Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, gymnasieskola, multiarena mm, Haparanda
Hotellet kommer att bli 20 våningar med 208 rum i två huskroppar. Konsulter och entreprenörer anlitas från Finland.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Avser ca 20 lgh i trygghetsboende.
Utbyggnad av hotell i Kukkola
Utökning med ca 20 rum, stuglänga.
Reinvestering av gata/VA 2018 i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på fem gator: Timotejvägen, Kärrvägen, Kornvägen, Klövervägen och Rågvägen, Haparanda kommun.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.
Reinvestering av gata/VA i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på del av Filpusvägen, Haparanda kommun.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ans bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med kök och konferensutrymmen.
Nybyggnad av industrihall i Haparanda
Nybyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad fasadfärg på affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av del av byggnad efter brand samt bygglov för uppbyggnad av brunnen fastighet.
Rivning av förråd i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Haparanda
Anm installation oljeavskiljare shell 7eleven, Ans bygglov för skyltar för omprofilering Konsumenten 3.
Ombyggnad av markanläggning i Haparanda
Ans bygglov anläggande av skyttebanor, ändring av marknivå.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ans om bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ans om bygglov för tillbyggnad av kontorshus med garage.
Ombyggnad av stugby i Haparanda
Ans rivningslov och bygglov för fyra stugor (flyttning till annan plats) samt ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Fönsterbyte på hälsocentral i Haparanda
Haparanda Stad avser att på totalentreprenad utföra fönsterbyten på entréplan av Haparanda Hälsocentral.
Nytt brand- och utrymningslarm för Aspenhallen i Haparanda
Avser installation av nytt brand- och utrymningslarm i Aspenhallen.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Ombyggnad av reception i Haparanda
Ans bygglov ändrad användning, del av entréhall till reception.
Måleriarbeten på skollokaler i Haparanda
Avser måleriarbeten på Montessori, Idrottsgatan 16, på totalt fem(5) av sju(7) hus.
Renovering av kaj på Seskarö i Haparanda
Asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Kajen ska bli mer tillgänglig för besökare.
Fönsterarbeten på kyrka i Haparanda
Fönsterarbeten på Karl Gustavs kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: