Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uppvidinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lenhovda
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad av industri.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge Kommun
Avser ev sanering av förorenad mark. Utredning pågår.
Fibersvetsning inom Uppvidinge kommun
Avser fibersvetsning i projekt Uppvidinge Landsbygd samt andra projekt utförda i regi av UppCom AB.
Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri.
Kajreparation vid Badebodaån i Åseda, Lenhovda
Avser reperation av stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda. Muren ska repareras till en stenbeklädd betongstödmur. Under utförandet måste vattnet i ån samt inkommande dagvattenledningar ledas om temporärt.
Nybyggnad av nätstation i Åseda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad av transformatorstation på Gödeshult 2:17, Björkeboda 1:3,Vrånghult 1:5, Östra Rås 1:3 och Åseda 12:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad av transformatorstation på Åseda 6:11, Mada 1:16, Stockhult 1:2, Mada 1:3, Svenshult 1:5, Ekhovra 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Åseda
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Åseda
Ändring i byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: