Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av 20 lgh i 2 våningar.
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av förskola i Markarydds kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Ombyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser rivning av väggar och ny rumsindelning samt rivning, renovering och uppfräschning av befintliga ytskikt och därtill även ny inredning och utrustning. Byte av fönster samt att tillgänglighetslösningar kommer att kompletteras.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Anläggande av konstgräsplan i Markaryd
Anläggande av konstgräsplan.
Utbyte av räcke på bro, Ulvaryd
Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Tillbyggnad med balkong och uteplats.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Tillbyggnad med utrymningstrappa.
Rivning av panncentral i Markaryd
Rivning av fd. panncentral.
Ombyggnad av lägenhet i Markaryd
Ändrad användning från museum till övernattningsrum.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Ansökan om tillbyggnad av lasthus.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av automatstation i Markaryd
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,4:6,Klint 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id 151725.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola, Bygglov för nybyggnad av murar och skärmtak Abborren 5.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Fasadändring på lager/-industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Liten invändig ombyggnad, installation av hiss samt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ändrad användning från vandrarhem till bostadslägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av driftscentral i Markaryd
Ändrad användning från garage till teknikrum.
Rivning av gaslager i Markaryd
Rivning av gasförråd.
Ledningsförnyelse av VA-nät, Markaryds kommun
Avser nya stamledningar för vatten, spill- och dagvatten, framdragning av serviser till 0,5 m in på fastighet, inkoppling bef stamledningar samt serviser samt återställning gata/tomt. Option Nr 1: Rivning av asfalt i vägens totala bredd inom entreprenadområdet ”Utbyggnad VA” Option Nr 2: Förlängning av vattenledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: