Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Avser tillbyggnad av Mårängsskolan med ca 5000 kvm.
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Beläggningsarbeten längs väg 97 mellan Harads-Edefors
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelse i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
Ny- och ombyggnad av byggvaruhus i Boden
Avser om- och nybyggnad av byggvaruhus i Boden.
Nybyggnad av industriområde i Bodens kommun
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för elintensiv- och annan industriverksamhet.
Beläggningsarbeten längs väg 616 mellan Bjässmoran-Kanonrundan
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Avser tillbyggnad affärsbyggnad.
Beläggningsarbeten längs väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Sävast, Boden
Objektet består av ny tillbyggnad med fler omklädningsrum samt renoveringsarbeten av sporthallen/idrottsanläggningen Träffpunkten i Sävast. Yttertaket läggs om och vissa delar av fasaden anpassas. Förfrågan omfattar även följande optioner: Option 1 Renovering av befintliga omklädnings-/duschrum samt Option 2 Fönsterbyte.
Nybyggnad av anläggning för sanering av markföroreningar i Boden
Omfattar uppbyggnad och drift av en anläggning som distribuerar vätskor via befintliga brunnar för en biologisk nedbrytning av en markförorening av klorerade alifater. Det avser leverans, installation och drift av EK-BIO pilotbehandlingsanläggning på fastighet Pilen 5 i Boden.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Ombyggnad av kyla i storkök på gymnasieskola i Boden
Avser ombyggnad av kökskyla för Björknäsgymnasiets storkök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Tillbyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Boden
Bygglov för yttre ändring pumpstation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Boden
Bygglov för yttre ändring samlingslokal.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivningslov för rivning komplementbyggnad.
Rivning av stall i Boden
Rivningslov för rivning stall.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Boden
Bygglov för nybyggnad plank.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av automatstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ny solavskärmning på skolor/förskolor i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 5 st skolor/förskolor i Bodens kommun.
Uppförande av läktare till SM-veckan i Boden och Luleå
Uppdragets omfattning innebär att en leverantören ska tillhandahålla läktare under SM-veckan för de olika arenorna i Boden och Luleå.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält för tekniska förvaltningen.
Nya polymerberedare till reningsverk i Bodens kommun
Omfattar två nya polymerberedare till Beställarens reningsverk.
Tillbyggnad av entré i Boden
Bygglov för tillbyggnad av entré på kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: