Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av driftlokaler, Arvidsjaur AJB
De nuvarande verkstadslokalerna uppdateras till modern kontorsstandard och installationer och brandsäkerheten anpassas därefter. Driftlokalerna inryms i del av byggnad K0131.013. Ombyggnaden omfattar ca 550 m² BTA fördelat på 2 plan.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Utökning av fiberkapacitet mellan Degernäset-Arvidsjaur
Avser utbyte av fiberkabel i befintlig stolpkanalisation, på sträckan Degernäset-Arvidsjaur inom Boden, Älvsbyn och Arvidsjaur kommuner. Sträckan är totalt 74 km och delas upp i två Etapper, varav Etapp 1 omfattar 30,0 km i fem delsträckor mellan Degernäset – Vistträsk, och Etapp 2 omfattar 44,0 km i fyra delsträckor mellan Häbbersträsket – Arvidsjaur.
Upprustning av centrummiljö i Arvidsjaur
Åtgärderna innefattar huvudsakligen att anlägga gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Åtgärden innebär också att skapa stråk av grönstruktur samt att på ett hållbart sätt omhänderta nederbörd och yt-avrinning på platsen.
Utbyggnad av bränsle- och vändplan vid värmeverk i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar i huvudsak markarbeten gällande utbyggnad av befintlig fastbränsleplan samt vändplan. I entreprenaden ingår även nytt läge del av befintligt motionsspår.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Arvidsjaurs kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat på Fridhemsskolan. FTX (från- och tilluft med roterande värmeväxlare).
Nybyggnad av fritidshus i Arvidsjaur
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Arvidsjaur
Nybyggnad av förrådcontainer.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Arvidsjaur
Rivning av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Stuga för turistverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvidsjaur
Tillbyggnad av skärmtak.
Utvändiga måleriarbeten inom Arvidsjaurhem
Projektet omfattar utvändig målning av fastigheten Lommen 10 i Arvidsjaur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: