Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 54 lägenheter, samt en gemensamhetslokal. Byggnaden kommer att uppföras i 3 våningar, inrett vindsplan samt källare. Källare utgörs av lägenhetsförråd mm. och teknikutrymmen.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Omläggning av tak i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 gruppbyggda radhus, två st förrådslängor samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Just nu pågår arbete för ändring av hamnen med ny pir och tankstation. Nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Marksanering
Avser ev marksanering.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering på adresserna Östra torget 1 A-C och 2 A-B.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Sprinkling vid Arena i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ska utföras under 2019. Sprinkling vid Ljungby arena
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Nybyggnad av grönområde industriområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Planeeras utföras 2019. Grönytor vid karlsro industriområde.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av uterum på husvagn.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av lastbilsgarage och förråd samt parkeringar.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ljungby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av vindskydd för scoutverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Ljungby
Ombyggnad och ändrad användning av lokal för tandläkare till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Uppförande av skärmtak samt montering av fasadskyltar på industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med 2022-06-30 för tillbyggnad av kontor och bostad.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med den 2020-09-05 för uppförande av två förrådstält.
Rivning av enbostadshus i Ljungby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av plåtskjul på industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Utbyte av skjul för sopor till ny miljöstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Ändring i brandskydd samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ljungby
Ny tillgänglighetsanpassad entré på affärshus.
Räckesbyte på riksväg 25 i Ljungby
Avser räckesbyte på riksväg 25 över GC-väg mellan Ljungby och Lagan.
Ombyggnad av Kyrka i Bolmsö
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 689 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Mobilt elverk, Ljungby kommun
Upphandlingen gäller för att säkerställa elförsörjningen för en av Ljungby kommuns fastigheter genom köpet av ett mobilt reservelverk.
Kompressor ishallen
Upptaget i investeringsbudget 2019-2023
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2020-2023
Invändigt underhåll av kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 309 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Invändigt underhåll av kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 392 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: