Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av domstolstele- och presentationssystem till domstolarna i Övre Norrland
Avser byte av befintligt Domstolstele- och presentationssystem i Skellefteå Tingsrätt, Lycksele Tingsrätt, Haparanda Tingsrätt, Gällivare Tingsrätt, Tingsstället i Piteå, Tingsstället i Kalix samt Tingsstället i Kiruna.
Utbyggnad av camping, servicebyggnad mm i Haparanda
Avser planmässiga förutsättningar för utveckling med camping och stugby med tillhörande servicebyggnad samt garage med spolhall för verksamhetens behov.
Utbyggnad av bredband mellan Karungi-Lappträsk i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.
Nybyggnad av stall i Haparanda
Nybyggnad av stall.
Tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Haparanda
Beställaren har för avsikt att uppföra en tillbyggnad innehållande matsal och tillagningskök inklusive kapprum och förbindelsegång in i befintlig byggnad, för en skola med årskurserna F- 6.
Nybyggnad av carport i Haparanda
Ansökan om bygglov för carport för 12 bilar.
Nybyggnad av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haparanda
Ansökan om bygglov för p-platser.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Haparanda
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av skola i Haparanda
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad med skollokaler.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Karl Gustavs kyrka, tjärning av spåntak.
Takarbeten på kyrka i Seskarö, Haparanda
Seskarö kyrka, tjärning spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: