Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggning varma massor i Norrbottens län
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor i BD-län; Boden-Bredåker väg 97 samt väg 675 och 679.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Ny- och ombyggnad av byggvaruhus i Boden
Avser om- och nybyggnad av byggvaruhus i Boden.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Boden
Bygglov för ombyggnad av hotell med 11 nya hotellrum.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Boden
Bygglov för tillbyggnad av 35 stycken balkonger på flerbostadshus.
Nya busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 356 i Boden
Ombyggnad 2 busshållplatser vid skolan Fria Emilia och Migrationsverket. Busshållplatsen på östra sidan, vid Kanonrundan, permanentas, passagerna för gc-vägen på vägens västra sida säkras. Avser sträckan mellan väg 97 och Sveavägen.
Nybyggnad av anläggning för sanering av markföroreningar i Boden
Omfattar uppbyggnad och drift av en anläggning som distribuerar vätskor via befintliga brunnar för en biologisk nedbrytning av en markförorening av klorerade alifater. Det avser leverans, installation och drift av EK-BIO pilotbehandlingsanläggning på fastighet Pilen 5 i Boden.
Nya busshållplatser samt hastighetsdämpande åtgärd längs väg 675/676 i Bredåker
2 nya busshållplatser samt en hastighetsdämpande åtgärd.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av restaurang i Boden
Bygglov för ombyggnad restaurang och nattklubb.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Ombyggnad av kyla i storkök på gymnasieskola i Boden
Avser ombyggnad av kökskyla för Björknäsgymnasiets storkök.
Utökning av fiberkapacitet mellan Boden-Älvsbyn
Avser utökning av fiberkapacitet i befintlig markkanalisation, på sträckan Heden-Degernäset i Bodens kommun. Sträckan är totalt 17,0 km. Dessutom ingår i entreprenaden även två väg/järnvägspassager mellan Boden och Älvsbyn. Projektet genomförs i tre etapper som avropas var för sig: Etapp 1 Heden – Mjösjön, 4,2 km, Etapp 2 Mjösjön – Degernäset, 12,9 km samt Etapp 3 Väg/Järnvägspassage Bergås, 330 m, samt Väg/järnvägspassage Lv 374, 475 m.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad, Bygglov för ändrad användning affärsbyggnad Torpgärdan 4:46.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Tillbyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Bygglov för yttre ändring flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Boden
Rivning enbostadshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivningslov för rivning komplementbyggnad.
Rivning av stall i Boden
Rivningslov för rivning stall.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Boden
Bygglov för nybyggnad plank.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält för tekniska förvaltningen.
Nya polymerberedare till reningsverk i Bodens kommun
Omfattar två nya polymerberedare till Beställarens reningsverk.
Tillbyggnad av entré i Boden
Bygglov för tillbyggnad av entré på kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: