Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation samt ansökan om rivningslov av befintlig transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till lägenhet.
Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2021-12-31 för tillfälligt kontor.
Nybyggnad av silo i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st silo för plastgranulat.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservkraft till vårdcentralen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring och marginell invändig ändring.
Utvändigt underhåll av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring på förråd, lager och garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för inglasade nya balkonger samt ansökan för rivningslov av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Ombyggnad av gatubelysning i Tingsryd
Avser ombyggnad av del av Storgatan mellan Lokgatan och Hantverksgatan. Avser rivning av belysningsstolpar. Ny belysning kommer att sättas upp längs gatan, bef kabel ska skarvas då de nya stolparna kommer att placeras tätare. Ca 70 meter kabel ska grävas ned.
Renovering av bibliotek i Tingsryd
Avser ombyggnad av bibliotek.
Underhåll av byggnader inom hantverksbyn Korrö i Tingsryd
Projektet gäller vård- och underhåll för byggnaderna inom Korrö Hantverksby,Tingsryd kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: