Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvsbyn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg mm mellan Älvsbyn-Korsträsk
Ca 4 km lång gc-väg från Korsträsk till korsningen mot Sågfors-Kanisberget inklusive byte av 1 rörbro och en järnvägsbro efter väg 94. Beläggningsåtgärder väg 94 samt belysningsåtgärder väg 665.
Installation av brandlarm och släcksystem i byggnader inom Vidsel Test Range
Entreprenaden omfattar tre byggnader belägna inom FMV Vidsel Test Range. Arbeten ingående i entreprenaden: Installation av nytt brandlarm och släcksystem samt demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Ombyggnad av rullbanor/taxibanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 11-29, ombyggnad av taxibana A2 och ombyggnad av taxibanor/plattor i Helge Norr.
Tillbyggnad av energiverk i Älvsbyn
Tillbyggnad av askrum.
Byte av sportgolv i sporthall i Älvsbyn
Avser byte av sporthallsgolv, ca 750 kvm.
Rivning av enbostadshus i Älvsbyn
Anmälan om rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- nybyggnad av enbostadshus och garage med carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov och anmälan om rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov och marklov samt anmälan om rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov och marklov.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov av befintlig nätstation och bygglov för uppförande av ny nätstation.
Nybyggnad av viltstängsel längs järnväg i Norrbottens län
Huvuddel 2 - Norrbotten: Bandel 124, sträckan Älvsbyn-Brännberg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: