Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av sanitetsbyggnad i Kalix
Nybyggnad av sanitetsbyggnad omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Byggnadsarea (BYA): ca 545 kvm, behandlad markyta: ca 3280 kvm (inkl. mark för byggnad).
Exploatering för bostadsområde i Kalix
Syftet med detaljplanen är skapa planmässiga förutsättningar för att kunna anlägga ett nytt bostadsområde i attraktivt strandnära läge. Planområdet är beläget i närheten av byn Vånafjärden ca 10 km öster om centrala Kalix.
Tillbyggnad av verkstad i Kalix
Tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Anläggande av gång och Cykelväg Bredviken-Risögrund Etapp 2. Marklov för kommunal va-ledning samt gång- och cykelväg på fastigheten Tor 4.
Ombyggnad av VA-ledningar samt gata i Kalix
Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.
Nybyggnad av väg i Kalix
Marklov för parkering och busslinga på fastigheten kalix 23:2.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunett enbostadshus på fastigheten vallen 6:15.
Fasadändring på flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadändring på fastigheten gamla staden 3.
Ombyggnad av sophus i Kalix
Bygglov för flytt av sophus på fastigheten krubban 20.
Tillbyggnad av stugby i Kalix
Bygglov för igloo-liknande skal av uthyrningsstugor på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken förråd på fastigheten innanbäcken 8:33.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten prästen 1.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carportslänga med förråd på fastigheten tor 1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten siknäs 7:9.
Ombyggnad av automatstation i Kalix
Bygglov för ombyggnad av automatstation och teknikbod på fastigheten söråkern 15, Rivningslov för skärmtak och stålstomme på fastigheten söråkern 15 Söråkern 15.
Nybyggnad av sjöbod i Kalix
Bygglov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2, Rivningslov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2 Ytterbyn 89:2.
Ombyggnad av lägenhet i Kalix
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad på fastigheten handeln 15.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Marklov för asfaltering av befintligt motionsspår på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av sjukhusbyggnad i Kalix
Rivningslov för byggnad 122 på fastigheten tor 4.
Rivning av garage i Kalix
Rivningslov för garage/förråd på fastigheten prästen 1.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage i Kalix
Arbetet omfattar rivning av flerbostadshus samt gårdsbyggnad/garage.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Åkervägen 6 i Kalix.
Rivning av virkesterminal i Kalix
Ansökan om rivningslov för virkesmagasin 20 på fastigheten rolfs 20:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: