nybyggnad av magasin i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flismagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kalix 9:44.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten grubbnäsudden 1:16.
Nybyggnad av garage i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten karlsborg 3:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Ansökan om bygglov för parkeringsplats på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov på helt ny nätstation på fastighet ytterbyn 97:3.
Ombyggnad av markanläggning i Kalix
Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark med fyllnadsmassor på fastigheten kalix 9:47.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om nybyggnad av nätstation och väderskydd för likriktare på fastigheten töre 12:48.
Rivning av bastu i Kalix
Ansökan om rivningslov av en bastu på fastigheten grubbnäsudden 3:9.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov av enbostadshus på fastigheten töre 12:47.
Rivning av ekonomibyggnad i Kalix
Ansökan om rivningslov av utbyggd ekonomidel på fastigheten grytnäs 2:1.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov för enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten järpen 7.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivning av enfamiljshus i Kalix.
Rivning av fd bensinstation och verkstad i Kalix
Rivning av fd OK-bensinstation och verkstad i Töre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: