Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Haparanda
Haparanda Värmeverk AB inbjuder till RFI inför upphandling av fjärrvärmecentral (hetvattencentral för produktion av fjärrvärme).
Nyb av flerbostadshus, restaurang & butik i Haparanda
3-4 vån butik & restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av handelshus/småindustri på Norrmalm, Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Haparanda
Haparanda Kommun avser att på totalentreprenad utföra tillbyggnad av matsal och tillagningskök för befintlig skolbyggnad i kvarteret Eden.
Utbyggnad av camping, servicebyggnad mm i Haparanda
Avser planmässiga förutsättningar för utveckling med camping och stugby med tillhörande servicebyggnad samt garage med spolhall för verksamhetens behov.
Nybyggnad av industri, verkstäder, lager mm i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Utvändigt underhåll av skola i Haparanda kommun
Avser takbyte på del av Marielundsskolan.
Nybyggnad av infiltrationsanläggning samt överbyggnad i Haparanda kommun
Projektet omfattar bygge av konstgjord infiltration/förfiltrering, inkl teknikhus till råvattenpumpar samt sil och erfoderliga VA-anordningar, på fastighet Mattila 23:1 vid fastigheten Mattila 3:6.
Byte av yttertak på fastighet i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av hela taket på Rosengård/Ängsgården, fastighet Gripen 5. Takbytet omfattar rivning av det gamla plåttaket och sedan lägga papptak.
Byte av tätskikt på del av yttertak i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av tätskikt på fastighet Gripen 5, Folktandvården ( Huskropp 106) samt Apotek (huskropp 104A). Taket är av papp idag och byta till ny sådan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av representation- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Haparanda
Ansökan om ändrad användning från boende till kontor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken kasttorn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st balkonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov förflyttning av förrådsbyggnad (kronförråd).
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Haparanda
Ansökan om tillbyggnad av befintligt vattenverk/pumphus.
Tillbyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Vuono 17:4,17:6.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstationer, station 3 Karl Johans Kronopark 1:41,Nikkala 20:12,Nikkala 19:2,Nikkala 20:7,1:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ny brygga till Sandskär, Haparanda skärgårds nationalpark
Avser ny brygga till nordudden på Sandskär i Haparanda skärgårds nationalpark.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Karl Gustavs kyrka, tjärning av spåntak.
Takarbeten på kyrka i Seskarö, Haparanda
Seskarö kyrka, tjärning spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: