Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nybyggnad av enbostadshus eller grupphus i Haparanda, etapp 1
Tomter förmedlas via RYM Markutv. tomtkö.
Nyb av flerbostadshus, restaurang & butik i Haparanda
3-4 vån butik & restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av handelshus på Norrmalm, Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Stiftelsen Haparandabostäder avser upphandla byggande av nytt trygghetsboende med 20 st lägenheter.
Byte av domstolstele- och presentationssystem till domstolarna i Övre Norrland
Avser byte av befintligt Domstolstele- och presentationssystem i Skellefteå Tingsrätt, Lycksele Tingsrätt, Haparanda Tingsrätt, Gällivare Tingsrätt, Tingsstället i Piteå, Tingsstället i Kalix samt Tingsstället i Kiruna.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Haparanda
Avser ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket i Kukkola.
Nybyggnad av industrihus i Haparanda
Nybyggnad av kallager.
Ombyggnad av fd elevhemmet i Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i fd Elevhemmet.
Rivning av garage i Haparanda
Anmälan om rivning av garage efter brand.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ans bygglov nybyggnad transformatorstation, ans strandskydd.
Nybyggnad av värmeverk i Haparanda
Ans om bygglov för två värmecentraler med förråd.
Nybyggnad av klubbhus i Haparanda
Ansökan bygglov nybyggnad klubbstuga, sovstugor, utedass, grillkåta, ansökan strandskyddsdispens.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av 36 balkonger.
Nybyggnad av bastu i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av butik i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haparanda
Ansökan om rivningslov för avloppspumpstation samt nybyggnad av avloppspumpstation.
Renovering av tak på kyrka i Haparanda
Renovering/byte av kyrktak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: