Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Markaryd
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 40 lägenheter.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi, ca 46000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Markaryd
Nybyggnad av tre st tvåbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Nybyggnad av lager, magasin
Projektet avser tillbyggnad av en större lagerbyggnad på över 4 000 kvm.
Ledningsförnyelse av VA-nät, Markaryds kommun
Avser nya stamledningar för vatten, spill- och dagvatten, framdragning av serviser till 0,5 m in på fastighet, inkoppling bef stamledningar samt serviser samt återställning gata/tomt. Option Nr 1: Rivning av asfalt i vägens totala bredd inom entreprenadområdet ”Utbyggnad VA” Option Nr 2: Förlängning av vattenledning.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Markaryd
Avser installation av ny ventilation på förskola.
Ombyggnad av bryggeri i Markaryd
Ansökan om ändrad användning från sågverk till bryggeri, Ändrad användning från tvätthall till bryggeri Traryd 4:1,3:421.
Ombyggnad av vårdcentral i Markaryd
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till familjecentral.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av tält.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivning av kontrollrumsbyggnad och mast.
Rivning av transformatorstation i Markaryd
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Markaryd
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Uppförande av plank.
Ombyggnad av garage i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för bortschaktning av jordmassor.
Nybyggnad av mast i Markaryd
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id n151628.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kiosk i Markaryd
Ansökan om strandskyddsdispens för kioskbyggnad och spolplatta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om strandskyddsdispens för tank- och laddstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring och ändrad användning från bank till kontorsverksamhet Konditorn 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från verkstad till kontorsdel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Installation av anordning för ventilation.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ändring av ventilationsaggregat i skollokal.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Rivningslov för skärmtak och brygga, marklov för sänkning av befintlig marknivå och bygglov för tillbyggnad med lasthus samt uppförande av stödmur.
Rivning av ladugård i Markaryd
Rivning av ladugård.
Rivning av torkanläggning i Markaryd
Rivning av torkbyggnad.
Ombyggnad av butik i Markaryd
Ombyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av storkök i Markaryd
Ombyggnad av storkök.
Konsultupphandling avseende kapacitetsutredning av VA-nät, Markaryds kommun
Avser kapacitetsutredning av befintligt ledningssystem för dag- och spillvattennätet kopplat till planerade exploateringsområden i Markaryds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: