Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för byggnation av bostäder på Smålänningens gamla tomt i Ljungby.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Ljungby
Utredning pågår. Rivning och ev sanering i första skedet Id 1518326.
Nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Avser industriområde på ca 50 hektar.
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av äldreboende , förskola och centralkök i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn samt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning. Kommer även byggas ett centralkök i fastigheten.
Nybyggnad av skola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola, ca 375 elever i Ljungby. Hjoertbergsskolan 7-9.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 8 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lager.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Ev sanering av förorenad mark vid sågverk i Ljungby kommun
Sanering av Dioxin och ev klorfenoler
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Byte av fönster och fasad på flerbostadshus i Ljungby
Avser fönster- och fasadbyte på del av Uven 1 i Ljungby.
Nybyggnad av kallager i Ljungby
Nybyggnad av kallager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter på vindsvåning i flerbostadshus.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Nybyggnad av tvätthall i Ljungby
Nybyggnad av tvätthall med gds-platser.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av visningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ljungby
Uppförande av ny återvinningsstation samt plank.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Bygglov av säsongskaraktär för uppförande av marknadsbodar.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält samt rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av enbostadshus med eldstad samt rivning av befintligt hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljungby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ljungby
Fasadändring på industribyggnad samt rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Fristående inspelningsstudio i industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdbostad i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Ombyggnad av fritidshus i Ljungby
Ombyggnad av kontorsbyggnad och ändrad användning till fritidshus med eldstad och rökkanal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Ändring av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kronoskogen, Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats i Kronoskogen Ljungby.
Ramavtal avser lås och nyckelservice Ljungbybostäders/Ljungby kommuns
Avser löpande lås- och nyckelservice inom Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB:s förvaltade fastigheterTvå-års avtal med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 + 1 år.
Invändigt underhåll av ishallen, Ljungby
Avser en ny sarg till B-hallen i Ljungby Arena.
Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2021-2024 Projektet avser Kompletteringsplantering, träd i parkmark.
Grönområde vid bostadsområder i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2021-2024 Grönytor vid bostadsområde Djupadal

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: