Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Planprogram av området Mårslycke i Tingsryd
Planprogrammet avses att; skapa utrymme för campingverksamheten att expandera. Se över möjligheterna för att tillgodose hästnäringens behov. Titta på möjligheten att tillgodose kommunens behov av att utveckla attraktiva tomter samt att förstärka områdets värde för rekreation.
Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Avser nybyggnad av panncentral i Linnaryd, samt bygga fjärrvärmeledningar från befintlig fjärrvärmenät och va-ledningar fram till panncentral.
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 1/2 våningar.
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Fasadrenovering av Tingsås kyrka.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov nätstation för eldistribution.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för asfaltering av ytor på fastigheten Stjärnan 1,2,3.
Rivning av mast i Tingsryd
Anmälan rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om bygglov för containrar, parkering.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tankstation för biogas samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för parkeringsplats med infotavla.
Nybyggnad av plank i Tingsryd
Ansökan om bygglov för plank runt 2 stycken padeltennisbanor.
Nybyggnad av pumpstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för pumphus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring, affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av grupphus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för 3 bostadshus och uthus Stjärnan 2,3,1.
Ombyggnad av vårdbostad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ändring av planlösning.
Omläggning av sportgolv i gymnastikhall, Tingsryd
Omläggning av sportgolv i befintlig gymnastikhall (A-hall & B-hall) vid Trojaskolan.
Renovering av orgelfasad i Linneryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: