Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd.
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Nybyggnad av silo i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st silo för plastgranulat.
Nybyggnad av toalett i Tingsryd
Ansökan om bygglov för toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till lägenhet.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2021-02-25 för tält.
Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2021-12-31 för tillfälligt kontor.
Utvändigt underhåll av bilhall i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring bilhandel/verkstad.
Utvändigt underhåll av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring på förråd, lager och garagebyggnad.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Renovering av bibliotek i Tingsryd
Avser ombyggnad av bibliotek.
Underhåll av byggnader inom hantverksbyn Korrö i Tingsryd
Projektet gäller vård- och underhåll för byggnaderna inom Korrö Hantverksby,Tingsryd kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: