Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, samt vård och trygghetslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" .
Modernisering av Grand i Ljungby
Avser modernisering av byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nya va-ledningar samt gc-väg längs väg 555 mellan Mjälens badplats-Hovdinge
Nya vatten- och avloppsledningar på sträckan Ljungby-Mjälen samt ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen (ca 9 km).
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering på adresserna Östra torget 1 A-C och 2 A-B.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor och förråd.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Sanering av mark i Ljungby
Avser sanering av mark vid Holmsborg i Ljungby.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Montering av väderskydd samt installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av servicebyggnad i Ljungby
Rivning/demontering av servicebyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält/kallager.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av lastbilsgarage och förråd samt parkeringar.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n151554.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n152618.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av vindskydd för scoutverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med 2022-06-30 för tillbyggnad av kontor och bostad.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med den 2020-09-05 för uppförande av två förrådstält.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ljungby
Tillbyggnad med plasttält.
Nybyggnad av mast i Ljungby
Uppförande av en ostagad mast på 24 meter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ändrad användning, planlösning och fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ombyggnad av förråd till kontor, nya fönster i fasad samt rivning av befintlig lastkaj och skärmtak på kontorshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplatser samt rivning kontorsbyggnad och plåtskjul.
Rivning av flerbostadshus i Ljungby
Avser rivning av flerbostadshus och garage/förråd.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Byte av fönster, ändring av planlösning samt ventilation på kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: