Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun. Förskolan ska inrymma ca 150 personer.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av LSS- boende i Markaryd
Avser nybyggnad av LSS-boende, komplementbyggnader samt anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Exploatering av ett nytt bostadsområde, Markaryd
Exploatering för bostäder och förskola samt allmän platsmark. Därutöver ska anslutande GC-väg fram till Smedejegatan, samt rondell.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Planer finns för anläggande av konstgräsplan,.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Pontansbygd 1:9,Vägarås 1:19,Sånnamad 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id 151510.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Markaryd
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om nybyggnad av tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Markaryd
Avslå ansökan gällande nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av silo i Markaryd
Tillbyggnad med silo.
Rivning av förråd i Markaryd
Rivning av komplementbyggnad/förråd.
Rivning av markanläggning i Markaryd
Rivningslov för jordkällare.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande personalutrymme.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av matsal i Markaryd
Rivningslov för rivning av matsal.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Avser nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Markaryd
Gjutning av betongplatta för montering av panna.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ombyggnad av personalutrymme och ändring av konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsalsbyggnad på Huneskolan
Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av skolbyggnad i Markaryd
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser mindre underhåll
Nybyggnad av multiarena i Markaryd
Avser nybyggnad av multiarena/fotbollssarg.
Ombyggnad kök i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad förskola i Markaryd
Upptaget i investeringsbudget
Belysning motionsspår i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Pumpstationsrenovering i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Tak- och fasadunderhåll pumpstationer i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Täta lock alla vattenverk i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: