Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arjeplog

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Arjeplog
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog. Total väglängd ca 599 km varav grusväg ca 249 km.
Nytt bostadsområde i Arjeplog
Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för ny sammanhållen bostadsbebyggelse inom fastigheten Svelleholm 1:33. Inom fastigheten föreslås avstyckning av 20 bostadsfastigheter på minst 1200 kvm vardera.
Riskreducerande åtgärder i Allejaur
Dubbeltrumma som ska bytas till en bro, ÅDT 500-600.
Anläggning av gata mm för industritomter i Arjeplog
Arjeplogs kommun skall upprätta fyra nya industritomter. Projektet består av två etapper. Etapp 1, anläggning av VA-ledningar, färdigställd 2017. Etapp 2, anläggning av väg samt markberedning av tomter.
Utbyggnad av fibernät inom Arjeplogs landsbygd
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 300 st. fastigheter inom området Arjeplogs landsbygd, Arjeplogs kommun, Norrbottens län.
Åtgärder på gata i Arjeplog
Åtgärder på Galtispuodavägen.
Uppförande av manskapsbod i Uljabuouda
Avser ny eller bättre begagnad husmodul (modulhus/container/barack/bod) till Uljabuouda i Ajeplogsfjällen. Utrymme för 8 personer för mat, tvätt och ombyte inklusive skåp för ombyte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: