Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Om- & tillbyggnad av ishall i Kalix
Om- & tillbyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Ombyggnad till träningsanläggning i ishall, Kalix
Ombyggnad av skyttehall till träningshall med gym mm.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för nybyggnad av vattenverk på fastigheten morjärv 3:7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten orion 18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadändring av balkonger på fastigheten korpen 11.
Rivning av flerbostadshus i Kalix
Rivningslov för flerbostadshus, antal berörda lägenheter 4 på fastigheten karlsborg 10:113.
Nybyggnad av omklädningsrum i Kalix
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalix
Sålt till privat byggherre. 18 stycketomter.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för förråd på fastigheten töre 8:46.
Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov om tidsbegränsat bygglov för skärmtakstält på fastigheten rolfs 1:47.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten töre 4:31.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grillkåta på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av vallabod på fastigheten rolfs 8:2.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten töre 1:48.
Rivning av förråd i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunnen byggnad.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten morjärv 1:57.
Fasadrenovering på kyrka i Kalix
Fasadrenovering. Åtgärda putsskador.
Ny belysning vid Strandpromenaden samt GC-väg i Kalix
Avser belysning på del av Strandpromenaden samt GC-väg vid Pålängevägen i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: