Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro. 320 m lång och 15,2 m bred bro. 4 m bred gc-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av verkstad i Kalix
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av sanitetsbyggnad i Kalix
Nybyggnad av sanitetsbyggnad omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Byggnadsarea (BYA): ca 545 kvm, behandlad markyta: ca 3280 kvm (inkl. mark för byggnad).
Ombyggnad av VA-ledningar samt gata i Kalix
Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Anläggande av gång och Cykelväg Bredviken-Risögrund Etapp 2.
Nybyggnad av väg i Kalix
Marklov för parkering och busslinga på fastigheten kalix 23:2.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Marklov för asfaltering av befintligt motionsspår på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av samlingslokal i Kalix
Rivningslov för besökslokal på fastigheten grytnäs 2:1.
Ombyggnad av mur i Kalix
Underhåll av tomtplats, stenmur som rasat på fastigheten pålänge 2:25.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan rivning av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalix
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Ombyggnad av sophus i Kalix
Bygglov för flytt av sophus på fastigheten krubban 20.
Tillbyggnad av stugby i Kalix
Bygglov för igloo-liknande skal av uthyrningsstugor på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carportslänga med förråd på fastigheten tor 1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten karlsborg 6:10.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation med strandskyddsdispens på fastigheten marieberg 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:21.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten vitvattnet 1:44.
Ombyggnad av automatstation i Kalix
Bygglov för ombyggnad av automatstation och teknikbod på fastigheten söråkern 15, Rivningslov för skärmtak och stålstomme på fastigheten söråkern 15 Söråkern 15.
Nybyggnad av sjöbod i Kalix
Bygglov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2, Rivningslov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2 Ytterbyn 89:2.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Utvändig ommålning av flerbostadshus i Kalix
Målning av fasader på flerbostadshus på Valhallavägen 77, 79 & 81 i Kalix.
Stålkontroll av broar i Norr- och Västerbotten
Byggledare för stålkontroll av broar 2019-2021 i Norrbottens och Västerbottens län.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Ansökan om rivningslov för virkesmagasin 20 på fastigheten rolfs 20:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: