Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av vårdboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av 126 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg.
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet. Kommunens bidrag är även att i samverkan marknadsföra utbyggnaden.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Sandens hälsocentral.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Förtätning av lägenheter i Boden
Förtätning av lägenheter i kv Mullvaden Allégatan 43 och kv Potatisen Potatisvägen 12 och 14.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Ca 4 ha byggklar mark.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Ombyggnad av tak och fasad mm på badhus i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på äventyrsdelen omläggs och vissa delar av fasaden anpassas. Ventilationssystem TA05 byts ut med nya aggregat och med nya brand- och vav-spjäll.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Ombyggnad av korttidsboende i Erikslund
Avser ombyggnad av husdelarna F, G och H i Gammelängsskolan. Ombyggnationen utförs med syfte att tillskapa nya lokaler för korttidsboende (Omega) samt nya lokaler för dagverksamhet (Asterix).
Ramavtal avseende hisservice, Stiftelsen Bodenbo
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Nybyggnad av kopplingsstation i Boden
Beställaren avser uppföra en ny 20 kV kopplingsstation benämnd PT5509 Flygfältsvägen.
Omläggning av yttertak mm på Björknässkolan i Boden, etapp 3
Del av Björknässkolan ska förses med ny taktäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras.
Utveckling av parkering och utemiljö vid fd Sandenskolan i Boden
Objektet består av utveckling av utemiljö och parkeringar inklusive infiltrationslösning för dagvatten från stora parkeringen, vid före detta Sandenskolan i Boden.
Exploatering gata & VA i Boden
Objektet består av gata- och VA-arbeten för anslutning till Vård och omsorgsboendet samt intilliggande byggrätter inom detaljplanen. Arbetet omfattar även anslutning till befintligt VA-nät i arbetsområdets norra och södra del. Objektet är beläget på Björknäsområdet Boden
Nybyggnad av komplementbyggnader och markarbeten i Boden
Objektet avser nybyggnad av varmgaragebyggnad och förråds- och garagebyggnad samt parkeringsplatser inom Kv Städet i Boden.
Byte av ishockeysarg i ishall i Boden
Inköp, leverans och montering av ishockeysarg som ska uppfylla Svenska Ishockeyförbundets Kravspecifikation ”Flexsarg”. Ny sarg inklusive publikskydd, spelar-/funktionärsbås samt infästningsanordningar, reklamskydd.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för uppsättning affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av entré på förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Rivning av klubbhus i Boden
Rivning av föreningshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Boden
Rivning ekonomibyggnad.
Rivning av industrihus i Boden
Rivningslov för rivning industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation Överstbyn 10:9,9:14,33:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Boden
Bygglov för anordnande parkeringplats.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av stugby i Boden
Nybyggnad av tre stycken fritidshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putslagningar och omputsning två sidor av tornet.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Boden
Objektet omfattar utförande av nya parkeringsplatser för anställda inom Bodens kommun. Objektet är beläget i Boden, angränsande mot Kyrkkläppens förskola.
Nya brunnar vid Kusön i Boden
För att öka vattentäkten Kusöns kapacitet avser Bodens kommun att anlägga två nya grusfilterbrunnar.
Selektiv rivning av Ungdomens Hus i Boden
Avser selektiv rivning av Ungdomens hus (f.d brandstation) i centrala Boden på fastigheten Enen nr. 1. Även ett cykelförråd ingår i rivningen samt vissa markarbeten. Option 1 omfattar återfyllning av grop.
Utökning av parkeringsplatser vid resecentrum i Boden
Avser utökning av resenärsparkeringar vid resecentrum i Boden.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: