Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Avser tillbyggnad av Mårängsskolan med ca 5000 kvm.
Beläggningsarbeten längs väg 97 mellan Harads-Edefors
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO) i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus med hyresrätter. Ca 10-15 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av 14-18 lägenheter, i ett flerbostadshus i 4 våningar och Carport för 8 bilplatser, som skall uppföras på fastigheten, Dahlian 2. SABO Kombohus Flex.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
ROT-renovering av flerbostadshus på Sveafältet i Boden
Avser ROT renovering av hus belägna på Sveafältet i Boden. Utförs som en partnering i tre etapper. Etapp 1– Sergeantsgatan 10 G – H 18 st lägenheter, Etapp 2 – Sergeantsgatan 10 A-F, 42 lägenheter samt Etapp 3 – Sergeantsgatan 8 A-H, 54 lägenheter plus ev förtätning och en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Boden
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för hushållsavfall vid Brändkläppens avfallsanläggning i Boden.
Beläggningsarbeten längs väg 616 mellan Bjässmoran-Kanonrundan
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Avser tillbyggnad affärsbyggnad.
Beläggningsarbeten längs väg 356 sträckan Trångforsbron-Kanonrundan
Beläggning varma massor samt extruderad massa.
Drift och underhåll av el i trafikledningscentraler i Boden, Ånge och Gävle
Uppdraget inkluderar huvudsakligen förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdraget kan även innebära ny- och ombyggnadsarbeten, kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kyla i storkök på gymnasieskola i Boden
Avser ombyggnad av kökskyla för Björknäsgymnasiets storkök.
Påbyggnad av tak vid moduletablering i Sävast, Boden
Avser takpåbyggnad vid moduletablering. Objektet omfattar Hus-, El-, VS- och Brand-arbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad, Bygglov för nybyggnad skärmtak Bodens Garnison 1:2.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ändrad användning restaurang.
Rivning av lager i Boden
Rivningslov för rivning lager.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på västra tornfasaden.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Rivning av servicebyggnad i Boden
Rivningslov för rivning servicebyggnad.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av uthus i Boden
Bygglov för nybyggnad uthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Boden
Bygglov för nybyggnad återvinningstation.
Ny solavskärmning på byggnader i Boden
Avser solavskärmning (utvändiga vertikalmarkiser) på 6 st skolor/förskolor i Bodens kommun.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putsarbeten på norra tornfasaden, etapp 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: