Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Objektet omfattar nybyggnad av förskola med 8 portaler (avdelningar) med tillhörande utvändiga åtgärder, BTA ca 1 859 m2. Byggnaden ska uppföras i miljöbyggnad 2.2 Silver. Objektet är beläget i Sävast utanför Boden.
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Spårbyte mellan Holmfors-Ljuså
Byggtid vecka 20 2019-vecka 38 2019.
Spårbyte mellan Boden C-Boden S
Byggtid vecka 22-vecka 35 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Varma beläggningsarbeten i Norrbottens län
Avser väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan samt väg 616 sträckan Bjässmoran-Kanonrundan.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2 Tillbyggnadsyta ca 390 m2
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad till korttidsboende i Boden
Ombyggnad av fd. Lungkliniken, By 111, till ett korttidsboende, vård och omsorg.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Nybyggnad av underjordsgarage i Boden
Syftet med denna upphandling är att via ett partneringprojekt uppföra ett underjordsgarage på Kv. Enen i Boden.
Tillbyggnad av ny entré mm vid förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Ramavtal avseende vitvaror- och tvättstugeservice, Stiftelsen Bodenbo
Kontraktstid 2019-0201 -- 2012-05-31 med möjlighet till förlängning.
Nybyggnad av sorteringshall vid avfallsanläggning i Boden
Nybyggnad av sorteringshall för hantering av farligt avfall. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/VVS-/Brand-arbeten. BTA: ca 300 m².
Signalåtgärder vid Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Sävast, Boden
Objektet består av ny tillbyggnad med fler omklädningsrum samt renoveringsarbeten av sporthallen/idrottsanläggningen Träffpunkten i Sävast. Yttertaket läggs om och vissa delar av fasaden anpassas. Förfrågan omfattar även följande optioner: Option 1 Renovering av befintliga omklädnings-/duschrum samt Option 2 Fönsterbyte.
Renovering av tak på äventyrsbad i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på motionsdelen omläggs och glastak byggs igen.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Modulpåbyggnad på Boden Business Park i Boden
Bygglov för tillbyggnad på Boden Business Park.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Västra tornfasaden.
Ombyggnad av bensinstation i Boden
Ändring drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för ombyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad anläggning.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad ekonomibyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Boden
Bygglov för tillbyggnad samlingslokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för tillbyggnad servicebyggnad.
Tillbyggnad av skola i Boden
Bygglov för tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillfällig modulsetablering vid ridhus i Boden
Avser hyra av kontorsmoduler mm till Ridskoleverksamheten i Boden. Mark- och grundläggningsarbeten utförs av beställaren.
Ny solavskärmning på skolor/förskolor i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 8 st skolor.
Fasadarbeten på kyrka i Boden
Putsarbeten på Norra tornfasaden (etapp2).
Ny tjockmasserenare till reningsverk i Bodens kommun
Uppdraget omfattar en avskiljare för oorganiska tungpartiklar i slam och matavfallslurry till Beställarens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: