Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Avser nybyggnad av panncentral i Linnaryd, samt bygga fjärrvärmeledningar från befintlig fjärrvärmenät och va-ledningar fram till panncentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Planer finns för byggnation av flerbostadshus i en central del av Tingsryds tätort. Planområdet omfattar ca 17 610 kvm
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Avser nybyggnad LSS-boende med 6 lägenheter samt personaldel, förråd och ett väderskydd.
Ombyggnad vid Bollhallen i Tingsryd
Detta projekt har ändrat omfattning. Tidigare planerades för förråd och omklädningsrum, nu är planen för ev förskola eller annan verksamhet.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga. Uppskattad byggstart.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk. Tidigast byggstart hösten 2020.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Renovering av torntak och ståndrännor vid sakristian.
Byte av tak på skola i Tingsryd
Avser byte av tak på skola.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring ny port.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tälthall.
Ombyggnad av kiosk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad kiosk/butik.
Nybyggnad av belysningsmast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för skylt samt 11 st stolparmaturer.
Nybyggnad av staket i Tingsryd
Ansökan om bygglov för staket till avfallshantering på befintlig p-plats.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av lastkaj i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utbyggnad på befintlig lastbrygga.
Nybyggnad av mast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från cykelförråd till avfallsutrymme.
Ombyggnad av soprum i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till soprum, fasadändring.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för bärlager och asfaltering av industrimark.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för bostadshus och uthus/förråd (junibacken).
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Tillbyggnad av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilverkstad, skärmtak och skärmvägg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av verkstad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - ändring bärande konstruktion.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, nybyggnad vindkraftverk.
Putsning av fasad vid kyrka i Älmeboda
Putsning av fasad på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: