Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och tillbyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv, samt nya förråd och omklädningsrum.
Nybyggnad av bostäder i Tingsryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamdel samt personaldel
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata. Även rivning av befintligt torg ingår i arbetet.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
Om- och tillbyggnad för livsmedelshantering i Tingsryd
Avser om- och tillbyggnad för livsmedelshantering .Ombyggnations yta: ca 485 kvm Tillbyggnations yta: ca 210 m2.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Tillbyggnad av sågverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad sågverk.
Nybyggnad av toalett i Tingsryd
Ansökan om bygglov för toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, rivning av teknikbod.
Nybyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Ansökan om bygglov för invägningsstation (sorselestuga), samlingssal för turister.
Nybyggnad av carport i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, carport.
Tillbyggnad av cistern i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cisterner och tankalkov.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för ny grusyta.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2021-02-25 för tält.
Utvändigt underhåll av bilhall i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring bilhandel/verkstad.
Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation och väsentlig ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av stugby i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vårdboende till 8 st campingstugor för uthyrning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: