Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Beläggningsarbeten längs väg 97 mellan Harads-Edefors
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av 14-18 lägenheter, i ett flerbostadshus i 4 våningar och Carport för 8 bilplatser, som skall uppföras på fastigheten, Dahlian 2. SABO Kombohus Flex.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadsytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2. Tillbyggnadsyta ca 390 m2.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Boden
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för hushållsavfall vid Brändkläppens avfallsanläggning i Boden.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Beläggningsarbeten längs väg 616 mellan Bjässmoran-Kanonrundan
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Avser tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av anläggning för sanering av markföroreningar i Boden
Omfattar uppbyggnad och drift av en anläggning som distribuerar vätskor via befintliga brunnar för en biologisk nedbrytning av en markförorening av klorerade alifater. Det avser leverans, installation och drift av EK-BIO pilotbehandlingsanläggning på fastighet Pilen 5 i Boden.
Drift och underhåll av el i trafikledningscentraler i Boden, Ånge och Gävle
Uppdraget inkluderar huvudsakligen förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdraget kan även innebära ny- och ombyggnadsarbeten, kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av pumpstation P1 Bodån, Boden
Avser leverans och installation av 2 st nya snäckpumpar i pumpstation P1. Pumpstationen är belägen inom Bodens kommun.
Uppgradering av biogasanläggning i Boden
Denna upphandling är en del i projekt Boden som omfattar leverans och uppförande av en komplett uppgraderingsanläggning av biogas mm vid Svedjan ARV. Upphandlingen sker som en funktionsentreprenad.
Ombyggnad av kyla i storkök på gymnasieskola i Boden
Avser ombyggnad av kökskyla för Björknäsgymnasiets storkök.
Påbyggnad av tak vid moduletablering i Sävast, Boden
Avser takpåbyggnad vid moduletablering. Objektet omfattar Hus-, El-, VS- och Brand-arbeten.
Selektiv rivning av skola i Södra Bredåker
Avser selektiv rivning och markåterställning av fd. skola i Södra Bredåker på fastigheten Bredåker 11:3.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på västra tornfasaden.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Boden
Bygglov för nybyggnad återvinningstation.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Ny solavskärmning på byggnader i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 6 st skolor/förskolor i Bodens kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på norra tornfasaden, etapp 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för handikappanpassning av hiss. Bodens Garnison 1:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: