Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med BTA 1948 kvm.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet. Kommunens bidrag är även att i samverkan marknadsföra utbyggnaden.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2 Tillbyggnadsyta ca 390 m2
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Nybyggnad av radhus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 radhus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Ombyggnad till korttidsboende i Boden
Ombyggnad av fd. Lungkliniken, By 111, till ett korttidsboende, vård och omsorg. Objektet omfattar Mark-/Rivning-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av ny entré mm vid förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Ombyggnad av yttertak på ridhus på Torpgärdan, Boden
Ombyggnad av tak ca 2000 kvm på gamla ridhuset.
Nybyggnad av sorteringshall vid avfallsanläggning i Boden
Nybyggnad av sorteringshall för hantering av farligt avfall. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/VVS-/Brand-arbeten. BTA: ca 300 m².
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för tillbyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för tillbyggnad servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för ombyggnad servicebyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad 2 enbostadshus Sävast 23:318,23:322.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad ekonomibyggnad.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus med garage.
Tillfällig modulsetablering vid ridhus i Boden
Avser hyra av kontorsmoduler mm till Ridskoleverksamheten i Boden. Mark- och grundläggningsarbeten utförs av beställaren.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad industri- och kontorsbyggnad.
Rivning av affärshus i Boden
Rivningslov för rivning affärsbyggnad.
Ombyggnad av lagerlokal i Boden
Bygglov för ombyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: