Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nybyggnad av enbostadshus eller grupphus i Haparanda, etapp 1
Tomter förmedlas via RYM Markutv. tomtkö.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Stiftelsen Haparandabostäder avser upphandla byggande av nytt trygghetsboende med 20 st lägenheter.
Byte av domstolstele- och presentationssystem till domstolarna i Övre Norrland
Avser byte av befintligt Domstolstele- och presentationssystem i Skellefteå Tingsrätt, Lycksele Tingsrätt, Haparanda Tingsrätt, Gällivare Tingsrätt, Tingsstället i Piteå, Tingsstället i Kalix samt Tingsstället i Kiruna.
Tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Haparanda
Beställaren har för avsikt att uppföra en tillbyggnad innehållande matsal och tillagningskök inklusive kapprum och förbindelsegång in i befintlig byggnad, för en skola med årskurserna F- 6.
Nybyggnad av industrihus i Haparanda
Nybyggnad av kallager.
Ombyggnad av fd elevhemmet i Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i fd Elevhemmet.
Nybyggnad av stall i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av sågverk i Haparanda
Ansökan om nybyggnation av barkmaskinshus, truckgarage och virkesmagasin samt ansökan om strandskyddsdispens, Tillbyggnad av brandstation Seskarö 1:9.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Haparanda
Ansökan om nybyggnation av skatepark.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Haparanda
Ansökan om rivningslov för avloppspumpstation samt nybyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av butik i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Rivning av garage i Haparanda
Anmälan om rivning av garage efter brand.
Tillbyggnad av fritidshus i Haparanda
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av 36 balkonger.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st cykelgarage.
Nybyggnad av bastu i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Renovering av tak på kyrka i Haparanda
Renovering/byte av kyrktak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: