Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, gymnasieskola, multiarena mm, Haparanda
Hotellet kommer att bli 20 våningar med 208 rum i två huskroppar. Konsulter och entreprenörer anlitas från Finland.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Avser ca 20 lgh i trygghetsboende.
Utbyggnad av hotell i Kukkola
Utökning med ca 20 rum, stuglänga.
Reinvestering av gata/VA 2018 i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på fem gator: Timotejvägen, Kärrvägen, Kornvägen, Klövervägen och Rågvägen, Haparanda kommun.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Nybyggnad av industrihall i Haparanda
Nybyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ans bygglov tillbyggnad av affärslokal med kundgård, jysk.
Utvändigt underhåll av verkstad i Haparanda
Ans bygglov för byte av tak och yttre väggmaterial.
Ombyggnad av skärmtak i Haparanda
Ans bygglov för ändring av befintlig takramp och id-stolpe.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Haparanda
Ans bygglov nybyggnad carport, tillbyggnad omkl. rum.
Ombyggnad av stugby i Haparanda
Ans rivningslov och bygglov för fyra stugor (flyttning till annan plats) samt ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring, flyttning av dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad fasadfärg på affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av del av byggnad efter brand samt bygglov för uppbyggnad av brunnen fastighet.
Fönsterbyte på hälsocentral i Haparanda
Haparanda Stad avser att på totalentreprenad utföra fönsterbyten på entréplan av Haparanda Hälsocentral.
Nytt brand- och utrymningslarm för Aspenhallen i Haparanda
Avser installation av nytt brand- och utrymningslarm i Aspenhallen.
Ombyggnad av reception i Haparanda
Ans bygglov ändrad användning, del av entréhall till reception.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Måleriarbeten på skollokaler i Haparanda
Avser måleriarbeten på Montessori, Idrottsgatan 16, på totalt fem(5) av sju(7) hus.
Renovering av kaj på Seskarö i Haparanda
Asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Kajen ska bli mer tillgänglig för besökare.
Fönsterarbeten på kyrka i Haparanda
Fönsterarbeten på Karl Gustavs kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: