Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, 7-9 skola för ca 350 elever samt ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av två flerfamiljshus med 8-12 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 gruppbyggda radhus, två st förrådslängor samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Ljungby
Avser rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av kontor i tre våningar för 90 kontorsplatser.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Ombyggnation av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av kulturbiograf Grand.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Tidigt skede. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning, byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Utbyggnad av verksamhet i Ljungby
Avser utbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering Östra torget 1 A-C, 2A-B Upphandlas tillsammans med Id 1515997
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering. Upphandlas tillsammans med Id 1516004
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Sanering av mark i Ljungby
Avser sanering av mark vid Holmsborg i Ljungby.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ljungby
Nybyggnad av omklädningsrum samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av parkeringsplats vid flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Tillfällig uppsättning av bodar för tillfällig bostad, plats för husvagnar och containrar, parkeringsplats, 2019-03-15--2022-06-30.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Uppförande av en 72 m hög stagad mast med en teknikbod.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Uppförande av marknadsbodar för säsongskaraktär, Ljungby 7:125 Och Ljungby 7:130.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Utförande av två balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby Östra
Avser att ersätta befintlig transformator T2(12MVA) och T3 (8MVA) i station Ljungby östra med en ny 25MVA transformator.
Nybyggnad av damm i Ljungby
Anläggande av dagvattendamm samt användning av massor till pulkabacke.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Ljungby
Avser rivning av flerbostadshus och garage/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Ljungby
Om- och tillbyggnad av byggnad för kulturverksamhet samt ommålning av fasad och ändrad utformning av entrén.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Ombyggnad av ventilationskanaler på förskola.
Replösa 4:18
Marklov ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: