Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Avser nybyggnad av panncentral i Linnaryd, samt bygga fjärrvärmeledningar från befintlig fjärrvärmenät och va-ledningar fram till panncentral.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Fasadrenovering av Tingsås kyrka.
Rivning av mast i Tingsryd
Anmälan rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält samt ny lastbrygga mellan bef. lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för prefabricerad nätstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov nätstation för eldistribution.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: