Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Salmis-Haparanda
Vägsträckan byggs om till mötesfri landsväg med mitträcken och omkörningssträckor 2+1 och 2+2 körfält. Det innebär att flera anslutningsvägar till E4 på denna vägsträcka stängs och ersätts med mer trafiksäkra korsningar eller knyts ihop med parallellvägar. Den totala sträckans längd är cirka 7 km. Bron över järnvägen breddas och en ny gång- och cykelväg byggs som förbinder Vuono med Haparanda.
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Haparanda
Nybyggnad av fjärrvärmecentral (hetvattencentral för produktion av fjärrvärme).
Upprustning eller nybyggnad av simhall i Haparanda
Renovering eller nybyggnad av simhall
Reinvestering av gata/VA i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på del av Filpusvägen, Haparanda kommun.
Byte av tätskikt på del av yttertak i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av tätskikt på fastighet Gripen 5, Folktandvården ( Huskropp 106) samt Apotek (huskropp 104A). Taket är av papp idag och byta till ny sådan.
Ombyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal till gym.
Ombyggnad av tennishall i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning, del av handelsyta till tre padel-banor.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om nybyggnad av nätstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, tält.
Nybyggnad av plank i Haparanda
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av kontor i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av representation- och kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: