Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 3350 kvm. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen, ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för byggnation av bostäder på Smålänningens gamla tomt i Ljungby.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt bostadsområde i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Förtätning av bebyggelse m m i Ljungby
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Syftet är att förtäta bebyggelsen i den östra delen av f.d. järnvägsområdet för att få ett mer sammanhängande centrum. (Planlägga del av järnvägsområdet samt kv Torgtomterna för centrumändamål och bostäder, förändra sträckningen på Skånegatan från Hammarrondellen till posthörnan, göra om gatumark mellan Stora Torg och järnvägsområdet till ett trakfiktorg där bilisterna vägleds med gatubeläggningen, förändra området för bussterminalen, skapa ett parkeringskvarter med återvinningsstation norr om Hammarskolan).
Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av bostadshus med affärslokaler i Ljungby
Planer finns för 7 vånings bostadshus med 51 lägenheter samt affärslokaler.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Ombyggnation av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av kulturbiograf Grand.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Projektet ligger vilande.
Nya va-ledningar samt gc-väg längs väg 555 mellan Mjälens badplats-Hovdinge
Nya vatten- och avloppsledningar på sträckan Ljungby-Mjälen samt ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen (ca 9 km).
Utbyggnad av överföringsledningar i Ljungby
Avser överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan orterna Kånna och Bäck. Kommer bli cirka 5 km lång och kopplas till vattenverk och reningsverk i Ljungby via Kånna.
Utbyggnad av verksamhet i Ljungby
Avser utbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering Östra torget 1 A-C, 2A-B Upphandlas tillsammans med Id 1515997
Balkongrenovering av flerbostadshus i Ljungby
Avser balkongrenovering. Upphandlas tillsammans med Id 1516004
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skateboardpark vid kvarteret Fritiden.
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Ombyggnad av elledning i Ljungby
Avser ledningsombyggnation av befintlig 50 kV ledning mellan Ljungby V-NV-trafikplats N.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Parkering i Ljungby
Avser parkering mellan Ljunggården-Gamla torg i Ljungby.
Nybyggnad av gc-väg Eka industriområde, Ljungby
Avser gång- och cykelväg byggs längs med Näsvägen på Eka industriområde i Ljungby.
Renovering av fasad, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 778 000. 00 Renovering av fasad.
Sanering av mark, Ljungby
Marken på Holmsborgsområdet är förorenat och ska saneras.
Sanering av mark i Ljungby
Avser sanering av mark vid Holmsborg i Ljungby.
Renovering av tak, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 403 000.00 Renovering av tak.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industribyggnad.
Upprustning av lekplats och grönytor i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2019-2021 Projektet avser upprustning av en lekplats och grönytor i Björket, Ljungby.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av bryggeri i Ljungby
Ändrad användning av lokal till destilleri samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Uppförande av en 72 m hög stagad mast med en teknikbod.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ljungby
Utförande av två balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ljungby
Nybyggnad av omklädningsrum samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av parkeringsplats vid flerbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av tankstation samt uppförande av pylon.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Ljungby
Rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Ombyggnad av befintlig hamn samt flytt och tillbyggnad av befintligt hamnförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby Östra
Avser att ersätta befintlig transformator T2(12MVA) och T3 (8MVA) i station Ljungby östra med en ny 25MVA transformator.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Ombyggnad av ventilationskanaler på förskola.
Ombyggnad av kulturhus i Ljungby
Om- och tillbyggnad av byggnad för kulturverksamhet samt ommålning av fasad och ändrad utformning av entrén.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Grönområde vid bostadsområder i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönytor vid bostadsområde Replösa skola.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: