Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetshöjande åtgärder sträckan Holmfors-Sandträsk
Ca 33 km lång sträcka, bärighet och tjälsäkring, BK4.
Ombyggnad av gata och VA i Arvidsjaur
Avser förnyelse av befintliga VA-ledningar i del av Gamla Landsvägen, Prostgatan samt Villavägen. Dagvattenutlopp till sjön Östra Ringlet ska byggas om. Ombyggnad utförs på del av Villavägen, Domängatan – Storgatan, övriga gator återställs upp till överkant bärlager.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Utökning av fiberkapacitet mellan Vistträsk-Arvidsjaur
Avser subkanalisation av befintligt markförlagt 40/32 optorör med 12/10 mikrorör samt inblåsning av mikrokabel samt fiberskarvning/inmätning, efter sträckan Vistträsk-Arvidsjaur. Projektet uppgår till totalt 26 900 m uppdelat i 4 st etapper.
Åtgärder i förråd SLAB vid Bodens Garnison, Arvidsjaur
Ombyggnad av förrådsbyggnad omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Förrådsbyggnaden består av en kall- och varmdel. Ombyggnadsarea (BTA): ca 2120 kvm. Behandlad markyta: ca 3930 kvm (inkl. mark inom byggnad). Objektet tillhör Bodens Garnison och är beläget inom Arvidsjaurs garnisonsområde.
Upprustning av centrummiljö i Arvidsjaur
Åtgärderna innefattar huvudsakligen att anlägga gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Åtgärden innebär också att skapa stråk av grönstruktur samt att på ett hållbart sätt omhänderta nederbörd och yt-avrinning på platsen.
Stamrenovering genom relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Arvidsjaur
Objektet avser stamrenovering genom relining av avlopp från toaletter, badrum och kök samt dagvattenledningar i fastigheterna Skatan 7 och Ärlan 10 i Arvidsjaurs kommun. Objekt är beläget på Nygatan 19 samt Ringelvägen 34 i centrala Arvidsjaur.
Utbyggnad av bränsle- och vändplan vid värmeverk i Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar i huvudsak markarbeten gällande utbyggnad av befintlig fastbränsleplan samt vändplan. I entreprenaden ingår även nytt läge del av befintligt motionsspår.
Utbyte av ventilationsaggregat på flerbostadshus i Arvidsjaur
Projektet omfattar utbyte av ventilationsaggregat på fastigheterna Lejonet 15 och Lommen 12 i Arvidsjaur.
Tillbyggnad av lager i Arvidsjaur
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvidsjaur
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Arvidsjaur
Rivning av bostadshus.
Rivning av telestation i Arvidsjaur
Rivningsanmälan teknikbod.
Ombyggnad av förråd i Arvidsjaur
Ombyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Arvidsjaur
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Arvidsjaur
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av grillkåta och förråd för eventversamhet.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Arvidsjaur
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Arvidsjaur
Nybyggnad av reservelaggregat/container.
Nybyggnad av servicebyggnad i Arvidsjaur
Nybyggnad av servicehus.
Utvändiga måleriarbeten inom Arvidsjaurhem
Projektet omfattar utvändig målning av fastigheten Lommen 10 i Arvidsjaur.
Installation av trapphiss i skola i Arvidsjaurs kommun
Avser komplett leverans och installation av en trapphiss till biblioteket i Fridhemsskolan.
Ombyggnad av verkstad i Arvidsjaur
Ändrad användning från garage till verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: