Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av skola i Kalix
Bygglov för nybyggnad av 3 st byggnader. en skola, en verkstad samt ett miljöhus på fastigheten grytnäs 2:1.
Ombyggnad av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
Ombyggnad av 3 vägtrummor. Vandringshinder som identifierats i vattendragen Myllyoja (väg 99), Vyönioja (856.2) samt Aihkioja (väg 856).
Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Entreprenaden avser anläggning av ny gång- och cykelväg från Bredviken till Risögrund i Kalix kommun.
Nya inglasade balkonger på flerbostadshus i Kalix
Entreprenaden omfattar demontering av 10 st. befintliga balkonger, montering av nya större balkongplattor inklusive ytterligare 5 st för lägenheter som för närvarande saknar balkong. Nya balkongfronter och inglasning inklusive tak. Antal balkonger som omfattas av entreprenaden är totalt 15 st.
Installation av fastighetsnät i flerbostadshus i Kalix
Omfattar installation av fastighetsnät (cat 6) i fastigheterna Töre 3:83 (19 lgh), Töre 7:45 (6 lgh), Töre 4:21 hus A,B och C ( 22 lgh), Töre 4:31 hus A, B (14 lgh), Töre 7:45 Hantverksvägen 1 (6 lgh).
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheten Båtskärsnäs 1:382 på Mårtinsvägen 31 A och B i Kalix kommun består av 2 st huskroppar med totalt 12 st lägenheter. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, totalt 12 st FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Rivning av samlingslokal i Kalix
Rivningslov för besökslokal på fastigheten grytnäs 2:1.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för del av industribyggnad på fastigheten karlsborg 3:10.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för nybyggnad av bastubyggnad på fastigheten. Anmälan för eldstad i bastubyggnad på fastigheten kalix 9:44.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten karlsborg 6:10.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av skogskoja, utedass och enkel fyrhjulingsbana på fastigheten rolfs 4:48.
Nybyggnad av växthus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten kalix 9:167.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation med strandskyddsdispens på fastigheten marieberg 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten näsbyn 30:1.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad av samlingslokal och gym på fastigheten sanigs 31:1.
Ombyggnad av församlingshus i Kalix
Bygglov för om- och tillbyggnad på fastigheten kalix 3:1.
Tillbyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av bastu på fastigheten kalix 4:13.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet på fastigheten tallen 18.
Fasadmålning på flerbostadshus i Kalix
Målning av fasader på flerbostadshus i kv Tor på Valhallavägen 69, 71 i Kalix.
Stålkontroll av broar i Norr- och Västerbotten
Byggledare för stålkontroll av broar 2019-2021 i Norrbottens och Västerbottens län.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.
Rivning av industrihus i Kalix
Rivningslov för byggnad på fastigheten karlsborg 3:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kalix
Bygglov för fasadändring på fastigheten rolfs 4:180.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: