Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Målning av flerbostadshus i Markaryd
Målning av flerbostadshus.
Utbyte av slamavvattnare i Markaryd
Avser utbyte av befintlig slamavvattnare på Ribersdals reningsverk, samt demontering av befintlig slamavvattnare.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Injustering värme l i Markaryd
Injustering värme, Amerikanaren 16 Fyrklövern. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av resecentrum i Markaryd
Marklov för parkering och kinna resecentrum.
Ombyggnad av matsal i Markaryd
Bygglov för till- och ombyggnad av matsal.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Pontansbygd 1:9,Vägarås 1:19,Sånnamad 1:16.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Markaryd
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Underhåll av parhus i Markaryd
Små underhållsarbeten.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ombyggnad av personalutrymme och ändring av konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för fasadändring, ändrad planlösning och ändring av marknivå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Fasadändring, ombyggnad och ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: