Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m) ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen. Ca 7 km lång vägsträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km lång vägsträcka, 6-6,5 bred.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Ombyggnad för MR kamera vid sjukhus i Kalix
Entreprenaden omfattar ombyggnad för MR kamera byggnad 120, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad i byggnad 120 uppgår till cirka 40 m² i plan 1, ca 290 m2 i plan 2 och ca 20 m² i plan 3. Byggnad 116 har ytor som berörs för installation av ny kylmedelskylare.
Nybyggnad av rullskidbana i Kalix
Avser anläggande av asfalterad slinga som kan användas som rullskidbana, samt belysning, ca 3 km vid befintligt eljusspår. Markarbetet påbörjar i vår, beläggningsarbetet utförs våren 2021.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Avser anläggningsarbeten vid elljuspår i Kalix.
Tillbyggnad av verkstad i Kalix
Tillbyggnad av verkstad.
Byte av yttertak på gymnasieskola i Kalix
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av ca 3800 kvm yttertak på Furuhedsskolan hus F i Kalix. Projektet omfattar rivning av befintligt yttertak samt uppbyggnad av nytt från befintlig betongstomme.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Kalix
I projekten skall värmepumpar med tillhörande energibrunnar installeras i Töre som betjänar hyresfastigheterna på Hemvägen 6, 8 och 10.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheterna som berörs är Hedgård 13 på Flygfältsvägen 11, Morjärv 1:63 på Kyrkogatan 3 samt Töre 7:45 Hantverksvägen 1. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Rivning av vårdbostad i Kalix
Rivningslov för 2 stycken specialbostäder på fastigheten töre 42:1.
Rivning av sjukhusbyggnad i Kalix
Entreprenaden omfattar i huvudsak av selektiv rivning av byggnad 122 (204) i Kalix samt markåterställningsarbeten. Byggnaderna har en yta av cirka 1250 m2. Fastigheten är kallställd.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage på fastigheten innanbäcken 8:11.
Ombyggnad av enbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till verksamhet i en del av fastigheten på fastigheten klövern 8.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Kalix
Avser ändrad takutformning på fastigheten kalix 9:167.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Avser ändring av ventilation i en del av byggnaden pga. tillskapande av sammanträdesrum på fastigheten tallen 32.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus på fastigheten örnen 4.
Utvändig ommålning av flerbostadshus i Kalix
Målning av fasader på flerbostadshus på Valhallavägen 77, 79 & 81 i Kalix.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kalix
Bygglov för fasadändring på fastigheten innanbäcken 8:25.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Hemvägen 2 i Töre, Kalix.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Åkervägen 6 i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: