Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 gruppbyggda radhus, två st förrådslängor samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Ljungby
Avser rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av kontor i tre våningar för 90 kontorsplatser.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Modernisering av Grand i Ljungby
Avser modernisering av byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Nya va-ledningar samt gc-väg längs väg 555 mellan Mjälens badplats-Hovdinge
Nya vatten- och avloppsledningar på sträckan Ljungby-Mjälen samt ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen (ca 9 km).
Utbyggnad av verksamhet i Ljungby
Avser utbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering Östra torget 1 A-C, 2A-B Upphandlas tillsammans med Id 1515997
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering. Upphandlas tillsammans med Id 1516004
Utvändig renovering av kyrka i Ljungby
Uttaget ur investeringsbudget. Planer finns för utvändig renovering av kyrka i Ljungby.
Ev sanering av förorenad mark vid sågverk i Ljungby kommun
Sanering av Dioxin och ev klorfenoler
Rivning samt ev sanering av mark i Ljungby
Rivningsinventering samt markundersökning pågår. Projekt ur centrumplanen.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Utbyggnad av fibernät i Kronoberg
Avser planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning. .
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Om- och tillbyggnad samt fasadändring av kontor och förråd.
Sanering av mark i Ljungby
Avser sanering av mark vid Holmsborg i Ljungby.
Ombyggnad av brandstation i Ljungby
Avser borttagande från port till dörr, samt ombyggnad av lokal till en ren- och smuts del att använda efter utryckning. Ovanpå den delen byggs ett entresolplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby Östra
Avser att ersätta befintlig transformator T2(12MVA) och T3 (8MVA) i station Ljungby östra med en ny 25MVA transformator.
Nybyggnad av damm i Ljungby
Anläggande av dagvattendamm samt användning av massor till pulkabacke.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Montering av väderskydd samt installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält/kallager.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n151554.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n152618.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av truckdieselanläggning.
Tillbyggnad av lager i Ljungby
Tillbyggnad med plasttält.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Tillfällig uppsättning av bodar för tillfällig bostad, plats för husvagnar och containrar, parkeringsplats, 2019-03-15--2022-06-30.
Nybyggnad av mast i Ljungby
Uppförande av en ostagad mast på 24 meter.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Uppförande av marknadsbodar för säsongskaraktär, Ljungby 7:125 Och Ljungby 7:130.
Rivning av servicebyggnad i Ljungby
Rivning/demontering av servicebyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Ändrad användning, planlösning och fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Byte av fönster, ändring av planlösning samt ventilation på kontorshus.
Replösa 4:18
Marklov ändrad användning.
Rivning av flerbostadshus i Ljungby
Avser rivning av flerbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplatser samt rivning kontorsbyggnad och plåtskjul.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Ansökan tillbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: