Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro. 320 m lång och 15,2 m bred bro. 4 m bred gc-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av skola i Kalix
Bygglov för nybyggnad av 3 st byggnader. en skola, en verkstad samt ett miljöhus på fastigheten grytnäs 2:1.
Ombyggnad av fd busstation till handel, kontor i Kalix
Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att ändra användningen till bl.a. besöksanläggning, café, handel, kontor, restaurang och verksamhet. Området är i gällande detaljplan avsatt som allmänt ändamål, busstation.
Ombyggnad av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
Ombyggnad av 3 vägtrummor. Vandringshinder som identifierats i vattendragen Myllyoja (väg 99), Vyönioja (856.2) samt Aihkioja (väg 856).
Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Entreprenaden avser anläggning av ny gång- och cykelväg från Bredviken till Risögrund i Kalix kommun.
Nya inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Entreprenaden omfattar demontering av 10 st. befintliga balkonger, montering av nya större balkongplattor inklusive ytterligare 5 st för lägenheter som för närvarande saknar balkong. Nya balkongfronter och inglasning inklusive tak. Antal balkonger som omfattas av entreprenaden är totalt 15 st.
Rivning av samlingslokal i Kalix
Rivningslov för besökslokal på fastigheten grytnäs 2:1.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för del av industribyggnad på fastigheten karlsborg 3:10.
Ombyggnad av mur i Kalix
Underhåll av tomtplats, stenmur som rasat på fastigheten pålänge 2:25.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan rivning av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalix
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten karlsborg 6:10.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av skogskoja, utedass och enkel fyrhjulingsbana på fastigheten rolfs 4:48.
Nybyggnad av växthus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten kalix 9:167.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation med strandskyddsdispens på fastigheten marieberg 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:21.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten vitvattnet 1:44.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal och gym på fastigheten sanigs 31:1.
Ombyggnad av församlingshus i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad på fastigheten kalix 3:1.
Tillbyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av bastu på fastigheten kalix 4:13.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet på fastigheten tallen 18.
Stålkontroll av broar i Norr- och Västerbotten
Byggledare för stålkontroll av broar 2019-2021 i Norrbottens och Västerbottens län.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Ansökan om rivningslov för virkesmagasin 20 på fastigheten rolfs 20:2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalix
Bygglov för fasadändring på fastigheten rolfs 4:180.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: