Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av 20 lgh i 2 våningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi, ca 46000 kvm.
Nybyggnad av parhus i Markaryd
Nybyggnad av tre st tvåbostadshus.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Ombyggnad av bryggeri i Markaryd
Ansökan om ändrad användning från sågverk till bryggeri, Ändrad användning från tvätthall till bryggeri Traryd 4:1,3:421.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola.
Nybyggnad av cistern i Markaryd
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Uppförande av plank.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivning av enbostadshus.
Rivning av panncentral i Markaryd
Rivning av fd. panncentral.
Rivning av mast i Markaryd
Rivning av kontrollrumsbyggnad och mast.
Ombyggnad av garage i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Nybyggnad av kiosk i Markaryd
Ansökan om strandskyddsdispens för kioskbyggnad och spolplatta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om strandskyddsdispens för tank- och laddstation.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för bortschaktning av jordmassor.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av mast i Markaryd
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring och ändrad användning från bank till kontorsverksamhet Konditorn 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från verkstad till kontorsdel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Installation av anordning för ventilation.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ändring av ventilationsaggregat i skollokal.
Rivning av ladugård i Markaryd
Rivning av ladugård.
Rivning av torkanläggning i Markaryd
Rivning av torkbyggnad.
Ombyggnad av driftscentral i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Ombyggnad av storkök i Markaryd
Ombyggnad av storkök.
Ledningsförnyelse av VA-nät, Markaryds kommun
Avser nya stamledningar för vatten, spill- och dagvatten, framdragning av serviser till 0,5 m in på fastighet, inkoppling bef stamledningar samt serviser samt återställning gata/tomt. Option Nr 1: Rivning av asfalt i vägens totala bredd inom entreprenadområdet ”Utbyggnad VA” Option Nr 2: Förlängning av vattenledning.
Konsultupphandling avseende kapacitetsutredning av VA-nät, Markaryds kommun
Avser kapacitetsutredning av befintligt ledningssystem för dag- och spillvattennätet kopplat till planerade exploateringsområden i Markaryds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: