Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Avser nybyggnad av ca 8 vindkraftverk, 160 meter höga.
RFI - Nybyggnad av arena i Tingsryd
Tingsryds kommun (kommunen) undersöker möjligheten att upphandla hyreskontrakt avseende arena för hockey m.m. i Tingsryd. Tanken med en eventuell upphandling är att Ett första steg i denna process är att undersöka marknaden inför en eventuell upphandling. Undersökningen genomförs genom denna RFI. Kommunens målsättning är att ta fram upphandlingsdokument som är anpassat efter både kommunens behov och vad marknaden kan erbjuda.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Ombyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv. Omklädningsrum:Id 1594426
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart 2020.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser tillbyggnad av förråd och omklädningsrum. Sportgolv ID 1561229
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation samt ansökan om rivningslov av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservkraft till vårdcentralen.
Underhåll av fönster på Tingsås kyrka i Tingsryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring och marginell invändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inglasade nya balkonger samt ansökan för rivningslov av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av gatubelysning i Tingsryd
Avser ombyggnad av del av Storgatan mellan Lokgatan och Hantverksgatan. Avser rivning av belysningsstolpar. Ny belysning kommer att sättas upp längs gatan, bef kabel ska skarvas då de nya stolparna kommer att placeras tätare. Ca 70 meter kabel ska grävas ned.
Underhåll av byggnader inom hantverksbyn Korrö i Tingsryd
Projektet gäller vård- och underhåll för byggnaderna inom Korrö Hantverksby,Tingsryd kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: