Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Tingsryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamdel samt personaldel
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Nybyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Ansökan om bygglov för invägningsstation (sorselestuga), samlingssal för turister.
Nybyggnad av carport i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av stugby i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vårdboende till 8 st campingstugor för uthyrning.
Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation och väsentlig ändring av brandskyddet.
Underhåll av byggnader inom hantverksbyn Korrö i Tingsryd
Projektet gäller vård- och underhåll för byggnaderna inom Korrö Hantverksby,Tingsryd kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: