Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med 8 portaler (avdelningar) med tillhörande utvändiga åtgärder, BTA ca 1859 m2. Byggnaden ska uppföras enligt Miljöbyggnad 2.2 kravnivå Silver på byggnadsnivå. Förfrågan omfattar även en option gällande solpaneler med tillhörande utrustning. Objektet är beläget i Sävast utanför Boden.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av utbildningshall på A9, Bodens Garnison
Objektet innefattar nybyggnad av utbildningshall ansluts mot befintligt byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ombyggnad av hotell med 11 nya hotellrum.
Ombyggnad av restaurang till gym i Boden
Bygglov för ombyggnad till gym.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Sanatorievägen i Boden
Halvbom på linje. Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Utökning av fiberkapacitet mellan Boden-Älvsbyn
Avser utökning av fiberkapacitet i befintlig markkanalisation, på sträckan Heden-Degernäset i Bodens kommun. Sträckan är totalt 17,0 km. Dessutom ingår i entreprenaden även två väg/järnvägspassager mellan Boden och Älvsbyn. Projektet genomförs i tre etapper som avropas var för sig: Etapp 1 Heden – Mjösjön, 4,2 km, Etapp 2 Mjösjön – Degernäset, 12,9 km samt Etapp 3 Väg/Järnvägspassage Bergås, 330 m, samt Väg/järnvägspassage Lv 374, 475 m.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang och nattklubb.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad, Bygglov för ändrad användning affärsbyggnad Torpgärdan 4:46.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på västra tornfasaden.
Rivning av garage i Boden
Rivning garage, Rivning uthus Sävast 12:62,23:11,4:28.
Nybyggnad av plank i Boden
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Marklov för fyllning mark.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av uthus i Boden
Bygglov för nybyggnad uthus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på norra tornfasaden, etapp 2.
Nya polymerberedare till reningsverk i Bodens kommun
Omfattar två nya polymerberedare till Beställaren reningsverk.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält för tekniska förvaltningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: