Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Haparanda
Avser ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket i Kukkola.
Ombyggnad av lägenhet i Haparanda
Ans bygglov ändrad användning kallvinda + butiksyta till lgh.
Nybyggnad av värmeverk i Haparanda
Ans om bygglov för två värmecentraler med förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Ansökan om bygglov för fönstertejpning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av 36 balkonger.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus/nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Haparanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av lager i Haparanda
Ansökan om bygglov för två tälthallar.
Rivning av förråd i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Takbyte på förskola i Haparanda
Avser takbyte på fastigheten Kv Hörnan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: