Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Målning av flerbostadshus i Markaryd
Målning av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av minigolfbana i Markaryd
Anläggande av minigolfbana.
Utbyte av slamavvattnare i Markaryd
Avser utbyte av befintlig slamavvattnare på Ribersdals reningsverk, samt demontering av befintlig slamavvattnare.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Injustering värme l i Markaryd
Injustering värme, Amerikanaren 16 Fyrklövern. Upptagen i investeringsbudget.
Lekutrustning offentliga lekplatser i Markaryds kommun
Lekutrustning offentliga lekparker. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Rivning av enbostadshus i Markaryd
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av mast i Markaryd
Rivningslov för rivning av mast.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Renovering av damm i Markaryd
Avser projektering för ev renovering av mur vid Ribersdal i Markaryd.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Underhåll av parhus i Markaryd
Små underhållsarbeten.
Ombyggnad av lager i Markaryd
Ombyggnad samt ändring av konstruktion och brandskydd.
Rivning av lager i Markaryd
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Rivning av lager
Rivningslov för rivning av anläggning.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av yttertak Markaryd
Ombyggnad av yttertak. Upptagen i investeringsbudget.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Inloppspump i Markaryd
Inloppspump Ribersdals intagningsstation. Upptagen i investeringsbudget.
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Låssystem vid Strömnässkolan, Markaryds kommun
Låssystem Strömnässkolan. Upptagen i investeringsbudget.
Staket vid förskola i Markaryd
Avser staket vid förskola. Upptaget i investeringsbudget
Injustering av värme i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Flödesmätare till pumpstation i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: