Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nyb av flerbostadshus, restaurang & butik i Haparanda
3-4 vån butik & restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av handelshus på Norrmalm, Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Objektet avser tillbyggnad/nybyggnation av trygghetsboende för Stiftelsen Haparandabostäder. Haparandabostäder utökar befintligt trygghetsboende med 20 st lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad med varuintag, Anmälan ändring av brandskydd Konsumenten 1.
Nybyggnad av industri, verkstäder, lager mm i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Haparanda
Avser ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket i Kukkola.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ans bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av 36 balkonger.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av skärmtak i Haparanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Rivning av förråd i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Ansökan om bygglov för fönstertejpning.
Takbyte på förskola i Haparanda
Avser takbyte på fastigheten Kv Hörnan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: