Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av 20 lgh i 2 våningar.
Nybyggnad av förskola i Markarydds kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
564Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Nybyggnad av minigolfbana i Markaryd
Anläggande av minigolfbana.
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Anläggande av konstgräsplan.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Injustering värme l i Markaryd
Injustering värme, Amerikanaren 16 Fyrklövern. Upptagen i investeringsbudget.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,4:6,Klint 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Nybyggnation av fackverkstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Markaryd
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Nybyggnad av komplementbyggnad, 25 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad med balkong och uteplats.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Tillbyggnad med utrymningstrappa.
Nybyggnad av cistern i Markaryd
Uppförande av cistern.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Ändrad användning från museum till övernattningsrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ändring av marknivå samt nybyggnad parkeringsplatser.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Renovering av damm i Markaryd
Avser projektering för ev renovering av mur vid Ribersdal i Markaryd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Fasadändring för industribyggnad samt tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola, Bygglov för nybyggnad av murar och skärmtak Abborren 5.
Nybyggnad av vårdbostad i Markaryd
Nybyggnad av vårdboende samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ändrad användning från vandrarhem till bostadslägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ändring av planlösning.
Rivning av gaslager i Markaryd
Rivning av gasförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsalsbyggnad på Huneskolan
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad idrottshall i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser mindre underhåll
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad kök i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad förskola i Markaryd
Upptaget i investeringsbudget
Belysning motionsspår i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Inloppspump i Markaryd
Inloppspump Ribersdals intagningsstation. Upptagen i investeringsbudget.
Pumpstationsrenovering i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad pulkabacken i Markaryd
Pulkabacken, Upptaget i investeringsbudget
Tak- och fasadunderhåll pumpstationer i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Täta lock alla vattenverk i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Låssystem vid Strömnässkolan, Markaryds kommun
Låssystem Strömnässkolan. Upptagen i investeringsbudget.
Staket vid förskola i Markaryd
Avser staket vid förskola. Upptaget i investeringsbudget
Injustering av värme i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Flödesmätare till pumpstation i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: