Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Gällivare kommun inbjuder Er att inkomma med anbudsansökan i rubricerad upphandling nybyggnad av Multiaktivitetshus som i huvudsak innehåller ca 24000 m2 yta fördelat på sex våningsplan,källare inkluderat. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar byggnation av 570 meter nytt tre-spår, 120 meter nytt dubbelspår och 6 nya växlar. I objektet ingår även upprustning av 880 meter mötesspår samt 200 meter uppställningsspår och rivning av 780 meter spår.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Totalt föreslås cirka 80 till 100 stycken lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek) mellan fyra till sex våningar. En flexibel användning, där såväl bostäder, kontor och handelsverksamhet kan inrymmas. Avser Gladan 3 och 7.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Gällivare
Projektet omfattar nybyggnation av 75-80 lägenheter, varav 30 st skall utföras som trygghetsboenden och resterande anpassade för seniorboende. Parkering skall lösas genom ett underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Gällivare
2 huskroppar med 60 lägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bryggeribacken i Gällivare
Avser byggnation av 52 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 4:21, Bryggeribacken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Gällivare
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Projektering och nybyggnad av ridhall i Gällivare kommun, och inkluderar en manege samt förberedelse för entresolplan och trapphus i en sektion av hallen.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Gällivare
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Raiseborrning Projekt 2020, Malmberget
Entreprenaden omfattar ca 1234 meter raiseborrning i Vitåfors, Malmberget, uppdelat på två huvuddelar. HD1 omfattar 93 meter borrning i betong och resten är borrning i berg och finns i HD2.
Nybyggnad av parhus i Gällivare
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten. 1. Entreprenad för mark 2. Entreprenad för el Anbud får lämnas för en entreprenad eller för båda entreprenaderna. Entreprenadarbetena omfattar även option att komplettera utbyggnad för startextension bana 30 med turnpad.
Utbyggnad av huvudnivå Fabian 1250, Malmberget
Huvudnivå 1250 i Malmberget byggs ut för att kunna öka produktionen från malmkroppen Fabian.
ROT renovering av lägenheter för seniorboende i Gällivare
Entreprenaden avser att på delar av byggnaden inom kvarteret Enen genomföra ROT av ett antal lägenheter. Berörd yta: ca 1700 m2.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Ombyggnad av Myrans förskola, utökning av förskoleavdelningar.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Rivning av fastigheter i Östra Malmberget, område 1
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader och avveckling av infrastruktur.
Rivning av fastigheter i Östra Malmberget, område 2
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader och avveckling av infrastruktur.
Rivning av fastigheter, Malmberget
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar LKAB rivning av ett antal byggnader och avveckling av infrastruktur.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Containerställverk 400V, Ny laddstation MUJ, Malmberget
I LKAB Malmberget pågår byggnation av en ny laddstation placerad underjord i Östergruvan på 1240 m. avv. Denna förfrågan avser leverans av ett 0,4 kV containerställverk med 6 kV och 1 kV:s fördelning samt styrskåp och som kommer att placeras i laddstation.
Ånga i Slurrytank - MK3 i Malmberget
En ångpanneanläggning med tillhörande vattenrening skall anläggas i Malmberget under 2020/2021. Till denna anläggning krävs en ny utbyggnad i anslutning till befintligt pelletsverk, MK3. Projektets mål är att producera ånga för att injicera denna i slurrytan-ken, vilket gör att slurrytemperaturen in till MK3 ökar. Detta leder i sin tur till ökad pelletsproduktion samt minskad oljeanvändning i sintermaskin.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad av kontor.
Rivning av kv Hjorten i Malmberget
Avser rivning av 3 st hyreshus samt affärslokal i kv Hjorten i Malmberget.
Rivning av kv Hackspetten i Malmberget
Avser rivning av 6 st hyreshus i kv Hackspetten på Kaptensvägen, Gällivarevägen, Österlånggatan, Skolgatan i Malmberget.
Rivning av hematitbandgång i Malmberget
Avser rivning av hematitbandgång i Malmberget.
Rivning av infrastruktur i Malmberget
Avser rivning av infrastruktur i Malmberget.
Kapacitetsökning lintelvattenpumpar MK3, Malmberget
Avser demontage och montage för kapacitetsökning av lintelvattenpumpar i MK3.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Ombyggnad av luftbehandling i flerbostadshus i Gällivare
Avser ombyggnad av ventilationssystem med tillhörande el och byggarbeten för lägenheter inom Kv Almen i Gällivare.
Gestaltning och plantering vid Repisvaara Norra, Gällivare
Avser plantering av träd, växter och gräs i bostadsområde strax söder om centrala Gällivare.
Dammhöjning i Malmberget 2020
Dammhöjning kommer att utföras i Malmberget, Anfang A. OBJEKT: Sandmagasinet i Malmberget.
Rivning av ridhus i Gällivare, etapp 2
Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas efter etapp 1 (1558359).
Leverans och montage av jordlinor, kraftkablage Malmberget
Leverans och montage jordlinor, kraftkablage. Sträckning 1: Ställverk Elin 20kV till ställverk Vitåfors 6 KV. Sträckning 2: Ställverk Elin 20 kV till Mediacentral källare central F-KC7.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad kontorshus.
Byte av ventilationsaggregat vid Stålbandsverket i Vitåfors
Objektet omfattar byte av ventilationsaggregat i Stålbandsverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
Tillbyggnad av restaurang i Gällivare
Tillbyggnad av restaurang för ny ventilation.
Sanering av mark inför exploatering i Gällivare
Upphandlingen omfattar selektiv rivning av f.d. godsterminalbyggnad med tillhörande sanering och omhändertagande av miljöfarligt avfall.
Borrning och installation av instrumentering Malmbergets sandmagasin, Vitåfors
Entreprenaden omfattar borrning och installation av instrumentering på dammanläggningen vid Malmbergets sandmagasin.
Ny stödmur vid lastramp, Bangården Vitåfors
Avser stödmur vid projekt Lastramp Bangården Vitåfors.
Tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget
Avser tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget.
Ombyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov flytt av kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad kopplingsstation kp19863.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp19328.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns00589.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07726.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20021.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns20179.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns34519.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns45669.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns46078.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns54969.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns65072.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns68046.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns74087.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns76194.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns77243.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av mur i Gällivare
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Tillbyggnad av kallförråd i Gällivare
Bygglov tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov flytt av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gällivare
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov manskapsbodar.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage .
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för etablering.
Påläggssvetsning 16 st kuggsegment, Malmberget
Avser Påläggssvetsning av slitna kuggar på 16 st kuggsegment.
Renovering filterkar, BUV Malmberget
Avser renovering av 1 st rostfritt filterkar, BUV Malmberget.
Gjutning av golv i sovringsverket, Malmberget
Avser gjutning av golv på vån 3 i sovringsverket Vitåfors, Malmberget
Fönsterbyte FOU Vitåfors, Malmberget
Avser byte av 58 st fönster, 29 st fasta och 29 st öppningsbara på FOU station.
Renovering av bastu i Vitåfors, Malmberget
Avser renovering av bastu i Manskapshuset Vitåfors bottenvåningen.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Gällivare
Omläggning av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Gällivare
Bygglov för montering av port och skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: