Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km lång vägsträcka, 6-6,5 bred.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen. Ca 7 km lång vägsträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Byte av yttertak på gymnasieskola i Kalix
Ny takkonstruktion, ca 3800 kvm yttertak på Furuhedsskolan hus F i Kalix. Projektet omfattar rivning av befintligt yttertak samt uppbyggnad av nytt från befintlig betongstomme.
Ombyggnad för MR kamera vid sjukhus i Kalix
Entreprenaden omfattar ombyggnad för MR kamera byggnad 120, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad i byggnad 120 uppgår till cirka 40 m² i plan 1, ca 290 m2 i plan 2 och ca 20 m² i plan 3. Byggnad 116 har ytor som berörs för installation av ny kylmedelskylare.
Nybyggnad av rullskidbana i Kalix
Avser anläggande av asfalterad slinga som kan användas som rullskidbana, samt belysning, ca 3 km vid befintligt eljusspår. Markarbetet påbörjar i vår, beläggningsarbetet utförs våren 2021.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Avser anläggningsarbeten vid elljuspår i Kalix.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Byte av bro över Kvarnbäcken i Kalix
Ingår i Vandringshinder Torneå-Kalix älv, paket 2.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Kalix
I projekten skall värmepumpar med tillhörande energibrunnar installeras i Töre som betjänar hyresfastigheterna på Hemvägen 6, 8 och 10.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Fastigheterna som berörs är Hedgård 13 på Flygfältsvägen 11, Morjärv 1:63 på Kyrkogatan 3 samt Töre 7:45 Hantverksvägen 1. Omfattar byte av ventilationsaggregat i lägenheter och lägenhetslokal, FTX aggregat, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Ombyggnad av folkhögskola i Kalix
Anmälan om att byggnadens planlösning påverkas avsevärt. fastighet kalix 9:44 kalix folkhögsskola, Anmälan om installation eller ändring av ventilation. fastighet kalix 9:44 Kalix 9:44, Ansökan om omyggnad av restaurang/skolmatsal fastighet 9:44 Kalix 9:44.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för nybyggnad av vattenverk på fastigheten morjärv 3:7.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal på fastigheten gammelgården 2:4.
Utvändigt underhåll av skola i Kalix
Bygglov för fasadändring, 2 stycken nya ytterdörrar och ny utrymningstrappa på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av cistern i Kalix
Bygglov för bygglovspliktig cictern.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten töre 4:31.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten tor 4.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalix
Bygglov för nybyggnad av padelbanor samt avveckling av minigolfbanor på fastigheten kalix 4:60.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Kalix
Avser ändrad takutformning på fastigheten kalix 9:167.
Ombyggnad av kontor i Kalix
Avser ändring av ventilation i en del av byggnaden pga. tillskapande av sammanträdesrum på fastigheten tallen 32.
Utvändig ommålning av flerbostadshus i Kalix
Målning av fasader på flerbostadshus på Valhallavägen 77, 79 & 81 i Kalix.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Ommålning av fyr på ön Malören
Malörens fyr står på ön Malören som ligger högst upp i Bottenviken, ca 2 mil söder om Kalix.
Analys av utloppsdiken i Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar analys av samtliga utloppsdiken som mynnar ut i Sangisälven och biflödet Korpikån, Kalix kommun.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Hemvägen 2 i Töre, Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: