Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i tre tvåvåningsbyggnader.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Ombyggnad av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
Ombyggnad av 3 vägtrummor. Vandringshinder som identifierats i vattendragen Myllyoja (väg 99), Vyönioja (856.2) samt Aihkioja (väg 856).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Nya inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Entreprenaden omfattar demontering av 10 st. befintliga balkonger, montering av nya större balkongplattor inklusive ytterligare 5 st för lägenheter som för närvarande saknar balkong. Nya balkongfronter och inglasning inklusive tak. Antal balkonger som omfattas av entreprenaden är totalt 15 st.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheten Båtskärsnäs 1:382 på Mårtinsvägen 31 A och B i Kalix kommun består av 2 st huskroppar med totalt 12 st lägenheter. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, totalt 12 st FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för nybyggnad av bastubyggnad på fastigheten. Anmälan för eldstad i bastubyggnad på fastigheten kalix 9:44.
Nybyggnad av magasin i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flismagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kalix 9:44.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten näsbyn 30:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov på helt ny nätstation på fastighet ytterbyn 97:3.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov för enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten järpen 7.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för brandskadad byggnad på fastigheten kalix 9:16.
Rivning av servicebyggnad i Kalix
Rivningslov för nedbrunnen bandysekreteriat och pressrum på fastigheten kalix 5:46.
Rivning av skorsten i Kalix
Rivningslov för skorsten på fastigheten kalix 3:58.
Fasadmålning på flerbostadshus i Kalix
Målning av fasader på flerbostadshus i kv Tor på Valhallavägen 69, 71 i Kalix.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivning av enfamiljshus i Kalix.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för byggnad på fastigheten karlsborg 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: