Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnvägsanläggning sträckan Holmsund-Boden Södra
Sträckan Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO) i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus med hyresrätter. Ca 10-15 lgh.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet.
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Uppgradering av biogasanläggning i Boden
Denna upphandling är en del i projekt Boden som omfattar leverans och uppförande av en komplett uppgraderingsanläggning av biogas mm vid Svedjan ARV. Upphandlingen sker som en funktionsentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt reningsverk vid Storklintens skidanläggning. Reningsverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Nybyggnad av vattenverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt vattenverk vid Storklintens skidanläggning. Vattenverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av anläggning för sanering av markföroreningar i Boden
Omfattar uppbyggnad och drift av en anläggning som distribuerar vätskor via befintliga brunnar för en biologisk nedbrytning av en markförorening av klorerade alifater. Det avser leverans, installation och drift av EK-BIO pilotbehandlingsanläggning på fastighet Pilen 5 i Boden.
Ombyggnad av pumpstation P1 Bodån, Boden
Avser leverans och installation av 2 st nya snäckpumpar i pumpstation P1. Pumpstationen är belägen inom Bodens kommun.
Selektiv rivning av skola i Södra Bredåker
Avser selektiv rivning och markåterställning av fd. skola i Södra Bredåker på fastigheten Bredåker 11:3.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Boden
Bygglov för yttre ändring restaurang.
Nybyggnad av kontor i Boden
Bygglov för nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation Erikslund 11:1,Kusån 1:30,Vittjärv 3:2.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad (björknäsgymnasiet).
Nybyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Boden
Bygglov för nybyggnad soprum.
Nybyggnad av telestation i Boden
Bygglov för nybyggnad teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Boden
Bygglov för nybyggnad 6 st teknikhus Missjöträsk 100:1,Ljuså 100:1,Lakaträsk 100:1,Näsberg 100:1,Buddbyn 100:15,Sandträsk 100:1.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Rivning av cistern i Boden
Rivningslov för rivning cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Boden
Nybyggnad av skärmtak över uppställningsplats för kassuner.
Ny solavskärmning på byggnader i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 6 st skolor/förskolor i Bodens kommun.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för handikappanpassning av hiss. Bodens Garnison 1:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: