Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Gäller även Mården 5 och Värdshuset 6. Adress Länsmansgränd och Lejonsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad till bostäder för äldre 2018-2019.
Ombyggnad av fd skola till bostäder i Kalix
Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning av fd. skolområdet i Risön från allmänt ändamål/skola, förskola och samlingslokal till bostadsändamål.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av resecentrum i Kalix
Nybyggnad av resecentrum. Trafikverket kommer upphandla och bygga plattform och plattformsanslutningar.
Anläggande av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
14 st vandringshinder; 9 broar och 5 trummor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad till lägenheter på fastigheterna risön 6:120 och risön 6:15.
Ommålning av bro vid Kamlunge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av FTX-aggregat (lägenhetsaggregat) i 33 av lägenheterna enligt ovanstående inklusive rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Utbyte av trygghetsskapande teknik vid särskilt boende/korttidsboende i Kalix
Entreprenaden avser uppgradering/utbyte av trygghetslarmsystem i särskilt boende för äldre samt i korttidsboende.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheten Båtskärsnäs 1:382 på Mårtinsvägen 31 A och B i Kalix kommun består av 2 st huskroppar med totalt 12 st lägenheter. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, totalt 12 st FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Nybyggnad av magasin i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flismagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage och förrådsbyggnad på fastigheten Ytterbyn 55:4,55:5.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten grubbnäsudden 9:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten lilltjärnslandet 2:2.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carport på fastigheten posthornet 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadrenovering på fastigheten kalix 4:31.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten grubbnäsudden 1:16.
Nybyggnad av garage i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten karlsborg 3:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Ansökan om bygglov för parkeringsplats på fastigheten grytnäs 2:1.
Ombyggnad av markanläggning i Kalix
Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark med fyllnadsmassor på fastigheten kalix 9:47.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om nybyggnad av nätstation och väderskydd för likriktare på fastigheten töre 12:48.
Rivning av bastu i Kalix
Ansökan om rivningslov av en bastu på fastigheten grubbnäsudden 3:9.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Ansökan om rivningslov av enbostadshus på fastigheten töre 12:47.
Rivning av ekonomibyggnad i Kalix
Ansökan om rivningslov av utbyggd ekonomidel på fastigheten grytnäs 2:1.
Ombyggnad av utfart i Kalix
Marklov ombyggnad för in/utfart och parkering på fastigheten kalix 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Bygglov för parkeringsplats på fastigheterna töre 12:47 och 12:48.
Nybyggnad av plank i Kalix
Bygglov för plank med mur på fastigheten töre 12:86.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av flishus på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd på fastigheten affärsmannen 13.
Tillbyggnad av gruppbostad i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende på fastigheten björnsbacken 5.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten näsbyn 8:161.
Tillbyggnad av pumpstation i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av utökning av befintligt pumphus på fastigheten rolfs 8:2.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten näsbyn 8:159.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivning av enfamiljshus i Kalix.
Rivning av fd bensinstation och verkstad i Kalix
Rivning av fd OK-bensinstation och verkstad i Töre.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kalix
Bygglov för fasadändring - fönsterbyte på fastigheten kalix 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: