Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arjeplog

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Arjeplog
Tillbyggnad av affärslokal ca 204 kvm.
Exploatering för bostadsområde i Arjeplog, etapp 2
Arjeplogs kommun skall upprätta 13 nya bostadstomter. Denna etapp (etapp 2) avser anläggande av gata och gc-väg.
Anläggning av gata mm för industritomter i Arjeplog
Arjeplogs kommun skall upprätta fyra nya industritomter. Projektet består av två etapper. Etapp 1, anläggning av VA-ledningar, färdigställd 2017. Etapp 2, anläggning av väg samt markberedning av tomter.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation ca 7 m2.
Nybyggnad av carport i Arjeplog
Ansökan om bygglov för carport 252 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arjeplog
Ansökan om bygglov för fasadändring för industrilokal.
Nybyggnad av fritidshus i Arjeplog
Ansökan om bygglov för fritidshus (72,5 m2) och komplementbyggnad (42 m2).
Nybyggnad av automatstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad ( tankstation) om 160 m2.
Nybyggnad av elverk i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod för reservkraftverk om ca 15 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 14,5 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 5,6 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 8 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om ca 15 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om ca 7 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, 10 m2.
Nybyggnad av pumpstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation om 5 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation om 6 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation för ca 8,3 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation om 5,5 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation om ca 39 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation om ca 7 m2.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av brygga i Arjeplog
Ansökan om bygglov för ombyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Arjeplog
Ansökan om bygglov för rastkoja om 33 m2.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Arjeplog
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av takkupa.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Arjeplog
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fasadändring om 8,2 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Arjeplog
Ansökan om bygglov för transformatorstation ca 15 m2.
Nybyggnad av maskinhall i Arjeplog
Ansökan om förhandsbesked för bygglov för en maskinhall om ca 480 m2.
Nybyggnad av brygga i Arjeplog
Ansökan om rivningslov och bygglov för en brygga.
Nybyggnad av regionnät i Arjeplog
Ansökan om strandskyddispens och bygglov för markkabel och kabelskåp.
Nybyggnad av nätstation i Arjeplog
Ansökan om strandskyddispens och bygglov för nätstation om 6 m2.
Takrenovering av kapell i Arjeplog
Takrenovering Jäckviks kapell.
Inspektion, service och översyn av hissar i vindkraftverk, Skellefteå Kraft
Avser tredjeparts inspektion, service och översyn av hissar enligt hisstillverkarens instruktioner för fortsatt säker och felfri drift i Skellefteå Krafts vindkraftparker. Vindkraftsite: Blaiken (99 st), Uljabouoda (10 st) och Jokkmokksliden-Storlien (18 st).
Vägunderhåll i södra Arjeplog
Avser vägunderhåll mindre vägar inom Arjeplogs och Sorsele kommuner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: