Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av yttertak på fastigheter i Arvidsjaur
Avser byte av papptak och shingeltak på bl a Camp Gielas, Braxen 18, Medborgarhuset mm.
Ombyggnad av driftlokaler, Arvidsjaur AJB
De nuvarande verkstadslokalerna uppdateras till modern kontorsstandard och installationer och brandsäkerheten anpassas därefter. Driftlokalerna inryms i del av byggnad K0131.013. Ombyggnaden omfattar ca 550 m² BTA fördelat på 2 plan.
Upprustning av centrummiljö i Arvidsjaur
Åtgärderna innefattar huvudsakligen att anlägga gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Åtgärden innebär också att skapa stråk av grönstruktur samt att på ett hållbart sätt omhänderta nederbörd och yt-avrinning på platsen.
Utökning av fiberkapacitet mellan Degernäset-Arvidsjaur
Avser utbyte av fiberkabel i befintlig stolpkanalisation, på sträckan Degernäset-Arvidsjaur inom Boden, Älvsbyn och Arvidsjaur kommuner. Sträckan är totalt 74 km och delas upp i två Etapper, varav Etapp 1 omfattar 30,0 km i fem delsträckor mellan Degernäset – Vistträsk, och Etapp 2 omfattar 44,0 km i fyra delsträckor mellan Häbbersträsket – Arvidsjaur.
Byte av ventilationsaggregat i skola i Arvidsjaurs kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat på Fridhemsskolan. FTX (från- och tilluft med roterande värmeväxlare).
Rivning av enbostadshus i Arvidsjaur
Rivning av bostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvidsjaur
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Arvidsjaur
Marklov för parkering med stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av 11 nätstationer Hålberg 9:5,9:4,6:7,6:6,4:5,3:4,2:24,15:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av 2 nätstation Svanträsk 4:2,2:2.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av 4 nätstationer Saltmyran S:3,21:2,21:1,20:1.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av 4 nätstationer Tjärnheden 2:1.
Nybyggnad av carport i Arvidsjaur
Nybyggnad av carport - flyttning, Rivning av carport - flyttning Arvidsjaur 6:40,6:21.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Arvidsjaur
Nybyggnad av förrådcontainer.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Bokselet 6:11,3:7,11:1.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Glommersträsk 6:30,3:4.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Gottland 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Lomträsk 2:8,2:5,1:8,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Näverliden 5:1,3:5.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation Skogträsk 1:1,Skogshult 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Arvidsjaur
Nybyggnad samt tillbyggnad skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: